Contents

Thủ Thuật về Ví dụ nào sau này thể hiện sự tự kiểm soát và điều chỉnh số lượng thành viên của quần thể sinh vật Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ví dụ nào sau này thể hiện sự tự kiểm soát và điều chỉnh số lượng thành viên của quần thể sinh vật được Update vào lúc : 2022-05-08 20:14:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

208

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Tailieumoi xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên bộ vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Bài 36: Quần thể sinh vật và quan hệ Một trong những thành viên trong quần thểi tinh lọc, có đáp án. Tài liệu có 12 trang gồm 28 vướng mắc trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Sinh học 12. Hi vọng với bộ vướng mắc trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 36 có đáp án này sẽ hỗ trợ bạn ôn luyện trắc nghiệm để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học 12.

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem khá đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 36 có đáp án: Quần thể sinh vật:

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 12
BÀI 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ
TRONG QUẦN THỂ 

Câu 1: Quan hệ tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể là?

A. Là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tương hỗ lẫn nhau trong những hoạtđộng sống.B. Là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài đối đầu đối đầu lẫn nhau trong những hoạtđộng sốngC. Là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài ăn lẫn nhau trong những hoạt độngsống.D. Là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tranh giành lẫn nhau trong những hoạtđộng sống.

Đáp án:

Quan hệ tương hỗ là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tương hỗ lẫn nhau trong cáchoạt động sống như: tìm thức ăn, chống quân địch, sinh sản… đảm bảo cho quần thểthích nghi với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống.Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Mối quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tương hỗ lẫn nhau trong những hoạt
động sống là?

A. Quan hệ đối đầu đối đầu.B. Quan hệ tương hỗ.C. Quan hệ đối kháng.D. Quan hệ ức chế – cảm nhiễm.

Đáp án:

Quan hệ tương hỗ là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tương hỗ lẫn nhau trong cáchoạt động sống như: tìm thức ăn, chống quân địch, sinh sản… đảm bảo cho quần thểthích nghi với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Hiện tượng liền rễ ở những cây thông thể hiện quan hệA. tương hỗ.B. đối đầu đối đầu.C. cộng sinh.D. hợp tác

Đáp án:
Hiện tượng liền rễ ở những cây thông thể hiện quan hệ tương hỗ. Vì đấy là hai thành viên

cùng loài.Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Ví dụ nào sau này nói về quan hệ tương hỗ cùng loài:
A. Khi thiếu thức ăn, ở một số trong những động vật hoang dã sử dụng thành viên cùng loài làm thức ăn.

B. Hiện tượng liền rễ ở hai cây sen trong đầm mọc gần nhau.C. Chim nhạn bể và chim cò cùng làm tổ chungD. Các con đực tranh giành con cháu trong mùa sinh sản.

Đáp án:
Mối quan hệ tương hỗ cùng loài là B.

A và D là đối đầu đối đầu cùng loài, còn C là tương hỗ khác loài.

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 5: Khi nói về quan hệ tương hỗ cùng loài, phát biểu nào sau này sai?
A. Ở nhiều quần thể thực vật, những cây sống theo nhóm chịu đựng được gióbão tốt hơn những cây cùng loài sống riêng rẽ.B. Hỗ trợ cùng loài chỉ xuất hiện khi tỷ suất thành viên trong quần thể tăng thêm quácao.C. Quan hệ tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể đảm bảo cho quần thể tồn tạimột cách ổn định và khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.D. Quan hệ tương hỗ cùng loài thể hiện qua hiệu suất cao nhóm

Đáp án:
B sai, khi tỷ suất thành viên trong quần thể cùng loài tăng thêm quá cao thì quan hệ cạnh

tranh sẽ xuất hiện trong quần thểĐáp án cần chọn là: B

Câu 6: Trong những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về quan hệ
Một trong những thành viên trong quần thể?(1) Quan hệ tương hỗ trong quần thể đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơnvới Đk của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.(2) Quan hệ tương hỗ trong quần thể đảm bảo cho quần thể khai thác đượcnhiều nguồn sống.(3) Quan hệ tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể thể hiện qua hiệu quảnhóm.(4) Quan hệ tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể làm tăng kĩ năng sống sótvà sinh sản của những thành viên.

A. 2

B. 4C. 1D. 3

Đáp án :
Các phát biểu đúng là: (1) (2) (3) (4)

Cả 4 phát biểu đều đúng

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 7: Có bao nhiêu ví dụ sau này là biểu lộ của quan hệ đối đầu đối đầu trong
quần thể?(1) Bồ nông xếp thành hàng để bắt được nhiều cá hơn.(2) Các cây bạch đàn mọc dày khiến khiến nhiều cây bị còi cọc và chết dần.(3) Linh dương và bò rừng cùng ăn cỏ trên một thảo nguyên.(4) Cá mập con sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn.(5) Cá đực sống dưới biển sâu kí sinh ở con cháu cùng loài.

