Mẹo về Trong những nhận định sau những nhận định nào không thuộc sinh sản hữu tính ở thực vật 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Trong những nhận định sau những nhận định nào không thuộc sinh sản hữu tính ở thực vật được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 17:18:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

316

Câu 1. Sinh sản hữu tính ở thực vật là:

A. Sự phối hợp có tinh lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo ra hợp tử tăng trưởng thành khung hình mới.

Nội dung chính

 • Trong những nhận định sau có bao nhiêu nhận định đúng về ưu điểm của sinh sản hữu tính ở thực vật
  (1) Có kĩ năng thích nghi với Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biến hóa.
  (2) Tạo ra nhiều biến dị tổng hợp làm nguyên vật tư cho chọn giống và tiến hóa.
  (3) Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
  (4) Là hình thức sinh sản phổ cập.
 • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Sinh sản hữu tính ở thực vật – SINH SẢN – Sinh học 11 – Đề số 2

B. Sự phối hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo ra hợp tử tăng trưởng thành khung hình mới.

C. Sự phối hợp có tinh lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo ra hợp tử tăng trưởng thành khung hình mới.

D. Sự phối hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo ra hợp tử tăng trưởng thành khung hình mới.

Câu 5. Hoa có cấu trúc gồm?

A. Tràng hoa.

B. Nhị hoa và nhụy hoa, hoặc một trong hai với hoa đơn tính.

C. Cuống hoa, đế hoa và đài hoa.

D. Tất cả những bộ phận trên.

Câu 7. Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa trình làng ra làm sao?

A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho một hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.

B. Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho một hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.

C. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho một hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực

Câu 13. Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trình làng ra làm sao?

A. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực.

B. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

C. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

D. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực

Câu 15. Bộ nhiễm sắc thể xuất hiện trong những tế bào ở sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa là?

A. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

B. Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

C. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n

D. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

Câu 16. Trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa, những tế bào mang bộ NST đơn bội gồm có?

A. Tế bào mẹ, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực.

B. Tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực.

C. Tế bào trứng, tế bào nhân cực.

D. Đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực.

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1BCâu 12DCâu 2ACâu 13BCâu 3CCâu 14CCâu 4BCâu 15BCâu 5DCâu 16DCâu 6BCâu 17CCâu 7DCâu 18CCâu 8CCâu 19DCâu 9BCâu 20ACâu 10BCâu 21CCâu 11CCâu 22D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Trong những nhận định sau có bao nhiêu nhận định đúng về ưu điểm của sinh sản hữu tính ở thực vật
(1) Có kĩ năng thích nghi với Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biến hóa.
(2) Tạo ra nhiều biến dị tổng hợp làm nguyên vật tư cho chọn giống và tiến hóa.
(3) Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
(4) Là hình thức sinh sản phổ cập.

A.

1

B.

. 4.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

(3): điểm lưu ý của sinh sản vô tính

Đáp án là D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Sinh sản hữu tính ở thực vật – SINH SẢN – Sinh học 11 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Trong những nhận định sau có bao nhiêu nhận định đúng về ưu điểm của sinh sản hữu tính ở thực vật

  (1) Có kĩ năng thích nghi với Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên biến hóa.

  (2) Tạo ra nhiều biến dị tổng hợp làm nguyên vật tư cho chọn giống và tiến hóa.

  (3) Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

  (4) Là hình thức sinh sản phổ cập.

 • Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy) gọi là quy trình:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Cà Ná là nơi sản xuất muối nổi tiếng của việt nam thuộc tỉnh:

 • Cho số phức thỏa mãn nhu cầu: . Hiệu phần thực và phần ảo của số phức là:

 • Số nghiệm thực của phương trình là:

 • Cho haisố, dươngthoả, bấtđẳngthứcnàosauđâyđúng?

 • Các cơ sở chế biến sữa và những thành phầm từ sữa triệu tập ở những đô thị lớn vì:

 • Cho số phức z thoả mãn Khi đó có mức giá trị lớn số 1 là:

 • Số những giá trị nguyên của tham số để phương trình có hai nghiệm phân biệt là

 • Cho và. DùngbấtđẳngthứcCôsitachứngminh được . Dấuđẳngthứcxảyrakhivàchỉkhinào:

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Trong những nhận định sau những nhận định nào không thuộc sinh sản hữu tính ở thực vật ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong những nhận định sau những nhận định nào không thuộc sinh sản hữu tính ở thực vật tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trong những nhận định sau những nhận định nào không thuộc sinh sản hữu tính ở thực vật miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong những nhận định sau những nhận định nào không thuộc sinh sản hữu tính ở thực vật miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trong những nhận định sau những nhận định nào không thuộc sinh sản hữu tính ở thực vật

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong những nhận định sau những nhận định nào không thuộc sinh sản hữu tính ở thực vật vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #nhận #định #sau #những #nhận #định #nào #không #thuộc #sinh #sản #hữu #tính #ở #thực #vật