Thủ Thuật Hướng dẫn Yếu to cơ bản tác động đến việc hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đánh giặc của tổ tiên ta là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Yếu to cơ bản tác động đến việc hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đánh giặc của tổ tiên ta là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-11 07:55:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

174

DI SẢN NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ CỦA TỔ TIÊN

Nghiên cứu về trận chiến tranh và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược Việt Nam trong lịch sử chống ngoại xâm từ thế kỷ III trước công nguyên đến thế kỷ XVIII, hoàn toàn có thể phân những cuộc khởi nghĩa và trận chiến tranh thành hai loại, đó là những cuộc khởi nghĩa và trận chiến tranh giải phóng, và những cuộc trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nghệ thuật quân sự chiến lược trong quy trình này vì thế cũng gồm có cả nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp khởi nghĩa vũ trang, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược của trận chiến tranh giải phóng và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược của trận chiến tranh giữ nước. Sự hình thành và tăng trưởng liên tục tiếp theo đó nhau và xen kẽ nhau của nhiều chủng quy mô này đã đưa tới sự hình thành và tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, rực rỡ của một nền nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược Việt Nam mà toàn bộ chúng ta đã thừa kế, vận dụng.

“Nền độc lập của việt nam gắn sát với những chiến công oanh liệt của cha ông ta chống lại nhiều đạo quân xâm lược rất mạnh…”

Các cuộc trận chiến tranh trong lịch sử của dân tộc bản địa ta trình làng trong những tình hình rất khác nhau, nhưng những chiến công hiển hách của Tổ tiên ta đều phải có những biểu lộ tương đối thống nhất của một nền nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy trận chiến tranh độc lạ, ưu việt.

“Chủ nghĩa Mác-Lênin không phủ định lịch sử và tinh hoa của một dân tộc bản địa; ngược lại nó còn tăng trưởng những tinh hoa đó đến một trình độ mới trong Đk lịch sử mới. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, dân tộc bản địa ta đã từng bao phen can đảm và mạnh mẽ và tự tin đứng lên chống nạn ngoại xâm, giữ gìn độc lập cho giang sơn. Trong những cuộc đấu tranh vũ trang đó, dân tộc bản địa ta đã có những sáng tạo kiệt xuất về tài thao lược.”(1)

Trước nạn ngoại xâm, dân tộc bản địa ta không còn con phố nào khác là con phố đứng lên cầm vũ khí chống quân thù. Nhưng quân xâm lược là một kẻ địch có lực lượng quân sự chiến lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Để vượt mặt một kẻ địch như vậy, Tổ tiên ta đã biết tìm sức mạnh trong khối đoàn kết toàn dân. Còn phải sáng tạo ra cách đánh ra làm sao để đánh thắng địch.

Đất việt nam không rộng, người việt nam không đông, địch là một nước lớn, người nhiều của nhiều. Cho nên để giữ gìn giang sơn, yêu cầu của dân tộc bản địa ta là phải đánh quyết liệt, phải thắng oanh liệt, phải lập nên những chiến công vang dội, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm tan rã ý chí xâm lược của chúng.

Do Đk lịch sử trước kia, nền nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy trận chiến tranh của Tổ tiên ta không thoát khỏi sự ràng buộc và hạn chế ý thức hệ phong kiến, nhưng từ đời này qua đời khác, nó cũng khá được xây dựng tương đối toàn vẹn và tổng thể.

Đặc điểm nền nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đó là:

1. Nghệ thuật đó không những chỉ huy lực lượng vũ trang, mà còn chỉ huy nhân dân vũ trang kết phù thích hợp với lực lượng vũ trang.

Nghệ thuật do không riêng gì có nhờ vào quân đội, mà nhờ vào dân chúng và quân đội để giành thắng lợi. Toàn dân đánh giặc, điều này đã được nhiều cuộc trận chiến tranh chống xâm lược trong lịch sử ta chứng tỏ. Nhân dân không những cất giấu lương thực, thực hành thực tiễn “thanh giã” gây cho địch nhiều trở ngại vất vả về tiếp tế lương thực, mà còn trực tiếp giết giặc. Ở việt nam, “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, thiếu niên, phụ lão cũng đánh, những điều này đã có từ ngàn xưa.

Nêu lên điểm đó

Nhà quân sự chiến lược vĩ đại Trần Quốc Tuấn có nói: “Cả nước góp sức chiến đấu nên giặc phải bó tay”. Theo nhà sử học thế kỷ thứ XIX Phan Huy Chú thì “đời Trần nhân dân ai cũng là binh, nên mới phá được giặc dữ, làm cho thế nước được mạnh “.(2)

Với lực lượng vũ trang của toàn nước, lực lượng vũ trang những địa phương kết phù thích hợp với thổ binh, hương binh, dân binh và dân chúng, sức mạnh mẽ và tự tin của toàn dân, toàn quân được phát huy đến độ cao để diệt giặc.

2. Trong Đk ta là một nước đất không rộng, người không đông, phải đánh thắng những quân đội xâm lược vững mạnh, dân tộc bản địa ta đã tạo ra một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp mà Tổ tiên ta gọi là “lấy ít đánh nhiều, lấy yếu trị mạnh, lấy đoản chống trường”.

Trong nhiều cuộc trận chiến tranh, quân và dân ta đã đánh địch cả ở trước mặt và sau sống lưng, đánh địch tại chỗ, không những tiêu diệt sinh lực địch mà còn làm tan rã quân xâm lược về tổ chức triển khai và về tinh thần, không những đánh triệu tập mà còn đánh phân tán, dùng nhiều cách thức đánh, đánh những đòn oanh liệt làm cho địch gãy xương sống, nát xương sườn. Tổ tiên ta coi trọng việc dùng lực lượng một cách hợp lý, nhằm mục đích đạt hiệu lực hiện hành cao, như Nguyễn Trãi nói: “sức dùng có nửa, công được gấp hai”. Không những biết giành thắng lợi quân sự chiến lược quyết định hành động mà còn tồn tại giải pháp để củng cố những thắng lợi đó.

Câu ca dao từ ngàn xưa:

“Nực cười, châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”.

hoàn toàn có thể nói rằng lên phần nào điểm lưu ý này.

3. Nghệ thuật đó xây dựng trên cơ sở một tinh thần yêu nước rất cao, một tinh thần quật cường quật cường, tự lập tự cường rất mạnh, trên cơ sở tính chất chính nghĩa của cuộc trận chiến tranh, nên có sức sống mãnh liệt, có tinh thần tích cực dữ thế chủ động rất cao. Nền nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đó biết phát huy những chỗ mạnh mọi mặt của tớ nhất là nơi mạnh về tính chất chất chính nghĩa, về ý chí quật cường kiên cường của dân tộc bản địa, về chất lượng mọi mặt của quân đội, để đánh quân địch vào chỗ chúng yếu, lúc chúng yếu. Nhiều nhà quân sự chiến lược nổi tiếng thời xưa thường nhấn mạnh yếu tố cách đánh dữ thế chủ động linh hoạt, nhử người đến, chứ không để người nhử, cách đánh vu hồi, vây hãm ngặt nghèo để tiêu diệt gọn, tiến công liên tục, dồn địch vào thế bị động chịu đòn, không còn cách nào thoát khỏi bị tiêu diệt.

4. Nghệ thuật đó rất sáng tạo, độc lạ, rất xuất sắc, tinh vi, rất mưu trí và linh hoạt:

“Ông cha ta ngày trước có nhiều sáng tạo về kiểu cách đánh giặc, không còn sáng tạo đó, không thể giữ được nước, không thể giành lược tự do “.(3)

“Anh dũng và thông minh là hai yếu tố tạo ra súc mạnh mẽ và tự tin của dân tộc bản địa ta trong chiến đấu chông ngoại xâm“.(4)

Tổ tiên ta biết nhờ vào yếu tố chính nghĩa, trên tinh thần yêu nước nồng nàn và chiến đấu can đảm và mạnh mẽ và tự tin của quân và dân, phát huy mọi cái mạnh mẽ và tự tin của ta trong Đk ta chiến đấu trên giang sơn mình, vượt mặt những đạo quân xâm lược từ xa đến, mà sáng tạo ra cách đánh của ta, buộc địch phục tùng ý chí của ta, buộc địch đánh Theo phong cách đánh có lợi cho ta, không cho địch đánh Theo phong cách đánh sở trường của chúng.

Nguyễn Huệ nói: “Người khéo thắng là thắng ở đoạn rất mềm dẻo, chứ không phải lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều hiếp ít”.(5)

Trong chỉ huy trận chiến tranh, Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh yếu tố: “Phải xem xét tình thế biến chuyển như người đánh cờ, tùy từng thời cơ mà ứng biến cho đúng”.(6)

Ngô Thời Nhiệm, một tướng giỏi của Nguyễn Huệ, nhận định rằng là một người tướng giỏi phải ghi nhận “lường thế giặc rồi mới đánh, nắm phần thắng rồi mới hành vi, tùy từng tình thế thay đổi mà bày ra chước lạ”.(7)

Sức sáng tạo của dân tộc bản địa ta thể hiện ở đoạn, không phải chỉ có quân đội đánh giặc, mà là cả nhân dân và quân đội cùng đánh. Ta yếu mà ta đánh thắng này cũng là sáng tạo. Sự nỗ lực chủ quan phi thường của toàn dân tộc bản địa, sức sống mãnh liệt của nền nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp này cũng nói lên sức sáng tạo này.

Nền nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đó nhờ vào cơ sở nhìn nhận địch ta một cách bình tĩnh, hiểu địch, hiểu ta một cách thâm thúy.

Trần Quốc Tuấn nhận định rằng: “Nếu thấy quân giặc tràn sang như gió như lửa, thì thế giặc hoàn toàn có thể dễ chống cự được”

Nguyễn Trái nói: “Tri kỷ tri bỉ, năng nhược năng cường”.(9) Nghĩa là biết người biết ta, có thế yếu, có thế mạnh.

Tổ tiên ta đang không nao núng vì sức mạnh trong thời điểm tạm thời của địch, không biến thành uy hiếp vũ bão bên phía ngoài của chúng. Những nhà quân sự chiến lược thời xưa của ta làm rõ ta không phải chỉ có yếu, mà còn tồn tại mạnh, hơn thế nữa có những chỗ mạnh rất cơ bản; còn địch, không phải chỉ có mạnh, mà còn tồn tại yếu, những chỗ yếu trí mạng tất yếu; đồng thời cũng thấy rõ những chỗ và lúc địch yếu, ta mạnh để sở hữu những chủ trương kế hoạch thích hợp.

Nhìn bao quát cả cuộc trận chiến tranh, Tổ tiên ta không sợ địch, tin tưởng mình hoàn toàn có thể vượt mặt địch. Trong việc xử trí trường hợp kế hoạch rõ ràng thì không khinh địch, nhìn nhận đúng mức sức mạnh ban đầu của quân xâm lược: lúc quân địch còn mạnh thì ta hành vi rất thận trọng, nhưng khi địch đang trở thành yếu lại hành vi rất táo bạo. Trước thanh thế lớn lao của quân Thanh tiến vào xâm lược việt nam, lời phân tích của Ngô Thời Nhiệm sau này nêu rõ được phần nào điều đã nói trên: “Giống như đánh cờ, trước thì chịu thua người một nước, sau mới được người ta một nước; đừng có đem nước sau làm nước trước, đó mới là tay cao cờ. Nay ta hãy bảo toàn lấy quân lực mà rút lui, không bỏ mất một mũi tên. Cho chúng ngủ trọ một đêm, rồi lại đuổi đi, cũng như ngọc bích, của nước Tấn đời xưa, vẫn nguyên lành chứ có mất gì”,(10) (chúng tôi nhấn mạnh yếu tố T.G).

Trên cơ sở nhìn nhận đúng đắn tình thế khách quan, biết địch biết ta một cách đúng đắn, Tổ tiên ta đã phát huy đến mức độ cao nỗ lực chủ quan, phát huy đến độ cao trí tuệ của tớ, tìm ra trăm phương nghìn kế, khắc phục muôn vàn trở ngại vất vả gian truân và đã lập nên những chiến công kỳ lạ. Đó cũng đó đó là yếu tố kiện làm cho tính sáng tạo trong nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy trận chiến tranh đạt đến trình độ rất cao, câu nói của Nguyễn Trãi hoàn toàn có thể nêu rõ điều này:

“Có lẽ nhiều tai nạn không mong muốn đó đó là cái gốc để dựng nước, mà sự lo ngại cũng là cái nền đề mở ra nghiệp thánh.

Trải biến cố nhiều thì trí lự sâu.
Lo việc làm xa thì thành công xuất sắc kỳ.
Đế vương nổi lên, ai cũng thế này”.(11)

Yếu hoàn toàn có thể đánh mạnh, ít đánh nhiều là vì tinh thần dũng cảm, dám đánh và tiếp theo đó là biết đánh: đánh mai phục, lừa địch vào sâu, toàn dân đều đánh, v.v.

Có thể nêu lên một số trong những nội dung chính của nền nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đó thành 3 yếu tố lớn như sau:
A. Chỉ đạo quân sự chiến lược.
B. Địch vận.
C. Đấu tranh vũ trang và đấu tranh ngoại giao.

—————————————————

1. Võ Nguyên Giáp. Mấy yếu tố về đường lối quân sự chiến lược của Đảng ta. Nhà xuất bản Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1970 tr 43.
2. Phan Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí, tập IV, bản dịch. Nhà xuất bản Sử học, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1961, tr.6.
3 . Lê Duẩn. Thanh niên trong lực lượng vũ trang hãy vươn lên hơn thế nữa phấn đấu cho lý tưởng cách mạng, đón đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Nhà xuất bản Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1969, tr.2.
4. Lê Duẩn. Cứu nước là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng của toàn bộ dân tộc bản địa. Tạp chí Quân đội nhân dân, số 12 năm 1960 tr.5.
5. Tây Sơn bang giao tập. Dẫn trong “Tìm hiểu thiên tài quân sự chiến lược của Nguyễn Huệ” của Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1971, bản in lần thứ hai, tr.344.
6. Việt sử thông giám cương mục. Tập V, bản dịch, tr. 100.
7. Ngô gia văn phái. Hoàng Lê nhất thống chí, bản dịch. Nhà xuất bản Văn học, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1964, tr.342.
8. Việt sử thông giám cương mục, tập V, tr. 99.
9. Thơ chữ Hán Nguyễn Trãi, bản dịch. Nhà xuất bản Văn hóa, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1962, tr. 115.
10. Ngô gia văn phái, tài liệu đã dẫn, tr. 342.
11. Nguyễn Trãi. Chí Linh sơn phú.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

A – CHỈ ĐẠO QUÂN SỰ
1. Trong chỉ huy tác chiến về kế hoạch, giải pháp, dân tộc bản địa ta đã từng có kinh nghiệm tay nghề tốt về đánh lâu dài:

Xét thực tiễn diễn biến của nhiều cuộc trận chiến tranh thắng lợi hoàn toàn có thể thấy rõ Tổ tiên ta không bao giờ đi chệch khỏi mục tiêu quân sự chiến lược ở đầu cuối là tiến công tiêu diệt địch trên đất việt nam. Nhưng Tổ tiên ta cũng không hề tách mục tiêu cần đạt đó với Đk khách quan là lúc đầu lực lượng quân sự chiến lược địch mạnh, ta yếu.

