Kinh Nghiệm Hướng dẫn Sự kiện hồ chí minh gửi thư cho một đồng chí tại quốc tế cộng sản thuộc quy trình nào sau này? Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Sự kiện hồ chí minh gửi thư cho một đồng chí tại quốc tế cộng sản thuộc quy trình nào sau này? được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-03 05:48:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

282

21 Tháng 05 Năm 2014 / 44687 lượt xem

ThS Nguyễn Thị Bình

Phòng TT-GD

Tháng 3-1919, tại Mátxcơva, Lênin và những tổ chức triển khai cách mạng của giai cấp công nhân những nước trên toàn thế giới đã xây dựng Đệ Tam Quốc tế (Quốc tế III). Sự Ra đời của tổ chức triển khai cách mạng này đã kế tục tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của C.Mác và Ph.Ăng-ghen, mang lại cho việc nghiệp cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc bản địa trên toàn thế giới sức mạnh với khẩu hiệu “Vô sản toàn bộ những nước và những dân tộc bản địa bị áp bức liên hiệp lại”. Quốc tế Cộng sản đã và đang trở thành hậu thuận vững chãi cho cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, một chi bộ của Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – người liên lạc của Quốc tế Cộng sản với cách mạng Việt Nam.

Sự xây dựng Quốc tế Cộng sản có ý nghĩa quan trọng đặc biệt quan trọng riêng với trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, góp thêm phần đẩy nhanh sự hình thành những Đảng Cộng sản ở nhiều nước. Trong thời hạn tồn tại của tớ, Quốc tế Cộng sản đã tiến hành 7 kỳ đại hội. Từ Đại hội I đến Đại hội IV do Lê nin trực tiếp lãnh đạo, Đại hội V đến Đại hội VII do Xtalin lãnh đạo.

Từ ngày 19-7 đến ngày 7-8-1920 tại Pêtơrôgrát và Mátxcơva, Đại hội II Quốc tế Cộng sản trình làng với 217 đại biểu của 67 tổ chức triển khai ở 37 nước tham gia. Đại hội trình làng trong toàn cảnh ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đã thúc đẩy cao trào cách mạng toàn thế giới đạt tới đỉnh điểm, một loạt Đảng Cộng sản Ra đời. Đại hội đã thông qua những văn kiện quan trọng như Đề cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa; Điều kiện kết nạp vào Quốc tế Cộng sản; Vấn đề xây dựng và củng cố những Đảng Cộng sản kiểu mới… Đề cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa xác lập lập trường giai cấp vô sản với nông dân và nhân dân bị áp bức ở những thuộc địa, xác lập ”cương lĩnh ruộng đất của chuyên chính vô sản”. Đề cương lôi kéo Đảng Cộng sản những nước giúp sức trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và với việc giúp sức của những nước vô sản tiên tiến và phát triển, những nước lỗi thời hoàn toàn có thể tăng trưởng chủ nghĩa xã hội bỏ qua quy trình tăng trưởng tư bản chủ nghĩa. Sau Đại hội II của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc lúc bấy giờ là đảng viên Đảng Xã hội Pháp, đã được đọc bản Đề cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của Lê-nin đăng trên báo L’Humanité (Nhân đạo) số 16 và 17-7. Nguyễn Ái Quốc đã đọc đi đọc lại văn kiện này và thấy rằng Quốc tế Cộng sản đã thừa nhận việc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam và những dân tộc bản địa thuộc địa khác. Nói về khoảnh khắc phát hiện chân lý của cuộc sống, Nguyễn Ái Quốc viết: “Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, ở đầu cuối tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của V.I Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng phần đông: “Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái thiết yếu cho toàn bộ chúng ta, đấy là con phố giải phóng toàn bộ chúng ta!”. Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”(1).

