Contents

Thủ Thuật về Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-23 23:27:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

259

Chọn đáp án B

Nội dung chính

 • Tìm hiểu về quỹ dự trữ vương quốc
 • 1. Quỹ dự trữ vương quốc là gì?
 • 1.1 Khái niệm quỹ dự trữ vương quốc
 • 1.2 Nguyên tắc quản lí Quĩ Dự trữ vương quốc
 • 2. Nguồn hình thành quỹ dự trữ vương quốc
 • 3. Quy định của pháp lý về quản lí quỹ dự trữ vương quốc
 • 3.1 Ngân sách nhà nước chi cho quỹ dự trữ vương quốc
 • 3.2 Quản lý, điều hành quản lý quỹ dự trữ vương quốc

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 58 thì kinh tế tài chính nhà nước gồm có những doanh nghiệp nhà nước, quỹ dự trữ vương quốc, bảo hiểm nhà nước và những tài sản thuộc về nhà nước hoàn toàn có thể đưa vào sản xuất marketing thương mại. Vậy đáp án đúng là kinh tế tài chính nhà nước.

Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc, những quỹ bảo hiểm, tài sản nhà nước hoàn toàn có thể đem vào sản xuất marketing thương mại

A. Kinh tế tập thể

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế tư bản nhà nước

D. Kinh tế nhà nước

Tìm hiểu về quỹ dự trữ vương quốc

 • 1. Quỹ dự trữ vương quốc là gì?
 • 1.1 Khái niệm quỹ dự trữ vương quốc
 • 1.2 Nguyên tắc quản lí Quĩ Dự trữ vương quốc
 • 2. Nguồn hình thành quỹ dự trữ vương quốc
 • 3. Quy định của pháp lý về quản lí quỹ dự trữ vương quốc
 • 3.1 Ngân sách nhà nước chi cho quỹ dự trữ vương quốc
 • 3.2 Quản lý, điều hành quản lý quỹ dự trữ vương quốc

1. Quỹ dự trữ vương quốc là gì?

1.1 Khái niệm quỹ dự trữ vương quốc

Quĩ Dự trữ vương quốc trong tiếng Anh được gọi là National reserve fund.

Quĩ Dự trữ vương quốc là khoản tích luỹ từ ngân sách nhà nước, hình thành nên nguồn dự trữ kế hoạch (Dự trữ vương quốc), do Nhà nước thống nhất quản lí và sử dụng.

Nhằm phục vụ những yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp thêm phần ổn định kinh tế tài chính vĩ mô và thực thi những trách nhiệm đột xuất bức thiết khác của Nhà nước.

Dự trữ vương quốc được dự trữ bằng hàng và bằng tiền đồng Việt Nam. Việc tổ chức triển khai dự trữ vương quốc phải bảo vệ sự điều hành quản lý triệu tập, thống nhất vào một trong những đầu mối của Nhà nước, có phân công cho những bộ, ngành quản lí hàng dự trữ vương quốc theo qui định của Chính phủ.

1.2 Nguyên tắc quản lí Quĩ Dự trữ vương quốc

Quĩ Dự trữ vương quốc là một loại quĩ đảm bảo dự trữ có tính chất triệu tập của Nhà nước, có vai trò trọng điểm trong việc đảm bảo lực lượng hàng hoá can thiệp vào thị trường khi xẩy ra những “trục trặc thị trường” và những biến cố khách quan.

Việc quản lí quĩ này nên phải quán triệt những nguyên tắc sau này:

– Nguyên tắc triệu tập thống nhất

Việc xuất, nhập quĩ, bán đổi hàng phải chịu sự chỉ huy triệu tập thống nhất của Chính phủ. Thực hiện nguyên tắc này bảo vệ sự điều hành quản lý của Chính phủ một cách dữ thế chủ động, kịp thời khi xẩy ra những sự cố bất thần Nhà nước nên phải can thiệp.

– Nguyên tắc bí mật

Bí mật về chủng loại và số lượng những món đồ dự trữ. Giữ vững nguyên tắc này sẽ tránh khỏi trường hợp những lực lượng thù địch tận dụng phá hoại bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng, kinh tế tài chính, chính trị.

– Nguyên tắc sẵn sàng

Dự trữ vương quốc phải được Nhà nước quan tâm kiểm tra thường xuyên nhằm mục đích phục vụ nhu yếu đột xuất một cách tốt nhất, kịp thời nhất. Quĩ dự trữ vương quốc sau khi xuất phải được bù lại khá đầy đủ, kịp thời.

