Mẹo Hướng dẫn Trong 2 giây dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz đổi chiều mấy lần Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong 2 giây dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz đổi chiều mấy lần được Update vào lúc : 2022-05-11 20:41:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

276

Trang chủ

Nội dung chính

  • Đáp án C
    Trong 1 chu kì T dòng điện đổi chiều hai lần (khi qua vị trí i=0) nên trong mức chừng thời hạn Δt=1s dòng điện đổi chiều 2ΔtT=2f=2.50=100 lần.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án C
Trong 1 chu kì T dòng điện đổi chiều hai lần (khi qua vị trí i=0) nên trong mức chừng thời hạn Δt=1s dòng điện đổi chiều 2ΔtT=2f=2.50=100 lần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho dòng điện xoay chiều có phương trình i=2cos100πt−π4 (A). Xác định thời gian thứ nhất dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 1 A?

Xem đáp án » 25/10/2022 1,476

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng phối hợp A và B cách nhau , xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình uA=2cos(40πt) và uB=2cos(40πt+π),trong số đó uA và uB tính bằng , và t tính bằng s. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông vắn AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn trên đoạn đường chéo BM là

Xem đáp án » 25/10/2022 589

Dây đàn hồi AB dài với đầu A cố định và thắt chặt, đầu B nối với nguồn sóng. M và N là hai điểm trên dây chia dây thành 3 đoạn bằng nhau khi dây duỗi thẳng. Khi trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy có hai bụng sóng và biên độ của bụng sóng là 23 cm. B coi như một nút sóng. Tỉ số khoảng chừng cách lớn số 1 và nhỏ nhất giữa vị trí của M và của N khi dây xấp xỉ là

Xem đáp án » 25/10/2022 422

Đặt điện áp xoay chiều u=2002cos100πt(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=1πH và tụ điện có điện dung C=10−42πF mắc tiếp nối đuôi nhau. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:

Xem đáp án » 25/10/2022 418

Đặt điện áp u=U2cosωt vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có mức giá trị hiệu dụng là I. Tại thời gian t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ Một trong những đại lượng là

Xem đáp án » 25/10/2022 278

Một vật có khối lượng m=200 g, xấp xỉ điều hòa có phương trình xấp xỉ x=10cos5πt(cm). Lấy π2=10. Cơ năng trong xấp xỉ điều hòa của vật bằng

Xem đáp án » 25/10/2022 271

Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về dãy Ban-me?

Xem đáp án » 25/10/2022 259

Một tụ điện có điện dung 500 pF được mắc vào hiệu điện thế 100 V. Điện tích của tụ điện bằng

Xem đáp án » 25/10/2022 241

Một mạch xấp xỉ điện từ lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ điện từ tự do. Tại thời gian  điện tích trên một bản tụ điện cực lớn. Sau khoảng chừng thời hạn ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực lớn. Chu kì xấp xỉ riêng của mạch xấp xỉ này là:

Xem đáp án » 25/10/2022 208

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc tiếp nối đuôi nhau, trong số đó tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh C đến giá trị để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực lớn, khi đó điện áp cực lớn hai đầu điện trở là 78 V. Biết tại thuở nào điểm điện áp giũa hai đầu tụ điện, cuộn cảm và điện trở có độ lớn là 202,8 V;30 V;uR. Giá trị uR bằng

Xem đáp án » 25/10/2022 194

Một động cơ điện xoay chiều sản ra một hiệu suất cơ học 8,5 kW và có hiệu suất 88%. Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu động cơ biến dòng điện có mức giá trị hiệu dụng  và trễ pha so với điện áp hai đầu động cơ là π12?

Xem đáp án » 25/10/2022 155

Hai chất điểm thực thi xấp xỉ điều hòa cùng tần số trên hai tuyến phố thằng tuy nhiên tuy nhiên (coi như trùng nhau) có gốc tọa độ cùng nằm trên đường vuông góc chung qua O. Goi x1( cm) là li độ của vật 1 và v2( cm/s) là vận tốc của vật 2 thì tại mọi thời gian chúng liên hệ với nhau theo hệ thức: x124+v2280=3. Biết rằng khoảng chừng thời hạn giữa hai lần gặp nhau liên tục của hai vật là 12 s. Lấy π2=10. Tại thời gian tần suất của vật 1 là 40 cm/s2 thì tần suất của vật 2 là

Xem đáp án » 25/10/2022 148

Một vật có khối lượng bằng 40 g, xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T và có biên độ 25 cm/s. Khi vật có vận tốc bằng  thì thế năng của nó bằng 7,2.10−3 J. Chu kì T bằng

Xem đáp án » 25/10/2022 145

Đặt điện áp u =U2cosωt (U và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần có độ tự cảm  và tụ điện có điện dung  thay đổi được. Khi C=C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực lớn bằng 100  V và điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Khi C=C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 50 V và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha 0,25% so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Giá trị của U sớm nhất với giá trị nào sau này?

Xem đáp án » 25/10/2022 127

Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền sóng, một nguồn phát sóng cơ xấp xỉ theo phương trình u=asin20πt (u tính bằng  t tính bằng s). Trong khoảng chừng thời hạn , sóng do nguồn này phát ra truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

Xem đáp án » 25/10/2022 123

Một dòng điện xoay chiều có tần số f =50Hz .Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần ?Chọn đúng

A.

B.

C.

D.

Chọn C

Trong 1 chu kỳ luân hồi dòng điện đổi chiều 2 lần → Trong mỗi giây = 50 chu kỳ luân hồi, dòng điện đổi chiều 2.50 = 100 lần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Trong 2 giây dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz đổi chiều mấy lần ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong 2 giây dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz đổi chiều mấy lần tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Trong 2 giây dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz đổi chiều mấy lần miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Trong 2 giây dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz đổi chiều mấy lần miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong 2 giây dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz đổi chiều mấy lần

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong 2 giây dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz đổi chiều mấy lần vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #giây #dòng #điện #xoay #chiều #có #tần #số #đổi #chiều #mấy #lần