Mẹo về Từ “binh vận” hiểu ra làm sao cho đúng? Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Từ “binh vận” hiểu ra làm sao cho đúng? được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-22 16:51:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

204

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác thao tác binh vận có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của quần chúng nhân dân, được thể hiện rõ trong những nghị quyết: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 (tháng 1-1959) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II: “Đảng phải xúc tiến đặc biệt quan trọng công tác thao tác binh vận, kiên trì, bí mật và khôn khéo đi sâu tranh thủ được binh lính đống ý với cách mạng, xây dựng khối công nông binh liên hiệp…”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 (tháng 9-1963) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III xác lập: “Xuất phát từ phương châm đấu tranh chính trị kết phù thích hợp với đấu tranh vũ trang, toàn bộ chúng ta phải phối hợp đánh địch bằng 3 mũi: Đánh địch bằng chính trị, đánh địch bằng quân sự chiến lược và đánh địch bằng binh vận… Công tác binh vận phải được làm tốt để phục vụ đắc lực cho phương hướng tiến tới Tổng công kích và Tổng khởi nghĩa của ta”…

Nội dung chính

  • 1. Binh vận và dân vận nghĩa là gì?
  • 2. Mặt trận binh vận là gì?
  • 3. Tác dụng, ý nghĩa của mặt trận binh vận là gì?

Từ chủ trương lãnh đạo của Đảng, binh vận trở thành một nội dung của đường lối chính trị, một bộ phận của đường lối trận chiến tranh nhân dân, là một trong 3 mũi giáp công đánh địch. Công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn luôn quán triệt và phục vụ đường lối, trách nhiệm chính trị, quân sự chiến lược của Đảng, tăng trưởng không ngừng nghỉ cả về nội dung và phương thức.

Đồng bào tỉnh Mỹ Tho lấy ra Khu trù mật Hậu Mỹ (Cái Bè) buộc bọn ngụy quân, ngụy quyền đình chỉ việc cào nhà gom dân và bắn pháo vào xóm làng.

Đó là quy trình tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai, hướng dẫn hành vi diễn ra rất mất thời hạn dài và công phu, gắn sát với trào lưu đấu tranh chính trị, với kế hoạch, giải pháp quân sự chiến lược, được tiến hành đồng thời với tác chiến của lực lượng vũ trang. Bằng hoạt động và sinh hoạt giải trí bền chắc, liên tục, công tác thao tác binh vận đã góp thêm phần quan trọng làm sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền cả về tư tưởng và tổ chức triển khai. Có thể ví, công tác thao tác binh vận làm mục ruỗng một thực thể từ bên trong, góp thêm phần tạo Đk cho ngoại lực đạp vỡ thực thể đó một cách nhanh gọn. Đó là một mặt trận được tiến hành trong tâm địch, đầy gian truân, quyết tử của toàn quân, toàn dân ta.

Bản chất binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là công tác thao tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ, lôi kéo những người dân Việt Nam vì những nguyên do rất khác nhau mà cầm súng, thao tác cho Mỹ, ngụy trở về với dân tộc bản địa, đứng lên cùng nhân dân chống xâm lược và bè lũ tay sai phản động, giành lấy độc lập., tự do cho đất nước.

Công tác binh vận của toàn bộ chúng ta đã lấy nhân nghĩa để cảm hóa, lấy khoan hồng để đối xử, tuyệt nhiên không báo thù trả thù, thực thi đúng chủ trương khoan hồng riêng với tù binh, hàng binh, có chủ trương thích hợp sử dụng binh lính, sĩ quan, tướng tá địch trong trường hợp họ thật tâm trở lại với nhân dân, với cách mạng…

Ngoài việc xác lập công tác thao tác binh vận là công tác thao tác kế hoạch, là một trong 3 mũi tiến công kế hoạch do Đảng lãnh đạo và chỉ huy xuyên thấu, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng tổ chức triển khai cỗ máy Ban Binh vận vững mạnh, phục vụ yêu cầu, trách nhiệm trong mọi quy trình cách mạng. Nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã được phân công phụ trách công tác thao tác này.