Từ đó, Lê nin và Quốc tế III là nguồn động lực tinh thần cho Nguyễn Ái Quốc tiếp bước vững chãi trên con phố đã được khuynh hướng rõ ràng. Với tinh thần ấy, Nguyễn Ái Quốc vững tin đến Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp, khai mạc ngày 25-12-1920 tại thành phố Tua – Đại hội quyết định hành động bước chuyển cơ bản theo đường lối của Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Ái Quốc là người dân thuộc địa duy nhất, người Đông Dương duy nhất trong đoàn đại biểu những đảng bộ thuộc địa gồm 8 người (7 đại biểu khác của những thuộc địa đều là người Pháp). Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia sang lập Đảng Cộng sản Pháp và bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản là yếu tố kiện có ý nghĩa to lớn, ghi lại bước ngoặt trong cuộc sống và sự nghiệp của Người. Lần thứ nhất trong lịch sử toàn thế giới tân tiến, một đại diện thay mặt thay mặt của giai cấp công nhân và dân tộc bản địa thuộc địa tham gia sáng lập Đảng tiên phong của giai cấp công nhân ở một đế quốc lớn đang áp bức dân tộc bản địa mình. Thông qua Nguyễn Ái Quốc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam và giai cấp công nhân Pháp hợp thành một mặt trận chống chủ nghĩa thực dân Pháp. Điều này còn mang ý nghĩa tượng trưng cho Xu thế cách mạng toàn thế giới- tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa giai cấp vô sản và những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn thế giới theo khẩu hiệu kế hoạch của Quốc tế Cộng sản.

Là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, từ thời điểm năm 1921 đến 1923,  Nguyễn Ái Quốc say mê nghiên cứu và phân tích lý luận của Lê-nin, đường lối của Quốc tế Cộng sản trên toàn bộ những yếu tố đấu tranh cách mạng, nhất là yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa, đồng thời tham gia tích cực mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn nhằm mục đích thực thi lý luận và những Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản. Ngày 26-6-1921, được sự giúp sức của Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp, sau nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với những chiến sỹ chống thực dân thuộc nhiều vương quốc rất khác nhau đang sống ở Pari, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức triển khai cuộc họp xây dựng Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa thuộc địa. Xét theo chương trình và Điều lệ của nó, Hội liên hiệp thuộc địa là hình thức liên minh của những dân tộc bản địa bị áp bức lần thứ nhất xuất hiện trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa và là một hình thức có một không hai Ra đời tại TT của chính quốc đang thống trị họ. Hình thức này chỉ Ra đời sau năm 1920, tức là sau khi Quốc tế Cộng sản có những văn kiện về những yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa . Đặc biệt,  Đại hội III Quốc tế Cộng sản họp từ 22-6 đến 12-7- 1921 tại Mátxcơva đã coi sách lược lập Mặt trận thống nhất là phương pháp hầu hết để mở rộng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản trong quần chúng. Đến Đại hội IV Quốc tế Cộng sản trình làng từ thời điểm ngày 5-11 đến 5- 12-1922, đề cương về Mặt trận thống nhất công nhân do Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản soạn thảo được xác nhận. Sự Ra đời của tổ chức triển khai mang tính chất chất chất mặt trận sơ khai này là kết quả của những cuộc vận động tích cực của Nguyễn Ái Quốc, của yếu tố đống ý ủng hộ của những người dân macxit chân chính để lấy lý luận của Quốc tế Cộng sản vào thực tiễn đấu tranh. Với nỗ lực của Ban chấp hành Hội liên hiệp những dân tộc bản địa thuộc địa, nhất là của Nguyễn Ái Quốc, ngày một-4-1922, báo Le Paria (Người cùng khổ) – cơ quan ngôn luận của Hội được xuất bản. Đây là kênh tuyên truyền rất hiệu suất cao và thiết thực tới những dân tộc bản địa thuộc địa trong số đó có Việt Nam. Cũng từ đây, tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc càng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn như nhà cách mạng Nguyễn An Ninh từng nói: “Chính anh Nguyễn Ái Quốc đã làm tôi nhiệt huyết cách mạng. Tôi hoàn toàn tán thành đường lối của Quốc tế đệ tam và tôi luôn coi anh Nguyễn Ái Quốc là một người dẫn đường cho tôi”(2).