Trước quân địch vững mạnh, những nhà quân sự chiến lược ta đã biết tránh quyết chiến trong Đk không còn lợi khi cuộc trận chiến tranh mới khởi đầu nhằm mục đích bảo toàn lực lượng tranh thủ thời hạn, tạo ra thế có lợi cho ta, làm địch suy yếu, tu dưỡng lực lượng ta, rồi từng bước tiêu diệt quân địch mà giành thắng lợi trong trận chiến tranh.

Trong trận chiến tranh tự vệ, trước thế tiến công mạnh mẽ và tự tin của quân địch có ưu thế về số lượng. Tổ tiên ta đã tránh không dốc toàn bộ lực lượng để hòng phân thắng bại, giành thắng lợi nhanh gọn ngay buổi đầu, mà đã biết thực hành thực tiễn rút lui kế hoạch, có gan rút bỏ kinh đô, cho địch vào sâu mà tiêu tốn địch. Trong trận chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ nhất, trước ý định của vua Trần quyết chiến với địch trong Đk không còn lợi ở gần biên giới, tướng Lê Phủ Trân đã can rằng: “Làm như vậy thì chỉ như những người dân dốc hết ví tiền để đánh nốt tiếng bạc mà thôi”(12), và khuyên “hãy nên lánh đi”(13). Trong trận chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ hai, Trần Quốc Tuấn đã chủ trương “Nguyên binh khí nhuệ đương hưng, kịp đánh chẳng bằng kiên thủ chờ suy”(14). Do đó quyết định hành động rút khỏi Vạn Kiếp, rút khỏi kinh thành. Nhận xét về chủ trương rút bỏ Thăng Long của Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Huệ đã nhìn nhận “Chịu nhịn để tránh sức mạnh ban đầu của chúng, đành hãy chỉnh đốn đội ngũ, rút về giữ chỗ hiểm yếu, trong thì khiên cho lòng quân kích thích, ngoài thì làm cho lòng giặc kiêu căng…”(15).

Nhưng rút lui kế hoạch của Tổ tiên ta có những nét độc lạ. Đất việt nam không rộng, chiều sâu không lớn, nếu cứ rút mãi thì sẽ không còn hề đất để mà rút, phải tự hãm mình vào thế bị động nghiêm trọng. Trong trận chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ hai, Trần Quốc Tuấn đã chặn lại địch ở phía nam, trong lúc ở phía bắc thì chỉ huy nòng cốt rút lui từng bước. Trong cuộc trận chiến tranh này cũng như nhiều cuộc trận chiến tranh tự vệ khác, khi nòng cốt rút lui, quân địa phương vẫn ở lại phối phù thích hợp với thổ binh, dân binh, hương binh đánh địch tại chỗ, thực thi rút phía trước nhưng đánh mạnh phía sau sống lưng địch. Tóm lại, trong quy trình rút lui vẫn tiến công tích cực. Trong lịch sử dân tộc bản địa, cũng luôn có thể có những nhà cầm quân không biết tiếp thu nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đúng đắn đó của dân tộc bản địa, nên đã biết thành thất bại; trong trận chiến tranh chống quân Minh dưới thời Hồ, trận quyết chiến thất bại ở Đa Bang, rồi chỉ tháo chạy dài mà không tích cực tiến công địch, đã đưa cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc bản địa ta đến thất bại.

Thừa nhận sự thiết yếu rút lui kế hoạch, biết phương pháp rút lui đúng đắn và có lợi, những nhà quân sự chiến lược ta còn thông thạo trong việc tạo ra Đk để chuyển sang quật trả lại địch những đòn quyết liệt, biết vận dụng một cách sáng tạo nguyên tắc quân sự chiến lược cổ xưa “Dĩ dật đãi lao” tức là lấy nhàn chờ mệt, lấy mạnh chờ yếu, lấy sung sức chờ hao mòn. Trong quy trình phòng ngự, rút lui, không những đã liên tục tiêu tốn địch, buộc địch phải chịu ràng buộc không lợi của khí hậu và địa hình việt nam, hãm chúng vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, mà còn biết buộc địch rải quân ra (như Trần Quốc Tuấn) hoặc làm cho địch sơ hở phạm sai lầm không mong muốn (như Nguyễn Huệ) tức là tạo ra một thế kế hoạch làm cho địch từ mạnh trở thành yếu, tự thể hiện nhược điểm, để diệt lực lượng xâm lược vững mạnh.

Để đạt tới mục tiêu đó, những nhà quân sự chiến lược ta thường dùng hai cách: Một là, khi địch đã rải quân, ta đi từ thắng lợi nhỏ, vừa, đến thắng lợi lớn, tạo ra bước ngoặt trong trận chiến tranh. Trong trường hợp này, Tổ tiên ta đã tỏ ra biết nắm quy luật tăng trưởng của địch trong trận chiến tranh. Trong quy trình ta phản công, quân địch bị tiêu diệt từng bộ phận ngày càng to nhiều hơn, đến một mức nào đó, khi nhưng đạo quân nào đó bị tiêu diệt, thì đoàn quân xâm lược to lớn của địch khởi đầu tan rã (như Lý Thường Kiệt đánh quân Tống, Trần Quốc Tuấn đánh quân Nguyên). Khi chưa tạo ra được bước ngoặt kế hoạch Tổ tiên ta biết đánh địch một cách vừng chắc. Khi thì lấy ít thắng nhiều, khi thì lấy nhiều thắng ít, tiêu diệt tiêu tốn địch, tạo ra từng bước chuyển biến, nhưng hầu hết vẫn là lấy ít thắng nhiều. Nhưng sau khi bước ngoặt trình làng, lại táo bạo lấy ít đánh nhiều, dốc lực lượng thường không nhiều nếu không muốn nói là rất ít của tớ đánh vào toàn bộ quân địch với số lượng còn to lớn nhưng chất lượng đã suy sụp mà giành thắng lợi quyết định hành động cho cuộc trận chiến tranh tự vệ. Hai là, địch tuy chưa rải quân nhưng có sơ hở nên ta thực hành thực tiễn chia cắt địch ra từng mảng, giáng những đòn mãnh liệt vào chỗ hiểm nhất của địch, đánh vào TT đầu não của chúng làm cho địch choáng váng, kinh hoàng, rối loạn, tê liệt, (như Nguyễn Huệ đánh quân Thanh). Từ những cuộc trận chiến tranh thắng lợi đó hoàn toàn có thể thấy rằng ngay trong lúc rút lui kế hoạch, những nhà quân sự chiến lược ta luôn luôn nhằm mục đích vào mục tiêu phản công tiêu diệt địch, tích cực tạo Đk để chuyển sang phản công kế hoạch. Trong phản công kế hoạch đã sáng tạo ra cách đánh tiến công lần lượt hoặc đồng thời, tiến công từ nhỏ đến lớn hoặc đánh một đòn quyết định hành động.

Trong trận chiến tranh giải phóng, Tổ tiên ta đã thực thi kế hoạch đánh lâu dài một cách khác. Trong Đk dân tộc bản địa ta sống dưới sự thống trị của phong kiến quốc tế và bè lũ tay sai, những nhà yêu nước rất mất thời hạn rồi đã nắm được khá đúng chuẩn tình hình so sánh lực lượng giữa hai bên, thấy rõ thế và lực của địch và ta, lãnh đạo dân tộc bản địa vùng lên khởi nghĩa, thực hành thực tiễn liên tục tiến công địch cho tới lúc đánh đổ hoàn toàn nền thống trị của chúng. Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tăng trưởng thành trận chiến tranh giải phóng lâu dài. Trong quy trình đó, về kế hoạch ta không ngừng nghỉ tiến công địch trong nhiều năm liền (không kể thời hạn đình chiến) với quy mô ngày càng to lớn cho tới thắng lợi hoàn toàn. Còn địch thì không ngừng nghỉ phản công hòng tiêu diệt lực lượng khởi nghĩa và Phục hồi nền thống trị của chúng. Chúng nhiều lần tăng thêm quân đội từ chính quốc nhưng thế phản công chung của chúng không ngừng nghỉ sút kém; chúng ngày càng đi sâu vào thế phòng ngự cho tới lúc chịu thất bại hoàn toàn. Trên mặt trận, quy trình giao tranh giữa ta và địch trình làng theo như hình thái: ta tiến công và phản công đánh tan những cuộc phản công và tiến công của địch cho tới thắng lợi hoàn toàn.

Khi mới khởi đầu đứng lên tiến công địch, tuy thế chính trị và kế hoạch trên những mặt nào đó có lợi cho ta không lợi cho địch, nhưng lực lượng quân sự chiến lược địch nhiều hơn nữa ta. Trong Đk đó những nhà quân sự chiến lược ta đã cho biết thêm thêm “chờ thời cơ để lừa khi địch mỏi mệt, giấu mũi nhọn và bít ánh sáng” buộc địch phải đánh lâu dài, ngày càng tiêu tốn, suy yếu; còn ta hoàn toàn có thể tránh thủ thời hạn xây dựng, mở rộng lực lượng vũ trang và chỗ đứng chân của tớ. Do này mà tạo ra thời cơ kế hoạch có lợi giáng cho địch những đòn quyết định hành động, trong trong năm tiếp theo của cuộc trận chiến tranh giải phóng lâu dài.

Khởi nghĩa Lam Sơn và nhiều cuộc khởi nghĩa khác của dân tộc bản địa ta trong lịch sử đã sáng tạo ra một kinh nghiệm tay nghề quý báu: Trong thế chính trị và kế hoạch chung có quyền lợi cho ta, không lợi cho địch ở một số trong những mặt, hoàn toàn có thể tạo thành ưu thế cục bộ mà tiến công địch, tăng trưởng tiến công từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đến toàn cục, giành thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến tranh giải phóng lâu dài.

Có thể nói hình thái tăng trưởng của những cuộc trận chiến tranh tự vệ và giải phóng đã nói trên như sau:

Thời Lý: Phòng ngự kế hoạch tích cực, phản công kế hoạch.

Thời Trần: Rút lui kế hoạch, phản công kế hoạch.

Thời Tây Sơn: Rút lui kế hoạch, phản công kế hoạch.

Thời Lê: Liên tục tiến công kế hoạch từ nhỏ đến lớn (có 2 năm đình chiến).

Thời Hồ: Phòng ngự, rút lui.

Trong bốn cuộc trận chiến tranh thắng lợi trên, nhờ biết tránh quyết chiến kế hoạch trong Đk không lợi, tiến lên quyết chiến trong Đk có lợi, Tổ tiên ta đã đưa trận chiến tranh lâu dài đến thắng lợi hoàn toàn. trái lại, trong trận chiến tranh thời Hồ, do bị buộc phải quyết chiến với địch trong Đk không lợi cho ta mà lợi cho địch, không biết bảo toàn nòng cốt trong tình hình địch mạnh, ta yếu, dốc sức để phân thắng bại ngay từ trên đầu, kết quả là nòng cốt tan vỡ. Do không nắm vững được quy luật chỉ huy trận chiến tranh tự vệ theo kế hoạch đánh lâu dài của thời Lý, thời Trần, nên bị thất bại là yếu tố tất yếu.

Đáng để ý quan tâm là những nhà quân sự chiến lược của ta nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu thêm Tôn Tử, nhưng không theo quan điểm “thắng nhanh” của Tôn Tử. Binh pháp Tôn Tử nhận định rằng “việc dùng binh, chỉ nghe nói có tốc quyết vụng về, chứ không thấy có lâu dài, khôn khéo; trận chiến tranh lâu dài mà có lợi cho vương quốc là việc không thế có”. Biết đánh lâu dài, điều này chứng tỏ tinh thần độc lập sáng tạo của Tổ tiên ta.

Chính sách “Ngụ binh ư nông” (nghĩa là đặt binh ở nông thôn) được thi hành ở việt nam từ khá sớm, nhất là từ thời kỳ Lý, Trần trở đi. Chính sách đó nhằm mục đích bảo vệ có số quân triệu tập của triều đình đến mức thiết yếu và hợp lý, giảm một phần nào góp phần của nhân dân và tiêu dùng của nhà nước, bảo vệ có sức sản xuất để đánh lâu dài. Điều quan trọng hơn thế nữa là với chủ trương đó, ngoài việc bảo vệ có quân đội triệu tập, còn tổ chức triển khai nên những đội dân binh (hương binh, thổ binh) bảo vệ những thôn, ấp, đánh địch tại chỗ. Thời Lê lại tăng trưởng đến chủ trương “vừa đánh giặc vừa cày ruộng” nhằm mục đích bảo vệ xây dựng “chỗ đứng chân” để từ đó tiến lên giải phóng toàn bộ giang sơn. Đó là những Đk rất quan trọng để hoàn toàn có thể đánh lâu dài.

Đánh lâu dài rõ ràng là một kinh nghiệm tay nghề quý báu của dân tộc bản địa ta. Khi thì đánh đòn phủ đầu trước, khiến địch phải tiến quân trong thế bị động, rồi chặn lại địch trên tuyến thuận tiện đã sẵn sàng sẵn sàng sẵn, chuyển sang quật trả địch (Lý). Khi thì cho địch vào thật sâu, buộc địch rải quân, rồi chọn thời hạn, khu vực tốt, đánh địch từng trận đến khi tiêu diệt toàn bộ (Trần). Khi thì lập chỗ đứng chân quần nhau lâu dài với địch, rồi tiến lên vượt mặt hoàn toàn quân địch (Lê). Khi thì dữ thế chủ động rút, nhân sơ hở của địch, điều động chủ lựe từ xa tới, thắng lợi địch trong một trận thần tốc (Tây Sơn)…Hình thức nhiều hình nhiều vẻ, nhưng nội dung là một: tránh quyết chiến với địch trong Đk không lợi, làm cho địch từ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh phải chuyển sang đánh lâu dài, đợi cho địch từ mạnh trở thành yếu, lực còn nhiều nhưng thế đã yếu, số lượng còn đông nhưng chất lượng đã kém; còn ta thì giữ gìn và tu dưỡng được lực lượng, tiến lên đánh cho địch một đòn hoặc nhiều đòn quyết chiến kế hoạch liên tục, tiêu diệt phần lớn hay toàn bộ quân địch, giành thắng lợi to lớn. Điều đáng để ý quan tâm là, trong quy trình đánh lâu dài như vậy, những nhà quân sự chiến lược ta đã biết chớp thời cơ có lợi chuyển sang giáng cho địch những đòn mãnh liệt, giành thắng lợi quyết định hành động trong thời hạn tương đối ngắn. Trong những cuộc trận chiến tranh chống xâm lược của dân tộc bản địa ta, tư tưởng, đường lối chung về kế hoạch là đánh lâu dài, vì quân xâm lược thường mạnh hơn quân ta lúc đầu. Nhưng vị trí căn cứ vào những Đk chủ quan, khách quan rất khác nhau về những mặt của cuộc trận chiến tranh mà tình hình lâu dài có rất khác nhau. Cũng có cuộc trận chiến tranh, giành thắng lợi trong thuở nào gian tương đối ngắn.