Đảng luôn quan tâm giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và chỉ huy thực thi tốt những chủ trương binh vận. Đảng đã cử cán bộ binh vận đi học tập nâng cao trình độ, tiếp theo đó về cài cắm những cán bộ này vào hàng ngũ của địch, khoét sâu xích míc, thực hiện phân hóa địch, kịp thời phục vụ thông tin có lợi cho cách mạng. Tùy theo tình hình rõ ràng mà Đảng ta vận dụng những hình thức binh vận phong phú, phong phú như: Dùng nội tuyến diệt ác ôn, nghi binh hù dọa địch, dùng lực lượng mái ấm gia đình lôi kéo binh lính đầu hàng. Đặc biệt là, dùng những người dân mẹ, vợ, con của binh lính để lôi kéo họ trở về với chính nghĩa cách mạng.

Cán bộ binh vận của ta khôn khéo dùng tình cảm đánh trúng vào tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng của binh lính ngụy, thức tỉnh lòng yêu quê nhà giang sơn của tớ, vận động, giác ngộ giúp họ hiểu, tin và đi theo Đảng, bỏ súng quy hàng trở về với cách mạng. Nhờ thực thi tốt công tác thao tác binh vận và vận dụng những hình thức binh vận thích hợp mà ở nhiều nơi quân và dân ta tay không lấy được đồn địch, không hề có bất kỳ tổn thất hay thương vong.

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ Chính trị Đảng ta đã nhìn nhận: “Binh vận là một mũi tiến công kế hoạch nhằm mục đích làm tan rã quân đội địch, nhất là để phá vỡ chủ trương dùng “người Việt đánh người Việt” vô cùng thâm độc của đế quốc Mỹ”. Những chiến công của công tác thao tác binh vận càng xác lập sức mạnh thần kỳ của trận chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp thêm phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn.

TUỆ MINH (tổng hợp)

.

Từ xa xưa, mặt trận binh vận là yếu tố mà toàn bộ chúng ta vẫn thường tự hào. Binh vận và dân vận tương hỗ cho việc bảo vệ và giữ gìn giang sơn được thực thi một cách tốt nhất. Vậy, Ý nghĩa mặt trận binh vận là gì? Bài viết này Allavida.org sẽ chia sẻ cho bạn.

1. Binh vận và dân vận nghĩa là gì?

Binh vận là công tác thao tác dân vận đặc biệt quan trọng mang tầm kế hoạch, là chủ trương lớn không ngừng nghỉ góp thêm phần mở rộng và củng cố mặt trận đại đoàn kết dân tộc bản địa chống chủ nghĩa thực dân mới, chống trận chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn.

Dân vận là vận động toàn bộ lực lượng của từng người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành thực tiễn những việc làm ra làm, những việc làm mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho.

Dân vận và Binh – Địch vận là hoạt động và sinh hoạt giải trí trận chiến tranh tâm ý của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong suốt thời kỳ trận chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và trận chiến tranh Việt Nam. Trong số đó Binh-Địch vận được Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận là “một trong 3 mũi giáp công” (chính trị, quân sự chiến lược, binh-địch vận), là bộ phận của đường lối chính trị, đường lối trận chiến tranh nhân dân.

Xem thêm  Visa thị thực là gì? Tìm hiểu về nhiều chủng loại Visa

2. Mặt trận binh vận là gì?

Mặt trận binh vận là vận động những lớp người tham gia chiến đầu, nỗ lực toàn dân vì một tiềm năng chung và có tổ chức triển khai, được thực thi một cách tối ưu và hiệu suất cao.

