Contents

Thủ Thuật về So sánh a = 10 mũ 11 – 1 phần 10 mũ 12 – 1 và b = 10 mũ 10 + 1 phần 10 mũ 11 + 1 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa So sánh a = 10 mũ 11 – 1 phần 10 mũ 12 – 1 và b = 10 mũ 10 + 1 phần 10 mũ 11 + 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 05:49:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

121

So sánh A=(10^11-1)/(10^12-1) và B=(10^10+1)/(10^11+1)

So sánh A = (dfrac10^11-110^12-1) và B =(dfrac10^10+110^11+1)

so sánh 10 mũ 11-1/10 mũ 12-1 va 10 mu 10-1/10 mu 10 +1/10 mu 11-1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

so sánh 10 mũ 11-1/10 mũ 12-1 va 10 mu 10-1/10 mu 10 +1/10 mu 11-1

Được update 16 tháng 1 lúc 14:32

Cho A=10^11-1/10^12-1 và B=10^10+1/10^11=1. So sánh A và B.

Được update 10 tháng 2 lúc 9:34

Đáp án: B>A

Giải thích tiến trình giải:

Ta có:

*** A = $frac10^11-110^12-1$ 
⇒ 10A = $frac10^12-1010^12-1$

            = 1 – $frac910^12-1$

*** B = $frac10^10+110^11+1$ 

⇒ 10B = $frac10^11+1010^11+1$ 

            = 1 + $frac910^11+1$ 

Vì $10^11+1$ $frac910^12-1$

⇒ 1 + $frac910^11+1$ > 1 – $frac910^12-1$

⇒ 10B > 10A

⇒ B > A

Reply
5
0
Chia sẻ

Review So sánh a = 10 mũ 11 – 1 phần 10 mũ 12 – 1 và b = 10 mũ 10 + 1 phần 10 mũ 11 + 1 ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video So sánh a = 10 mũ 11 – 1 phần 10 mũ 12 – 1 và b = 10 mũ 10 + 1 phần 10 mũ 11 + 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down So sánh a = 10 mũ 11 – 1 phần 10 mũ 12 – 1 và b = 10 mũ 10 + 1 phần 10 mũ 11 + 1 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh a = 10 mũ 11 – 1 phần 10 mũ 12 – 1 và b = 10 mũ 10 + 1 phần 10 mũ 11 + 1 Free.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh a = 10 mũ 11 – 1 phần 10 mũ 12 – 1 và b = 10 mũ 10 + 1 phần 10 mũ 11 + 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh a = 10 mũ 11 – 1 phần 10 mũ 12 – 1 và b = 10 mũ 10 + 1 phần 10 mũ 11 + 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #mũ #phần #mũ #và #mũ #phần #mũ