A. 1B. 2C. 4D. 3

Đáp án:
Các ví dụ thích hợp là 2, 4, 5.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Ví dụ nào sau này không phải là quan hệ đối đầu đối đầu Một trong những cá
thể trong quần thể?
A. Các cây ngô mọc gần nhau có hiện tượng kỳ lạ tự tỉa thưa.

B. Các con cò cái trong đàn tranh giành nhau nơi làm tổ.C. Trong mùa sinh sản, những thành viên đực tranh giành thành viên cái.D. Cây trồng và cỏ dại tranh giành nhau về nguồn dinh dưỡng.

Đáp án:
Ví dụ không phải là quan hệ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể là D vì

cây trồng và cỏ dại không cùng loài.

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 9: Quan hệ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể sinh vật
A. Đảm bảo số lượng và sự phân loại của những thành viên trong quần thể duy trì ở mứcđộ phù phù thích hợp với sức chứa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.B. Thường làm cho quần thể suy thoái và khủng hoảng đến mức diệt vongC. Chỉ xẩy ra ở những thành viên động vật hoang dã, không xẩy ra ở những quần thể thực vật.D. Xuất hiện khi tỷ suất thành viên của quần thể xuống quá thấp

Đáp án:
Quan hệ đối đầu đối đầu trong quần thể đảm bảo số lượng và sự phân loại của những thành viên

trong quần thể duy trì ở tại mức độ phù phù thích hợp với sức chứa của môi trườngĐáp án cần chọn là: A

Câu 10: Cho những nhận xét sau:1. Khi nguồn sống trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không phục vụ đủ, những thành viên trong quần

thể xuất hiện sự đối đầu đối đầu.

2. Đảm bảo quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối đa nguồn sống.3. Đảm bảo sự phân loại và số lượng thành viên duy trì ở tại mức phù phù thích hợp với môitrường.4. Là điểm lưu ý thích nghi của quần thể.Số nhận xét đúng về quan hệ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể là

A. 2B. 3C. 4D. 1

Đáp án
Các nhận xét đúng là: (1), (3), (4).

Quan hệ tương hỗ đảm bảo quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối đa nguồn sống.

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 11: Sự rất khác nhau giữa cây thông nhựa liền rễ với cây không liền rễ như
thế nào?
A. Các cây liền rễ tuy sinh trưởng chậm hơn nhưng hoàn toàn có thể chịu hạn tốthơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.B. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn nhưng kĩ năng chịu hạn kém hơn vàkhi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.C. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và hoàn toàn có thể chịu hạn tốt hơn,nhưng khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới muộn hơn cây không liền rễ.D. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, hoàn toàn có thể chịu hạn tốt hơn và khibị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ.

Đáp án:
Các cây thông nhựa có hiện tượng kỳ lạ liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và hoàn toàn có thể

chịu hạn tốt hơn những cây sống riêng rẽ, cây liền rễ bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mớisớm và tốt hơn cây không liền rễ.Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Sự rất khác nhau Một trong những con bồ nông dàn thành hàng bắt cá với con
bồ nông bắt cá đơn độc ra làm sao?
A. Con đơn độc bắt được nhiều mồi hơn vì không con nào đối đầu đối đầu với nó.

B. Con đơn độc sẽ không còn bắt được con mồi nào.C. Con dàn thành hàng sẽ bắt được nhiều hơn nữa vì chúng tương hỗ nhau cản bầy cálại không cho chúng trồn thoát.D. Con dàn thành hàng bắt được ít cá hơn vì chúng phải đối đầu đối đầu với nhau.

Đáp án:
Những con bồ nông dàn thành hàng bắt cá hoàn toàn có thể bắt được nhiều cá hơn so

với con bồ nông bắt cá đơn độc.

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 13: Nhóm thành viên nào dưới đấy là một quần thể?
A. Cây trong vườn.B. Cây cỏ ven bờ hồ.C. Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh.D. Đàn cá rô trong ao.

Đáp án:
Nhóm thành viên là quần thể: D vì những thành viên này cùng loài, cùng chung sống trong một

sinh cảnh, trong một khoảng chừng thời hạn nhất định.Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Tập hợp sinh vật nào sau này là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp cây cối đang sống trên đồng cỏ Châu Phi

B. Tập hợp những chép đang sống ở Hồ TâyC. Tập hợp bướm đang sinh sống và làm việc trong rừng Cúc PhươngD. Tập hợp chim đang sinh sống và làm việc trong vườn rừng Quốc Gia Ba Vì

Đáp án:
Tập hợp sinh vật là quần thể là: tập hợp cá chép vàng đang sinh sống và làm việc ở Hồ Tây

Tập hợp A, C, D đều là quần xã, vì có nhiều loài cùng sinh sống trong một sinhcảnh.

