Contents

Mẹo về Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á có điểm chung là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á có điểm chung là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-07 20:41:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

249

Từ năm 1940, trào lưu độc lập dân tộc bản địa Khu vực Đông Nam Á có quân địch ới là ai?A. Thực dân PhápB. Phát xít đức

C. Phát xít Nhật

D. Quan phiệt Tưởng Giới Thạch

$Longrightarrow$Từ năm 1940, trào lưu độc lập dân tộc bản địa Khu vực Đông Nam Á có quân địch mới là Phát xít Nhật.Khoảng năm 1940 Nhật Bản tiến hành kế hoạch xâm chiếm những thuộc địa của ở Khu vực Đông Nam Á trong số đó có Liên Bang Đông Dương thuộc chính phủ nước nhà Pháp Vichy và từ đây quân địch mới của những dân tộc bản địa Khu vực Đông Nam Á là Đế quốc Nhật Bản.

HAC

Từ năm 1940,trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á có điểm chung làA.Đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

=> B.Đều nhằm mục đích chống lại ách thống trị của thực dân phương Tây

C.Đều dành được những thắng lợi có ý nghĩa quyết định hành động

D.Đều chĩa mũi nhọn vào phát xít Nhật

⟹Từ năm 1940,trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á có điểm chung là;những thuộc địa ở Khu vực Đông Nam Á đều hàng loạt nổi dậy những cuộc đấu tranh dân tộc bản địa nhằm mục đích xóa khỏi sự thống trị của thực dân phương Tây.

@Cre:xXDinosaurXx

Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa đông nam á có quân địch mới là ai?A.Quân phiệt Tưởng Giới Thạch.B.Phát xít Đức.C.Phong trào Duy Tân.

D.Thực dân Pháp.

Các vướng mắc tương tự

Điểm giống nhau giữa trào lưu cách mạng ở Trung Quốc và trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất là

A. Khuynh hướng vô sản Ra đời và nắm quyền lãnh đạo cách mạng

B. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng tư sản và vô sản

C. Khuynh hướng tư sản chiếm ưu thế tuyệt đối 

D. Sự tăng trưởng tuần tự từ khuynh hướng tư sản đến vô sản

Đặc điểm lớn số 1 của trào lưu đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa của những nước Khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất là

A. Tồn tại tuy nhiên tuy nhiên Xu thế cải cách và bạo động

B. Sự tăng trưởng tuần tự từ khuynh hướng tư sản đến vô sản

C. Sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản 

D. Tồn tại tuy nhiên tuy nhiên khuynh hướng vô sản và tư sản

Từ trong năm 20 của thế kỉ XX, trào lưu đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa ở châu Á xuất hiện một nét mới, đó là gì?

A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo trào lưu cách mạng.

B. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng tự do.

C. Sự kiên minh giữa Đảng Cộng sản và những đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát xít.

D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.

Từ trong năm 20 của thế kỉ XX, trào lưu đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa ở châu Á xuất hiện một nét mới, đó là gì?

A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo trào lưu cách mạng.

B. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng tự do.

C. Sự kiên minh giữa Đảng Cộng sản và những đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát xít.

D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.

Sự xây dựng những đảng cộng sản có tác động ra làm sao riêng với trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á?

Em hãy nêu những nét mới của trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở châu Á sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất.

Chọn đáp án D

Từ năm 1940, trào lưu dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á có điểm chung là đều chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trình bày nguyên nhân, kết cục của trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939 -1945)?

Xem đáp án » 10/03/2022 219

Tóm tắt mục 4. Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở một số trong những nước Khu vực Đông Nam Á

Mục a

– Phong trào chống thực dân đòi độc lập dân tộc bản địa trình làng sôi sục và liên tục ở nhiều nước Khu vực Đông Nam Á.

a) Ở Đông Dương, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp được tiến hành, dưới nhiều hình thức phong phú với việc tham gia phần đông của những tầng lớp nhân dân.

+ Ở Lào, nhiều bộ tộc đã tham gia trào lưu chống Pháp. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo kéo dãn hơn thế nữa 30 năm (1901 – 1936).

+ Ở Cam-pu-chia, những cuộc đấu tranh yêu nước liên tục nổ ra trong trong năm 1918 – 1920, 1926,… nhất là trào lưu yêu nước theo Xu thế dân chủ tư sản do nhà sư A-cha Hem-chiêu đứng đầu trong trong năm 1930 – 1935.

+ Ở Việt Nam, trào lưu chống Pháp tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, nhất là sau khi Đảng Cộng sản được xây dựng (1 – 1930).

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 – Xem ngay

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á có điểm chung là ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á có điểm chung là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á có điểm chung là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á có điểm chung là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á có điểm chung là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Từ năm 1940 trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á có điểm chung là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Từ #năm #phong #trào #độc #lập #dân #tộc #ở #Đông #Nam #có #điểm #chung #là