—————————————————-

12,13. Việt sử thông giám cương mục, tập V, tr.34.
14. Thiên nam ngữ lục.
15. Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, bản dịch của Ngô Tất Tố. Nhà xuất bản Mai Lĩnh, Tp Hà Nội Thủ Đô, 154, tr.531.

2. Trong nhiều cuộc trận chiến tranh, những nhà quân sự chiến lược thời xưa đã biết khôn khéo vận dụng hai cách đánh: đánh phân tán và đánh triệu tập, tạo ra sức mạnh to lớn để vượt mặt quân địch.

Biết phối hợp cách đánh nhỏ của dân chúng và những lực lượng vũ trang địa phương nhỏ bé với cách đánh triệu tập lớn của quân đội triều đình là một sáng tạo quan trọng của Tổ tiên ta.

Trong toàn bộ những cuộc trận chiến tranh chống xâm lược của dân tộc bản địa ta lực lượng vũ trang triệu tập của ta bao giờ cũng kém xa địch về số lượng và ở một mức độ nhất định, cũng kém địch về trang bị kỹ thuật, vật chất, nhất là trong thời kỳ đầu của trận chiến tranh. Để đánh thắng một quân giặc mạnh hơn, ta không thể chỉ đánh bằng riêng những lực lượng vũ trang triệu tập được, mà phải đánh bằng toàn bộ tinh thần và vật chất của dân tộc bản địa ta, của toàn thể nhân dân ta. Tất cả những cuộc trận chiến tranh chống xâm lược đã thắng lợi trong lịch sử việt nam đều là những cuộc trận chiến tranh mà toàn thể dân tộc bản địa ta, toàn thể nhân dân ta gián tiếp và trực tiếp cùng những lực lượng vũ trang của tớ đánh giặc.

Trong nhiều triều đại, tổ chức triển khai lực lượng vũ trang không phải chỉ có quân đội của triều đình. Tuy tên thường gọi rất khác nhau, cách tổ chức triển khai cũng luôn có thể có điều rất khác nhau, tuy nhiên thường có 3 cấp lực lượng rõ rệt: quân triệu tập của triều đình gọi là du quân, đại quân; quân ở những địa phương (quân do những cty ban ngành thường trực địa phương tổ chức triển khai và quản trị và vận hành hoặc quân của những vương hầu nhưng chịu sự chỉ huy của triều đình) tuỳ từng thời mà gọi là quân những lộ, quân những đạo; và dân binh còn gọi là thổ binh hoặc hương binh. Quân triệu tập của triều đình thường làm trách nhiệm cơ động trong toàn nước. Quân ở những địa phương có trách nhiệm giữ những lộ, những đạo, những thành quan trọng, còn dân binh thì bảo vệ những thôn ấp.

Nhờ biết tổ chức triển khai lực lượng một cách rộng tự do và hợp lý như vậy, cho nên vì thế dân tộc bản địa ta, đã hoàn toàn có thể thực hành thực tiễn vừa đánh phân tán, vừa đánh triệu tập, vừa đánh nhỏ, vừa đánh lớn. Và chính nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp biết vận dụng khôn khéo những hình thức đánh phân tán và triệu tập như vậy, đã được cho phép lôi kéo được lực lượng to lớn của toàn dân và những lực lượng vũ trang ở những cấp để tiêu diệt địch. Cách đánh nhỏ, phân tán của dân chúng và quân đội, đã từng có một vị thế và tác dụng rất rộng trong lịch sử dân tộc bản địa ta. Triệu Quang Phục dùng cách đánh “đột xuất ra cướp lương thực, cầm cự lâu ngày, làm cho quân giặc mệt mỏi, trong 3, 4 năm không hề trái chiều chiến đấu”(16) đã làm quân Lương vô cùng khốn đốn, sức cùng chí nản. Thời Trần, những đội dân binh cùng dân chúng đã làm quân Nguyên nhanh gọn mất sức tiến công. Thời Lê nghĩa quân Lam Sơn lúc lên phía bắc, thoắt trở lại nam, khi xuất hiện ở đông, lúc đánh úp ở tây, nên với quân số ít, đã từng đánh tan nhiều cuộc tiến công càn quét có khi đông đến hàng trăm vạn quân Minh.

Cách đánh lớn, triệu tập của quân đội triều đình (quân nòng cốt) đã từng lập nên những thắng lợi oanh liệt: Bạch Đằng, Chương Dương, Vạn Kiếp, Xương Giang, Ngọc Hồi, Q. Đống Đa … Đáng để ý quan tâm là cách đánh triệu tập của quân đội ta thời xưa cũng luôn có thể có điểm lưu ý rất Việt Nam, phù phù thích hợp với Đk đất không rộng, người không đông. Đó là những cách đánh mà nhà nước quân sự chiến lược thời xưa gọi là “xuất kỳ bất ý”, là “công kỳ vô bị” là đánh bằng kỳ binh, phục binh, tức là những cách đánh không thể hiện tiềm năng, không đối trận với địch, mà nhờ vào Đk nhân dân ủng hộ mà phát huy đến độ cao tính bất thần, giáng những đòn rất mạnh, xử lý và xử lý trận đánh rất nhanh “sấm ran, chớp giật” như Nguyễn Trãi nói.

Trong triều đại, Tổ tiên ta đã nhiều lần vùng lên, khởi đầu khởi nghĩa ở một số trong những địa phương, tiến hành đánh du kích, cuộc khởi nghĩa tăng trưởng thành trận chiến tranh giải phóng nhằm mục đích lật đổ ách thống trị của quốc tế, Phục hồi quyền làm chủ của dân tộc bản địa. Về quân sự chiến lược, ta đã từ đánh du kích, đánh nhỏ, tiến lên đánh triệu tập với quy mô ngày càng lớn. Việc tăng trưởng từ đánh du kích lên đánh triệu tập đã được cho phép dân tộc bản địa ta giành được thắng lợi to lớn và quyết định hành động trong việc trận chiến tranh, giải phóng lâu dài. Cuộc trận chiến tranh của Triệu Quang Phục chống quân Lương đã chứng tỏ rõ ràng điều này và cuộc trận chiến tranh giải phóng thời Lê hoàn toàn có thể xem là một điển hình thành công xuất sắc của dân tộc bản địa ta trong lịch sử thời xưa về việc vận dụng khôn khéo đánh du kích và đánh triệu tập.

Trong lịch sử trận chiến tranh của dân tộc bản địa, Tổ tiên ta đã nhiều lần biết phối hợp khôn khéo đánh phân tán và đánh triệu tập. Trong trận chiến tranh giải phóng, sau khi đã từ đánh phân tán mà tăng trưởng lên đánh triệu tập, Tổ tiên ta đã biết phối hợp hai cách đánh đó, nhờ này mà phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân (thời Lê). Trong trận chiến tranh tự vệ có những lần dân ta nhờ vào lực lượng quân đội đánh triệu tập quy mô lớn, mà giành những thắng lợi vang dội, như Lý Thường Kiệt đánh phủ đầu mà phá kế hoạch xâm lược của nhà Tống; Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Tình hình đó không tách rời khỏi sự chỉ huy tài tình biết nhằm mục đích nơi địch sơ hở mà nhanh gọn giáng đòn mãnh liệt, quyết định hành động, không tách rời khỏi sự ủng hộ to lớn nhiều mặt của nhân dân. Nhưng nhìn chung thì trước quân địch vững mạnh đang xâm lược việt nam, việc phối hợp cách đánh của quân đội triều đình (quân nòng cốt) với cách đánh nhỏ của quân đội của địa phương và của dân chúng, được cho phép dân tộc bản địa ta phân tán, tiêu tốn, làm suy yếu quân địch tạo ra Đk thuận tiện cho quân đội triệu tập tiêu diệt quân địch nhờ này mà nhiều lần thắng lợi oanh hệt. Nhiều triều đại đơn thuần nhờ vào quân đội triệu tập, nhất là lúc lại phạm sai lầm không mong muốn về chỉ huy kế hoạch đã biết thành thất bại (An Dương Vương, Lý Phật Tử, Hồ Quý Ly).

Đưa đánh du kích lên triệu tập, phối hợp đánh triệu tập và đánh du kích, là một kinh nghiệm tay nghề sáng tạo của dân tộc bản địa ta. Kinh nghiệm trận chiến tranh thắng bại của nhiều triều đại hoặc ngay trong bản thân một số trong những triều đại, đã chứng tỏ tính chất quan trọng của yếu tố phối hợp đó.

Sự nghiệp chống ngoại xâm của Lý Bôn (Lý Bí) đã để lại cho ta ba bài học kinh nghiệm tay nghề lịch sử rất khác nhau: Bài học thành công xuất sắc lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa Phục hồi nền độc lập; bài học kinh nghiệm tay nghề thất bại gần mất hết nghiệp nước hhi lấy mạnh chọi mạnh theo kế hoạch dốc túi đánh nhanh thắng nhanh chống lại quân phong kiên xâm lược Trần Bá Tiên (nhà Lương); tiếp theo đó phải lui quân về Hưng Hóa để tổ chức triển khai lại đội ngũ mưu tính cuộc kháng chiến lâu dài, giao binh quyền cho Triệu Quang Phục chuyển sang không trực diện đánh ban ngày với địch mà đêm đêm bí mật tổ chức triển khai đánh úp (tập kích) tiêu diệt địch, lấy lương thực vũ khí của địch để đánh lâu dài đến khi nhà Lương bị quét sạch, đó là bài học kinh nghiệm tay nghề thứ ba, bài học kinh nghiệm tay nghề thành công xuất sắc.

———————————————–

16. Lĩnh nam trích quái, bản dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1960, tr. 37. ——————————————————-

3. Tư tưởng chỉ dạo tác chiến về kế hoạch giải pháp của tổ tiên ta có nhiều điều rất tiến bộ.

a) Trong việc chỉ huy kế hoạch giải pháp. Tổ tiên ta đã biểu lộ một tinh thần tích cực, dữ thế chủ động tiến công rất mãnh liệt.

Trong trận chiến tranh tự vệ, tinh thần đó biểu lộ trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kế hoạch của quân đội nhà Lý (Lý Thường Kiệt đánh phủ đầu phá những cuộc xâm lược của nhà Tống), quân đội nhà Trần (trong cả ba cuộc trận chiến tranh, nhất là trong những trận phản công kế hoạch); và trong cuộc hành binh táo bạo và thần tốc đại phá quân Thanh của quân đội Tây Sơn thì tinh thần này được phát huy đến độ cao.

“Ngồi đợi giặc đến, không bằng đánh trước làm nhụt nhuệ khí của gìặc”(17).

Trong trận chiến tranh giải phóng, tinh thần đó biểu lộ trong khắp những cuộc khởi nghĩa của dân tộc bản địa ta, nhất là trong cuộc trận chiến tranh thời Lê.

Tinh thần tích cực dữ thế chủ động tiến công rất mãnh liệt đó không tách rời khỏi lòng yêu nước nồng nàn, chí kiên cường quật cường của dân tộc bản địa ta.

“Trong quy trình dựng nước và giữ nước, dân tộc bản địa ta đã phải luôn luôn chông giặc ngoại xâm đế bảo vệ độc lập, tự do, sự sống còn của tớ, cho nên vì thế có tinh thần tụ vệ rất mạnh. Chính trên cơ sở của tinh thần tụ vệ mạnh mẽ và tự tin này đã phát sinh ra cách đánh giặc của người Việt Nam. Không phải là ngẫu nhiên mà trong lịch sử việt nam, mọi khi dân tộc bản địa ta vùng dậy chống ngoại xâm, là chỉ tiến công chừ không phòng ngư, tiến công kẻ xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc bản địa của tớ. Tiến công là kế hoạch, còn phòng ngự chỉ là sách lược”(18).

b) Về thực tiễn cũng như về lý luận, trong trận chiến tranh giải phóng và trận chiến tranh tự vệ, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy tác chiến Tổ tiên ta đều chú trọng tránh chỗ mạnh mẽ và tự tin của địch, giành chỗ lợi cho mình, lấy cái mạnh mẽ và tự tin của tớ tìm chỗ yếu của địch mà đánh. Do đó, sức mạnh mẽ và tự tin của địch không dùng được, lực lượng lớn của địch không phát huy rất là mạnh, không đạt được hiệu suất cao cực tốt. Trái lại ta thì dùng mọi sức mạnh mẽ và tự tin của ta một cách thích hợp, hoàn toàn có thể tiến công tiêu diệt địch ở mọi nơi, mọi lúc với quy mô rất khác nhau.

Nói chung, Tổ tiên ta thừa nhận công thành là “hạ sách” và nhấn mạnh yếu tố đánh bất thần, mai phục, đánh úp.

“Đánh ở đoạn không còn thành, công ở đoạn không còn luỹ, chiến ở đoạn không còn trận, nhẹ nhàng như mưa rơi ở trên không xuồng, gây ra cuộc sống vô sự”.(19)

“Lấy yếu thắng mạnh, tiến công khi giặc không sẵn sàng sẵn sàng, lấy ít đánh nhiều, thường mai phục, ra kỳ binh”.(20)

Trên thực tiễn chỉ huy kế hoạch giải pháp, những nhà quân sự chiến lược ta, biết cắt địch ra từng mảnh, tiêu diệt địch từng bộ phận, vượt mặt địch từng bước. Trong dân gian từ xưa thường có câu “bẻ đũa không bẻ cả nắm”, “đánh rắn phải dập nát đầu”, những câu đó nói lên tư tưởng cắt địch ra từng mảnh, đánh vào những chỗ hiểm yếu nhất của địch để tiêu diệt chúng.

Quán triệt những tư tưởng trên, những nhà quân sự chiến lược của ta thông thường biết:

Lợi dụng những sơ hở, những chỗ yếu của địch. Do nhận thức được địch có những chỗ yếu về nhiều mặt, nhất là những chỗ yếu trí mạng do tính chất phi nghĩa của cuộc trận chiến tranh xâm lược đẻ ra. Các nhà quân sự chiến lược thời xưa một mặt phát hiện những chỗ yếu của chúng để tận dụng, mặt khác khoét sâu sơ hở và nhược điểm đó của địch rồi giáng những đòn mạnh mẽ và tự tin.

“Đánh mà muốn lấy được phải đánh vào chỗ giặc không giữ, nếu quân địch lấy quân những nơi tăng cường cho Nghệ An, thành ta khó đánh, trái lại những nơi khác, thì địch sơ hở, chi bằng chi quân đi đánh những nơi khác, khiến Nghệ An bị hãm vào thế cô lập, tức khắc giặc phải hàng. Các bậc tướng giỏi đời xưa tránh chỗ thực, công chỗ hư…”(21)

“Binh đánh vào đâu như lấy đá gieo vào quả trứng. Phàm lấy sức nặng ngàn cân đè lên trứng chim, thì chưa hề có trứng nào không vỡ nát”(22).

“Nuôi uy chứa sức, đợi đánh tan viện binh hỗ trợ thì thành phải hàng, làm một được hai”(23).

