Contents

Mẹo về So sánh hơn của từ cheap Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa So sánh hơn của từ cheap được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 20:58:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

134

Để so sánh một người hay một vật với một người hay một vật khác, bạn cần sử dụng tính từ so sánh. Để tạo tính từ so sánh, bạn cần thêm đuôi -er vào thời điểm cuối tính từ hoặc đặt từ more đằng trước tính từ đó. Ví dụ:

Nội dung chính

 • Một số quy tắc về việc tạo ra những tính từ so sánh hơn và so sánh nhất
 • Cách dùng dạng so sánh hơn của tính từ
 • Cách dùng dạng so sánh nhất của tính từ
 • Dạng trái chiều của so sánh hơn và so sánh nhất
 • Tạm kết
 • He is more intelligent than his brother.
 • This is a bigger piece of cake.

Còn để mô tả một người hay một vật nào đó đứng hạng nhất về một mặt nào đó, bạn sử dụng những tính từ so sánh nhất. Để tạo tính từ so sánh nhất, chỉ việc thêm đuôi -est vào thời điểm cuối tính từ hoặc đặt từ most đằng trước tính từ đó. Ví dụ:

 • She is the most intelligent woman I have ever met.
 • This is the biggest piece of cake.

Một số quy tắc về việc tạo ra những tính từ so sánh hơn và so sánh nhất

Đối với những tính từ có một âm tiết, bạn chỉ việc thêm đuôi -er để tạo tính từ so sánh hơn, thêm đuôi -est để tạo tính từ so sánh nhất.

Tính từDạng so sánh hơnDạng so sánh nhấtthinthinnerthe thinnestsweetsweeterthe sweetestcheapcheaperthe cheapestsoftsofterthe softest

 • Nếu tính từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì phụ âm đó cần phải nhân đôi trước lúc thêm đuôi -er hoặc -est. Ví dụ: thin -> thinner/thinnest, big -> bigger/biggest,…
 • Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -e, bạn chi cần thêm -r hoặc -st. Ví dụ: wide -> wider/widest…
 • Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -y, bạn cần đổi -y thành -i rồi mới thêm đuôi -er hoặc -est. Ví dụ: dry -> drier/driest,…

You cũng hoàn toàn có thể thêm từ more/most đằng trước những tính từ để tạo dạng so sánh hơn và so sánh nhất thay vì phải thêm đuôi -er/-est. Nhưng chỉ khi bạn muốn nhấn mạnh yếu tố sự so sánh, hay có một tính từ khác nhiều hơn nữa một âm tiết.

 • The icing was supposed to be pink and white, but it looked more red than pink.
 • That sofa might look nice, but this one is more soft and comfortable.

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -y, để tạo dạng so sánh hơn và so sánh nhất, bạn cần đổi đuôi -y thành -i rồi thêm -er hoặc -est.

Tính từDạng so sánh hơnDạng so sánh nhấttidytidierthe tidiestprettyprettierthe prettiestluckyluckierthe luckiest

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -ed, -ing, -full, và -less luôn luôn tạo ra dạng so sánh hơn và so sánh nhất bằng phương pháp thêm từ more/most.

Tính từDạng so sánh hơnDạng so sánh nhấtuselessmore uselessthe most uselesscarefulmore carefulthe most carefulboringmore boringthe most boringworriedmore worriedthe most worried

Hầu hết những tính từ có hai âm tiết hình thành dạng so sánh hơn và so sánh nhất bằng phương pháp thêm từ more/most vào đằng trước tính từ, ngoại từ những từ kết thúc bằng đuôi -y như đã nói ở trên. Tuy nhiên, vẫn vẫn đang còn một vài trường hợp hoàn toàn có thể dùng cả hai cách: thêm đuôi -er/-est hoặc thêm từ more/most. Ví dụ như ba từ sau:

Tính từDạng so sánh hơnDạng so sánh nhấtquietquieter / more quietthe quietest / most quietsimplesimpler / more simplethe simplest / most simplenarrownarrower / more narrowthe narrowest / most narrow