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 15: Trong những điểm lưu ý sau, những điểm lưu ý nào hoàn toàn có thể có ở một quần
thể sinh vật sinh sản hữu tính?(1) Quần thể gồm có nhiều thành viên sinh vật.(2) Quần thể là tập hợp của những thành viên cùng loài(3) Các thành viên trong quần thể hoàn toàn có thể giao phối với nhau.(4) Quần thể gồm nhiều thành viên cùng loài phân loại ở những nơi xa nhau(5) Các thành viên trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau(6) Quần thể hoàn toàn có thể có khu vực phân loại rộng, không số lượng giới hạn bởi những chướngngại của vạn vật thiên nhiên như sông núi biển….

A. (2),(3),(6)B. (1),(3),(6)C. (1),(4),(6)D. (2),(3),(5)

Đáp án :
Các điểm lưu ý có ở một quần thể sinh vật sinh sản hữu tính là: (2),(3),(6)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Quần thể được xác lập đúng là có những điểm lưu ý nào sau này?1. Sinh sống trong cùng một khu vực.2. Thuộc cùng một loài.3. Có tỷ suất không đổi và phân loại đồng đều.

A. chỉ 1

B. Chỉ 3C. Chỉ 1 và 2D. Chỉ 2 và 3

Đáp án:

Quần thể được xác lập khi có điểm lưu ý: 1 và 2

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 17: Ý nào KHÔNG ĐÚNG riêng với động vật hoang dã sống thành bầy đàn trong tự
nhiên?
A. Có lợi trong việc làm tìm kiếm thức ăn.B. Phát hiện quân địch nhanh hơn.C. Tự vệ tốt hơn.D. Thường xuyên trình làng sự đối đầu đối đầu.

Đáp án:
Phát biểu sai là D, đối đầu đối đầu trong quần thể xẩy ra khi Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

không phục vụ được cho toàn bộ thành viên trong quần thể.Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Phát biểu nào sau này là đúng nhất lúc nói về “ hiệu suất cao nhóm” của
quần thể
A. Là sự triệu tập của một nhóm những thành viên trong quần thể.

B. Là quyền lợi mang lại do sự tương hỗ của những thành viên trong quần thểC. Là hiệu suất cao của một nhóm thành viên hoàn toàn có thể sinh sản trong quần thể.D. Là quyền lợi do một nhóm thành viên từ bên phía ngoài mang lại cho quần thể.

Đáp án:
Hiệu quả nhóm là là quyền lợi mang lại do sự tương hỗ của những thành viên trong quần thể

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 19: Quan hệ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể là?
A. Là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tương hỗ lẫn nhau trong những hoạtđộng sốngB. Là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tranh giành lẫn nhau trong những hoạtđộng sống.C. Là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài link với nhau trong những hoạtđộng sống.D. Là những hiện tượng kỳ lạ liền rễ, săn mồi theo nhóm…

Đáp án:
Quan hệ đối đầu đối đầu là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tranh giành thức ăn,

nơi ở, ánh sáng và những nguồn sống khác…, những con đực tranh giành con cháu.Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Mối quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tranh giành lẫn nhau trong những
hoạt động và sinh hoạt giải trí sống là?
A. Quan hệ đối đầu đối đầu.

B. Quan hệ tương hỗ.C. Quan hệ đối kháng.D. Quan hệ ức chế – cảm nhiễm.

Đáp án:
Quan hệ đối đầu đối đầu là quan hệ Một trong những thành viên cùng loài trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt

sống như: tranh giành thức ăn, nơi ở, ánh sáng và những nguồn sống khác…, những conđực tranh giành con cháu.

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 21: Hiện tượng thành viên tách thoát khỏi nhóm nhằm mục đích:
A. làm tăng kĩ năng đối đầu đối đầu Một trong những thành viên.B. làm tăng mức độ sinh sản.C. làm giảm nhẹ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên, hạn chế sự hết sạch nguồn thức ăntrong vùng.D. làm cho nguồn thức ăn hết sạch nhanh gọn.

Đáp án:
Hiện tượng thành viên tách thoát khỏi nhóm nhằm mục đích làm giảm nhẹ đối đầu đối đầu Một trong những cá

thể, hạn chế sự hết sạch nguồn thức ăn trong vùng.Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể sinh vật sẽ làm cho
A. số lượng thành viên của quần thể hạ xuống dưới mức tối thiểu.

B. số lượng thành viên của quần thể tăng thêm mức tối đa.C. số lượng thành viên của quần thể duy trì ở tại mức độ phù phù thích hợp với nguồn sống củamôi trường.D. mức độ sinh sản của quần thể giảm, quần thể bị diệt vong.