Cuộc tiến công Chương Dương, Tây Kết, trận đánh thuyền lương Trương Văn Hổ, cuộc tiến quân của Lê Lợi vào Nghệ An, Diễn Châu, Tân Bình-Thuận Hóa, cuộc hành binh táo bạo của Nguyễn Huệ ra Thăng Long đều là những trận thắng lợi nêu rõ sự tận dụng khôn khéo sơ hở và nhược điểm của địch của Tổ tiên ta.

Tạo nên sơ hở cho địch, làm cho địch thể hiện chỗ yếu bằng nhiều giải pháp tích cực rất khác nhau, như nghi binh, tỏ ra yếu, che giấu ý định của tớ, đưa địch vào những khu vực bất lợi, v.v. Các nhà quân sự chiến lược ta đã làm cho địch nhận định sai lầm không mong muốn, chủ quan, khinh thường đối phương, hành vi sai lầm không mong muốn, do đó tự thể hiện sơ hở, nhược điểm. Những cuộc xuất kích trên tuyến sông Cầu của Lý Thường Kiệt để tiêu tốn liên tục đội kỵ binh thiện chiến của Quách Quỳ; Trần Quốc Tuấn kéo quân kỵ binh cơ động của quân Nguyên rời khỏi thành Thăng Long để tiêu diệt dọc đường; việc gửi thư cho Liễu Thăng trước lúc viện binh hỗ trợ Minh vượt biên giới giới; những trận đánh kéo địch vào trận địa mai phục Chi Lăng, v.v. Và một khi địch có sơ hở thể hiện chỗ yếu, những nhà quân sự chiến lược ta biết triệu tập lực lượng bất thần giáng những đòn mãnh liệt địa tiêu diệt chúng.

Trong Đk việt nam là một nước đất không rộng, người không đông mà phải đánh những đạo quân xâm lược vững mạnh, Tổ tiên ta đã biết lôi kéo toàn dân cùng với lực lượng vũ trang triệu tập đánh giặc, tạo ra một sức mạnh to lớn. Mặt khác muốn phát huy tác dụng to lớn của lực lượng vũ trang triệu tập thường kém xa địch về số lượng, Tổ tiên ta đã có nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp biết dùng lực lượng vũ trang đó với một hiệu lực hiện hành lớn số 1 để vượt mặt một kẻ địch đông hơn và thiện chiến. Tư tưởng chỉ huy của nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp này được Nguyễn Trãi nêu lên một cách xuất sắc: “Sức dùng một nửa mà công được gấp hai “.(24)

Chính vì vậy mà nét sáng tạo trong nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược dân tộc bản địa của ta là không những Tổ tiên ta biết lấy nhiều đánh ít mà còn biết lấy ít đánh nhiều: khi thiết yếu thì triệu tập quân có số lượng to nhiều hơn địch để tìm diệt chúng; khi thì biết dùng những đạo quân có rất chất lượng, có sức chiến đấu lớn để tiêu diệt những đạo quân đông hơn của địch trong những thời cơ thuận tiện. Có thể nói rằng những thắng lợi oanh liệt nhất trong những cuộc trận chiến tranh thắng lợi đều là những trận lấy ít thắng nhiều: Vạn Kiếp, Chúc Động-Tốt Động, Chi Lăng-Xương Giang, Ngọc Hồi-Q. Đống Đa.

Để đạt được yêu cầu đó, Tổ tiên ta đã rất chú trọng đến tác nhân chất lượng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang. Nhiều nhà quân sự chiến lược của ta rất mất thời hạn rồi xem tác nhân chính trị, tinh thần, đoàn kết nhất trí đồng cam cộng khổ cùng với nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy trận chiến tranh tài giỏi, sự tinh nhuệ của quân đội, là những tác nhân rất cơ bản quyết định hành động sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trần Quốc Tuấn nói: “Binh quý về tinh, không quý về nhiều”(25).

Nguyễn Trãi đã nhìn nhận như sau về sức mạnh mẽ và tự tin của quân đội nhà Hồ và nghĩa quân Lam Sơn:

“Quân mạnh hay yếu không cứ ở nhiều. Quân của nhà Hồ trăm vạn người trăm vạn lòng, mà quân của tôi bất quá vài mươi vạn, nhưng ai cũng một lòng”(26).

Nguyễn Huệ thì nói: “Còn như quân lính thì cốt hòa thuận không cốt đông, cốt tinh nhuệ không cốt nhiều”.

Trong khi Hồ Quý Ly luôn luôn lo ngại “làm thế nào để sở hữu trăm vạn quân thì địch nổi giặc Bắc” mà rút cuộc vẫn bại trận.

Để tăng sức mạnh mẽ và tự tin của lực lượng vũ trang, Tổ tiên ta biết: “Vỗ nuôi sĩ tốt, vời đón hiền giả, thu dụng nhân tài, sửa rèn khí giới, rèn luyện binh tượng, dạy bảo những phương pháp ngồi, dậy, tiến, lui, lại hun đúc bằng những điều nhân nghĩa, khiến ai cũng hết lòng thành, thân với kẻ trên, chết cho những người dân trưởng”. Cho nên Nguyễn Trãi nói: “Đem quân ấy ra đối phó với địch, thì kẻ nào theo ý hướng ta sẽ sống, kẻ nào trái ý hướng ta sẽ chết”.

Trái lại điều trên, nhà Hồ đặt trọng tâm việc nâng cao sức chiến đấu của quân đội vào đúc súng “thần công” đóng thuyền “cổ lâu’, tức là tăng cấp cải tiến vũ khí.

Thắng lợi của 4 cuộc trận chiến tranh và thất bại của nhà Hồ, những lời nói của những nhà quân sự chiến lược đánh thắng và của Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng, đã nêu lên khá rõ kinh nghiệm tay nghề lịch sử của dân tộc bản địa ta: vũ khí và số lượng là quan trọng, nhưng quyết định hành động là con người và chất lượng.

Tư tưởng tích cực tiến công, phát huy mọi chỗ mạnh mẽ và tự tin của tớ nhằm mục đích mọi chỗ yếu của địch mà đánh, tiêu diệt từng bộ phận nhỏ, vừa đến lớn, đã được vận dụng trong thực tiễn rất là cơ động, linh hoạt, mưu trí bằng nhiều cách thức đánh tài tình, sáng tạo, đánh trước mặt và đánh sau sống lưng, đánh phân tán và đánh triệu tập, đánh bằng tiến công quân sự chiến lược và bằng tiến công binh vận, đánh vào toàn bộ những tiềm năng, đánh bằng nhiều phép đánh độc lạ.

Những cách đánh thiên biến vạn hóa đó, là những cách đánh vượt ra ngoài cách đánh thông thường của những binh pháp cổ đại. Trên cơ sở của tinh thần can đảm và mạnh mẽ và tự tin quả cảm đã sản sinh ra những cách đánh thông minh linh hoạt, phát huy được mọi tài năng, sở trường của ta, mà hạn chế được mọi kĩ năng, sở trường của địch. Quân kỵ binh Mông Cổ rất cơ động, giỏi đánh ngoài thành luỹ, trên đồng nội, đã từng phát huy đến cao độ sở trường của tớ trên nhiều mặt trận. Nhưng, trước những cách đánh mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta thời Trần, đang không thể phát huy được lối đánh sở trường đó, như Nguyên Sử đã thừa nhận, trên giang sơn Đại Việt “quân và ngựa Mông Cổ đang không thi thố được tài năng nào”. Quân Minh thông thạo công thành và giữ thành, vẫn không thoát khỏi bị tiêu diệt hết đạo quân này đến đạo quân khác ngoài thành luỹ.

Những trận đánh trên những đường giao thông vận tải lối đi bộ thủy bộ, đánh vào những vị trí căn cứ bảo vệ an toàn và uy tín, đánh vào những cty đầu não của địch vừa tiêu diệt sinh lực, vừa phá hủy phương tiện đi lại trận chiến tranh (xe, thuyền, vũ khí) và cơ sở vật chất khác (lương thực); những trận hạ thành bằng vây hãm quân sự chiến lược kết phù thích hợp với tiến công binh vận, làm tan rã tổ chức triển khai và tinh thần của địch, những phép đánh như đục thuyền, dùng cọc gỗ và tận dụng thủy triều để phá hủy quân địch, v.v. đều chứng tỏ dân tộc bản địa ta đã sáng tạo ra nhiều cách thức đánh phong phú, độc lạ phối hợp ngặt nghèo can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thông minh, làm cho quân và dân ta hoàn toàn có thể giành và giữ quyền dữ thế chủ động ở độ cao, đẩy địch lún sâu vào thế bị động chịu đòn. Những cách đánh cơ động mưu trí đó, không những đang không cho địch phát huy được sở trường của chúng mà còn buộc địch phải đánh Theo phong cách đánh có lợi cho ta, phải phục tùng ý chí của quân và dân ta. Do đó, chúng đánh ta thì đánh không trúng, không tiêu diệt nổi quân ta; quân ta đánh thì đánh rất trúng, đánh tiêu diệt chúng. Các cách đánh phản công mãnh liệt của Trần Quốc Tuấn, những phương pháp đánh mai phục bất thần của Lê Lợi, cách hành binh thần tốc, táo bạo đánh úp của Nguyễn Huệ là những cách đánh chứng tỏ địch không cách nào đối phó nổi.

Sử thân Ngô Sĩ Liên đã nói như sau về trận đánh của Lý Thường Kiệt: “Hơn mười vạn quân hoành hành đi sâu vào nước người, đánh tan quân 3 châu gần như thể dễ bẻ cành khô; khi ở đấy thì không còn ai dám đương đầu, lúc rút về thì không còn ai dám theo sau”(27). Trong Hoàng Lê nhất thống chí có nêu rõ nhận định của địch riêng với nghĩa quân Tây Sơn là ẩn hiện như thần, “tướng ở trên trời xuống, quân chui dưới đất lên”.

Nhờ sự chỉ huy trận chiến tranh tài tình, nhờ tư tưởng kế hoạch giải pháp đúng đắn, cộng với rất chất lượng của quân đội và nhiều trường hợp biết nhờ vào dân, Tổ tiên ta đã nhiều phen vượt mặt, thậm chí còn hoàn toàn tiêu diệt những lực lượng xâm lược về số lượng đông hơn quân đội triệu tập của ta, nhiều khi tới mấy lần.

——————————————————–

17. Lý Tế Xuyên, Việt điện u linh, bản dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1960, tr. 30.
18. Lê Duẩn, Thanh niên trong lực lượng vũ trang hãy vươn lên hơn thế nữa phấn đấu cho lý tưởng cách mạng, đì đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Nhà xuất bản Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1969, tr. 30.
19. Trần Quốc Tuấn, Binh thưyếu lược.
20. Nguyễn Trãi, Bình ngô đại cáo. Chiến thuật cổ đại thường chia ra, chinh và kỳ: bộ đội đánh Từ đó đó là chính binh, đánh theo kỳ, là kỳ binh: đánh trước mặt địch, đánh dàn trận với địch, đánh Theo phong cách đánh thông thường là đánh theo chính, đánh sau sống lưng địch, đánh bất thần, đánh Theo phong cách đánh nhất là đánh theo kỳ. Phối hợp khôn khéo chính và kỳ, thay đổi khôn khéo chính và kỳ là một yêu cầu trong chỉ huy quân đội thời xưa.
21, 23. Nguyễn Trãi. Lam Sơn thực lục.
22. Nguyễn Trãi. Quân trung từ mệnh tập, tài liệu đã dẫn, tr. 56.
24. Nguyễn Trãi. Lam Sơn thực lục.
25,26. Nguyễn Trãi. Quân trung từ mệnh tập, tr. 51, 57.
27. Phan Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí, bản dịch. Nhà xuất bản Sử học, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1961, tập IV, tr. 195.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

B – ĐỊCH VẬN

Đi đôi với việc phát huy những chỗ mạnh mẽ và tự tin của tớ về mặt quân sự chiến lược, Tổ tiên ta đã biết phát huy cao độ yếu tố chính nghĩa của cuộc trận chiến tranh đang tiến hành, để đánh vào kẻ xâm lược phi nghĩa. Tiêu biểu nhất là cuộc trận chiến tranh đời Lê; Nguyễn Trãi đã đặt yếu tố địch vận lên một vị trí rất cao, tiến hành rất kiên trì và có khối mạng lưới hệ thống kế hoạch “đánh vào lòng người” như đã nêu lên trong “Bình Ngô sách” từ thời điểm ngày đầu tham gia khởi nghĩa Lam Sơn.

Xuất phát từ tư tưởng “lấy đại nghĩa thắng hung tàn” và nhận rõ tác dụng quyết định hành động của “lòng người” trong trận chiến tranh, những nhà quân sự chiến lược thời Lê hiểu rằng, một mặt phải đánh thật mạnh, tiêu diệt nhiều sinh lực địch thì mới làm địch suy yếu và mau suy sụp về tinh thần; một mặt khác khoét sâu hầu hết trí mạng về tinh thần của quân đội xâm lược chiến đấu xa nhà, xa nước đứng trước cả một dân tộc bản địa đang chống lại. Phối hợp hai mặt tiến công đó, vừa đánh tiêu diệt lực lượng vật chất của địch vừa tiến công vào tinh thần chiến đấu của chúng, Tổ tiên ta dã buộc hàng trăm vạn tên địch phải hạ vũ khí xin hàng, làm tan rã về tổ chức triển khai và tinh thần cả một quân đội xâm lược vững mạnh. Trong Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trài tổng kết:

“Bỉ chí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong.
Ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất”(28).

Nghĩa là: địch đã chí cùng lực kiệt bó tay chờ chết, ta tìm cách đánh vào lòng người, không đánh trận mà giặc phải khuất phục. Ở đây nổi trội lên cái ý, dùng chính nghĩa sáng tỏ để đánh địch.

Những văn kiện địch vận của Nguyễn Trài có sức thuyết phục mạnh mẽ và tự tin nêu bật tính chất chính nghĩa của trận chiến tranh giải phóng của dân tộc bản địa ta và tính chất phi chính nghĩa trong trận chiến tranh xâm lược của nhà Minh, nêu rõ sức mạnh đoàn kết của quân và dân ta và xích míc xâu xé nội bộ địch nhằm mục đích tiềm năng làm tan rã tinh thần chiến đấu của chúng, đưa chúng đến chỗ thu phục ta, trong Đk bị hãm vào thế nguy khốn về quân sự chiến lược. Đánh bằng quân sự chiến lược càng mạnh, quy mô càng lớn, thì đánh bằng binh vận cũng ngày càng mạnh, với quy mô càng lớn.

Với lý lẽ sáng ngời trên cơ sở của yếu tố thật, những văn kiện địch vận này đã đi sát những đối tượng người dùng vận động (quân Minh và quân ngụy), đi sát trường hợp kế hoạch, giải pháp ta, vừa nêu lên tinh thần trở ngại vất vả, vô vọng, thất bại của địch vừa chỉ ra lối thoát cho chúng, và xác lập ý chí nhất quyết tiêu diệt địch của quân và dân ta, lại vừa nói rõ chủ trương khoan hồng của dân tộc bản địa ta riêng với tù, hàng binh.

