Kinh Nghiệm về Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng được Update vào lúc : 2022-04-22 10:24:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

288

Một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là: 0,15AA : 0,5Aa : 0,35aa. Ở thế hệ F2, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 64%

B. 36%

C. 24%

D. 40%

Chọn đáp án D.
Giải thích: ★ Quy ước: A quy định hoa vàng; a quy định hoa đỏ.
Đời F$_2$ có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa vàng → cây aa có tỉ lệ = 9/16.
→ Giao tử a = 3/4; giao tử A = 1/4.
Cây hoa vàng F$_2$ gồm có $frac116$AA, $frac616$Aa → Cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là $frac17$.

Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng ở F$_2$, xác suất để trong 2 cây được lấy chỉ có một cây thuần chủng là $textC_text2^text1text !!times!!text left( fractext1text7 right)text !!times!!text fractext6text7text=fractext12text49$.

Nếu những gen trên cùng một nhiễm sắc thể link không hoàn toàn, cho những phép lai (PL) sau: 

PL1: AaBDebdE×AaBdEbde                                            PL2: AaBbDedE×AaBbDedE

PL3: AaBDbdXEXe×aaBdbDXeY;                                 PL4: AaBDebdE×AABDEbde

Có mấy nhận định sau này đúng về đời con của những phép lai trên?

I. PL1 có số loại kiểu gen tối đa là 78 

II. PL2 có số loại kiểu gen tối đa là 80

III. PL3 có số loại kiểu gen tối đa là 90

IV. PL4 có số loại kiểu gen tối đa là 72

V. PL3 có số loại kiểu gen tối đa nhiều nhất 

Page 2

Nếu những gen trên cùng một nhiễm sắc thể link không hoàn toàn, cho những phép lai (PL) sau: 

PL1: AaBDebdE×AaBdEbde                                            PL2: AaBbDedE×AaBbDedE

PL3: AaBDbdXEXe×aaBdbDXeY;                                 PL4: AaBDebdE×AABDEbde

Có mấy nhận định sau này đúng về đời con của những phép lai trên?

I. PL1 có số loại kiểu gen tối đa là 78 

II. PL2 có số loại kiểu gen tối đa là 80

III. PL3 có số loại kiểu gen tối đa là 90

IV. PL4 có số loại kiểu gen tối đa là 72

V. PL3 có số loại kiểu gen tối đa nhiều nhất 

Môn Sinh – Lớp 12

Câu hỏi:

Ở một loài thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho thành viên  P có kiểu gen dị hợp tụ thụ phấn thu được F1 , tiếp tục cho những cây F1 tụ thụ phấn thu được F2 biết rằng không còn đột biến xẩy ra số cây con được tạo ra khi F1 tự thụ phấn là tương tự nhau . Theo lí thuyết cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 chiếm tỷ suất 

Lời giải rõ ràng:

P: Aa tự thụ

F1 : AA :  Aa : aa

F1 tự thụ phấn

F2: AA : *(AA :Aa :aa) :aa

Hay F2 : AA : Aa : aa

Kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ  = 62.5%

Đáp án D

Quảng cáo

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 – Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi nâng cao; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho 4 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai F1 hoàn toàn có thể là:

a) 3 đỏ : 1 vàng. b) 19 đỏ : 1 vàng. c) 11 đỏ : 1 vàng. d) 7 đỏ : 1 vàng.

e) 15 đỏ : 1 vàng. f) 100% đỏ. g) 13 đỏ : 3 vàng. h) 5 đỏ : 1 vàng.

Tổ hợp đáp án đúng gồm:

A.

B.

C.

D.

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa vàng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ở #một #loài #thực #vật #quy #định #hoa #đỏ #trội #hoàn #toàn #với #quy #định #hoa #vàng