Contents

Mẹo về Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh s (phẳng) có mức giá trị âm khi: Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh s (phẳng) có mức giá trị âm khi: được Update vào lúc : 2022-04-20 04:24:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

135

Mã vướng mắc: 42887

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 1: Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả

Quảng cáo

A. số đường sức từ qua một diện tích s quy hoạnh nào đó.

B. độ mạnh yếu của từ trường.

C. phương của vectơ cảm ứng từ.

D. sự phân loại đường sức từ của từ trường.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Ý nghĩa của từ thông dùng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua một diện tích s quy hoạnh nào đó.

Bài 2: Một diện tích s quy hoạnh S đặt trong từ trường đều phải có cảm ứng từ B→, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến n→ của diện tích s quy hoạnh S là α. Từ thông qua diện tích s quy hoạnh S được xem theo công thức:

A. Φ = BSsinα.

B. Φ = BScosα.

C. Φ = BStanα.

D. Φ = BScotanα.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Từ thông được xem bằng công thức Φ = BScosα.

Bài 3: Đơn vị từ thông là

A. Tesla (T).

B. Vebe (Wb).

C. Fara (F).

D. Tesla trên mét vuông (T/mét vuông).

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Đơn vị của từ thông là Vebe (Wb).

Bài 4: 1 Wb bằng

Quảng cáo

A. 1 T.mét vuông.

B. 1 T/m.

C. 1 T.m.

D. 1 T/mét vuông.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Φ = BScosα ⇒ 1Wb = 1T.mét vuông.

Bài 5: Một vòng dây kín, phẳng đặt trong từ trường đều. Trong những yếu tố sau :

I. Diện tích S của vòng dây

II. Cảm ứng từ của từ trường

III. Khối lượng của vòng dây

IV. Góc hợp bởi mặt phẳng của vòng dây và đường cảm ứng từ

Từ thông qua diện tích s quy hoạnh S phụ thuộc những yếu tố nào?

A. I và II.

B. I, II,và III.

C. I và III.

D. I, II và IV.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: Φ = BScosα, Φ tùy từng diện tích s quy hoạnh S, cảm ứng từ B và góc hợp bởi mặt phẳng của vòng dây và đường cảm ứng từ α.

Bài 6: Độ lớn của từ thông qua diện tích s quy hoạnh S đặt vuông góc với đường sức từ của từ trường đều phải có cảm ứng từ B→

Quảng cáo

A. tỉ lệ với số đường sức từ qua một cty diện tích s quy hoạnh S.

B. tỉ lệ với góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ B→ và vectơ pháp tuyến n→ của diện tích s quy hoạnh S.

C. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích s quy hoạnh S.

D. tỉ lệ với độ lớn cảm ứng từ B tại nơi đặt diện tích s quy hoạnh S.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: Φ = BScosα nên Φ tỉ lệ với độ lớn B.

Bài 7: Một diện tích s quy hoạnh S đặt trong từ trường đều phải có cảm ứng từ B→, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến n→ của diện tích s quy hoạnh S là α. Phát biểu nào sau này là đúng?

A. Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh S đặt trong từ trường đều luôn có mức giá trị khác không.

B. Đơn vị của từ thông là Tesla (T).

C. Từ thông là đại lượng đại số.

D. Từ thông Φ xuyên qua mặt S xác lập theo công thức Φ = BSsinα.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C.

HD Giải: Từ thông là đại lượng đại số, dấu của từ thông tùy từng việc chọn chiều của vecto n→ (dấu của cosα).

Bài 8: Gọi α là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến n→ của diện tích s quy hoạnh S với vectơ cảm ứng từ B→. Từ thông qua diện tích s quy hoạnh S có độ lớn cực lớn khi α bằng

A. 0.

B. π/2.

C. π/4.

D. 3π/4.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Φ = BScosα, Φmax khi cosα = 1 ⇒ α = 0.

Bài 9: Đặt một khung dây trong từ trường đều sao cho ban đầu mặt phẳng khung dây vuông góc với những đường sức từ. Từ thông qua khung dây sẽ không còn thay đổi nếu khung dây

A. có diện tích s quy hoạnh tăng lên.

B. hoạt động và sinh hoạt giải trí tịnh tiến theo một phương bất kì.

C. có diện tích s quy hoạnh giảm đều.

D. xoay quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Khi khung dây hoạt động và sinh hoạt giải trí tịnh tiến thì B, S, α đều không đổi nên Φ không đổi.