3. Tác dụng, ý nghĩa của mặt trận binh vận là gì?

  • Mặt trận binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn luôn quán triệt và phục vụ cho đường lối, trách nhiệm chính trị, quân sự chiến lược của Đảng và có sự tăng trưởng không ngừng nghỉ cả về nội dung và phương thức. Đó là quy trình tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai, hướng dẫn hành vi rất mất thời hạn dài và công phu. Nó gắn sát với trào lưu đấu tranh chính trị, với kế hoạch, giải pháp quân sự chiến lược, được tiến hành đồng thời với tác chiến của LLVT.
  • Công tác của mặt trận binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn luôn quán triệt và phục vụ cho đường lối, trách nhiệm chính trị, quân sự chiến lược của Đảng và có sự tăng trưởng không ngừng nghỉ cả về nội dung và phương thức. Đó là quy trình tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai, hướng dẫn hành vi rất mất thời hạn dài và công phu. Nó gắn sát với trào lưu đấu tranh chính trị, với kế hoạch, giải pháp quân sự chiến lược, được tiến hành đồng thời với tác chiến của LLVT.
  • Mặt trận binh vận trong kháng chiến chống Mỹ đang trở thành trào lưu quần chúng tích cực, tự giác, liên tục, đều khắp; nhiều lực lượng tiến hành, đối tượng người dùng tác động và hình thức phong phú.
  • Mặt trận binh vận phối hợp uyển chuyển với đấu tranh ngoại giao, tranh thủ được sự đống ý ủng hộ của nhân dân trên toàn thế giới cả về tinh thần, vật chất; phục vụ trách nhiệm đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, chống khủng bố, đàn áp, góp thêm phần đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công.
  • Mặt trận binh vận còn tận dụng sức mạnh mẽ và tự tin của đấu tranh chính trị để vận động binh sĩ địch buông vũ khí, góp thêm phần vượt mặt kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt quan trọng”, kế hoạch “Việt Nam hóa trận chiến tranh” của đế quốc Mỹ.
  • Mặt trận binh vận của toàn bộ chúng ta đã lấy nhân nghĩa để cảm hóa, lấy khoan hồng để đối xử, tuyệt nhiên không báo thù trả thù, thực thi đúng chủ trương khoan hồng riêng với tù binh, hàng binh, có chủ trương thích hợp sử dụng binh lính, sĩ quan, tướng tá địch trong trường hợp họ thật tâm trở lại với nhân dân, với cách mạng…
  • Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân đội ta đã phối hợp ngặt nghèo binh vận với dân vận, địch vận với tác chiến, làm suy yếu tinh thần quân ngụy trên mặt trận, góp thêm phần làm thất bại thủ đoạn thủ đoạn của địch.

Trên đấy là ý kiến tư vấn thành viên của Allavida.org. Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những nội dung bài viết hữu ích khác ví như: Kịch bản chương trình đại hội đại biểu Mặt tận tổ quốc, Mẫu báo cáo thành tích thành viên công tác thao tác mặt trận từ phân mục Hỏi đáp pháp lý của trang Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Khoa Lý Luận Mác-Lênin, tư Tưởng Hồ Chí Minh

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ của dân tộc bản địa ta thắng lợi là kết quả tất yếu nhờ vào nhiều nguyên nhân. Đó là yếu tố phối hợp thuần thục giữa sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, truyền thống cuội nguồn yêu nước chống giặc ngoại xâm quật cường của dân tộc bản địa ta và sự giúp sức của bạn bè quốc tế. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc bản địa anh hùng, người Việt Nam là những con người anh hùng, kiên cường, quật cường, rất gan dạ, dũng cảm và giàu lòng yêu nước. Đứng trước một quân địch khổng lồ như đế quốc Mỹ, người Việt Nam không hề run sợ mà rất ngoan cường, Đảng và nhân dân ta đã làm ra chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giành toàn vẹn lãnh thổ đem lại độc lập tư do cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau hiệp định Pari được ký kết, Mỹ lộ rõ thủ đoạn nhằm mục đích hất cẳng Pháp, độc chiếm miền Nam Việt Nam. Với bản chất xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới, Mỹ đã dùng hết tài lực, vật lực và nhân lực của tớ hòng biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và vị trí căn cứ quân sự chiến lược đắc địa làm bàn đạp cho Mỹ tiến công khu vực Đông Dương. Chúng thống trị nhân dân ta bằng chủ trương tàn độc trên mọi nghành: Chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống tư tưởng. Đế quốc Mỹ không trực tiếp cai trị mà thông qua cơ quan ban ngành thường trực tay sai Ngô Đình Diệm, thông qua chủ trương dùng người Việt trị người Việt, dùng viện trợ kinh tế tài chính và quân sự chiến lược để áp bức, bóc lột nhân dân miền Nam đến tận xương tủy.  Không những thế chúng còn ra sức càn quét, giết hại chiến sỹ và đồng bào ta qua những luật đạo đẫm máu, luật 10/59 với phương châm “Thà giết lầm hơn bỏ sót”, tăng cường trào lưu “Tố cộng diệt cộng”, “Diệt cỏ tận gốc” gây tổn thất nặng nề cho cách mạng và gây oán khổ cho nhân dân ta. Đứng trước tình hình đó, Đảng ta xác lập đế quốc Mỹ là quân địch nguy hiểm nhất của ta. Nhưng, riêng với nhân dân Việt Nam cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là cuộc trận chiến tranh chính nghĩa được nhân dân toàn nước và bạn bè toàn thế giới ủng hộ. Vì toàn bộ chúng ta buộc phải đánh đuổi quân xâm lược để giành lại độc lập tự do cho dân tộc bản địa mình. Còn đế quốc Mỹ, chúng từ bên kia quả địa cầu đem lực lượng hùng hổ ngang nhiên sang xâm lược đất việt nam, gieo tang thương, chết chóc cho dân tộc bản địa ta. Cuộc trận chiến tranh xâm lược ấy, là cuộc trận chiến tranh phi nghĩa không được sự ủng hộ. Xác định rõ điều này, Đảng và nhân dân ta xác lập đường lối kháng chiến của ta đó đó là “Toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh” với thế trận trận chiến tranh nhân dân, thực thi trào lưu toàn dân đánh giặc, dùng bạo lực cách mạng để chống bạo lực phản cách mạng.  Chúng ta tiến hành đánh địch bằng hai chân, ba mũi giáp công trên ba vùng kế hoạch. Thực hiện phối hợp ngặt nghèo ba mũi giáp công: Chính trị, quân sự chiến lược, binh vận để tạo thế và lực mạnh nhất quyết đánh bật bọn xâm lược thoát khỏi việt nam. Trong số đó, mũi giáp công thứ ba: Binh vận được Đảng và nhân dân ta vận dụng như một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược điêu luyện.

