Contents

Mẹo về trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer được Update vào lúc : 2022-08-23 22:55:13 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

96

trifling heifer nghĩa là

Một con bò cái hoặc “con bò tót”, người đi xung quanh tuyên bố rằng họ không còn “bệnh bò điên” – lặp đi lặp lạiagian – trong lúc những triệu chứng đó đó là rõ ràng và rõ ràng.

Thí dụ

“Trifling Heifer”: “Tôi không biến thành bệnh bò điên vì thực tiễn đơn thuần và giản dị rằng tôi không phải là một con bò !!-Tôi là một chiếc trực thăng, và nếu có ai đi ra nghành này để” đặt tôiXuống “Hoặc giết tôi nói rằng tôi bị bệnh, tôi sẽ chỉ bay đi.”Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết trifling heifer là gì – Nghĩa của từ trifling heifer vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#trifling #heifer #là #gì #Nghĩa #của #từ #trifling #heifer