Contents

Mẹo Hướng dẫn Số vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình 4sin^4x 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Số vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình 4sin^4x được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 10:15:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

35

11/03/2022 97

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương trình cos2x1−sin2x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 11/03/2022 3,759

Giải phương trình cos11x.cos3x=cos17x.cos9x.

Xem đáp án » 11/03/2022 1,545

Giải phương trình 1+sinx+cosx+tanx=0.

Xem đáp án » 11/03/2022 1,474

Phương trình sin2x+3sin4x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 11/03/2022 407

Giải phương trình sin2x+sin2xtan2x=3

Xem đáp án » 11/03/2022 251

Giải phương trình sin3x-sinx+sin2x=0.

Xem đáp án » 11/03/2022 186

Phương trình 3cot2x−4cotx+3=0 có nghiệm là:

Xem đáp án » 11/03/2022 179

Nghiệm của phương trình cos7xcos5x−3sin2x=1−sin7xsin5x là

Xem đáp án » 11/03/2022 102

Nghiệm của phương trình lượng giác 2sin2x-3sinx+1=0 thỏa mãn nhu cầu Đk 0≤x<π2 là:

Xem đáp án » 11/03/2022 94

Với giá trị nào của m thì phương trình 3sin2x−mcos2x=1 luôn có nghiệm?

Xem đáp án » 11/03/2022 93

Giải phương trình sinx.cos13x=sin9x.cos4x.

Xem đáp án » 11/03/2022 87

Phương trình sinx+3cosx=2 có hai họ nghiệm có dạng x=α+2kπ, x=β+2kπ, (−π2<α<β<π2). Khi đó α.β là:

Xem đáp án » 11/03/2022 82

Phương trình 23cos2x+6sinxcosx=3+3 có mấy họ nghiệm

Xem đáp án » 11/03/2022 75

Trong khoảng chừng 0  ;  π2 phương trình sin24x+3sin 4xcos 4x−4cos24x=0 có

Xem đáp án » 11/03/2022 58

Đáp án:

 `A`

Giải thích tiến trình giải:

`qquad 4sin^4 x+12 cos^2x=7` `(1)`

Vì `0le |sinx|le 1`

`=>0le sin^2 xle 1`

Đặt `t=sin^2 x; 0le tle 1`

`(1)4t^2+12(1-t)=7`

`4t^2-12t+5=0`

“$left[beginarraylt=dfrac52 (loại)\t=dfrac12 (thỏa mãn)endarrayright.$

Với `t=1/ 2`

`sin^2 x=1/ 2`

“$left[beginarraylsinx=dfracsqrt22\sinx=dfrac-sqrt22endarrayright.$

“$left[beginarraylx=dfracπ4+k2π (A)\x=dfrac3π4+k2π (B)\x=dfrac-π4+k2π (C)\x=dfrac5π4+k2π (D)endarrayright.$ `(kin ZZ)`

Dựa vào đường tròn lượng giác ta có `4` vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình đã cho

Vậy đáp án $A$

4sin2x-4sinx-3=0

Đặt sinx=t(-1≤t≤1) khi đó phương trình có dạng: 

4t2-4t-3=0⇔t=32(ktm)t=-12(tm)  

t=-12⇔sinx=-12⇔x=-π6+k2πx=7π6+k2π(k∈Z)

Vây số vị trí biểu di

…Xem thêm

Giải phương trình lượng giác (4sin ^4x+12cos ^2~x-7=0) có nghiệm:

A.

 (x = fracpi 4 + kpi ,left( k in Z right)).       

B.

 (x =  – fracpi 4 + kpi ,left( k in Z right)).

C.

(x =  pm fracpi 4 + k2pi ,left( k in Z right)).         

D.

 (x = fracpi 4 + kfracpi 2,left( k in Z right)).

Phương trình (sin 2x + 3sin 4x = 0) có nghiệm là:

Phương trình (dfraccos 2×1 – sin 2x = 0) có nghiệm là:

Phương trình (sqrt 3 cot ^2x – 4cot x + sqrt 3  = 0) có nghiệm là:

Nghiệm của phương trình (4sin ^22x + 8cos ^2x – 9 = 0) là:

Phương trình (sqrt 3 sin 2x – cos 2x + 1 = 0) có nghiệm là:

Phương trình (sin ^3x + cos ^3x = sin x – cos x) có nghiệm là:

Giải phương trình (cos 3xtan 5x = sin 7x).

Giải phương trình (left( sin x + sqrt 3 cos x right).sin 3x = 2).

Giải phương trình (sin 18xcos 13x = sin 9xcos 4x).

Giải phương trình (1 + sin x + cos 3x = cos x + sin 2x + cos 2x).

Giải phương trình (cos x + cos 3x + 2cos 5x = 0).

Giải phương trình (sin 3x – sin x + sin 2x = 0).

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có: 4sin4 + 12cos2 x – 7 =0

ó 4sin4x – 12sin2 x + 5= 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Số vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình 4sin^4x ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Số vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình 4sin^4x tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Số vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình 4sin^4x miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Số vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình 4sin^4x Free.

Giải đáp vướng mắc về Số vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình 4sin^4x

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số vị trí màn biểu diễn những nghiệm của phương trình 4sin^4x vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #vị #trí #biểu #diễn #những #nghiệm #của #phương #trình #4sin4x