Bài 10: Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây phẳng, kín?

A. Tịnh tiến khung dây trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung vuông góc với những đường sức từ.

B. Tịnh tiến khung dây trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung phù thích hợp với đường sức từ một góc α.

C. Cho khung quay trong từ trường đều xung quanh một trục cố định và thắt chặt vuông góc với mặt phẳng khung.

D. Cho khung quay xung quanh một trục cố định và thắt chặt nằm trong mặt phẳng khung và trục này sẽ không còn tuy nhiên tuy nhiên với đường sức từ.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: Khi cho khung quay xung quanh một trục cố định và thắt chặt nằm trong mặt phẳng khung và trục này sẽ không còn tuy nhiên tuy nhiên với đường sức từ, thì góc α thay đổi, Φ qua mạch kín biến thiên dẫn đến trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài 11: Một khung dây tròn, đặt trong một từ trường đều xuất hiện phẳng khung dây vuông góc với những đường cảm ứng từ. Trong những trường hợp sau

I. Khung dây hoạt động và sinh hoạt giải trí tịnh tiến trong từ trường theo một phương bất kỳ

II. Bóp méo khung dây

III. Khung dây xoay quanh một đường kín của nó

Ở trường hợp nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây?

A. I và II.

B. II và III.

C. III và I.

D. I, II và III.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Khi bóp méo khung dây (S thay đổi) hoặc khung dây xoay quanh một đường kín của nó (α thay đổi) thì Φ qua mạch kín biến thiên dẫn đến trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài 12: Điều nào sau này không đúng thời cơ nói về hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ?

A. Trong hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ, từ trường hoàn toàn có thể sinh ra dòng điện.

B. Dòng điện cảm ứng hoàn toàn có thể tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm hút vĩnh cửu.

C. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch.

D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín nằm yên trong từ trường không đổi.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: Khi mạch kín nằm yên trong từ trường không đổi thì từ thông xuyên qua mạch kín không biến thiên nên trong mạch không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài 13: Định luật Len-xơ được sử dụng để

A. xác lập độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.

B. xác lập chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

C. xác lập cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

D. xác lập sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Định luật Len-xơ được sử dụng để xác lập chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

Bài 14: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

B. hoàn toàn ngẫu nhiên.

C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

Bài 15: Biết dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có chiều như hình vẽ. Hiện tượng xẩy ra khi

A. nam châm hút đứng yên, vòng dây hoạt động và sinh hoạt giải trí ra xa nam châm hút.

B. nam châm hút đứng yên, vòng dây tái khởi động gần nam châm hút.

C. nam châm hút đứng yên, vòng dây hoạt động và sinh hoạt giải trí sang phải.

D. nam châm hút đứng yên, vòng dây xoay quanh trục trải qua tâm và vuông góc mặt phẳng vòng dây.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Áp dụng quy tắc bàn tay trái thì từ trường do Ic gây ra hướng từ dưới lên, ta thấy từ trường của nam châm hút có chiều từ trên xuống ngược với chiều cảm ứng từ của dòng điện cảm ứng nên chiều dịch chuyển của vòng dây phải làm tăng từ trường xuyên qua vòng dây (theo định luật Len-xơ) nên vòng dây phải dịch chuyển lại gần nam châm hút.

Bài 16: Hình vẽ nào sau này xác lập đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc v→ trong từ trường đều

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: Vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng khi từ thông qua nó biến thiên.

Theo hình vẽ từ trường đều, diện tích s quy hoạnh vòng dây không đổi, góc hợp bởi vec tơ cảm ứng từ và pháp tuyến vòng dây bằng 0.

⇒ Φ = BScosα là không đổi ⇒ vòng dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng: Icư = 0.

Bài 17: Hình vẽ nào sau này xác lập đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm hút dịch chuyển lại gần hay ra xa vòng dây kín?

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Trong hình B khi nam châm hút lại gần khung dây thì số đường sức từ qua khung tăng thêm (B tăng); dòng cảm ứng có chiều làm giảm sự tăng nên cảm ứng từ do khung dây gây ra có chiều từ phải sang trái. (do cảm ứng từ nam châm hút đi ra từ cực bắc)

Áp dụng quy tắc nắm tay phải xác lập được chiều dòng điện cùng chiều kim đồng hồ đeo tay.

