Contents

Kinh Nghiệm về Phương trình 3-4cos^2x=0 tương tự với phương trình nào Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Phương trình 3-4cos^2x=0 tương tự với phương trình nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 16:37:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

68

Giải toán trắc nghiệm tìm phương trình lượng giác tương tự với phương trình đã cho bằng máy tính casio. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ở video.

://.youtube/watch?v=ydxyybneeLE

TÌM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI PHƯƠNG TRÌNH ĐÃ CHO BẰNG MÁY TÍNH CASIO
I. Phương pháp:
+ Hai phương trình được gọi là tương tự nếu chúng có cùng tập nghiệm hay nói cách khác mọi nghiệm của phương trình này cũng là nghiệm của phương trình kia.
+ Để kiểm tra hai phương trình $f(x) = 0$ và $g(x) = 0$ có tương tự hay là không? ta tìm một nghiệm của phương trình $f(x) = 0$bằng phương pháp nhấn phím SHIFT – > CALC, tiếp theo đó thay vào phương trình $g(x) = 0$. Nếu thỏa mãn nhu cầu thì hai phương trình đó tương tự với nhau $g(x) = 0.$

II. Các ví dụ:

Câu 1: Phương trình: $sqrt 3 .sin 3rmx + cos 3rmx = – 1$ tương tự với phương trình nào sau này?

A. $sin left( 3rmx – fracpi 6 right) = – frac12$ (loại)

B. $sin left( 3rmx + fracpi 6 right) = – fracpi 6$ (loại)

C. $sin left( 3rmx + fracpi 6 right) = – frac12$

D. $sin left( 3rmx + fracpi 6 right) = frac12$
Vậy ta chọn phương án C

Câu 2: Phương trình nào tương tự với phương trình $sin ^2x – cos ^2x – 1 = 0$?

A. $cos 2x = 1$.

B. $cos 2x = – 1$.(chưa loại)

C. $2cos ^2x – 1 = 0$.(loại)

D. $(sin x – cos x)^2 = 1$.(loại)
Vậy ta chọn phương án B

Câu 3: Phương trình $3 – 4cos ^2x = 0$ tương tự với phương trình nào sau này?

A. $cos 2x = frac12$.(chưa loại)

B. $cos 2x = – frac12$.(loại)

C. $sin 2x = frac12$.(loại)

D. $sin 2x = – frac12$.(loại)
Vậy ta chọn phương án A

Câu 4: Phương trình $rmtanx + 2cotx – 6 = 0$ tương tự với phương trình nào sau này?

A. $tan ^2x + 2tan x – 6 = 0$ (loại)

B. $2tan ^2x + tan x – 6 = 0$ (loại)

C. $tan ^2x + 2tan x + 6 = 0$(loại)

D. $tan ^2x – 6tan x + 2 = 0$
Vậy ta chọn phương án D.

Cộng cho toàn bộ hai vế của phương trình.

Chia mỗi số hạng cho và rút gọn.

Bấm để click more tiến trình…

Chia mỗi số hạng trong cho .

Bỏ những thừa số chúng của .

Bấm để click more tiến trình…

Lấy căn bậc của toàn bộ hai vế của để vô hiệu số mũ ở vế trái.

Đáp án hoàn hảo nhất là kết quả của toàn bộ hai phần dương và âm của đáp án.

Bấm để click more tiến trình…

Rút gọn vế phải của phương trình.

Bấm để click more tiến trình…

Bấm để click more tiến trình…

Đưa những số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là những số thực dương.

Đáp án hoàn hảo nhất là kết quả của toàn bộ hai phần dương và âm của đáp án.

Bấm để click more tiến trình…

Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án thứ nhất.

Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.

Đáp án hoàn hảo nhất là kết quả của toàn bộ hai phần dương và âm của đáp án.

Thiết lập từng đáp án để giải tìm .

Thiết lập phương trình để giải tìm .

Giải phương trình để tìm .

Bấm để click more tiến trình…

Lấy cosin nghịch hòn đảo của toàn bộ hai vế của phương trình để trích xuất từ trong cosin.

Giá trị đúng chuẩn của là .

Hàm cosin dương ở góc cạnh phần tư thứ nhất và thứ tư. Để tìm đáp án thứ hai, hãy trừ góc tham chiếu từ để tìm đáp án trong góc phần tư thứ tư.

Bấm để click more tiến trình…

Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, nhân với .

Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng phương pháp nhân từng biểu thức với một thông số thích hợp của .

Bấm để click more tiến trình…

Kết hợp những tử số trên mẫu số chung.

Bấm để click more tiến trình…

Bấm để click more tiến trình…

Chu kỳ của hàm số hoàn toàn có thể được xem bằng phương pháp sử dụng .

Thay thế với trong công thức cho chu kỳ luân hồi.

Bấm để click more tiến trình…

Giá trị tuyệt đối là khoảng chừng cách giữa một số trong những và số 0. Khoảng cách giữa và là .

Chu kỳ của hàm là nên những giá trị sẽ lặp lại sau mỗi radian theo cả hai hướng.

, cho mọi số nguyên

Thiết lập phương trình để giải tìm .

Giải phương trình để tìm .

Bấm để click more tiến trình…

Lấy cosin nghịch hòn đảo của toàn bộ hai vế của phương trình để trích xuất từ trong cosin.

Giá trị đúng chuẩn của là .

Hàm cosin âm trong góc phần tư thứ hai và thứ ba. Để tìm đáp án thứ hai, hãy trừ góc tham chiếu từ để tìm đáp án trong góc phần tư thứ ba.

Bấm để click more tiến trình…

Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, nhân với .

Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng phương pháp nhân từng biểu thức với một thông số thích hợp của .

Bấm để click more tiến trình…

Kết hợp những tử số trên mẫu số chung.

Bấm để click more tiến trình…

Bấm để click more tiến trình…

Chu kỳ của hàm số hoàn toàn có thể được xem bằng phương pháp sử dụng .

Thay thế với trong công thức cho chu kỳ luân hồi.

Bấm để click more tiến trình…

Giá trị tuyệt đối là khoảng chừng cách giữa một số trong những và số 0. Khoảng cách giữa và là .

Chu kỳ của hàm là nên những giá trị sẽ lặp lại sau mỗi radian theo cả hai hướng.

, cho mọi số nguyên

Liệt kê toàn bộ những kết quả được tìm thấy trong tiến trình trước.

, cho mọi số nguyên

Đáp án hoàn hảo nhất là tập hợp toàn bộ những đáp án.

, cho mọi số nguyên

Hợp nhất những câu vấn đáp.

Bấm để click more tiến trình…

Hợp nhất và để .

, cho mọi số nguyên

Hợp nhất và để .

, cho mọi số nguyên

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Phương trình 3-4cos^2x=0 tương tự với phương trình nào ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phương trình 3-4cos^2x=0 tương tự với phương trình nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Phương trình 3-4cos^2x=0 tương tự với phương trình nào miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Phương trình 3-4cos^2x=0 tương tự với phương trình nào miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phương trình 3-4cos^2x=0 tương tự với phương trình nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình 3-4cos^2x=0 tương tự với phương trình nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #34cos2x0 #tương #đương #với #phương #trình #nào