2. Nguồn hình thành quỹ dự trữ vương quốc

Dự trữ vương quốc được hình thành từ những nguồn sau này:

– Ngân sách nhà nước;

– Nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước được đưa vào dự trữ vương quốc gồm có những nguồn lực đã có được từ tự nguyện góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành và dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc, trực tiếp dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc; thành phầm & hàng hóa, vật tư được lôi kéo từ những tổ chức triển khai, thành viên trong trường hợp đột xuất, cấp bách theo quy định của pháp lý.

3. Quy định của pháp lý về quản lí quỹ dự trữ vương quốc

3.1 Ngân sách nhà nước chi cho quỹ dự trữ vương quốc

– Ngân sách nhà nước chi cho dự trữ vương quốc (Điều 28 Luật Dự trữ vương quốc thời gian năm 2012)

+ Ngân sách nhà nước chi cho dự trữ vương quốc thực thi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và được sắp xếp trong dự trù ngân sách nhà nước hằng năm.

+ Bộ Tài chính quản trị và vận hành, phân loại khoản chi cho shopping dự trữ vương quốc, mua bù hàng dự trữ vương quốc đã xuất trong năm kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Ngân sách nhà nước chi cho shopping dự trữ vương quốc (Điều 29 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Căn cứ vào kế hoạch dự trữ vương quốc và dự trù chi cho dự trữ vương quốc được giao, Bộ Tài chính cấp kinh phí góp vốn đầu tư cho bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc để shopping dự trữ vương quốc theo quy định.

+ Trường hợp mua bù hàng dự trữ vương quốc đã xuất thì bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc lập dự trù tương hỗ update gửi Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự toán ngân sách nhà nước giao cho bộ, ngành để sở hữ tăng, mua bù hàng dự trữ vương quốc trong năm kế hoạch chưa sử dụng hết do chưa mua đủ số lượng hàng dự trữ vương quốc; vật tư, thiết bị, thành phầm & hàng hóa có chu kỳ luân hồi sản xuất vượt quá năm ngân sách, có tính chất thời vụ; thành phầm & hàng hóa đặc trưng phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh do Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định hành động chuyển nguồn sang năm tiếp theo trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc.

– Ngân sách nhà nước chi cho góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự trữ vương quốc (Điều 30 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Ngân sách nhà nước chi cho góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản của dự trữ vương quốc được sắp xếp trong kế hoạch góp vốn đầu tư tăng trưởng hằng năm của cục, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc.

+ Bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc có trách nhiệm quản trị và vận hành và sử dụng vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp lý.

– Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành dự trữ vương quốc (Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước 2012)

+ Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành dự trữ vương quốc gồm có: chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của cỗ máy quản trị và vận hành; chi hoạt động và sinh hoạt giải trí nhập, xuất, mua, bán, dữ gìn và bảo vệ, bảo vệ, bảo hiểm hàng dự trữ vương quốc; chi nghiên cứu và phân tích, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển dữ gìn và bảo vệ; chi đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thao tác dự trữ vương quốc và những khoản chi khác theo quy định của pháp lý.

+ Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành dự trữ vương quốc của cục, ngành, cty dự trữ vương quốc được thực thi theo kế hoạch, dự trù, định mức, hợp đồng thuê dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc và theo chính sách quản trị và vận hành tài chính, ngân sách hiện hành.

+ Chi phí nhập, xuất, dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc được thực thi theo chính sách khoán.

+ Chi phí nhập, xuất cấp hàng dự trữ vương quốc theo quyết định hành động của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Tài chính cấp theo dự trù được phê duyệt.

Bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc vị trí căn cứ vào định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật, hợp đồng dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc, lập dự trù chi cho việc nhập, xuất, dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc, báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt trước lúc thực thi; trường hợp không được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hành động tạm ứng để những cty, cty dự trữ vương quốc triển khai thực thi.

– Cơ chế tài chính; chính sách kế toán, truy thuế kiểm toán; chính sách thống kê, báo cáo về dự trữ vương quốc (Điều 32 Luật Ngân sách nhà nước 2012)

+ Cơ chế tài chính riêng với dự trữ vương quốc thực thi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp lý có liên quan.

Bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc lập dự trù chi ngân sách nhà nước cho hoạt động và sinh hoạt giải trí dự trữ vương quốc, gửi Bộ Tài chính kiểm tra, thẩm định, tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

Sau khi được Quốc hội phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động giao dự trù và Bộ Tài chính thực thi phân loại cho bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc.

+ Bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc, cty dự trữ vương quốc và tổ chức triển khai, doanh nghiệp dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc phải tuân thủ những quy định của pháp lý về quản trị và vận hành tài chính, ngân sách, kế toán, thống kê, truy thuế kiểm toán và chính sách báo cáo về dự trữ vương quốc.

+ Bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc có trách nhiệm kiểm tra, duyệt quyết toán ngân sách nhà nước đã cấp cho cty dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc và phụ trách về quyết toán đã được duyệt; tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính thẩm định, tổng hợp quyết toán về dự trữ vương quốc, báo cáo Chính phủ.

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước về dự trữ vương quốc phải được truy thuế kiểm toán theo quy định của pháp lý.

3.2 Quản lý, điều hành quản lý quỹ dự trữ vương quốc

3.2.1. Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc

– Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc (Điều 33 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

Việc nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc phải bảo vệ những nguyên tắc sau này:

+ Đúng kế hoạch, thẩm quyền;

+ Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, khu vực; bảo vệ kịp thời, bảo vệ an toàn và uy tín; đúng thủ tục nhập, xuất theo quy định của pháp lý.

– Các trường hợp nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc (Điều 34 Luật Dự trữ vương quốc)

+ Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc theo quyết định hành động của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 35 của Luật này.

+ Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc trong trường hợp đột xuất, cấp bách quy định tại Điều 36 của Luật này.

+ Nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ vương quốc theo chỉ tiêu kế hoạch được giao quy định tại Điều 37 của Luật này.

+ Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc trong những trường hợp khác quy định tại Điều 39 của Luật này.

– Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc theo quyết định hành động của Thủ tướng Chính phủ (Điều 35 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc trong những trường hợp sau này:

a) Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau này gọi chung là cấp tỉnh) công bố dịch bệnh xẩy ra tại địa phương;

b) Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, cứu đói;

c) Khi giá cả thị trường tăng, giảm đột biến;

d) Đáp ứng yêu cầu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

+ Quy trình xuất hàng dự trữ vương quốc:

a) Trường hợp xuất hàng dự trữ vương quốc theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy han nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành nghành có văn bản báo cáo và đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ;

b) Trường hợp xuất hàng dự trữ vương quốc khi giá cả thị trường tăng, giảm đột biến, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động;

c) Trường hợp xuất hàng dự trữ vương quốc nhằm mục đích phục vụ yêu cầu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động.

– Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc trong trường hợp đột xuất, cấp bách (Điều 37 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

Trong trường hợp đột xuất, cấp bách theo quy định tại khoản 8 Điều 4 của Luật này, thẩm quyền quyết định hành động nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc được thực thi như sau:

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động khẩn cấp việc nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc;

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định hành động nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc theo quy định sau:

a) Tạm xuất vật tư, thiết bị dự trữ vương quốc để phục vụ kịp thời trách nhiệm phát sinh; sau khi hoàn thành xong trách nhiệm phải tịch thu ngay để báo dưỡng, nhập lại kho dự trữ vương quốc và dữ gìn và bảo vệ theo quy định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động xử lý;

b) Nhập, xuất cấp ngay hàng dự trữ vương quốc có mức giá trị tương ứng với thẩm quyền quyết định hành động chi ngân sách của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại Luật ngân sách nhà nước để phục vụ kịp thời cho từng trách nhiệm phát sinh;

c) Người có thẩm quyền quyết định hành động nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc quy định tại khoản 2 Điều này phải quản trị và vận hành, sử dụng đúng mục tiêu, đối tượng người dùng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, thông báo cho Bộ Tài chính trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày quyết định hành động nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc và phụ trách về quyết định hành động của tớ;

d) Bộ Tài chính kiểm tra việc nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc quy định tại Điều này, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời riêng với trường hợp vi phạm và phụ trách về kết quả kiểm tra.

– Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ vương quốc (Điều 37 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng dự trữ vương quốc được thực thi hằng năm. Bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc lập kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ vương quốc gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động.

+ Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc tổ chức triển khai triển khai thực thi kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng dự trữ vương quốc; trường hợp chưa thực thi xong trong năm kế hoạch, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động.

+ Trường hợp do giá thay đổi khi xuất bán để luân phiên đổi hàng mà số tiền thu được không mua đủ số lượng hàng theo kế hoạch được duyệt, bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc mua số lượng hàng tương ứng với số tiền thu được.

+ Trường hợp shopping dự trữ vương quốc mang tính chất chất thời vụ, trường hợp luân phiên đổi hàng phải mua nhập hàng mới trước lúc xuất bán hàng cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định hành động việc cho tạm ứng ngân sách nhà nước để shopping; bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã tạm ứng trong năm kế hoạch.

– Nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc trong những trường hợp khác (Điều 39 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc quyết định hành động việc nhập, xuất hàng dự trữ vương quốc trong những trường hợp khác, gồm có:

a) Xuất hàng dự trữ vương quốc khi thanh lý, tiêu hủy;

b) Nhập hàng dự trữ vương quốc riêng với số lượng hàng khi kiểm kê thực tiễn to nhiều hơn so với sổ kế toán.

+ Chính phủ quy định rõ ràng Điều này.

3.2.2. Mua, bán hàng dự trữ vương quốc

– Phương thức shopping dự trữ vương quốc (Điều 40 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

Việc shopping dự trữ vương quốc được thực thi theo những phương thức sau này:

+ Mua hàng dự trữ vương quốc theo quy định của pháp lý về đấu thầu;

+ Mua trực tiếp rộng tự do của mọi đối tượng người dùng.

– Mua hàng dự trữ vương quốc theo quy định của pháp lý về đấu thầu (Điều 41 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Mua hàng dự trữ vương quốc theo quy định của pháp lý về đấu thầu được thực thi theo những hình thức sau này:

a) Đấu thầu rộng tự do;

b) Mua sắm trực tiếp;

c) Chào hàng đối đầu đối đầu;

d) Chỉ định thầu.

+ Các trường hợp chỉ định thầu được vận dụng theo quy định của pháp lý về đấu thầu và riêng với những trường hợp sau này:

a) Đối với gói thầu shopping dự trữ vương quốc phục vụ trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh phải bảo vệ yêu cầu bí mật thông tin theo quy định của pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước;

b) Trường hợp không thể vận dụng đấu thầu rộng tự do hoặc chào hàng đối đầu đối đầu do tính chất đột xuất, cấp bách, yêu cầu thời vụ, thời gian riêng với gói thầu shopping dự trữ vương quốc là thuốc phòng, chống dịch bệnh, hóa chất sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng.

– Mua trực tiếp rộng tự do của mọi đối tượng người dùng (Điều 43 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Mua trực tiếp rộng tự do của mọi đối tượng người dùng chỉ được vận dụng trong trường hợp mua thóc dự trữ vương quốc.

+ Mua trực tiếp rộng tự do của mọi đối tượng người dùng thực thi như sau:

a) Đơn vị được giao trách nhiệm shopping dự trữ vương quốc lập kế hoạch mua trực tiếp rộng tự do của mọi đối tượng người dùng trình Thủ trưởng cơ quan quản trị và vận hành dự trữ vương quốc chuyên trách phê duyệt;

b) Xác định số lượng, chất lượng, chủng loại thóc mua; khu vực mua; thời hạn mua; giá mua;

Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, cty được giao trách nhiệm shopping dự trữ vương quốc đăng tải trên báo 03 kỳ liên tục hoặc thông báo trên đài truyền hình 03 lần liên tục trong 03 ngày và tại khu vực mua thóc về kế hoạch mua; tổ chức triển khai thực thi mua theo như đúng kế hoạch và niêm yết.

– Phương thức bán hàng dự trữ vương quốc (Điều 44 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

Việc bán hàng dự trữ vương quốc được thực thi theo những phương thức sau này:

1. Bán đấu giá;

2. Bán chỉ định;

3. Bán trực tiếp rộng tự do cho mọi đối tượng người dùng.

– Bán đấu giá hàng dự trữ vương quốc

+ Bán đấu giá hàng dự trữ vương quốc thực thi theo quy định của pháp lý về đấu giá.

+ Trường hợp đấu giá không thành thì cty được giao trách nhiệm bán hàng dự trữ vương quốc báo cáo Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc quyết định hành động bán trực tiếp rộng tự do cho mọi đối tượng người dùng.

– Bán chỉ định, bán trực tiếp rộng tự do cho mọi đối tượng người dùng

+ Hàng dự trữ vương quốc phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh chỉ được bán chỉ định cho mục tiêu quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

+ Các món đồ dự trữ vương quốc được bán trực tiếp rộng tự do cho mọi đối tượng người dùng gồm có:

a) Thóc, vắc xin, hóa chất khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng, muối trắng;

b) Hàng dự trữ vương quốc không thuộc quy định tại khoản 1 và điểm a khoản này phải bán đấu giá nhưng bán đấu giá 02 cuộc không thành. Giá bán trực tiếp rộng tự do cho mọi đối tượng người dùng không được thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá.