Tương tự với những hình còn sót lại thì thấy không đúng.

Bài 18: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường hợp cho nam châm hút rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định và thắt chặt như hình vẽ:

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ đeo tay, khi nam châm hút xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ đeo tay.

B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ đeo tay, khi nam châm hút xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ đeo tay.

C. Không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ đeo tay.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải:

Lúc đầu, khi nam châm hút lại gần khung dây thì số đường sức từ qua khung tăng thêm (B tăng); dòng cảm ứng có chiều làm giảm sự tăng nên cảm ứng từ do khung dây gây ra có chiều từ trên xuống (do cảm ứng từ nam châm hút có chiều từ dưới lên).

Áp dụng quy tắc nắm tay phải xác lập được chiều dòng điện cùng chiều kim đồng hồ đeo tay.

Khi nam châm hút xuyên qua vòng dây thì ngược lại.

Bài 19: Dòng điện Pu-cô là

A. dòng điện chạy trong khối vật dẫn đặt đứng yên trong từ trường đều.

B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí trong từ trường.

D. dòng điện xuất hiện trong tấm sắt kẽm kim loại khi nối tấm sắt kẽm kim loại với hai cực của nguồn điện.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C.

HD Giải: Dòng điện Pu-cô là loại điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí trong từ trường.

Bài 20: Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu – cô gây ra trên sắt kẽm kim loại, người ta thường

A. sơn phủ lên khối sắt kẽm kim loại một lớp sơn cách điện.

B. đúc khối sắt kẽm kim loại không còn phần rỗng bên trong.

C. tăng độ dẫn điện cho khối sắt kẽm kim loại.

D. chia khối sắt kẽm kim loại thành nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng dính ghép cách điện với nhau.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: Để làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu – cô gây ra trên sắt kẽm kim loại, người ta thường chia khối sắt kẽm kim loại thành nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng dính ghép cách điện với nhau để điện trở của lõi sắt riêng với dòng điện Fu-cô tăng thêm và làm giảm cường độ dòng fu-cô.

Bài 21: Ứng dụng nào sau này không phải liên quan đến dòng Foucault?

A. Phanh điện từ.

B. Nấu chảy sắt kẽm kim loại bằng phương pháp để nó trong từ trường biến thiên.

C. Lõi máy biến thế được ghép từ những lá thép mỏng dính cách điện với nhau.

D. Đèn hình TV.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: Đèn hình Tivi là ứng dụng của tia catot.

Bài 22: Khi sử dụng điện, dòng điện Fu-cô không xuất hiện trong

A. quạt điện.

B. lò vi sóng.

C. nồi cơm điện.

D. nhà bếp từ.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C.

HD Giải: Nồi cơm điện cần ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ toả nhiệt.

Bài 23: Lõi của những máy biến thế thường làm bằng những lõi thép mỏng dính ghép cách điện với nhau. Mục đích của cách làm trên là gì?

A. Tăng cường từ thông qua những cuộn dây.

B. Giảm tác dụng của dòng điện Fu-cô.

C. Giảm trọng lượng của máy biến thế.

D. Làm cho từ thông qua những cuộn dây biến thiên nhanh hơn.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Lõi của những máy biến thế thường làm bằng những lõi thép mỏng dính ghép cách điện với nhau để làm giảm tác dụng của dòng điện Fu-cô.

Bài 24: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.

D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

Bài 25: Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một mạch kín được xem bởi công thức

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải:

Bài 26: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. vận tốc biến thiên từ thông qua mạch ấy.

B. độ lớn từ thông qua mạch.

C. điện trở của mạch.

D. diện tích s quy hoạnh của mạch.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: . Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với vận tốc biến thiên từ thông qua mạch ấy.

Bài 27: Khi cho nam châm hút hoạt động và sinh hoạt giải trí qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

A. hóa năng.

B. cơ năng.

C. quang năng.

D. nhiệt năng.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: Khi cho nam châm hút hoạt động và sinh hoạt giải trí qua một mạch kín thì cơ năng biến hóa thành điện năng.

Bài 28: Phát biểu nào sau này là không đúng về suất điện động cảm ứng?

