Kinh Nghiệm về Tìm một số trong những, biết rằng khi gấp số đó lên 6 lần tiếp theo đó chia cho 5 thì được 2160 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tìm một số trong những, biết rằng khi gấp số đó lên 6 lần tiếp theo đó chia cho 5 thì được 2160 được Update vào lúc : 2022-04-26 00:44:13 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

63

 số tròn trăm lớn số 1 có ba chữ số là 900

Để bằng 900 thì số cần tìm đã gấp lên số lần là:

2×3=6(lần)

Số cần tìm là: 

900:6=150

Đáp số: 150

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Các vướng mắc tương tự

Tìm một số trong những, biết rằng nếu giảm số đó đi 5 lần tiếp theo đó gấp lên 3 lần thì được 21

Tìm một số trong những biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 3 lần thì được 12. Vậy số cần khoanh vào là

A. 36

B. 9

C. 24

D, 12

Tìm một số trong những biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 3 lần thì được 12.

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Đặt vướng mắc

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Tìm một số trong những, biết rằng khi gấp số đó lên 6 lần tiếp theo đó chia cho 5 thì được 2160 ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tìm một số trong những, biết rằng khi gấp số đó lên 6 lần tiếp theo đó chia cho 5 thì được 2160 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tìm một số trong những, biết rằng khi gấp số đó lên 6 lần tiếp theo đó chia cho 5 thì được 2160 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Tìm một số trong những, biết rằng khi gấp số đó lên 6 lần tiếp theo đó chia cho 5 thì được 2160 Free.

Giải đáp vướng mắc về Tìm một số trong những, biết rằng khi gấp số đó lên 6 lần tiếp theo đó chia cho 5 thì được 2160

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm một số trong những, biết rằng khi gấp số đó lên 6 lần tiếp theo đó chia cho 5 thì được 2160 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #một #số #biết #rằng #khi #gấp #số #đó #lên #lần #sau #đó #chia #cho #thì #được