Đối với những tính từ có ba âm tiết hoặc hơn, cần thêm từ more/most vào đằng trước tính từ để hình thành dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

Tính từDạng so sánh hơnDạng so sánh nhấtridiculousmore ridiculousthe most ridiculousexciting more excitingthe most excitingdifficultmore difficultthe most difficultdangerousmore dangerousthe most dangerous

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó là riêng với những tính từ ba âm tiết được tạo thành nhờ thêm tiền tố -un vào đằng trước một tính từ kết thúc bằng hậu tố -y. Những từ như vậy, bạn thêm từ more/most hay hậu tốt -er/-est để tạo dạng so sánh hơn và so sánh nhất đều được.

Tính từSo sánh hơnSo sánh nhấtunfriendlyunfriendlier / more unfriendlythe unfriendliest / most unfriendlyunhappy unhappier / more unhappythe unhappiest / most unhappy

Có một vài tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc.

Tính từSo sánh hơnSo sánh nhấtgoodbetterthe bestbadworsethe worstfarfurtherthe furthestwellbetterthe bestillworsethe worstoldolder/elderthe oldest/eldest

Đối với những tính từ được hình thành nhờ việc phối hợp Một trong những tính từ, bạn cần thêm từ more/most để hình thành dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

 • Going skiing was the most nerve-wracking experience I have ever had.

Nhưng nếu như từ trên thứ nhất của tính từ đó là một tính từ bất quy tắc, hoặc có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bằng phương pháp thêm đuôi -er/-est. You chỉ việc đổi tính từ trên thứ nhất đó sang dạng so sánh hơn và so sánh nhất mà không cần thêm từ more/most.

Tính từSo sánh hơnSo sánh nhấtlow-paidlower-paidthe lowest-paidlong-lastinglonger-lastingthe longest-lastinggood-lookingbetter-lookingthe best-looking

Cách dùng dạng so sánh hơn của tính từ

Tính từ so sánh hơn vẫn được trước danh từ những một tính từ thông thường. Ví dụ:

 • a more intelligent child
 • the bigger piece of cake

Và đằng sau động từ be và những động từ link. Ví dụ:

 • The street has become quieter since they left.
 • You should be more sensible.

Các tính từ so sánh hơn thường được theo sau bởi từ than và một đại từ / một cụm danh từ, nhằm mục đích phục vụ thêm thông tin người hay vật hiện giờ đang bị so sánh. Ví dụ:

 • Jack is taller than me.
 • I think that he is more intelligent than his brother.

Ngoài ra, sau từ than còn tồn tại thể là những mệnh đề. Ví dụ:

 • I think the portions were bigger than they were last time.
 • They had given a better performance than in previous years.

You cũng hoàn toàn có thể dùng những từ chỉ mức độ như: much, a lot, far, a bit/little, slightly,… với những tính từ so sánh hơn. Ví dụ:

 • You should go by bus, it would be much cheaper.
 • Could you be a bit quieter?
 • I am feeling a lot better.
 • Do you have one that is slightly bigger?

Hai cụm so sánh hơn hoàn toàn có thể được so sánh bằng phương pháp thêm từ the vào trước những tính từ so sánh hơn, nhằm mục đích thể hiện sự thay đổi của danh từ này sẽ ảnh hưởng đến danh từ khác. Ví dụ:

 • The smaller the gift, the easier it is to send.
 • The more stressed you are, the worse it is for your health.

You cũng hoàn toàn có thể lặp lại những tính từ so sánh hơn với từ and để thể hiện sự thay đổi liên tục. Ví dụ:

 • The sea was getting rougher and rougher.
 • His illness was becoming worse and worse.
 • She became more and more tired as the weeks went by.

Cách dùng dạng so sánh nhất của tính từ

Cũng như dạng so sánh hơn, tính từ so sánh nhất hoàn toàn có thể được đặt đằng trước danh từ, hay ngay sau động từ be và những động từ link. Ví dụ:

 • It is the most delicious chocolate cake I’ve ever eaten.
 • Elizabeth was the youngest.
 • This restaurant is the best.