Phương châm đánh giặc bằng hai chân, ba mũi giáp công trên ba vùng kế hoạch. Đó là phương pháp cách mạng nhờ vào việc đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, trên cả ba vùng thành thị, nông thôn và miền núi, phối hợp ngặt nghèo công kích địch bằng ba mũi giáp công: Chính trị, quân sự chiến lược và binh vận. Trong số đó, phương pháp đánh địch bằng ba mũi giáp công: Chính trị, quân sự chiến lược, binh vận là một trong những sáng tạo đặc biệt quan trọng của Đảng và nhân dân ta. Đảng ta xác lập rõ công tác thao tác binh vận là công tác thao tác vận động quần chúng cách mạng, là trách nhiệm kế hoạch, một trong ba mũi tiến công kế hoạch của cách mạng miền Nam. Công tác binh vận là trách nhiệm của toàn Đảng, quân, dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong thế trận trận chiến tranh nhân dân, công tác thao tác binh vận đã được Đảng ta quan tâm chỉ huy kịp thời. Bằng việc khơi dậy lòng yêu thương của con người với con người, với truyền thống cuội nguồn con cháu vua Hùng, con rồng cháu tiên, ta đem đạo lý dân tộc bản địa, nghĩa tình đồng bào tác động vào trái tim, khối óc của binh sĩ đối phương, làm thức tỉnh lương tri của những con người lầm đường lạc lối. Hướng họ đi vào con phố của chân lý, nhận thức rõ về Đảng, tin Đảng và theo Đảng. Giúp họ bỏ súng quy hàng trở về với mái ấm gia đình với lòng yêu thương, sự nuôi nấng đùm bọc của làng xóm láng giềng, để toàn bộ cùng vùng lên chống lại quân địch đang giày xéo quê nhà mình. Đó là công tác thao tác binh vận, là một sáng tạo độc lạ của Đảng ta trong tăng trưởng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp lãnh đạo trận chiến tranh cách mạng, làm phong phú thêm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Công tác binh vận thật sự là một bộ phận của sức mạnh tổng hợp, một mũi tiến công kế hoạch, không riêng gì có phục vụ và kết phù thích hợp với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, mà còn độc lập chiến đấu diệt ác ôn, phá hoại phương tiện đi lại trận chiến tranh của địch, khởi nghĩa làm binh biến.