Những hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc được Trung ương Đảng Cộng sản Pháp nhìn nhận cao và cử Người đi dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản ở Mát-xcơ-va từ thời điểm ngày 17- 6 đến ngày 8-7-1924. Trong Đại hội này, Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa và yếu tố ruộng đất. Nguyễn Ái Quốc còn đưa ra trước Đại hội những đề xuất kiến nghị rõ ràng mà theo đồng chí thì nếu thực thi được sẽ tạo Đk thuận tiện cho Đảng Cộng sản Pháp trong việc tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa. Đại hội đã cử Nguyễn Ái Quốc làm Ủy viên Ủy ban thường trực những thuộc địa của Quốc tế Cộng sản. Tại TT của Quốc tế Cộng sản đã trình làng “cuộc gặp gỡ kỳ thú” giữa Quốc tế Cộng sản, một tổ chức triển khai đang cần gây ảnh hưởng, gây cơ sở ở Đông Dương và Nguyễn Ái Quốc, người đang muốn mở đường mang chủ nghĩa Mác- Lenin đến với nước mình. Qua những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc, nhiều văn kiện của Quốc tế Cộng sản được chuyển về Đông Dương. Như vậy, có thế nói, con phố đưa chủ nghĩa Mác- Lênin từ Matxcova, từ Quốc tế Cộng sản đã được khai thông mà Người khai mở con phố đó đó đó là Nguyễn Ái Quốc.

Để mở rộng tầm ảnh hưởng của tớ, Quốc tế Cộng sản xây dựng những TT truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin cho những nước phương Đông trong số đó có Quảng Châu Trung Quốc- Trung Quốc. Trong một buổi tiếp thân thiện Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Manuinxki- ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản đã thông báo quyết định hành động của Quốc tế Cộng sản cử Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu Trung Quốc công tác thao tác nhằm mục đích xúc tiến mọi Đk để xây dựng một tổ chức triển khai cộng sản ở Đông Dương và giúp sức những đại biểu cách mạng ở những nước Khu vực Đông Nam Á. Quảng Châu Trung Quốc thời gian hiện nay là TT cách mạng của Trung Quốc. Tháng 11- 1924, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu Trung Quốc. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc xây dựng tổ chức triển khai cách mạng theo từng bước – từ tiếp xúc với những người dân Việt Nam yêu nước đến việc xây dựng Cộng sản đoàn làm hạt nhân, ở đầu cuối là xây dựng Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội và đặt nó trong mối liên hệ với cách mạng Khu vực Đông Nam Á, tức là  xây dựng Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông ( năm 1925). Các tổ chức triển khai này đã có nhiều công lao trong việc tổ chức triển khai tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam. Tất cả những hoạt động và sinh hoạt giải trí này đều được Nguyễn Ái Quốc báo cáo về Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản, như trong bức thư đề ngày 22-12-1924 viết: “Tôi đã tổ chức triển khai được ở đây vài ba người Đông Dương mà tôi kỳ vọng hoàn toàn có thể làm được một số trong những việc” (3). Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức triển khai được đường dây liên lạc với trong nước và Quốc tế Cộng sản.

Năm 1928, sau Đại hội VI, nhiều văn kiện của Đại hội được đưa vào Việt Nam, trong số đó có bản Đề cương về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa sẽ là một tài liệu có tác dụng chỉ huy thiết thực riêng với Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội – tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.  Đề cương nhận định rằng: cách mạng vô sản hoàn toàn có thể thắng lợi trước tiên ở một vài nước. Các nước lỗi thời, khi giai cấp vô sản giành được cơ quan ban ngành thường trực, hoàn toàn có thể bỏ qua quy trình tăng trưởng tư bản chủ nghĩa với Đk là có sự giúp sức của nhà nước chuyên chính vô sản và trào lưu công nhân quốc tế… Ở những nước thuộc địa và phụ thuộc, hoàn toàn có thể làm cách mạng phản đế, phản phong, thiết lập chuyên chính vô sản khi cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới đã thắng lợi.  Thời gian này, Nguyễn Ái Quốc sang hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Xiêm (Thái Lan) – cơ sở thứ hai Người sẵn sàng sẵn sàng sau Quảng Châu Trung Quốc. Một nguyên do không kém phần quan trọng là phòng Nam A của Quốc tế Cộng sản vừa mới được xây dựng đặt trụ thường trực Băng Cốc và đang đợi Nguyễn Ái Quốc. Chính Quốc tế Cộng sản đã tạo Đk thuận tiện cho Nguyễn Ái Quốc bằng việc hợp thức hóa vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Quốc tế Cộng sản, thích phù thích hợp với những việc làm đang cần phải tiếp tục xúc tiến của Người.

