Kinh Nghiệm về Tiểu luận tư tưởng chính trị Pháp gia Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tiểu luận tư tưởng chính trị Pháp gia được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-26 01:11:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

378

31 895 KB 4 26

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 31 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
—————-u0001
u0001u0002————— TIỀU LUẬN TRIẾT HỌC HVTH : Trần Nguyễn Băng Dương
LỚP : CH19-D1 Thành phố Hồ Chí Minh – 02/2010 P háp trị là học thuyết duy nhất có sự thừa kế, hàm chứa những
những yếu tố của những học thuyết khác nhiều nhất, nhờ đó tạo ra một phương thức xử lý và xử lý vững chãi, toàn vẹn và thực tiễn nhất trong yếu tố trị
quốc: Lễ nghĩa, danh phận của Nho gia được rõ ràng hoá trong pháp lý; Vô vi
của Lão gia được chuyển hoá thành quan hệ biện chứng vô vi- hữu vi; Kiêm ái của
Mặc gia tuy là nội dung yếm thế nhất của học thuyết pháp trị, nhưng Hàn Phi Tử
vẫn coi đấy là mục tiêu ở đầu cuối của pháp lý. Nhờ học thuyết pháp trị, Tần
Thuỷ Hoàng đã chấm hết cục diện bách gia phân tranh thời tiên Tần, thống nhất
Trung Quốc và xây dựng chính sách quân chủ chuyên chế TW tập quyền đầu
tiên tại Trung Quốc.
Trong khuôn khổ đề tài, người viết xin được đi sâu vào phân tích
để làm rõ tư tưởng trị quốc của phái Pháp gia, cùng với việc ảnh hưởng của nó đến đời
sống chính trị của thời đại. MỤC LỤC
~~~*~~~ CHƯƠNG 1: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA PHÁP GIA
1.1. Bối cảnh lịch sử ………………………………………………………………………………… 1
1.2. Lịch sử hình thành và tăng trưởng của Pháp gia…………………………………………. 1
1.2.1. Một số khái niệm ……………………………………………………………………….. 1
1.2.2. Sự tăng trưởng của Pháp gia qua những thời kỳ của những nhà tư tưởng ………… 2
1.3. Phân tích tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử……………………………………………. 4
1.3.1. Tư tưởng trị nước bằng pháp lý………………………………………………….. 5
1.3.2. Quan điểm coi trọng ba yếu tố “Pháp – Thế – Thuật” ………………………. 6
1.3.3. So sánh với Nho gia ………………………………………………………………….. 14
CHƯƠNG 2: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG PHÁP GIA ĐẾN ĐỜI SỐNG
CHÍNH TRỊ CỦA THỜI ĐẠI
2.1. Trung Quốc đương thời…………………………………………………………………….. 17
2.2. Ý nghĩa ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam …………………………………………….. 19
2.2.1. Pháp quyền và nhà nước pháp quyền …………………………………………… 19
2.2.2. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN lúc bấy giờ……….. 20 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài:
Pháp gia là trường phái triết học hàm chứa những học thuyết rất khác nhau nhiều
nhất, gắn sát với dấu ấn lịch sử Trung Hoa cổ đại trong quy trình thống nhất đất
nước. Điều này đã tạo sự mê hoặc đặc biệt quan trọng với những người viết, cũng là nguyên do người viết
chọn đề tài này.
2. Mục tiêu của đề tài:
– Nghiên cứu lịch sử hình thành và tăng trưởng của Pháp gia. – Tìm hiểu học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử. – Tìm hiểu sự ảnh hưởng của tư tưởng pháp trị đến cục diện chính trị
Trung Quốc cổ đại. – Tìm hiểu ý nghĩa ứng dụng học thuyết này vào thực tiễn ở Việt Nam. 3. Phạm vi, đối tượng người dùng đề tài:
Tìm hiểu và phân tích những tư tưởng chủ yếu của học thuyết phái Pháp gia ở
Trung Quốc thời cổ đại.
4. Phương pháp nghiên cứu và phân tích:
– Phương pháp lịch sử thống kê
– Phương pháp nghiên cứu và phân tích tại bàn
– Phương pháp phân tích tổng hợp
5. Bố cục:
Bài viết được trình diễn trong 20 trang, được kết cấu thành 2 chương như sau:
Chương 1: Tư tưởng triết học của Pháp gia.