Trong thư gửi Phương Chính, một tướng nhà Minh, Nguyễn Trãi vạch ra như sau: “Nước người nhân ngày nhà Hồ lỗi đạo, mượn tiếng điếu dân phạt tội (ý nói nhà Minh mượn tiếng thương dân sống khổ mà đánh kẻ có tội để cứu dân-T.G), kỳ thực là thao tác bạo tàn, lấn cướp việt nam, bóc lột dân ta, thuế nặng, hình nhiều, vơ vét của quý, dân mọn những làng không được yên sống. Nhân nghĩa lại làm thế ư? Nay ở nước người, dân oán, thần giận, tiếp theo đó có đại tang, thế mà đang không biết tự xét lỗi mình, lại còn cùng binh độc vũ (ý nói dùng vũ lực, đánh nhau không thôi-T.G), ham thích xâm lược nơi xa, làm cho sĩ tốt phơi thây, nhân dân lầm bụi”(29).

Rồi ông chỉ rõ cho tướng sĩ nhà Minh:

“Kế của ngài ngày này sẽ không còn gì bằng cởi giáp nghỉ binh, ngồi nhàn mà nhận hàng, đó là thượng sách. Thế tuy là may cho bọn tôi cùng ngài, mà cũng là may lớn cho vạn dân thiên hạ vậy”(30).

Khi gần 10 vạn quân Minh bị vây khốn trong những thành, tổng binh Minh là Vương Thông chờ mong viện binh hỗ trợ, kỳ vọng được giải vây rồi phản công tiêu diệt nghĩa quân, Nguyễn Trãi đã phân tích như sau:

“Trước đây lòng mưu giả trá, mặt thác giảng hòa, rồi cứ đào hào đắp luỹ, ngồi đợi viện…Hiện nay phương bắc có kẻ địch Thiện Nguyên (một tướng thuộc dòng dõi nhà Nguyên, chiêm giữ miền Bắc Trung Quốc, vẫn đang chống lại nhà Minh-T.G), trong nước có mối lo những xứ Tầm Châu (chỉ khởi nghĩa của nhân dân Trung Quốc ở Quảng Tây chống lại nhà Minh-T.G), một khu Giang Tả (nay thuộc Giang Tô, Trung Quốc-T.G) không tự giữ xong, huống còn mưu toan cướp nước khác ư? Các người không hiểu sự thế bị người đánh thua, 1ại còn chực dựa uy Trương Phụ (lúc đó Vương Thông thường phao tin Trương Phụ là tướng tài đã từng thắng nhà Hồ sẽ sang, định nhờ vào oai phong của Trương Phụ để uy hiếp nghĩa quân ta-T.G), thế là đại trượng phu chăng?…Sự thế ngày này, dẫu cho thượng vị (chỉ vua Minh-T.G) có đem quân đến nữa cũng chỉ chóng chết mà thôi, huống là Trương Phụ tự đến nạp xác thì sao đáng nói…Nay sức hết kế cùng, quân nhọc lính mệt, trong thiếu lương thực ngoài không viện binh hỗ trợ, bám hờ khu nhỏ mọn, nghỉ tạm thành chơ vơ, đó không phải là như thịt trên thớt, cá trong nồi ư?”(31)

Cuối cùng ông khái quát như sau: “Nay tính kế những ông, xét có 6 điều phải thua:

– Nước lụt chảy tràn, tường rào đổ lở, lương cỏ thiếu thốn, ngựa chết, quân ốm. Đó là yếu tố phải thua thứ nhất.

– Xưa Đường Thái bắt Kiến Đức mà Thế Sung ra hàng. Nay những nơi quan ải hiểm yếu đều phải có quân nhà vua đóng giữ, nếu viện binh hỗ trợ đến, thì toàn bộ phải thua; viện binh hỗ trợ đã thua, bọn những ông tất bị bắt. Đó là yếu tố phải thua thứ hai.

– Ở nước những ông, quân mạnh ngựa tốt, nay sống cả ở miền Bắc đề phòng trị quân Nguyên không dõi nhìn đến miền Nam. Đó là yếu tố phải thua thứ ba.

– Động dụng can qua, thường niên đánh dẹp, dân sống không vui, nhao nhao vô vọng. Đó là yếu tố phải thua thứ tư.

– Gian thần chuyên chính, chúa yếu giữ ngôi, xương thịt hại nhau, mái ấm gia đình thêm biến. Đó là yếu tố phải thua thứ năm.

– Nay ta dấy nghĩa binh, xấp xỉ cùng lòng, anh hùng rất là, quân sĩ càng luyện, khí giới cùng tinh, vừa cày ruộng lại vừa đánh giặc; quân sĩ trong thành thì đều mỏi mệt kham khổ, tự chuốc lấy bại vong. Đó là yếu tố phải thua thứ sáu.

Nay giữ cái thành cỏn con để chờ 6 điều thất bại, ta lấy làm tiếc cho những ông lắm. Cổ ngữ có câu: “Nước xa không thể cứu được lửa gần”, giờ viện binh hỗ trợ có đền cũng luôn có thể có ích gì cho việc bại vong?”

Đối với tướng sỹ ngụy, Nguyễn Trài khêu gợi tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc bản địa: “Người xưa có câu nói: “Quạ đi lại về quê cũ cáo chết xoay đầu về núi”, cầm thú còn thế, huống nữa là người? Các người vôn đều là người dân Tây Việt dòng dõi nhà quan. Trước nhân nhà Hồ thất đức, giặc Ngô lăng loàn, những người dân dân có người thân trong gia đình bị hãm ở tặc đình, có người thì danh bị buộc ở ngụy chức, đó là thiên không dừng được nào phải do ở bản tâm đâu…Bọn những người dân nếu biết sửa lòng đổi dạ, bỏ nghịch theo thuận, hoặc ở làm nội ứng hoặc ra để cũng đầu hàng thì không những rửa mối hổ thẹn ngày trước mà cũng khá được phần soi xét về sau. Ta không nói lời lại ăn lời, nếu những ngươi lại còn tiếc tham ngụy chức, chống cự vương sư thì khi hãm thành tội những ngươi tất nặng hơn giặc Ngô đấy”(32).

Chính sách riêng với quân giặc ra hàng cũng khá được quy định rõ:

“Tướng giặc đã hàng mảy may cũng không được xâm phạm. Bất cứ tội to tội nhỏ đều xóa cho hết”(33).

“Quan quân đã hàng, vợ con quyến thuộc cùng là tài vật đều bảo toàn hết cả, không chút thiệt hại”(34).

Đối với tướng sỹ ngụy đã ra hàng:

“Ra ngoài thành cùng ta hòa thân, thì ta sẽ coi những ngươi như tình anh em ruột thịt, chẳng những là bảo vệ tính mạng con người vợ con mà thôi…”(35)

Còn riêng với tướng sĩ nhà Minh thì:

“Nếu muốn rút quân về việt nam sẽ sửa sang cầu và cống, sẵn sàng sẵn sàng thuyền bè, thủy lục hai tuyến phố, tùy từng ý muốn, bảo vệ đưa khỏi ra bờ cõi không phải lo gì”(36).

Việc phối hợp ngặt nghèo tác chiến và địch vận đã làm cho Tổ tiên ta phát huy được sức mạnh chính trị của tớ, tiết kiệm chi phí được xương máu, giành được thắng lợi to lớn trong trận chiến tranh.

Kết quả là “thành giặc những nơi, mũi nhọn không dính máu mà tự mở”. Hàng vạn quân địch ra hàng, thật nhiều người đã tham gia hàng ngũ nghĩa quân, tương hỗ cho quân đội tăng trưởng nhanh. Hàng vạn quân Minh đã Open thành, dâng thành cho nghĩa quân, có những tướng lĩnh đã đứng hẳn về phía chính nghĩa giúp quân và dân ta trong công tác thao tác vận động thuyết phục những tướng lĩnh Minh khác cũng như giúp nghĩa quân tin tức quân sự chiến lược và cách sản xuất chiến cụ để vượt mặt quân Minh.

Ở những thời khác, tuy công tác thao tác địch vận không được tiến hành một cách khá đầy đủ như thời Lê, nhưng không ít đã và đang sẵn có những tác dụng nhất định trong việc làm tan rã tinh thần chiến đấu của quân xâm lược (thời Lý, Trần và Nguyễn Huệ, v.v.).

Trước Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo đã và đang sẵn có chủ trương đánh bằng địch vận-nhưng chưa coi trọng như Nguyễn Trãi, chưa thành một yếu tố kế hoạch như trong thời Nguyễn Trãi. Trần Hưng Đạo đã và đang biết tận dụng xích míc giữa người Hán và người Mông Cổ trong quân Nguyên mà lôi kéo những tướng sỹ người dân tộc bản địa Hán trong quân đội nhà Nguyên.

Một vụ điển hình là vụ Triệu Trung: Một tướng người Hán trong quân Nguyên đã ra hàng quân ta và tham nhà đạo quân Trần Nhật Duật, đã góp thêm phần đánh tan đoàn quân tiên phong của đạo quân Toa Đô tại trận Hàm Tử năm 1285.

——————————————————

28. Nguyễn Trãi. Quân trung từ mệnh tập, tr. 70.
29. Nguyễn Trãi. Quân trung từ mệnh tập, tr. 22.
30. Nguyễn Trãi.Tài liệu đã dẫn, tr. 20.
31. Nguyễn Trãi. Quân trung từ mệnh tập, tr. 48, 49.
32. Nguyễn Trãi. Quân trung từ mệnh lệnh tập, tr. 4-42.
33, 34. Nguyễn Trãi. Lam Sơn thực lục.
35, 36. Nguyễn Trãi. Quân trung từ mệnh tập, tr. 43, 50.
—————————————————————————————————————————————————————

C – ĐẤU TRANH VŨ TRANG VÀ ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO

Để dựng nước và giữ nước, để giành và giữ nền độc lập dân tộc bản địa, nhìn chung cả quy trình mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân ta trước quân địch hung bạo, dùng vũ lực áp đặt ách thống trị, đang không đi chệch con phố đúng đắn duy nhất đã chọn: con phố cầm vũ khí đấu tranh quyết hệt một mất một còn với địch. Chưa đạt tới mục tiêu độc lập dân tộc bản địa, chưa thực thi quyền làm chủ hoàn toàn giang sơn mình thì Tổ tiên ta quyết nắm chắc vũ khí trong tay, quyết đánh quyết thắng. Chính đi theo con phố đó, mà Tổ tiên ta đã sáng tạo một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy đúng đắn, một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp biết khởi sự và giỏi tiến hành trận chiến tranh đồng thời biết kết thúc trận chiến tranh và giữ vững thắng lợi của trận chiến tranh đó một cách có lợi nhất cho giang sơn, dân tộc bản địa, một khi mà những tiềm năng cơ bản của trận chiến tranh đã đạt được. Đó là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp giành, giữ vững, củng cố quyền làm chủ giang sơn của một dân tộc bản địa kiên cường quật cường, người không đông, quân đội không nhiều nếu không muốn nói là rất ít, giang sơn không rộng, mà phải thắng lợi những quân đội xâm lược của một nước phong kiến vững mạnh.

1. Trong những cuộc trận chiến tranh, dân tộc bản địa ta đã nhất quyết đánh những đòn rất mạnh, tiêu diệt những lực lượng rất quan trọng của địch, thậm chí còn nhiều khi tiêu diệt toàn bộ đoàn quân xâm lược trên đất việt nam, vượt mặt ý chí xâm lược của chúng, do này mà quét sạch quân địch khỏi bờ cõi, giành lấy độc lập dân tộc bản địa.

Thường xuyên đương đầu với một nước phong kiến vững mạnh xâm lược, Tổ tiên ta đã chiến đấu rất quyết liệt, vượt mặt ý chí xâm lược của chúng bằng phương pháp liên tục và triệt để tiêu diệt địch trên đất việt nam, làm cho kẻ địch vững mạnh phải chịu khuất phục, tuy còn kĩ năng nhưng ý chí xâm lược đã tan rã khiến chúng không những bọn quan quân, tướng sĩ đã từng tiến vào việt nam khiếp vía, run sợ, mà trong cả bọn đứng đầu triều đình ở chính quốc cũng phải chịu thua.

Hai lần quân Tống xâm lược là hai lần quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt đánh cho chúng không hề chỗ đứng chân trên đất việt nam; chỉ đến mức đó thì nhà Tống mới chịu thua hẳn. Ba lần quân và dân ta thời Trần đã tiêu diệt xấp xỉ chín mươi vạn quân Nguyên thì đế quốc Đại Nguyên mới chịu “bãi binh”. Phải sau 10 năm đọ sức quyết liệt với nhà Minh, tiêu diệt và làm tan rã trên nửa triệu quân Minh, vua Minh mới buộc phải ra lệnh “rút quân về nước”. Nguyễn Huệ chỉ có tiêu diệt trong một trận thần tốc hai mươi vạn quân Thanh, mới làm cho triều đình Thanh vứt bỏ mộng tưởng thống trị việt nam.

Để đạt tới tiềm năng quét sạch địch thoát khỏi việt nam, đập tan ý chí xâm lược của chúng, Tổ tiên ta tùy tình hình rõ ràng đã dùng hai cách: hoặc là tiêu diệt toàn bộ quân địch, tịch thu toàn bộ đất đai của ta (Trần, Nguyễn Huệ); hoặc là trong những Đk nhất định, tiêu diệt đại bộ phận, nhất là tiêu diệt những đạo quân nòng cốt tinh nhuệ nhất, xương sống của đoàn quân xâm lược, đặt bộ phận còn sót lại vào rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị tiêu diệt, rồi hạ tối hậu thư cho chúng phải nhanh gọn lui quân (Lý, Lê); địch rút đến đâu ta tiến đến đó (Lý, Lê); riêng với bọn ngoan cố chống cự lại thì quyết tiêu diệt, cho tới lúc tịch thu toàn bộ đất đai (Lý).

“Chúng đã sợ chết xin hòa, thực thà cầu sống;
Ta muốn toàn quân làm cốt, ngơi nghỉ nghỉ chân.”

Điều đáng để ý quan tâm là, khi được cho phép một bộ phận địch còn sót lại rút khỏi việt nam, Tổ tiên ta không những nhằm mục đích tiềm năng trước mắt của cuộc trận chiến tranh đang tiến hành, mà còn nhằm mục đích vào quyền lợi lâu dài của dân tộc bản địa, như Nguyễn Trãi đã viết:

“Thần vũ không giết, đức lớn hiếu sinh. Nghĩ đến kế lâu dài của nước nhà, tha ngay 10 vạn hàng binh”.

2. Tổ tiên ta đã biết khôn khéo phối hợp đấu tranh vũ trang rất nhất quyết với đấu tranh ngoại giao rất mềm dẻo sau khi đã giành được thắng lợi to lớn quyết định hành động trên mặt trận, sau khi quân địch bị thất bại nặng nề mà thực chịu thua, nhằm mục đích củng cố và mở rộng thành quả đấu tranh.