Công tác binh vận thực ra là công tác thao tác vận động quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối tượng của binh vận là quần chúng, đặc biệt quan trọng gồm có những người dân tham gia lực lượng ngụy quân, ngụy quyền của địch và mái ấm gia đình họ.  Đại bộ phận họ và mái ấm gia đình họ là người lao động, bị đế quốc và tay sai lôi kéo, dụ dỗ nhưng họ có ý thức dân tộc bản địa, vận động giác ngộ họ là yêu cầu khách quan của cuộc cách mạng nhằm mục đích tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước, tiến bộ vào mặt trận đấu tranh chống quân địch chung là đế quốc Mỹ xâm lược, bọn tay sai bán nước. Ngoài những đối tượng người dùng trên, Đảng ta còn để ý quan tâm vận động thực thi tốt chủ trương riêng với binh lính địch thuộc đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, binh lính theo tôn giáo và cả binh sĩ Mỹ. Đảng ta xem họ là một “lực lượng quần chúng đặc biệt quan trọng”. Đối với binh sĩ Mỹ, Đảng ta xác lập: Cuộc trận chiến tranh xâm lược của Mỹ là cuộc trận chiến tranh phi nghĩa, nó đi ngược lại với hòa bình và tiến bộ xã hội, nên binh sĩ Mỹ sang Việt Nam với một tư thế bị ép buộc, họ bị lôi kéo, dụ dỗ nên mang tâm ý thoái lui không còn tinh thần chiến đấu. Chính vì vậy, cán bộ binh vận của ta dùng mọi cách, kể cả diễn đạt bằng ngôn từ khung hình, để tương hỗ cho binh sĩ Mỹ hiểu được cuộc trận chiến tranh xâm lược của Mỹ là trận chiến phi nghĩa, nhân dân Việt Nam là một dân tộc bản địa yêu chuộng hòa bình, chỉ muốn độc lập tự do cho nhân dân của tớ. Nhờ vậy mà ta tuyên truyền, vận động được hàng loạt binh sĩ Mỹ quy hàng, gây xáo trộn hàng ngũ của địch, tổn thất nặng nề về mặt tâm ý, tinh thần của binh sĩ Mỹ, làm sụt giảm nghiêm trọng tải lượng của bọn ngụy quân ngụy quyền.

Khẳng định công tác thao tác binh vận là công tác thao tác kế hoạch, là một trong ba mũi tiến công kế hoạch do Đảng lãnh đạo, chỉ huy xuyên thấu. Đảng ta luôn quan tâm xây dựng tổ chức triển khai cỗ máy Ban binh vận vững mạnh, phục vụ yêu cầu trách nhiệm trong mọi quy trình cách mạng. Nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã được phân công phụ trách công tác thao tác này. Đảng luôn quan tâm giáo dục, quán triệt cho cán bộ, Đảng viên và chỉ huy thực thi tốt những chủ trương binh vận. Đảng cử cán bộ binh vận đi học tập nâng cao trình độ, tiếp theo đó về cài cắm những cán bộ này vào sâu trong hàng ngũ của địch, thực thi phân hóa hàng ngũ quân địch, khoét sâu xích míc trong hàng ngũ địch, thực thi tóm gọn thông tin, kịp thời phục vụ thông tin có lợi cho cách mạng. Bên cạnh đó, ta thực thi bám sát quần chúng nhân dân, đưa  cán bộ ta vào trong quần chúng, kịp thời tóm gọn tâm tư nguyện vọng tình cảm của nhân dân để kịp trời tranh thủ sự ủng hộ của lưc lượng toàn dân. Tùy theo tình hình rõ ràng diễn biến ra làm sao mà Đảng ta vận dụng những hình thức binh vận phong phú phong phú như: Dùng nội tuyến diệt ác ôn, nghi binh hù dọa địch, dùng lực lượng mái ấm gia đình lôi kéo binh lính đầu hàng. Đặc biệt là dùng những người dân mẹ, người vợ hay tình nhân của binh lính ngụy để lôi kéo binh lính trở về. Tại những đồn bót địch ta đều phải có sắp xếp tổ vị trí, tổ binh vận vũ trang, lực lượng binh vận thường trực, vây hãm tuyên truyền phát động mái ấm gia đình binh sĩ và binh sĩ. Trên cơ sở có trào lưu quần chúng vận động binh sĩ tốt mà ta bắt quan hệ xây dựng nhiều cơ sở trong tâm địch. Cán bộ binh vận của ta khôn khéo dùng tình cảm đánh trúng vào tâm tư nguyện vọng nguyện vọng của binh lính ngụy, thức tỉnh lòng yêu quê nhà giang sơn của tớ, vận động, giác ngộ giúp họ hiểu, tin và đi theo Đảng, bỏ súng quy hàng trở về với cách mạng, tạo Đk thuận tiện nhất cho bộ đội ta đánh địch lấy đồn địch. Từ sự giác ngộ của quần chúng và mái ấm gia đình binh sĩ mà có trào lưu quần chúng đấu tranh vận động tuyên truyền binh sĩ, đã tập hợp phần đông quần chúng và mái ấm gia đình binh sĩ thành mũi xung kích đánh địch, không còn vũ khí mà thành công xuất sắc lớn, góp thêm phần cho mũi vũ trang giảm đổ xương máu. Nhờ thực thi tốt công tác thao tác binh vận và vận dụng những hình thức binh vận thích hợp mà ở nhiều nơi quân và dân ta tay không lấy được đồn địch, không hề có bất kỳ tổn thất hay thương vong. Đó là những thắng lợi bước đầu của công tác thao tác binh vận.