Chương 2: Sự ảnh hưởng của tư tưởng Pháp gia đến đời sống chính trị của thời đại.
Nội dung rõ ràng của nội dung bài viết sẽ tiến hành trình diễn ở phần nội dung sau này. NỘI DUNG Chương 1 TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC
CỦA PHÁP GIA 1.1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ:
Ở thời Đông Chu, chính sách sở hữu tư nhân về ruộng đất được hình thành thay thế cho chính sách ruộng đất tĩnh điền trước này đã làm phát sinh một loạt
những thế lực chính trị mới, đó là tầng lớp địa chủ mới lấn át và xung đột gay
gắt với tầng lớp quý tộc cũ. Sự tranh giành vị thế xã hội của những thế lực đã đẩy
xã hội Trung Hoa cổ đại vào tình trạng trận chiến tranh quyết liệt. Thời kỳ này bao
gồm hai thời kỳ nhỏ là Xuân Thu và Chiến Quốc.
Thời Xuân Thu (770 – 403 TCN), giang sơn loạn lạc với trên 400 cuộc
chiến lớn nhỏ. Giữa những nước lớn đã triển khai một cuộc giành giật quyết liệt
quyền bá chủ. Thời Chiến Quốc (403 – 221 TCN), cục diện ở Trung Quốc có
sự biến hóa lớn: thật nhiều nước chư hầu vừa và nhỏ đã biết thành thôn tính, chỉ từ lại
7 nước là Tề, Sở, Hàn, Yên, Ngụy, Triệu, Tần.
Giai đoạn này chính trị tạm bợ, xã hội rối ren, đạo đức suy đồi, quan lại
tham nhũng, trận chiến tranh kéo dãn khiến đời sống nhân dân càng thêm đói khổ
cùng cực. Trong toàn cảnh đó, những học thuyết như Lão gia, Nho gia… đang không
giúp được xã hội thoát khỏi tình trạng rối loạn và suy sụp vì tính ngoạn mục
và không hoàn toàn có thể phục vụ yêu cầu thời cuộc. Đạo đức và tình thương
không đủ sức mạnh để lập lại trật tự xã hội. Học thuyết Pháp gia thì khác vì
xử lý và xử lý được yếu tố đương thời giúp nước Tần hùng mạnh, đi đến thống
nhất được Trung Quốc.
1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP GIA:
Trước tiên cần tìm hiểu thế nào là pháp trị và tư tưởng chủ yếu của Pháp gia.
1.2.1. Một số khái niệm: Nếu nói Theo phong cách hiểu của người Trung Quốc cổ đại thì “Pháp trị là
dùng pháp lý để cai trị, chứ không phải dùng đạo đức để cai trị”1, còn nói
theo quan điểm trong xã hội tân tiến thì khái niệm pháp trị gắn sát với nhà
1 TS Nguyễn Sĩ Dũng, “Chế độ pháp trị”, .tuoitre nước pháp quyền, tức “Pháp trị là một trật tự pháp lý độc lập, nó gồm có ba ý
nghĩa cơ bản: pháp trị là công cụ để kiểm soát và điều chỉnh nhà nước (kiểm soát và điều chỉnh quyền
lực); pháp trị nghĩa là toàn bộ mọi chủ thể đều bình đẳng trước pháp lý;
pháp trị nghĩa là bảo vệ công lý về thủ tục và về hình thức”2.
Pháp gia là một trường phái tư tưởng có mục tiêu tiếp cận tới cách
phân tích những yếu tố pháp lý đặc trưng ở lý lẽ logic lý thuyết nhắm vào việc
đưa ra văn bản pháp lý ứng dụng, hơn là nhắm tới xã hội, kinh tế tài chính, hay tình
huống chính trị.
Học thuyết pháp trị của phái Pháp gia hình thành và tăng trưởng qua
nhiều thời kỳ bởi những tác giả xuất sắc như: Quản Trọng, Thân Bất Hại, Thận
Đáo, Thương Ưởng và được hoàn thiện bởi Hàn Phi Tử. Để hiểu một cách
tương đối có khối mạng lưới hệ thống về đường lối trị nước của phái Pháp gia, ta cần tìm hiểu
tư tưởng cơ bản của những nhà pháp trị đã nêu trên cũng như những luận chứng
khá thuyết phục về sự việc thiết yếu của đường lối pháp trị.