Đáp án:
Sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể làm cho số lượng thành viên của quần thể

duy trì ở tại mức độ phù phù thích hợp với nguồn sống của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 23: Nếu tỷ suất của một quần thể sinh vật tăng quá mức cần thiết tối đa thì:
A. sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể tăng thêm.B. sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể hạ xuống.C. sự tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể tăng thêm.D. sự xuất cư của những thành viên trong quần thể giảm tới mức tối thiểu.

Đáp án:
Nếu tỷ suất của một quần thể sinh vật tăng quá mức cần thiết tối đa thì sự đối đầu đối đầu giữa

những thành viên trong quần thể tăng thêm.Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Nếu tỷ suất của một quần thể sinh vật hạ xuống thì:
A. sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể tăng thêm.

B. sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể hạ xuống.C. sự tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể giảm sút.D. sự xuất cư của những thành viên trong quần thể giảm tới mức tối thiểu.

Đáp án:
Nếu tỷ suất của một quần thể sinh vật hạ xuống thì sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên

trong quần thể hạ xuống.

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 25: Điều nào sau này đúng với vai trò của quan hệ tương hỗ?
A. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.C. Làm tăng kĩ năng sống sót và sinh sản của những thành viên.D. Cả ba ý trên

Đáp án:
Quan hệ tương hỗ đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống

của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, làm tăng kĩ năng sống sót và sinh sản của những thành viên.Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Quan hệ tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể có ý nghĩa:(1) Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên,(2) Giúp quần thể sinh vật duy trì tỷ suất phù phù thích hợp với sức chứa của môitrường,(3) Tạo hiệu suất cao nhóm, giúp sinh vật khai thác tối ưu nguồn sống,(4) Loại bỏ những thành viên yếu, giữ lại những thành viên có điểm lưu ý thích nghi với môitrường,(5) Tăng kĩ năng sống sót và sinh sản của những thành viên trong quần thể.

A. (1); (2); (4); (5).

B. (2); (3); (4); (5).C. (1); (2); (5).D. (1); (3); (5).

Đáp án:
Quan hệ tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể có ý nghĩa: (1); (3); (5).

Quan hệ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể có ý nghĩa: (2), (4).

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 27: Điều nào sau này không đúng với vai trò của quan hệ đối đầu đối đầu?
A. Đảm bảo sự tăng số lượng không ngừng nghỉ của quần thể.B. Đảm bảo số lượng của những thành viên trong quần thể duy trì ở tại mức độ thích hợp.C. Đảm bảo sự tồn tại và tăng trưởng của quần thể.D. Đảm bảo sự phân loại của những thành viên trong quần thể duy trì ở tại mức độ thích hợp.

Đáp án:
Quan hệ đối đầu đối đầu không làm tăng số lượng không ngừng nghỉ của quần thể.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên cùng loài sẽ làm:
A. tăng số lượng thành viên của quần thể, tăng cường hiệu suất cao nhóm.

B. suy thoái và khủng hoảng quần thể do những thành viên cùng loài tiêu diệt lẫn nhau.C. tăng tỷ suất thành viên của quần thể, khai thác tối đa nguồn sống của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.D. giảm số lượng thành viên của quần thể, đảm bảo cho số lượng thành viên của quầnthể tương ứng với kĩ năng phục vụ nguồn sống của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên .

Đáp án:
Sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên cùng loài sẽ làm giảm số lượng thành viên của quần thể,

đảm bảo cho số lượng thành viên của quần thể tương ứng với kĩ năng phục vụ nguồnsống của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đồng thời tăng kĩ năng sống sót và sinh sản của những cá thểtrong quần thể.

Đáp án cần chọn là: D 

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Ví dụ nào sau này thể hiện sự tự kiểm soát và điều chỉnh số lượng thành viên của quần thể sinh vật ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ví dụ nào sau này thể hiện sự tự kiểm soát và điều chỉnh số lượng thành viên của quần thể sinh vật tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Ví dụ nào sau này thể hiện sự tự kiểm soát và điều chỉnh số lượng thành viên của quần thể sinh vật miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Ví dụ nào sau này thể hiện sự tự kiểm soát và điều chỉnh số lượng thành viên của quần thể sinh vật Free.

Thảo Luận vướng mắc về Ví dụ nào sau này thể hiện sự tự kiểm soát và điều chỉnh số lượng thành viên của quần thể sinh vật

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ví dụ nào sau này thể hiện sự tự kiểm soát và điều chỉnh số lượng thành viên của quần thể sinh vật vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ví #dụ #nào #sau #đây #thể #hiện #sự #tự #điều #chỉnh #số #lượng #cá #thể #của #quần #thể #sinh #vật