Trong những cuộc trận chiến tranh thắng lợi, yếu tố “đánh” và “đàm” đã được Tổ tiên ta nhận thức một cách đúng đắn và xử lý và xử lý một cách đúng đắn và sáng tạo. Luôn sẵn sàng đánh, đánh đến thắng lợi hoàn toàn, đánh hết trận này, đánh xong với quân địch này là sẵn sàng sẵn sàng đánh trận khác, đánh quân địch khác nếu chúng dám xâm lược. Đó là quan điểm kế hoạch nhất quán của dân tộc bản địa ta. Mặt khác Tổ tiên ta cũng tỏ ra mình hiểu người, biết dùng giải pháp đàm phán phối hợp được xem cứng rắn về nguyên tắc và tính mềm dẻo về sách lược để củng cố và mở rộng thành quả của đấu tranh vũ trang.

Có đánh có đàm, trên cơ sở đánh thắng oanh liệt mà dữ thế chủ động tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại giao khôn khéo, điều này đã được thể hiện trong những trận chiến đấu nói trên. Kinh nghiệm lịch sử của Tổ tiên chứng tỏ phải có những thắng lợi oanh liệt, những trận đánh tiêu diệt lớn thật vang dội, cổ vũ đến cao độ nhiệt tình yêu nước của nhân dân ta, nâng cao tin tưởng thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta khiến toàn quân toàn dân dốc sức vượt mặt hoàn toàn quân địch, mà địch thì suy sụp tinh thần chiến đấu, không thể không chịu thua trước thảm họa quân sự chiến lược của chúng, đó là thời cơ có lợi để Tổ tiên ta tiến hành ngoại giao với địch. Tuỳ theo so sánh lực lượng giữa ta và địch trong từng triều đại, Tổ tiên ta đã biết vận dụng hai cách vừa đánh vừa đàm và đánh thắng rồi đàm.

Sau thắng lợi của trận phản công trên sông Cầu tiêu diệt phần lớn nòng cốt tinh nhuệ của quân Tống, tuy quân địch còn trên đất việt nam, Lý Thường Kiệt đã dữ thế chủ động phái người sang gặp tướng chỉ huy quân xâm lược để tại vị Đk lập lại hòa bình giữa hai nước: Quân Tống rút lui toàn bộ đất việt nam. Quách Quỳ, tướng chỉ huy quân Tống, lúc đó chỉ hoàn toàn có thể chọn một trong hai con phố: hoặc tiếp tục đánh thì nhất định bị tiêu diệt hoàn toàn, hoặc nhận Đk rút quân thì bảo tồn được bộ phận sinh lực còn sót lại, giữ được xem mạng con người của tớ mình. Trong Đk rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị tiêu diệt hoàn toàn là rõ ràng, khẩn cấp, Quách Quỳ đã chọn con phố thứ hai, lập tức rút quân, ngay trước lúc triều đình Tống ra lệnh bãi binh. Thời Lê, trong mười năm trận chiến tranh giải phóng, đã có nhiều lần vừa đánh vừa đàm như vậy. Như sau lần vượt mặt cuộc tiến công càn quét của 10 vạn quân Minh ở vùng huyện Khôi nhằm mục đích tranh thủ thời hạn để củng cố lực lượng sẵn sàng sẵn sàng tiếp tục đánh, hai bên đã đàm phán đi tới tạm hòa hoãn trong hai năm. Sau thắng lợi vang dội Chi Lăng-Xương Giang, đập tan nỗ lực cao nhất ở đầu cuối của nhà Minh, Lê Lợi-Nguyễn Trãi lại tiếp tục đàm phán với Vương Thông, buộc 10 vạn quân địch còn sót lại phải đầu hàng và được phép rút quân về nước, trước lúc vua Minh có lệnh bãi binh.

Còn thời Trần, thời Nguyễn Huệ, chỉ với sau khi đã giành thắng lợi hoàn toàn bằng những chiến công hiển hách, tiêu diệt gần hoàn toàn quân xâm lược, nhà Trần và Nguyễn Huệ mới dữ thế chủ động tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại giao với những triều đình Nguyên và Thanh.

Như trên đã nêu, dù vừa đánh vừa đàm, hay là đánh rồi đàm, Tổ tiên ta tỏ ra nắm vững quan hệ giữa giành thắng lợi quyết định hành động trên mặt trận việt nam và củng cố, mở rộng thắng lợi đó bằng hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại giao. Đó là biểu lộ của yếu tố phối hợp đúng đắn giữa ý chí kiên cường quật cường và nhãn quan trông xa thấy rộng có lòng căm thù thâm thúy quân địch, lại biết nhìn nhận đúng sức mình, sức người. Nhà sử học Phan Huy Chú đã phản hồi như sau quan hệ giữa thắng lợi quyết định hành động và hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại giao thời Lý:

“Việc biên giới ở đời Lý được trả lại đất thật nhiều.

Bởi vì, trước thì có oai thắng trận, người trung châu (ý chỉ đoàn quân Tống xâm lược việt nam-T.G) hoảng sợ, đủ làm cho nhà Tống phải phục, sau thì sứ thần bàn luận, lời lẽ thung dung càng thêm khôn khéo. Cho nên cần gì được nấy, làm cho lời tranh biện của người phương Bắc phải khuất, mà thế lực của Nam Giao được mạnh. Xem này cũng hoàn toàn có thể biệt qua thế cường thịnh của thời bấy giờ”(37)(chúng tôi nhấn mạnh yếu tố-T.G).

Cho nên giải pháp ngoại giao không phải được thực thi với tinh thần sợ hãi quân địch vững mạnh hơn mình, mà với thế của kẻ thắng lợi, của một nước đã vượt mặt quân thù xâm lược.

Tinh thần trên thể hiện rõ trong lời Nguyễn Trãi nói với Lê Lợi và những tướng lĩnh của nghĩa quân sau khi tiêu diệt viện binh hỗ trợ địch tại Chi Lăng-Xương Giang: “Tình hình quân giặc trong thời gian hiện nay, mình phá vào sào huyệt ăn gan uống máu để rửa mối thù sâu không phải là một sự trở ngại vất vả. Nhưng thần trộm e, như vậy sẽ kết mối thù với triều Minh quá sâu. Vì sự trả thù, vì sự vớt lấy thể diện của một nước lớn, Minh chúa tất lại phái binh sang, như vậy cái vạ binh đao nghe biết bao giờ cho dứt được. Chi bằng ta nên thừa thời gian hiện nay, quân địch lâm vào cảnh thế cùng mà cùng họ hòa hiếu để tạo phúc cho toàn bộ sinh linh hai nước”(38).

Với nội dung bảo vệ giành độc lập hoàn toàn của dân tộc bản địa, hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại giao này đã được tiến hành dưới nhiều hình thức nhằm mục đích buộc địch chịu thua mà không “mất mặt”, như tạo Đk cho quân bại trận rút về, chịu phong vương, nhận triều cống, nhận trao trả tù binh, v.v. để tại vị lại quan hệ thông thường giữa hai nước.

Trên cơ sở của cái “oai thắng trận”, cuộc đấu tranh về mặt ngoại giao giữa ta và địch vẫn không kém phần gay go quyết liệt có những lúc rất căng thẳng mệt mỏi. Như nhà Trần đã nhất quyết bác bỏ toàn bộ 6 điều của nhà Nguyên, tuy rằng trong cuộc đấu tranh ngoại giao đó, phía bên Nguyên đã rút lui từng bước rút bỏ một số trong những Đk, cho tới lúc cuồl cùng phải bỏ hẳn những Đk xâm phạm độc lập lãnh thổ việt nam.

Trong nhiều trường hợp (thời Lý – Tây Sơn) cuộc đấu tranh ngoại giao mang tính chất chất chất một cuộc tiến công tích cực để khuếch trương chiến quả của đấu tranh vũ trang, tiêu biểu vượt trội là cuộc đấu tranh thời Lý buộc Tống thừa nhận Đại Việt là một nước riêng không liên quan gì đến nhau, chứ không phải làm một quận, cũng không phải là một chư hầu của Tống; thừa nhận vua nước Đại Việt là quốc vương chứ không phải là “Giao Chỉ quận vương”.

Điều đáng để ý quan tâm là Tổ tiên ta không hề có ảo tưởng riêng với “thiện chí” của quân xâm lược, chưa triệt để vượt mặt chúng thì chưa tồn tại thể có độc lập dân tộc bản địa. Sau năm năm trận chiến tranh, Lê Lợi, tạm hòa hoãn với quân Minh chỉ là để sẵn sàng sẵn sàng tiếp tục chiến đấu quyết liệt hơn. Đến năm thứ mười của cuộc trận chiến tranh, khi 8 vạn quân của Thôi Tụ, Hoàng Phúc bị quân ta vây hãm ở Xương Giang có ý trá hàng, Lê Lợi-Nguyễn Trãi đã khước từ mà nhất quyết tiêu diệt chúng toàn bộ. Có như vậy mới có Đk buộc quân Vương Thông ở Đông Quan phải thực sự đầu hàng. Các triều đại chỉ đặt quan hệ thông thường với quân địch sau khi đã hoàn toàn vượt mặt những cuộc xâm lược của chúng.

———————————————–

37. Phan Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí, Bang giao chí, bản dịch, tập IV, tr. 196.
38. Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn trích dẫn trong Khởi nghĩa Lam Sơn và trào lưu giải phóng giang sơn vào thời điểm đầu thế kỷ XV. Nhà xuất bản Khoa học, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1969, tr. 240. ————————————————————————————————————————————————————————————————————
NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ THUẬT CHỈ ĐẠO CHIẾN TRANH

Trong trận chiến tranh, đường lối chính trị và quân sự chiến lược là rất cơ bản; nó quyết định hành động việc chỉ huy trận chiến tranh và giành thắng lợi trong trận chiến tranh.

Để thực thi đường lối, chủ trương trận chiến tranh, nên phải có sự chỉ huy rõ ràng về phương pháp và những phương pháp thức để tiến hành trận chiến tranh. Đó là yếu tố chỉ huy về nguyên tắc thực hành thực tiễn kế hoạch.

Trong lịch sử trận chiến tranh của dân tộc bản địa ta, sự chỉ huy về nguyên tắc kế hoạch-những yếu tố rõ ràng về kế hoạch-có thật nhiều cái hay và rất phong phú. Đi sâu, nghiên cứu và phân tích để tổng hợp, phân tích nhiều chủng loại kinh nghiệm tay nghề vô cùng phong phú, quý báu của lịch sử trận chiến tranh là một điều thiết yếu.

1. VẤN ĐỀ TIẾN CÔNG VÀ PHẢN CÔNG

Tiến công và phản công là yếu tố chủ chốt trong trận chiến tranh. Vì chỉ có tiến công và phản công mới giành được thắng lợi trong trận chiến tranh. Nhưng tiến công kế hoạch và phản công kế hoạch ra làm sao? Yêu cầu phải đạt được những gì? Lúc nào, thời cơ nào thì thực hành thực tiễn tiến công và phản công kế hoạch? Tiến công và phản công kế hoạch lần lượt trên từng hướng kế hoạch hay đồng thời trên toàn tuyến? Đó là một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trong chỉ huy trận chiến tranh.

Nghiên cứu yếu tố này, cần nắm vững một điểm cơ bản có tính chất bản chất là yếu tố so sánh lực lượng và so sánh về thế và lực của hai bên. Trên cơ sở này mà nghiên cứu và phân tích những Đk rõ ràng của mỗi cuộc trận chiến tranh mà vận dụng cho thích hợp.

Bộ chỉ huy trận chiến tranh phải vị trí căn cứ vào tình hình so sánh lực lượng, vào thế và lực giữa hai bên địch, ta trên mặt trận và của toàn bộ hai vương quốc mà quyết định hành động một cách linh hoạt và sáng tạo.

Lý Thường Kiệt hoàn toàn có thể phản công ngay lập tức ở trên hướng tiến công hầu hết của địch, đánh ngay vào đạo quân hầu hết của địch đang thực hành thực tiễn tiến công, là vì tình hình so sánh lực lượng giữa hai bên, là vì vậy và lực giữa hai bên không chênh lệch nhau. Ngoài yếu tố thế và lực ra thì trình độ tác chiến của quân đội và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy của cục chỉ huy cũng rất quan trọng. Đó là tính năng động chủ quan trong lãnh đạo, chỉ huy và hành vi của cán bộ chỉ huy và của chiến sỹ. Quân đội nhà Lý là một quân đội thiện chiến, đã được rèn luyện trong trận chiến tranh nhiều năm và thường đánh thắng trận. Lý Thường Kiệt lại là một nhà chỉ huy thao lược có ý chí, có quyết tâm và có tài năng.

Về nhân dân và tình hình xã hội thì được tăng trưởng và vững mạnh trong một nước độc lập; nhân dân nhiệt huyết, đoàn kết, quyết tâm đánh giặc, giữ nước.

Trong khi đó, bên nhà Tống thì đang sẵn có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bị xâm lược ở phía bắc. Trước và sau khi quân Tống đánh việt nam thì những nước Liêu, Hạ, Kim đều phải có đánh Tống (1004 Liêu đánh Tống, 1038 Tây Hạ đánh Tống, 1125 Kim đánh Tống). Về nội bộ thì triều đình nhà Tống có nhiều xích míc, chém giết lẫn nhau giữa phái Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh: nền chính trị hủ bại suy đồi, nhân dân có nhiều oán ghét.

Trần Hưng Đạo khi phân tích tình hình thời đại này đã và đang nói là thời gian hiện nay nhà Lý có thế lực mạnh (Trần Quốc Tuấn vấn đáp nhà vua khi bị ốm).

Do sự so sánh lực lượng rõ ràng giữa hai bên ở trên mặt trận, và tình hình chính trị, kinh tế tài chính, quân sự chiến lược của hai vương quốc cộng với trình độ tác chiến của hai quân đội, sự chỉ huy của hai bộ chỉ huy mà xem xét Đk và thời cơ phản công.

Lý Thường Kiệt thực hành thực tiễn phản công sớm và thành công xuất sắc, nhanh gọn giành thắng lợi, kết thúc trận chiến tranh trong vài tháng là vì đã có những Đk rõ ràng, những tác nhân thắng lợi nhanh của cuộc trận chiến tranh đó.

Đến thời đại Trần Hưng Đạo, việc thực hành thực tiễn phản công kế hoạch có khác với Lý Thường Kiệt. Đó là vì Đk của cuộc trận chiến tranh của thời nhà Trần có khác với thời nhà Lý.

Một Đk giống nhau là nhà Lý và nhà Trần đều đã là một nhà nước độc lập, có nhân dân đoàn kết quyết tâm đánh giặc giữ nước. Nền kinh tế tài chính đã được tổ chức triển khai và tăng trưởng. Nền chính trị cũng khá được tương đối ổn định. Quân đội đã được tổ chức triển khai, được huấn luyện tinh nhuệ, đã thành một quân đội chính quy của một nhà nước. Điều kiện rất khác nhau là đối tượng người dùng trận chiến tranh rất khác nhau. Quân nhà Nguyên mạnh hơn quân nhà Tống.

