Kinh Nghiệm về Thí nghiệm nào sau này có xẩy ra ăn mòn điện hóa học nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Thí nghiệm nào sau này có xẩy ra ăn mòn điện hóa học nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2 được Update vào lúc : 2022-04-26 13:56:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

380

Nội dung chính

 • Giải thích: Đáp án D
  Có : 3 , 4
  Điều kiện xẩy ra ăn mòn điện hóa học: đồng thời cả 3 Đk sau
  – Các điện cực phải rất khác nhau về bản chất. Có thể là cặp hai sắt kẽm kim loại rất khác nhau, sắt kẽm kim loại – phi kim hay sắt kẽm kim loại – hợp chất. Kim loại có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn là cực âm
  – Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn
  – Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li
  5 ,6 khác sắt kẽm kim loại nhưng không còn phản ứng xẩy ra ; ko có sự cho nhận e
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl loãng.

(2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.

(4) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một ít CuCl2.

(5) Nhúng thanh Fe vào dung dịch ZnCl2.

(6) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một ít MgCl2.

Số thí nghiệm xẩy ra ăn mòn điện hóa là.

Page 2

Giải thích: Đáp án D
Có : 3 , 4
Điều kiện xẩy ra ăn mòn điện hóa học: đồng thời cả 3 Đk sau
– Các điện cực phải rất khác nhau về bản chất. Có thể là cặp hai sắt kẽm kim loại rất khác nhau, sắt kẽm kim loại – phi kim hay sắt kẽm kim loại – hợp chất. Kim loại có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn là cực âm
– Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn
– Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li
5 ,6 khác sắt kẽm kim loại nhưng không còn phản ứng xẩy ra ; ko có sự cho nhận e

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3 khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thi được dung dịch X chứa 2 muối và chất rắn Y gồm 2 sắt kẽm kim loại. Hai muối trong X là

Xem đáp án » 18/06/2022 13,773

Phát biểu nào sau này không đúng về so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt :

Xem đáp án » 18/06/2022 3,588

Cho những phản ứng xẩy ra sau này:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑

Dãy những ion được sắp xếp theo chiều tăng dần ính oxi hóa là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,504

Cho những sắt kẽm kim loại: Na, Al, Fe, Pb, Cu, Ag. Số sắt kẽm kim loại tác dụng với Fe(NO3) trong dung dịch?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,492

Dẫn V lít khí CO ( dktc) qua ống sứ đựng lượng dư CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 4,0 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,444

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và rắn Z gồm 2 sắt kẽm kim loại. Nhận định nào sau này là sai :

Xem đáp án » 18/06/2022 2,280

Ngâm thanh Cu dư vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,798

Cho phương trình hóa học của phản ứng sau:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phát biểu nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,571

Cho hỗn hợp chất rắn X gồm Al, Zn và Fe vào dung dịch CuCl2. Sau khi phản ứng xong được hỗn hợp rắn Y và dd Z. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z thấy xuất hiện kết tủa T. Vậy rắn Y hoàn toàn có thể gồm:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,466

Để điều chế sắt kẽm kim loại X người ta tiến hành khử oxit X bằng khí CO (dư) theo quy mô thí nghiệm dưới đây

Oxit X là chất nào trong những chất sau

Xem đáp án » 18/06/2022 1,032

Một vật làm bằng sắt kẽm kim loại tổng hợp Zn- Fe đặt trong không khí ẩm sẽ bị ăn mòn điện hóa. Các quy trình xẩy ra tại điện cực là:

Xem đáp án » 18/06/2022 976

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2.

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xẩy ra ăn mòn điện hóa học là:

Xem đáp án » 18/06/2022 945

Cho 2 muối X, Y thỏa mãn nhu cầu Đk sau :

(1) X + Y -> Không phản ứng

(2) X + Cu -> Không phản ứng

(3) Y + Cu -> Không phản ứng

(4) X + Y + Cu -> Phản ứng

Hai muối X, Y thỏa mãn nhu cầu là :

Xem đáp án » 18/06/2022 751

Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

Xem đáp án » 18/06/2022 711

Cho phương trình hóa học của phản ứng sau:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phát biểu nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 561

Phương pháp giải:

(*) Điều kiện để xẩy ra ăn mòn điện hóa:

– Bản chất hai điện cực phải rất khác nhau về bản chất (KL-KL, KL-PK,…) 

– Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau (qua dây dẫn)

– Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chất điện li

Lời giải rõ ràng:

(a) Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cu không đẩy được Fe2+ thoát khỏi muối nên không tạo thành cặp điện cực

→ không xẩy ra ăn mòn điện hóa

(b) không còn cặp điện cực nào

→ không xẩy ra ăn mòn điện hóa

(c) Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

Cu bám trực tiếp lên dây Mg tạo thành cặp điện cực Mg-Cu, cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li

→ có xẩy ra ăn mòn điện hóa

(d) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Ag bám trực tiếp lên thanh Zn tạo thành cặp điện cực Zn-Ag, cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li

→ có xẩy ra ăn mòn điện hóa

(e) không còn cặp điện cực nào

→ không xẩy ra ăn mòn điện hóa

Vậy có 2 thí nghiệm xẩy ra ăn mòn điện hóa là (c) và (d).

Đáp án C

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Thí nghiệm nào sau này có xẩy ra ăn mòn điện hóa học nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2 ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thí nghiệm nào sau này có xẩy ra ăn mòn điện hóa học nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Thí nghiệm nào sau này có xẩy ra ăn mòn điện hóa học nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Thí nghiệm nào sau này có xẩy ra ăn mòn điện hóa học nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thí nghiệm nào sau này có xẩy ra ăn mòn điện hóa học nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thí nghiệm nào sau này có xẩy ra ăn mòn điện hóa học nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thí #nghiệm #nào #sau #đây #có #xảy #ăn #mòn #điện #hóa #học #nhúng #thanh #vào #dung #dịch #CuCl2