Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Trong mặt phẳng oxy cho a(1;2). tìm ảnh a của a qua phép vị tự tâm i(3;-1) tỉ số k=2 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Trong mặt phẳng oxy cho a(1;2). tìm ảnh a của a qua phép vị tự tâm i(3;-1) tỉ số k=2 được Update vào lúc : 2022-04-25 11:14:15 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

294

Với Tìm ảnh của một điểm qua phép vị tự cực hay Toán lớp 11 gồm khá đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải rõ ràng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập ảnh của một điểm qua phép vị tự từ đó đạt điểm trên cao trong bài thi môn Toán lớp 11.

Ví dụ 1: Trong hệ trục tọa độ Oxy, tìm ảnh của những điểm sau qua phép vị tự tâm O, tỉ số k, biết:

Hướng dẫn giải:

Ví dụ 2: Trong hệ trục tọa độ Oxy, tìm tọa độ của điểm A sao cho B là ảnh của A qua phép vị tự tâm O, tỉ số k, biết:

Hướng dẫn giải:

Ví dụ 3: Tìm tỉ số k, biết V(O,k)(A) = A’:

a) A(-2; 4), A’(1; -2)

b) A(4; 5), A’(-8; -10)

Hướng dẫn giải:

Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho M(1;0), gọi M’là ảnh của Mqua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = -1. Khi đó tọa độ điểm M’là

A. M'(-1;0).

B. M'(1;0).

C. M'(0;1).

D. M'(0;-1).

Lời giải:

Chọn A

M’là ảnh của Mqua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = -1 nên M’đối xứng với M qua O(0;0) Do đó M'(-1;0).

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, ảnh của điểm M(1;-2) qua phép vị tự tâm 0 tỉ số k = -2 là

Lời giải:

Chọn B

Gọi M’(x’; y’) với M’ = V(O,-2)(M)

Áp dụng biểu thức tọa độ riêng với phép vị tự ta được:

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy được cho phép vị tự tâm I(2;3), tỷ số k = -2 biến điểm M(-7;2) thành điểm M’có tọa độ là:

A. (-10;5).

B. (-10;2).

C. (18;2).

D. (20;5).

Lời giải:

Chọn D

Gọi ảnh của M qua phép vị tự tâm I, tỷ số k = -2 là M'(x’;y’).

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép vị tự tâm I(2;-1) tỉ số k biến điểm M(1;-3) thành điểm M'(4;3). Khi đó giá trị của k là.

Lời giải:

Chọn C

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy được cho phép vị tự V tỉ số k = 2 biến điểm A(1;-2) thành điểm A'(-5;1). Hỏi phép vị tự V biến điểm B(0;1) thành điểm có tọa độ nào sau này?

A. (0;2).

B. (12;-5).

C. (-7;7).

D. (11;6).

Lời giải:

.

Gọi B'(x;y) là ảnh của B qua phép vị tự V.

Chọn C

Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, phép vị tự tâm I tỉ số k = -2 biến điểm A(3;2) thành điểm B(9;8). Tìm tọa độ tâm vị tự I.

A. I(4;5).

B. I(-21;-20).

C. I(7;4).

D. I(5;4).

Lời giải:

Chọn D

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M(4;6)và M'(-3;5). Phép vị tự tâm I, tỉ số k = 1/2 biến điểm M thành M’. Tìm tọa độ tâm vị tự I.

A. I(-4;10).

B. I(11;1).

C. I(1;11).

D. I(-10;4).

Lời giải:

.

Chọn D

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;2), B(-3;4) và I(1;1). Phép vị tự tâm I tỉ số

biến điểm A thành A’, biến điểm B thành B’. Mệnh đề nào sau này là đúng?

Lời giải:

.

Chọn B

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm I(-2;-1), M(1;5) và M'(-1;1). Phép vị tự tâm I tỉ số k biến điểm M thành M’. Tìm k.

Lời giải:

.

Chọn A

Câu 10. Phép vị tự tâm O tỉ số k (k ≠ 0) biến mỗi điểm M thành điểm M’. Mệnh đề nào sau này đúng?

Lời giải:

.

Ta có

Chọn A

Câu 11. Phép vị tự tâm O tỉ số -3 lần lượt biến hai điểm A,B thành hai điểm C, D. Mệnh đề nào sau này đúng?

Lời giải:

.

Chọn B

Những vướng mắc liên quan

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(2;-1). Ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 có tọa độ là:

A.  A ‘ 4 ; 2

B.  A ‘ 4 ; – 2

C.  A ‘ 2 ; 1

D.  A ‘ – 4 ; – 2

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A 2 , – 1 . Ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm O tỉ số k=2 có tọa độ là: 

A. A'(4;2)

B. A'(4;-2)

C. A'(2;1)

D. A'(-4;-2)

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm A(1; 5), B(‒3; 2). Biết những điểm A, B theo thứ tự là ảnh của những điểm M, N qua phép vị tự tâm O, tỉ số . Độ dài đoạn thẳng MN là

A.  5 2

B. 5

C. 4

D. 10

A(1; 5), B(‒3; 2). Biết những điểm A, B theo thứ tự là ảnh của những điểm M, N qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = -2 . Độ dài đoạn thẳng MN là

A.  5 2

B. 5

C. 4

D. 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho (d): x + 4y – 3 = 0 và điểm A(–1;1). Ảnh của (d) qua phép vị tự tâm A tỉ số 3

A. x − 4 y + 3 = 0

B. − x + 4 y − 3 = 0

C. − x − 4 y + 3 = 0

D. Kết quả khác

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y − 4 = 0.

a) Hãy viết phương trình của đường thẳng d 1  là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 3

b) Hãy viết phương trình của đường thẳng d 2  là ảnh của d qua phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k = -2

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Trong mặt phẳng oxy cho a(1;2). tìm ảnh a của a qua phép vị tự tâm i(3;-1) tỉ số k=2 ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong mặt phẳng oxy cho a(1;2). tìm ảnh a của a qua phép vị tự tâm i(3;-1) tỉ số k=2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trong mặt phẳng oxy cho a(1;2). tìm ảnh a của a qua phép vị tự tâm i(3;-1) tỉ số k=2 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trong mặt phẳng oxy cho a(1;2). tìm ảnh a của a qua phép vị tự tâm i(3;-1) tỉ số k=2 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trong mặt phẳng oxy cho a(1;2). tìm ảnh a của a qua phép vị tự tâm i(3;-1) tỉ số k=2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong mặt phẳng oxy cho a(1;2). tìm ảnh a của a qua phép vị tự tâm i(3;-1) tỉ số k=2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #mặt #phẳng #oxy #cho #a12 #tìm #ảnh #của #qua #phép #vị #tự #tâm #i31 #tỉ #số