Trước một quân địch mạnh như vậy, Trần Hưng Đạo đang không thể phản công nhanh và sớm như Lý Thường Kiệt được. Ông phải rút lui từng bước, xoay chuyển thế trận, nhử địch vào sâu, phân tán quân địch, làm cho địch bị tiêu tốn, mệt mỏi, tạo Đk để tiêu diệt từng bộ phận quân địch, từ từ thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho ta, tạo ra thế lợi thế mạnh cho ta, đưa địch vào thế bất lợi, thế yếu, rồi mới thực hành thực tiễn phản công, tiến hành tiêu diệt kế hoạch và quyết chiến kế hoạch đi đến giành thắng lợi quyết định hành động và thắng lợi hoàn toàn. Trần Hưng Đạo đã đưa ra phương châm lấy “ngắn trị dài”, “lấy nhàn trị nhọc”.

Trần Hưng Đạo phản công chậm hơn Lý Thường Kiệt mấy tháng, nhìn chung thì cũng là nhanh. Lý Thường Kiệt phản công và giành thắng lợi trong vài tháng. Trần Hưng Đạo phản công và giành thắng lợi trong 6-7 tháng.

Đến Quang Trung thì cuộc phản công lại sớm hơn và giành thắng lợi nhanh hơn. Khoảng 2 tháng, Quang Trung đã giành được thắng lợi hoàn toàn và triệt để. Cuộc phản công chính vào Thăng Long giành thắng lợi quyết định hành động thì chỉ ở tại mức một tuần lễ.

So sánh tình hình và lực lượng hai bên thì quân của Quang Trung là một đội nhóm quân mạnh, rất tinh nhuệ, đã đánh trăm trận trăm thắng, trình độ đánh công thành giỏi, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đột phá chiến dịch và vây hãm vu hồi chiến dịch cao. Nhân dân đoàn kết, quyết tâm, được rèn luyện và có kinh nghiệm tay nghề, truyền thống cuội nguồn đấu tranh vũ trang.

Về quân nhà Thanh là một đội nhóm quân xâm lược, tinh thần kém và những mặt đều kém hơn đạo quân nòng cốt của Quang Trung. Về triều đình nhà Thanh thì ngày càng suy yếu. Đối ngoại thì có nhiều cuộc xung đột, trận chiến tranh với những nước láng giềng. Trong nước thì nhân dân có nhiều bất mãn. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổi lên. Từ đời Càn Long thứ 35 đến đời Quang Tự thứ 14 (1721-1888) có tới hàng vài chục cuộc khởi nghĩa.

Trong Đk nhà nước và quân đội của hai bên như vậy nên Quang Trung đã thực hành thực tiễn phản công sớm và giành thắng lợi nhanh gọn.

Trong lịch sử trận chiến tranh việt nam thì đấy là một cuộc phản công mạnh nhất, nhanh nhất có thể, giành thắng lợi nhanh nhất có thể và rất oanh liệt.

Bên cạnh những cuộc phản công sớm và giành thắng lợi nhanh thì trong lịch sử trận chiến tranh của dân tộc bản địa ta cũng luôn có thể có những cuộc phản công chậm, kéo dãn. Đó cũng là vì so sánh lực lượng, so sánh thế và lực.

Năm 544 Lý Bôn khởi nghĩa vũ trang thành công xuất sắc, năm 545 nhà Lương lại phái Dương Phiên đem quân sang xâm lược. Lý Bôn và Triệu Quang Phục rút lên núi và về vùng nông thôn đồng bằng để đánh du kích tiếp tục duy trì cuộc kháng chiến. Triệu Quang Phục tiến hành đánh du kích trong vài năm, rồi từ từ tăng trưởng lên đánh triệu tập và tới năm 548 (trong 3 năm: 545 đến 548) mới thực hành thực tiễn phản công chiếm lại Long Biên, giải phóng được giang sơn.

Cuộc trận chiến tranh du kích lâu dài của Lê Lợi phải mấy năm tiếp theo mới tiến hành phản công cục bộ và cho tới năm 1426, tức là 8 năm tiếp theo, mới thực hành thực tiễn phản công kế hoạch quyết định hành động, và một năm tiếp theo, tức 1427 thì giành được thắng lợi hoàn toàn. Trong phản công và tiến công, Lê Lợi không những chỉ phản công và tiến công minh quân sự chiến lược, bằng quân nòng cốt và quân du kích, mà Lê Lợi còn phản công và tiến công minh binh vận địch vận.

Trong thời kỳ thực hành thực tiễn phản công kế hoạch cục bộ từ Nghệ An, hai đòn phản công quân sự chiến lược và địch vận đã tương hỗ nhau và đã thu được thắng lợi. Tướng giặc ở Trà Long (Nghệ An) đã hàng nghĩa quân Lam Sơn.

Đến thời kỳ tổng phản công, đại quân của Lê lợi đánh ra ngoài Bắc-đánh vào trận địa hầu hết, trận địa cuồl cùng của địch ở vùng xung quanh Đông Đô-thì đòn tiến công địch vận vẫn đi sát đòn tiến công quân sự chiến lược-hai đòn tương hỗ nhau, và phát huy thắng lợi tốt.

Tổng tư lệnh quân địch là Vương Thông cùng 5 vạn quân đã hàng ở Đông Đô (Tp Hà Nội Thủ Đô) và những thành luỹ khác cũng đầu hàng hàng loạt.

Trên đấy là những cuộc phản công và tiến công có nhiều vẻ rất khác nhau và đều thành công xuất sắc. Trong lịch sử trận chiến tranh của dân tộc bản địa ta cũng luôn có thể có cuộc trận chiến tranh vì phản công quá sớm, đánh triệu tập quyết chiến quá sớm nên không thành công xuất sắc.

Sau khi Hai Bà Trưng lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang thành công xuất sắc không được bao lâu thì lại phải chống lại một cuộc trận chiến tranh xâm lược mới của nhà Hán do Mã Viện chỉ huy.

Nước ta mới được độc lập, quân đội không được tổ chức triển khai huấn luyện thành một quân đội mạnh, tinh nhuệ. Trong tình hình đó, đánh triệu tập, phản công, quyết chiến ngay là chưa thích hợp. Đó là nguyên nhân làm cho cuộc kháng chiến không thành công xuất sắc.

Trước sự so sánh lực lượng như vậy, dân tộc bản địa ta đã có cách đánh thích hợp và giành được thắng lợi. Lý Bôn, Triệu Quang Phục đã biết đánh du kích, phân tán địch, tiêu tốn, tiêu diệt nhỏ quân địch, giữ gìn, tu dưỡng, tăng trưởng lực lượng của ta từng bước, từ từ làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho ta, tạo ra thế mạnh, tạo ra thời cơ, Đk để tiến lên đánh triệu tập rồi thực hành thực tiễn phản công, đạt được tiêu diệt kế hoạch, giành thắng lợi quyết định hành động về kế hoạch và tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang thực hành thực tiễn đánh du kích rồi tiến lên đánh triệu tập, rồi thực hành thực tiễn phản công cục bộ, từng bước, từ Biên giới đến Điện Biên Phủ và ở đầu cuối giành được thắng lợi, giải phóng một nửa giang sơn. Những cuộc phản công này nằm trong tình hình của một cuộc trận chiến tranh nhân dân tăng trưởng trong toàn nước. Nó được sự tương hỗ đắc lực của những hướng tiến công và phản công khác trong toàn nước của một cuộc trận chiến tranh nhân dân. Vì thế mà sức mạnh mẽ và tự tin của những cuộc phản công đã được tăng thêm gấp bội. Quân địch bị cuộc trận chiến tranh nhân dân vây hãm chia cắt trong toàn nước, nên bị suy yếu và căng mỏng dính. Do này mà không triệu tập được sức mạnh để đối phó có hiệu suất cao.

Cuộc trận chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là một cuộc trận chiến tranh chính nghĩa vĩ đại nhất, tăng trưởng cao nhất và phong phú nhất trong lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc bản địa ta. Trong một xã hội tân tiến, tăng trưởng cao như ngày này thì cuộc trận chiến tranh có thật nhiều yếu tố phức tạp và rất phong phú. Sự vận động của trận chiến tranh không đơn thuần và giản dị như trước kia. Sự so sánh lực lượng, so sánh thế và lực giữa hai bên cũng nhiều cái phức tạp; phải tính đến nhiều yếu tố. Do này mà nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phản công và tiến công của lực lượng vũ trang nhân dân ta có những sự tăng trưởng mới rất phong phú và sáng tạo trong một cuộc trận chiến tranh nhân dân cách mạng tăng trưởng rất cao. Ta tiến hành đồng thời đánh du kích và đánh triệu tập, đánh địch cả ở những vùng và những tuyến, tiến hành phản công và tiến công liên tục, ở những quy mô nhỏ, vừa và lớn, trên nhiều hướng rất khác nhau, và hàng loạt, đều khắp trên toàn tuyến cả quân sự chiến lược và chính trị; phối hợp giữa phản công, tiến công quân sự chiến lược và nổi dậy của quần chúng ở mặt trận với việc phản công, tiến công chính trị của nhân dân toàn thế giới và nhân dân Mỹ chống trận chiến tranh xâm lược, chống bọn cầm quyền hiếu chiến.

Trên đấy là yếu tố vận động và tăng trưởng của nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phản công và tiến công trong lịch sử trận chiến tranh của dân tộc bản địa ta.

Dân tộc ta đã có một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phản công và tiến công tăng trưởng muôn màu muôn vẻ, tài giỏi và thắng lợi. Sự muôn màu muôn vẻ đó, chứng tỏ Tổ tiên ta đã biết vị trí căn cứ vào Đk rõ ràng của mỗi cuộc trận chiến tranh mà vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo. Điều này cũng chứng tỏ một khía cạnh trong tư tưởng biện chứng của Nguyễn Trãi là “Đk tồn tại và vận động của yếu tố thật”. Sự vật không Ra đời một cách ngẫu nhiên mà phải có Đk rõ ràng mới xuất hiện được. Cũng cùng một sự vật, ở không khí, thời hạn này nó xuất hiện một cách khác; ở một không khí, thời hạn khác thì nó lại xuất hiện một cách khác. Cho nên việc chỉ huy trận chiến tranh phải rất linh hoạt và sáng tạo; không hoàn toàn có thể rập khuôn máy móc.

Mục đích của phản công và tiến công kế hoạch là đánh những đòn tiêu diệt lớn, tiêu diệt chiến dịch và kế hoạch, có ý nghĩa về chiến dịch và kế hoạch, làm thay đổi sự so sánh lực lượng, thay đổi thế và lực trên mặt trận, làm thay đổi tình thế, tạo ra sự chuyển biến cục diện, tạo ra bước tăng trưởng mới trong trận chiến tranh, tạo ra những bước ngoặt trong trận chiến tranh, tạo ra bước ngoặt quyết định hành động, bước tăng trưởng nhảy vọt, giành thắng lợi quyết định hành động và thắng lợi hoàn toàn.

Trong cuộc trận chiến tranh chống quân xâm lược nhà Nguyên lần thứ hai năm 1285, đòn phản công thứ nhất của Trần Hưng Đạo tiêu diệt và đánh tan đạo quân của Toa Đô, phá vỡ một thế trận, một cánh ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ của quân xâm lược nhà Nguyên, làm cho Thoát Hoan bị cô lập ở Thăng Long, lực lượng quân xâm lược bị suy yếu, thế trận không dựa được vào nhau, tinh thần và ý chí bị lung lay. Cuộc phản công đó thắng lợi đã tiếp tục tăng trưởng thế dữ thế chủ động của quân ta, động viên tinh thần, ý chí của quân dân ta, mở rộng địa phận kế hoạch của quân ta, tạo ra thế đứng có lợi để vây hãm Thăng Long. Cuộc phản công này đã tạo ra sự chuyển biến cục diện, tạo ra Đk thuận tiện để thực hành thực tiễn cuộc phản công thứ hai.

Cuộc phản công thứ hai tức cũng là một đòn tiến công kế hoạch tiêu diệt đạo quân Thoát Hoan, tập đoàn lớn lớn kế hoạch hầu hết của địch ở giữa Thăng Long và Chương Dương, là một đòn tiêu diệt kế hoạch quyết định hành động, giành thắng lợi quyết định hành động rồi tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Về hướng tiến hành phản công và đối tượng người dùng, tiềm năng tác chiến, Trần Hưng Đạo đã tính hướng địch sơ hở, chọn đạo quân yếu ở ngoài thành quách mà đánh trước. Những yếu tố trên hoàn toàn có thể bảo vệ cho việc chắc thắng. Đạt được thắng lợi bước đầu rồi, tạo nên thế lợi rồi thì hoàn toàn có thể tiếp tục tiến đánh những đạo quân mạnh hơn, to nhiều hơn ở những địa phận kế hoạch quan trọng hơn.

Trong cuộc trận chiến tranh chống quân xâm lược nhà Minh, Lê Lợi-Nguyễn Trãi đã thực hành thực tiễn tiến công và phản công từ nhỏ đến lớn, từ tiêu diệt giải pháp, chiến dịch đến tiêu diệt kế hoạch, rồi đến tiêu diệt kế hoạch quyết định hành động. Đó cũng là quy luật chung của một cuộc trận chiến tranh du kích, tăng trưởng từ nhỏ đến lớn, từ đánh du kích tiến lên đánh triệu tập. Thời kỳ phản công có ý nghĩa là sau khi đã di tán lực lượng hầu hết vào Nghệ An (1424), lập vị trí căn cứ địa mới ở đó. Nghĩa quân Lam Sơn đã chọn chỗ địch yếu, sơ hở, cô lập; về phía ta thì có nhân dân vững mạnh làm chỗ tựa vững chãi để thực hành thực tiễn những trận phản công có ý nghĩa kế hoạch để giành thắng lợi bước đầu làm cơ sở tốt cho những bước tăng trưởng sau.

Phân tích đúng tình hình địch, ta trong so sánh lực lượng, so sánh thời và thế nên sau khoảng chừng một năm mở những cuộc phản công và tiến công liên tục, nghĩa quân Lam Sơn đã giành được thắng lợi lớn, toàn vẹn và tổng thể, giải phóng được Tân Bình (Quảng Bình), Thuận Hóa và đẩy quân địch ở khu vực Nghệ An chuyển hoàn toàn vào thế phòng ngự, co hẹp địa phận chiếm đóng của địch vào một trong những vùng đồng bằng nhỏ bé. Vùng vị trí căn cứ của ta được mở rộng từ Thuận Hóa ra tới Thanh Hóa, lực lượng vũ trang được tăng trưởng nhanh gọn. Đó là những thắng lợi kế hoạch rất quan trọng, làm chuyển biến cục diện trận chiến tranh, tạo ra Đk thuận tiện cho nghĩa quân tiến ra Bắc.

Sau khi tiến ra Bắc, đòn phản công thứ nhất có ý nghĩa rất quan trọng về kế hoạch là trận tiêu diệt kế hoạch trong chiến dịch Chúc Động-Tốt Động 1426. Trận này nghĩa quân đã tiêu diệt 5 vạn quân trong đạo quân 10 vạn của Vương Thông chiếm đóng khu vực Đông Đô (Tp Hà Nội Thủ Đô) và lân cận, đánh qụy tập đoàn lớn lớn kế hoạch hầu hết của quân xâm lược, buộc địch chuyển sang phòng ngự hoàn toàn về kế hoạch trong toàn nước, tạo Đk cho nghĩa quân tiến lên đánh một đòn quyết chiến kế hoạch ở đầu cuối, giải phóng giang sơn.