A. Khi từ thông tăng thì suất điện động cảm ứng âm.

B. Khi từ thông tăng thì suất điện động cảm ứng dương.

C. Khi từ thông giảm thì suất điện động cảm ứng dương.

D. Suất điện động cảm ứng hoàn toàn có thể âm hoặc dương.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: khi từ thông tăng (Φ2 > Φ1) thì suất điện động cảm ứng âm.

Bài 29: Trong trường hợp nào sau này không còn suất điện động cảm ứng trong mạch:

A. dây dẫn thẳng hoạt động và sinh hoạt giải trí theo phương của đường sức từ.

B. dây dẫn thẳng quay trong từ trường.

C. khung dây quay trong từ trường.

D. vòng dây quay trong từ trường đều.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Khi dây dẫn thẳng hoạt động và sinh hoạt giải trí theo phương của đường sức từ thì mạch điện không kín.

Bài 30: Từ thông riêng của một mạch kín tùy từng

A. cường độ dòng điện qua mạch.

B. điện trở của mạch.

C. chiều dài dây dẫn.

D. tiết diện dây dẫn.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Φ = NBScosα, và B tỷ suất với i nên từ thông riêng của một mạch kín tùy từng cường độ dòng điện qua mạch.

Bài 31: Điều nào sau này không đúng thời cơ nói về thông số tự cảm của ống dây?

A. tùy từng số vòng dây của ống.

B. phụ thuộc tiết diện ống.

C. không tùy từng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh.

D. có cty là H (henry).

Hiển thị lời giải

Đáp án: C.

HD Giải: không tùy từng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh.

Bài 32: Từ biểu thức tính độ tự cảm L của ống dây có tiết diện S, gồm N vòng dây, chiều dài l của ống dây là

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải:

Bài 33: Đơn vị của thông số tự cảm là

A. Vôn (V).

B. Tesla (T).

C. Vêbe (Wb).

D. Henri (H).

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: Đơn vị của thông số tự cảm là Henri (H).

Bài 34: Một ống dây có độ tự cảm L, ống thứ hai có số vòng dây gấp hai và tiết diện bằng một nửa so với ống thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống thứ hai là

A. L.

B. 2L.

C. L/2.

D. 4L.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải:

Bài 35: Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2 nhưng chiều dài ống và số vòng dây đều nhiều hơn nữa gấp hai. Tỉ sộ thông số tự cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 8.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải:

Bài 36: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.

B. sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của nam châm hút với mạch.

C. sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của mạch với nam châm hút.

D. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.

Bài 37: Biểu thức tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây có độ tự cảm L khi cường độ dòng điện qua ống dây biến thiên một lượng Δi trong mức chừng thời hạn Δt là

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Suất điện động tự cảm

Bài 38: Độ lớn suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.

B. từ thông cực lớn qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.

D. vận tốc biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D.

HD Giải: . Độ lớn suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với vận tốc biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Bài 39: Đáp án nào sau này là sai? Độ lớn suất điện động tự cảm lớn khi

A. độ tự cảm của ống dây lớn.

B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn.

C. dòng điện tụt giảm khá nhanh.

D. dòng điện tăng nhanh.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B.

HD Giải: . Độ lớn suất điện động tự cảm lớn khi L lớn và lớn (dòng điện tăng nhanh hay chậm) không tùy từng cường độ dòng điện qua ống dây lớn hay nhỏ.

Bài 40: Khi đóng khóa K trong mạch điện bên thì

A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ.

B. đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay.

C. đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ.

D. đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A.

HD Giải: Do đèn 2 mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm nên lúc đóng công tắc nguồn dòng điện qua cuộn cảm tăng đột ngột làm trong cuộn cảm xuất hiện dòng điện cảm ứng chống lại sự tăng đó nên cường độ qua đèn 2 giảm nên đèn 2 sáng lên từ từ.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

cam-ung-dien-tu.jsp

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh s (phẳng) có mức giá trị âm khi: ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh s (phẳng) có mức giá trị âm khi: tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh s (phẳng) có mức giá trị âm khi: miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh s (phẳng) có mức giá trị âm khi: Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh s (phẳng) có mức giá trị âm khi:

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Từ thông qua một diện tích s quy hoạnh s (phẳng) có mức giá trị âm khi: vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Từ #thông #qua #một #diện #tích #phẳng #có #giá #trị #âm #khi