Với sự truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin về Việt Nam, trào lưu cách mạng trong nước đã tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, đưa tới sự Ra đời của 3 tổ chức triển khai cộng sản vào thời gian ở thời gian cuối năm 1929. Theo dõi sát sao tình hình cách mạng đang trình làng ở Đông Dương, ngày 27-10-1929, Quốc tế Cộng sản đã gửi cho những người dân cộng sản Việt Nam một Chỉ thị về việc xây dựng một Đảng Cộng sản thống nhất ở Đông Dương: “Nhiệm vụ quan trọng hơn hết và tuyệt đối cần kíp của toàn bộ những người dân cộng sản Đông Dương là sáng lập một đảng cách mạng của giai cấp vô sản… Đảng ấy phải là một đảng độc nhất”(4). Vấn đề nêu lên thời gian hiện nay là cần một người dân có khá đầy đủ uy tín trong việc làm trọng đại này. Và một lần nữa, Nguyễn Ái Quốc xuất hiện đúng thời cơ để thực thi Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.

Đầu tháng 2-1930, Nguyễn Ái Quốc, với tư cách là Ủy viên Đông Phương bộ, được Quốc tế Cộng sản ủy nhiệm về Trung Quốc trực tiếp triệu tập Hội nghị Hương Cảng để thống nhất ba tổ chức triển khai Cộng sản thành một Đảng Cộng sản thống nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự hiện hữu của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất đã trình làng thuận tiện và nhanh gọn. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất (10-1930) quyết định hành động thay tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản (1931) đã kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương vào hàng ngũ của tớ là một thành viên chính thức.

Những năm tháng hoạt động và sinh hoạt giải trí ở Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm tay nghề đấu tranh cách mạng để góp sức với Quốc tế Cộng sản và chỉ huy cách mạng ở Đông Dương sau này. Nguyễn Ái Quốc đã đi sâu nắm tình hình ở những thuộc địa, nắm quan điểm của những Đảng Cộng sản có liên quan đến yếu tố thuộc địa, tập hợp và phục vụ cho Quốc tế Cộng sản thêm nhiều tư liệu quý và những nhận xét thâm thúy. Nội dung ấy được trình diễn trong những bài phát biểu ở Đại hội V Quốc tế Cộng sản, Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân, Đại hội lần thứ III Quốc tế Cộng sản đỏ v.v… cùng với vài chục bài nghiên cứu và phân tích đăng trên những tạp chí của Quốc tế Cộng sản (Thư tín Quốc tế, Quốc tế Cộng sản) và báo chí của những đoàn thể quốc tế (Quốc tế Nông dân, Quốc tế Công hội đỏ, Nữ Công nhân).

Những năm tháng hoạt động và sinh hoạt giải trí sôi sục và những người dân bạn cộng sản chân tình đã Nguyễn Ái Quốc vượt qua quy trình gian khó từ 1931 đến 1940 (nhất là thời hạn từ 1934-1938) trong cuộc sống hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng của Người. Đây là thời kỳ thể hiện nổi trội bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh. Tháng 8-1935, đúng ra Nguyễn Ái Quốc đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại Mátxcơva “với tư cách là đại biểu của Ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản”. Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề xuất kiến nghị đại biểu chính thức Nguyễn Ái Quốc dự  Đại hội VII Quốc tế Cộng sản và là người đại diện thay mặt thay mặt của Đảng Cộng sản Đông Dương cạnh bên Quốc tế Cộng sản nhưng không được đồng ý. Người chỉ được tham gia Đại hội với tư cách là đại biểu tư vấn và được cấp thẻ mang số Đk 154. Trong thời hạn trình làng đại hội, Nguyễn Ái Quốc được Trường Quốc tế Lênin cho nghỉ học 1 tháng để tham gia dịch và in ấn sang tiếng Việt những văn kiện của Đại hội VII. Người vẫn tận tình giúp sức những thành viên trong đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương sang Mátxcơva dự Đại hội lần thứ VII, cũng như tổ chức triển khai chu đáo cho chuyến trở về Tổ quốc, mang theo tinh thần và Nghị quyết mới của Quốc tế Cộng sản về chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trận chiến tranh phát xít, trận chiến tranh xâm lược, nhất là phải hình thành một mặt trận dân tộc bản địa thống nhất rộng tự do chống đế quốc, đòi dân chủ, cơm áo, hòa bình.