Chúng ta thấy rằng khi Đảng ta đã nhận được thức đúng vai trò, vị trí công tác thao tác binh vận trong đường lối trận chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, phối hợp tốt vận động cách mạng trong binh sĩ địch với làm tan rã quân đội địch, thì công tác thao tác binh vận sẽ triệu tập được sức mạnh to lớn của quần chúng, tạo thế và lực vững chãi cho cách mạng vượt qua mọi trở ngại vất vả thử thách giành thắng lợi. Kết hợp ngặt nghèo giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang thành sức mạnh tổng hợp của ba mũi giáp công tạo thế và lực mới tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Với phương châm trường kỳ mai phục, súc tích lực lượng, sẵn sàng sẵn sàng thời cơ, phát động toàn Đảng, toàn dân đều làm công tác thao tác binh vận, biến lực lượng của địch thành lực lượng cách mạng. Đồng thời, phối hợp phương châm hai chân ba mũi, tiến công địch trên cả ba vùng kế hoạch, xây dựng phát huy tốt khối công nông binh liên hiệp. Việc phối hợp giữa đấu tranh binh vận với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, đây vừa là nguyên tắc, vừa là quy luật của binh vận.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Ở từng quy trình cách mạng, từng chiến dịch, từng trận đánh, quan điểm tư tưởng chỉ huy của Đảng thể hiện rất rõ ràng về ba mũi giáp công. Lực lượng vũ trang của ta đã biết vận dụng sáng tạo và đúng mức công tác thao tác binh vận để phục vụ cho việc tiêu diệt sinh lực địch. Trong công tác thao tác vũ trang tuyên truyền phát động quần chúng, công tác thao tác binh vận đã tạo thế cho hai trào lưu chính trị và vũ trang từng bước vươn lên và đến lượt mũi chính trị, vũ trang sẽ tác động thúc đẩy mũi binh vận tăng trưởng. Ba mũi giáp công thực ra là phương thức tiến công địch bằng bạo lực chính trị và vũ trang của quần chúng, là trào lưu toàn dân đánh giặc trong tình hình mới, mang tính chất chất tự giác, tính dữ thế chủ động, sáng tạo của quần chúng. Chính điều này đã góp thêm phần tạo thế và lực cho Đảng và nhân dân ta thực thi thành công xuất sắc chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử, thật sự đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào, giúp Việt Nam giành toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân Việt Nam được độc lập tư do, ấm no, niềm sung sướng. Hiện nay Việt Nam đang trong quy trình tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn và hội nhập quốc tế, nhân dân Việt Nam đang hưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hòa bình niềm sung sướng. Nhưng hơn lúc nào hết Đảng và nhân dân ta vẫn luôn cảnh giác với kế hoạch diễn biến hòa bình, đề phòng với thủ đoạn chống phá của những thế lực thù địch. Công tác binh vận của Đảng ta vẫn được đặt lên số 1, quân đội ta, nhân dân ta luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự do của nước nhà./.

Reply
3
0
Chia sẻ

Video Từ “binh vận” hiểu ra làm sao cho đúng? ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Từ “binh vận” hiểu ra làm sao cho đúng? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Từ “binh vận” hiểu ra làm sao cho đúng? miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Từ “binh vận” hiểu ra làm sao cho đúng? Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Từ “binh vận” hiểu ra làm sao cho đúng?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Từ “binh vận” hiểu ra làm sao cho đúng? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Từ #binh #vận #hiểu #như #thế #nào #cho #đúng