1.2.2. Sự tăng trưởng của Pháp gia qua những thời kỳ của những nhà tư tưởng:
u0001 Quản Trọng (725 – 645 TCN):
Là người nước Tề, vốn xuất thân từ giới dân dã nhưng rất có tài năng chính
trị, sẽ là người thứ nhất bàn về vai trò của pháp lý như thể phương cách
trị nước. Tư tưởng về pháp trị của Quản Trọng được ghi trong bộ Quản Tử,
gồm có 4 điểm hầu hết sau:
(1) Mục đích trị quốc là làm cho phú quốc binh cường. “Kho lẫm đầy rồi mới
biết lễ tiết, y thực đủ mới biết vinh nhục”3.
(2) Muốn có phú quốc binh cường một mặt phải tăng trưởng nông, công, thương
nghiệp, mặt khác phải nêu lên và thực thi lệ chuộc tội: “Tội nặng thì chuộc
bằng một chiếc tê giáp (áo giáp bằng da con tê); tội nhẹ thì chuộc bằng một chiếc
2
3 TS Nguyễn Sĩ Dũng, “Chế độ Pháp trị”, .tuoitre
Doãn Chính (1997), Đại cương Triết học Trung Quốc, NXB Chính trị vương quốc Tp Hà Nội Thủ Đô, tr.334 qui thuẫn (cái thuẫn bằng mai rùa); tội nhỏ thì nộp kinh phí góp vốn đầu tư; tội còn nghi thì
tha hẳn; còn hai bên thưa kiện nhau mà bên nào thì cũng luôn có thể có lỗi một phần thì bắt
nộp mỗi bên một bó tên rồi xử hòa”4.
(3) Chủ trương phép trị nước phải tôn vinh “Luật, hình, lệnh, chính”. Luật là để
định danh phận cho từng người, Lệnh là khiến cho dân biết việc mà làm, Hình là
để trừng trị những kẻ làm trái luật và lệnh, Chính là để sửa cho dân theo
đường ngay lẽ phải.
(4) Trong khi tôn vinh luật pháp, cần chú trọng đến đạo đức, lễ, nghĩa, liêm…
trong phép trị nước.
Như vậy hoàn toàn có thể thấy rằng Quản Trọng đó đó là thủy tổ của Pháp gia,
đồng thời ông cũng là cầu nối Nho gia với Pháp gia.
u0001 Thân Bất Hại (401-337 TCN):
Là người nước Trịnh chuyên học về Hình Danh, làm quan đến bậc
tướng quốc. Ông đưa ra chủ trương ly khai “Đạo đức” chống “Lễ” và tôn vinh
“Thuật” trong phép trị nước. Thân Bất Hại nhận định rằng “Thuật” là cái “bí hiểm”
của vua, Từ đó nhà vua không được lộ ra cho kẻ bề tôi biết là vua sáng suốt
hay là không, biết nhiều hay biết ít, yêu hay ghét mình… bởi điều này sẽ làm bề
tôi không thể đề phòng, nói dối và lừa gạt nhà vua.
u0001 Thận Đáo (370-290 TCN):
Là người nước Triệu và chịu ràng buộc một số trong những tư tưởng triết học về
đạo của Lão Tử, nhưng về chính trị ông lại đề xướng đường lối trị nước bằng
pháp lý. Thận Đáo nhận định rằng pháp lý phải khách quan như vật “vô vi” và
điều này loại trừ thiên kiến chủ quan, riêng tư của người cầm quyền. Đây là
một tư tưởng khá tiến bộ mà sau này Hàn Phi Tử đã tiếp thu và hoàn thiện.
Trong phép trị nước, Thận Đáo đặc biệt quan trọng tôn vinh vai trò của “Thế”. Ông cho
rằng: “Người hiền mà chịu khuất kẻ bất tiếu là vì quyền thế nhẹ, vị thế thấp;
kẻ bất tiếu mà phục được người hiền vì quyền trọng vị cao. Cây ná yếu mà bắn
4 Nguyễn Hiến Lê (1995), Luận ngữ, NXB Văn học, tr.40

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Tiểu luận tư tưởng chính trị Pháp gia ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tiểu luận tư tưởng chính trị Pháp gia tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tiểu luận tư tưởng chính trị Pháp gia miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Tiểu luận tư tưởng chính trị Pháp gia miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tiểu luận tư tưởng chính trị Pháp gia

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiểu luận tư tưởng chính trị Pháp gia vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiểu #luận #tư #tưởng #chính #trị #Pháp #gia