Như tôi đã nói trước đó, so sánh nhất thường được sử dụng một mình, khi mọi thứ được đem ra so sánh đã rõ ràng mà tránh việc phải nói gì thêm. Nếu bạn muốn rõ ràng hóa những về những gì bạn đang so sánh, bạn hoàn toàn có thể thêm một danh từ, hay một cụm từ bằng đầu bằng giới từ in hoặc of. Ví dụ:

 • Elizabeth was the youngest child.
 • Elizabeth was the youngest of the children.
 • This restaurant is the best in town.

Một cách khác để rõ ràng hóa, đó là đặt một mệnh đề quan hệ ngay sau tính từ so sánh nhất.

 • This offer is the best I am going to get.

Chú ý: nếu tính từ so sánh nhất được trước danh từ, thì những giới từ và mệnh đề quan hệ sẽ đứng sau danh từ đó. Ví dụ:

 • This is the best restaurant in town.
 • This is the best offer I’m going to get.

Mặc dù mạo từ the luôn xuất hiện trước tính từ so sánh nhất, ở một vài trường hợp, the hoàn toàn có thể bị lược bỏ trong những trường hợp không cần sự lịch sự:

 • This one seems to be cheapest.

Nhưng bạn sẽ không còn thể lược bỏ the nếu như sau tính từ so sánh nhất là giới từ of/in, hoặc một mệnh đề quan hệ nói về một nhóm người/vật hiện giờ đang bị so sánh.

 • This one is the cheapest.
 • This one is cheapest.
 • This one is the cheapest of the new designs.
 • This one is cheapest of the new designs.
 • This one is the cheapest I could find.
 • This one is cheapest I could find.

Đôi khi, tính từ sở hữu hoàn toàn có thể dược dùng thay thế cho mạo từ the. Ví dụ:

 • my youngest sister
 • her most valuable piece of jewellery

Số thứ tự cũng thường được sử dụng với tính từ so sánh nhất để biểu thị thứ tự so sánh trong tổng thể những vật bị mang ra so sánh:

 • It is the second-largest city in the country.
 • The cathedral is the third most popular tourist attraction.

Dạng trái chiều của so sánh hơn và so sánh nhất

Tính từ so so sánh hơn và so sánh nhất luôn luôn được sử dụng để nói danh từ này tốt hơn danh từ kia ở một khía cạnh nào đó. Nhưng nếu bạn muốn nói danh từ này tệ hơn danh từ kia ở một khía cạnh thì phải nói sao? You phải dùng dạng so sánh thấp hơn và dạng so sánh tối thiểu. Dạng so sánh thấp hơn được hình thành bằng phương pháp thêm từ less vào đằng trước tính từ. Ví dụ:

 • This sofa is less comfortable.
 • I have always been less patient than my brother.

Dạng so sánh tối thiểu được hình thành bằng phương pháp thêm từ least vào đằng trước tính từ. Ví dụ:

 • This is the least expensive way to travel.
 • He was the least intelligent of the three brother.

Tạm kết

Như vậy là bạn đã biết phương pháp dùng so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh rồi đó. Ở bài tiếp theo, toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề rất rất quan trọng – động từ khiếm khuyết.

Nếu có bất kì vướng mắc gì trong quy trình đọc bài, thì bạn cứ tự do hỏi dưới phần phản hồi nhé. Mình sẽ nỗ lực vấn đáp bạn sớm nhất hoàn toàn có thể.

Ngoài ra, nếu thấy bài học kinh nghiệm tay nghề hay. Thì nhớ chia sẻ nội dung bài viết nhé! Hẹn hội ngộ bạn ở bài học kinh nghiệm tay nghề sau.

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip So sánh hơn của từ cheap ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip So sánh hơn của từ cheap tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download So sánh hơn của từ cheap miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download So sánh hơn của từ cheap miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về So sánh hơn của từ cheap

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh hơn của từ cheap vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #hơn #của #từ #cheap