Tâm điểm để ý quan tâm nhất của quy trình này là việc xây dựng Ban Thẩm Tra Vụ Việc Nguyễn Ái Quốc ở Quốc tế Cộng sản vào tháng 2- 1936. Đây sẽ là TT thu hút mọi yếu tố liên quan trực tiếp đến cuộc sống, sự nghiệp, vận mệnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Đây cũng là một quy trình lịch sử phức tạp, căng thẳng mệt mỏi khi mà Chiến tranh toàn thế giới lần thứ hai đang tới gần, những nước tư bản thù địch đang vây hãm quyết tiêu diệt cơ quan ban ngành thường trực Xô Viết ở nước Nga, nội bộ Quốc tế Cộng sản do nhiều nguyên do khách quan và chủ quan, gặp thật nhiều trở ngại vất vả thử thách. Trong toàn cảnh lịch sử đó Đảng Cộng sản Đông Dương phải trải qua những ảnh hưởng rất khác nhau về quan điểm tư tưởng và đường lối cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc thời gian hiện nay đang là học viên Trường ĐH Đông Phương, nhưng lại là tâm điểm để ý quan tâm của dư luận trong nội bộ Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương, bởi “nghi hoặc” của những vụ việc trước kia như sự kiện xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam với tên thường gọi và Chính cương, Sách lược vắn tắt tập hợp địa chủ và tư sản dân tộc bản địa là động lực của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa. Một loạt dấu hỏi về vụ án Hương Cảng: Vì sao chịu án phạt nhẹ? bằng con phố nào để đến được Liên Xô?… Thời điểm đó bị nhận định rằng là sai lầm không mong muốn, hữu khuynh, dân tộc bản địa chủ nghĩa, tư tưởng tiểu tư sản… Thời kỳ này là thời kỳ trở ngại vất vả nhất của Nguyễn Ái Quốc, tuy nhiên với bản lĩnh chính trị vững vàng Người đã vượt qua. Và trong lúc trở ngại vất vả nhất, cạnh bên Nguyễn có những người dân bạn, người đồng chí hết lòng giúp sức, như Vaxiliepna, Lê Hồng Phong, Vaillant Couturier, Manuinxki, Radumopva…

Vượt qua bao trở ngại vất vả thử thách, năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp chỉ huy cách mạng Việt Nam. Lúc này, ở trong nước, quân địch đàn áp cách mạng rất ác liệt. Ở ngoài nước, trận chiến tranh phủ rộng rộng tự do ra, nên sự liên lạc giữa Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản bị gián đoạn. Tuy vậy, Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, những Hội nghị Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản tiếp theo này vẫn soi sáng cuộc đấu tranh cách mạng tiến lên giành độc lập dân tộc bản địa, chống chủ nghĩa đế quốc và phát xít. Trước toàn cảnh quốc tế và sự tăng trưởng của những Đảng Cộng sản, năm 1943, Quốc tế Cộng sản tuyên bố giải tán, nhưng tinh thần và truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Quốc tế Cộng sản vẫn được Đảng ta, đứng đầu là Nguyễn Ái Quốc tiếp tục thừa kế và phát huy, đưa Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công xuất sắc trong toàn nước, góp thêm phần to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của trào lưu cách mạng toàn thế giới.

Chú thích:

1 Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H. 2000, tập 10, trang 127.

2 Phạm Xanh, Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lenin ở Việt Nam (1921- 1930), Nxb tin tức lý luận, H. 1990, tr.73.

3 Hồng Hà, Bác Hồ trên giang sơn Lê nin, Nxb Thanh niên, H.1980, tr.154.

4 Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb Sự thật, H. 1970, tr. 53.

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Sự kiện hồ chí minh gửi thư cho một đồng chí tại quốc tế cộng sản thuộc quy trình nào sau này? ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sự kiện hồ chí minh gửi thư cho một đồng chí tại quốc tế cộng sản thuộc quy trình nào sau này? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Sự kiện hồ chí minh gửi thư cho một đồng chí tại quốc tế cộng sản thuộc quy trình nào sau này? miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Sự kiện hồ chí minh gửi thư cho một đồng chí tại quốc tế cộng sản thuộc quy trình nào sau này? Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Sự kiện hồ chí minh gửi thư cho một đồng chí tại quốc tế cộng sản thuộc quy trình nào sau này?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sự kiện hồ chí minh gửi thư cho một đồng chí tại quốc tế cộng sản thuộc quy trình nào sau này? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sự #kiện #hồ #chí #minh #gửi #thư #cho #một #đồng #chí #tại #quốc #tế #cộng #sản #thuộc #giai #đoạn #nào #sau #đây