+ Bán chỉ định, bán trực tiếp rộng tự do cho mọi đối tượng người dùng được thực thi theo quy trình sau này:

a) Đơn vị được giao trách nhiệm bán hàng dự trữ vương quốc lập kế hoạch bán chỉ định, bán trực tiếp rộng tự do cho mọi đối tượng người dùng trình Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc phê duyệt;

b) Xác định tên hàng; số lượng, chất lượng hàng dự trữ vương quốc bán; khu vực bán; thời hạn bán; giá cả;

c) Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, cty được giao trách nhiệm bán hàng dự trữ vương quốc đăng tải trên báo 03 kỳ liên tục hoặc thông báo trên đài truyền hình 03 lần liên tục trong 03 ngày và tại khu vực bán hàng về kế hoạch bán; tổ chức triển khai thực thi bán theo như đúng kế hoạch và niêm yết.

Đối với hàng dự trữ vương quốc quy định tại khoản 1 Điều này sẽ không còn phải thông báo trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng; giá cả theo giá được phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

3.2.3 Giá mua, giá cả, ngân sách nhập, ngân sách xuất và ngân sách dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc

– Giá mua, giá cả hàng dự trữ vương quốc (Điều 49 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Giá shopping dự trữ vương quốc theo phương thức đấu thầu, giá cả hàng dự trữ vương quốc theo phương thức đấu giá được thực thi theo quy định của pháp lý về đấu thầu, đấu giá và pháp lý về giá.

+ Giá mua, giá cả hàng dự trữ vương quốc theo phương thức mua, bán trực tiếp rộng tự do cho mọi đối tượng người dùng được quy định như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hành động giá mua tối đa, giá cả tối thiểu riêng với hàng dự trữ vương quốc trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc;

b) Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc, trừ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hành động mức giá rõ ràng theo giá thị trường tại thời gian và từng địa phận lúc mua, bán hàng dự trữ vương quốc thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhưng không được cao hơn giá mua tối đa và thấp hơn giá cả tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hành động;

c) Khi mua, bán hàng dự trữ vương quốc, nếu giá thị trường dịch chuyển cao hơn giá mua tối đa, thấp hơn giá cả tối thiểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, kiểm soát và điều chỉnh giá mua tối đa, giá cả tối thiểu trên cơ sở đề xuất kiến nghị của Thủ trưởng bộ, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc.

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hành động giá mua, giá cả hàng dự trữ vương quốc về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính về nguyên tắc định giá.

– Định mức ngân sách nhập, ngân sách xuất, ngân sách dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc (Điều 50 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

Việc quy định ngân sách nhập, ngân sách xuất và ngân sách dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc phải vị trí căn cứ vào định mức kinh tế tài chính kỹ thuật hàng dự trữ vương quốc và quy chuẩn kỹ thuật vương quốc hàng dự trữ vương quốc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định định mức ngân sách nhập, ngân sách xuất tại cửa kho dự trữ vương quốc và ngân sách xuất tối đa ngoài cửa kho, ngân sách dữ gìn và bảo vệ trên cơ sở đề xuất kiến nghị của cục, ngành quản trị và vận hành hàng dự trữ vương quốc.

3.2.4. Bảo quản hành dự trữ vương quốc

– Nguyên tắc dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc (Điều 51 Luật Dự trữ vương quốc 2012)

+ Hàng dự trữ vương quốc phải được cất giữ riêng đúng khu vực quy định, dữ gìn và bảo vệ theo quy chuẩn kỹ thuật vương quốc hàng dự trữ vương quốc, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật hàng dự trữ vương quốc và hợp đồng thuê dữ gìn và bảo vệ hàng dự trữ vương quốc, bảo vệ về số lượng, chất lượng, bảo vệ an toàn và uy tín.

+ Bảo quản hàng dự trữ vương quốc nếu hao hụt quá định mức theo quy định của pháp lý do nguyên nhân chủ quan thì cty, thành viên dữ gìn và bảo vệ phải bồi thường riêng với số lượng hao hụt quá định mức đó; trường hợp giảm hao hụt so với định mức thì cty, thành viên được trích thưởng theo quy định của Chính phủ.

+ Hàng dự trữ vương quốc bị hư hỏng, giảm chất lượng trong quy trình dữ gìn và bảo vệ phải được phục hồi hoặc xuất bán kịp thời để ngăn cản thiệt hại. Trường hợp hàng dự trữ vương quốc bị hư hỏng, giảm chất lượng do nguyên nhân khách quan thì cty, thành viên dữ gìn và bảo vệ không phải bồi thường; trường hợp do nguyên nhân chủ quan thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp lý.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc Free.

Giải đáp vướng mắc về Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thành phần kinh tế tài chính nào gồm có những doanh nghiệp nhà nước, những quỹ dự trữ vương quốc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thành #phần #kinh #tế #nào #bao #gồm #những #doanh #nghiệp #nhà #nước #những #quỹ #dự #trữ #quốc #gia