Sau thắng lợi chiến dịch Chúc Động-Tốt Động, bộ chỉ huy nghĩa quân thấy rằng thế và lực giữa ta và địch đã có sự chuyển biến về cơ bản, quân địch đã suy yếu hẳn. Chủ lực của địch không thể chọi được với nòng cốt của ta ở cả ngay hướng chúng còn tương đối mạnh. Còn về quân ta thì đã trưởng thành nhanh gọn, đã vững mạnh về những mặt, đã là một đội nhóm quân thiện chiến. Căn cứ vào tình hình trên, bộ chỉ huy nghĩa quân thấy đã có thời cơ và Đk để đánh những đòn quyết chiến kế hoạch quyết định hành động.

Thời kỳ giành thắng lợi ở đầu cuối đã mở ra: Quân ta hoàn toàn có thể giao chiến được với lực lượng nòng cốt của địch và hoàn toàn có thể tiêu diệt được lực lượng đó. Những nhận định và chủ trương này dẫn tới cuộc quyết chiến kế hoạch, tiêu diệt đạo quân cứu viện hầu hết của quân xâm lược nhà Minh do Liễu Thăng chỉ huy ở Chi Lăng và Xương Giang (Bắc Giang), giành được thắng lợi hoàn toàn cho cuộc trận chiến tranh giải phóng.

Trong cuộc trận chiến tranh chống quân xâm lược nhà Tống và nhà Thanh, Lý Thường Kiệt và Quang Trung lại thực hành thực tiễn phản công vào hướng tiến công hầu hết của địch, đánh vào ngay đạo quân mạnh nhất của địch, tiêu diệt được đạo quân đó và giành được thắng lợi kế hoạch quyết định hành động một cách nhanh gọn. Đó cũng là vì sự so sánh lực lượng, so sánh về thế và lực giữa hai bên, so sánh về trình độ tác chiến của quân đội và tài chỉ huy của hai bên.

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp của nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh, dựa theo quy luật chung của một cuộc trận chiến tranh giải phóng tăng trưởng từ đánh du kích tiến lên đánh triệu tập, quân đội ta cũng thực hành thực tiễn phản công cục bộ, khởi đầu ở những hướng quân địch yếu, cô lập trước, sau mới đến chỗ quân địch tương đối mạnh và mạnh.

Cuộc trận chiến tranh chống quân xâm lược Mỹ có nhiều điểm khác với toàn bộ những cuộc trận chiến tranh chống xâm lược trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc bản địa ta trước kia. Những điểm khác đó là những Đk về nhân dân, về quân đội, về Nhà nước, về xã hội, về Đảng lãnh đạo, về tình hình chính trị, kinh tế tài chính, quân sự chiến lược, về tình hình trong việt nam, trên toàn thế giới và trong nước Mỹ, Đk về thời đại, v.v.

Trên cơ sở những yếu tố đó, mà nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tiến công và phản công của lực lượng vũ trang nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm lược tăng trưởng rất phong phú, sáng tạo, muôn màu, muôn vẻ trong một cuộc trận chiến tranh nhân dân cách mạng tăng trưởng cao, độc lạ của Việt Nam, có nhiều cái mới trong thời đại ngày này. Ta hoàn toàn có thể phản công và tiến công ở những hướng rất khác nhau, đánh với toàn bộ mọi đối tượng người dùng, tiềm năng, cả quân Mỹ và quân ngụy, cả với những cty tinh nhuệ nhất của quân Mỹ, đánh cả ở nông thôn và thành thị, đánh ở những hướng rất khác nhau và hoàn toàn có thể hàng loạt trên nhiều hướng, hoàn toàn có thể phản công và tiến công ngay từ trên đầu cuộc trận chiến tranh và ngày càng tăng trưởng mạnh trong những quy trình sau: phản công và tiến công minh cả quân sự chiến lược, chính trị, binh vận, địch vận, ngoại giao và hoạt động và sinh hoạt giải trí quốc tế.

Qua những thực tiễn trận chiến tranh trên đây, yếu tố tính hướng, tiềm năng, đối tượng người dùng phản công và tiến công cũng luôn có thể có thật nhiều hình vẻ, rất phong phú linh hoạt.

Đây lại là yếu tố “Đk tồn tại và vận động của yếu tố vật”.

Tuy một sự vật có nhiều hình vẻ, có chỗ giống nhau và rất khác nhau. Nhưng sự vật vận động là có quy luật. Quy luật đó là yếu tố vận động của bản chất của yếu tố vật, là yếu tố kiện rõ ràng tạo thành sự vật đó. Bản chất của yếu tố vật thế nào, những Đk, tác nhân hình thành sự vật ra làm sao, thì nó sẽ biểu lộ ra đúng như bản chất và Đk tồn tại của nó.

Muốn thực hành thực tiễn phản công và tiến công thì phải tổ chức triển khai những chiến dịch phản công và tiến công để tiêu diệt quân địch, tiêu diệt những tập đoàn lớn lớn chiến dịch, kế hoạch của địch; vừa tiêu diệt lực lượng quân sự chiến lược và lực lượng chính trị của địch, vừa phá vỡ thế trận của địch, giành dân, giải phóng đất đai. Nội dung và yêu cầu của phản công và tiến công là phải tiêu diệt được lực lượng lớn của địch, tiêu diệt được tập đoàn lớn lớn hầu hết của địch và cơ quan chỉ huy cao cấp của địch, sở hữu được trận địa của địch, giành được dân về ta, giải phóng được đất đai. Có thế phản công và tiến công mới giành được thắng lợi to lớn, thắng lợi quyết định hành động.

Trong lịch sử trận chiến tranh của dân tộc bản địa ta, phản công và tiến công có muôn màu, muôn vẻ, rất phong phú, linh hoạt, sáng tạo và đã tiếp tục tăng trưởng tới một trình độ, một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp cao.

2. VẤN ĐỀ RÚT LUI VÀ PHÒNG NGỰ

Trong trận chiến tranh, có phản công, tiến công và cũng luôn có thể có rút lui và phòng ngự.

Đối với quan điểm cách mạng, quan điểm đấu tranh triệt để thì rút lui và phòng ngự, chỉ là trong thời điểm tạm thời, là sách lược, là sẵn sàng sẵn sàng Đk cho phản công và tiến công. Vì phòng ngự là không hoàn toàn có thể tiêu diệt được quân địch. Lý Bôn, Triệu Quang Phục rút lui để bảo toàn lực lượng, rồi chuyển sang phản công và tiến công. Trần Hưng Đạo rút lui để nhử địch vào sâu, phân tán quân địch, làm cho địch mệt mỏi, sa vào thế bị vây hãm khốn quẫn, rồi chuyển sang phản công và tiến công. Lê Lợi nổi dậy tiến công địch, rồi có những lúc phải tạm rút lui sâu vào vùng núi ở phía bắc Thanh Hóa, sau lại chuyển sang tiến công, Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhiệm, rút lui về núi Tam Điệp, sẵn sàng sẵn sàng cho Quang Trung ra phản công chiếm lại Thăng Long.

Trong cuộc trận chiến tranh chống quân xâm lược Pháp lần thứ hai (1945-1954) quân ta cũng từ những thành thị rút về nông thôn đồng bằng và rừng núi, rồi chuyển sang phản công và tiến công.

Đó là những cuộc rút lui thiết yếu, trước một quân địch còn trong thời điểm tạm thời mạnh hơn, mà chưa đủ sức tiêu diệt chúng, ngăn ngừa hẳn chúng lại, hoặc đánh bật chúng thoát khỏi giang sơn. Đứng về mặt hành vi kế hoạch thì là rút lui. Nhưng về mặt chiến đấu và chiến dịch thì vẫn vẫn đang còn tiến công và phản công. Quá trình rút lui vẫn là quy trình chiến đấu tiêu tốn và tiêu diệt nhỏ quân địch. Điểm này thể hiện rõ ràng nhất là ở cuộc trận chiến tranh thời nhà Trần và trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp lần thứ hai.

Rút lui trong những cuộc trận chiến tranh này là rút lui tích cực, chứ không phải là rút lui đơn thuần, rút lui một cách xấu đi. Rút lui là một hình thức khác của việc xoay chuyển thế trận; tìm một thế trận khác có lợi hơn; nhường địch một bước làm giảm sức mạnh mẽ và tự tin của chúng, đưa chúng vào một trong những thế bất lợi hơn để ta sẵn sàng sẵn sàng Đk tốt hơn rồi mới quyết chiến với địch mà tiêu diệt chúng.

Về phòng ngự thì có phòng ngự trong cuộc trận chiến tranh thời Lý và thời Trần.

Lý Thường Kiệt đã tổ chức triển khai phòng ngự ở sông Như Nguyệt (sông Cầu) và Trần Quang Khải đã tổ chức triển khai phòng ngự ở vùng Nghệ An. Hai trận phòng ngự này là phòng ngự tích cực chứ không phải là phòng ngự đơn thuần, phòng ngự xấu đi, mà Lý Thường Kiệt và Trần Quang Khải đã hoàn thành xong được trách nhiệm của phòng ngự là ngăn ngừa được quân địch, tiêu tốn được quân địch, rồi chuyển sang phản công tiêu diệt quân địch.

Trong lịch sử trận chiến tranh của dân tộc bản địa ta cũng luôn có thể có trận chiến phòng ngự đơn thuần xấu đi và đi đến thất bại. Đó là trận chiến phòng ngự trận địa xấu đi của Hồ Quý Ly, nhờ vào thành Đa Bang trên bờ phía nam sông Hồng. Kết quả là không thể tiêu diệt được quân địch và cũng không thể chống đối nổi với quân xâm lược nhà Minh và bị thất bại, bị mất nước.

3. VẤN ĐỀ TIÊU DIỆT CHIẾN LƯỢC VÀ NGHỆ THUẬT QUYẾT CHIẾN

Trong trận chiến tranh, yếu tố tiêu diệt kế hoạch là yếu tố trọng điểm. Tiêu diệt đối phương, tiêu diệt sự kháng cự của đối phương, buộc đối phương phải nhận sự thất bại. Đó là yêu cầu cao nhất của trận chiến tranh, để đạt mục tiêu cao nhất của trận chiến tranh là giành thắng lợi trận chiến tranh. Tiêu diệt đối phương, có tiêu diệt nhỏ, vừa và lớn, có tiêu diệt giải pháp, tiêu diệt chiến dịch và tiêu diệt kế hoạch. Các mức tiêu diệt này đều quan trọng, nó bồi bổ, tương hỗ update lẫn nhau và tạo Đk lẫn nhau, tạo thành một sức tiêu diệt địch rất rộng tự do, rất mạnh. Nhưng trong những mức đó thì tiêu diệt kế hoạch là quan trọng nhất. Tiêu diệt kế hoạch làm cho việc so sánh lực lượng giữa hai bên thay đổi một cách nhanh gọn, tạo ra thế kế hoạch mới, tạo ra sự chuyển biến cục diện trận chiến tranh, tạo ra thắng lợi kế hoạch, thắng lợi kế hoạch quyết định hành động trong trận chiến tranh. Đánh tiêu diệt là một yêu cầu bức thiết để giành thắng lợi trong trận chiến tranh. Đánh tiêu diệt nhỏ, vừa, lớn là một quy trình tăng trưởng từ từ từ nhỏ đến lớn, từ lượng đến nhất.

Tiêu diệt kế hoạch là một chuyển biến về chất trong quy trình vận động và tăng trưởng của trận chiến tranh.

Tiêu diệt kế hoạch không những chỉ tiêu diệt một lực lượng lớn, quan trọng của địch trong thuở nào gian ngắn mà còn tiêu diệt và vượt mặt từng tập đoàn lớn lớn kế hoạch, từng đạo quân của địch. Các tập đoàn lớn lớn kế hoạch, những đạo quân là những lực lượng cốt cán, là những tổ chức triển khai cốt cán của lực lượng vũ trang để tiến hành trận chiến tranh, để tiến hành những đòn đánh đánh quyết liệt, quyết định hành động trong trận chiến tranh. Tiêu diệt kế hoạch của địch, vượt mặt tổ chức triển khai chiến dịch, kế hoạch của địch, vượt mặt những ý đồ, kế hoạch kế hoạch của địch, vượt mặt nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tác chiến chiến dịch, kế hoạch của địch, và trên cơ sở này mà vượt mặt ý chí kháng cự của địch. Muốn tiêu diệt kế hoạch phải tổ chức triển khai những chiến dịch lớn, và những chiến dịch có tính chất quyết chiến về mặt kế hoạch.

Chủ lực của hai bên, những tập đoàn lớn lớn kế hoạch, đương đầu giao chiến với nhau, đối chọi với nhau một cách quyết liệt. Cuộc đối chọi quyết liệt đó trình làng dưới hình thức quyết chiến kế hoạch. Quyết chiến kế hoạch là một cuộc đấu tranh nóng giãy nhất, quyết liệt nhất, cao nhất, xử lý và xử lý xích míc lớn số 1, triệu tập nhất trong trận chiến tranh.

Quyết chiến kế hoạch là một cuộc thử thách lớn số 1, một cuộc thử thách toàn vẹn và tổng thể những mặt trong trận chiến tranh, là một sự thử thách về tài tổ chức triển khai và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy; là một sự thử thách về ý chí, là một sự đối chọi quyết liệt nhất của hai bên tham chiến. Muốn giành được thắng lợi hoàn toàn và triệt để trong trận chiến tranh thì thiết yếu phải tiến hành quyết chiến kế hoạch để tiêu diệt kế hoạch quyết định hành động. Quyết chiến kế hoạch là một thành phần tinh đặc nhất trong sự cấu thành của trận chiến tranh, là một tác nhân rất quan trọng trong vận động của trận chiến tranh, là một sự vận động có tính quy luật trong toàn bộ quy trình vận động và tăng trưởng của trận chiến tranh.

Trong lịch sử trận chiến tranh của dân tộc bản địa ta, tiêu diệt kế hoạch và quyết chiến kế hoạch thường xuất hiện và trình làng một cách phổ cập vào thời kỳ cuối của cuộc kháng chiến và trận chiến tranh giải phóng.

Lý Thường Kiệt đã tiến hành quyết chiến kế hoạch trên chiến tuyến sông Cầu để tiêu diệt kế hoạch quyết định hành động mà giành được thắng lợi trong trận chiến tranh. Lý Thường Kiệt chỉ thực hành thực tiễn một cuộc quyết chiến kế hoạch cũng giành được thắng lợi trận chiến tranh. Quyết chiến kế hoạch và tiêu diệt kế hoạch của Lý Thường Kiệt được sự hiệp đồng và tương hỗ rất đắc lực của nhiều trận đánh nhỏ và vừa. Các trận đánh đó đạt được mục tiêu tiêu tốn địch một cách rộng tự do và thực thi được tiêu diệt giải pháp và chiến dịch, tạo Đk tốt cho việc sẵn sàng sẵn sàng quyết chiến để tiêu diệt kế hoạch.

Trần Hưng Đạo, qua từng trận đánh nhỏ đạt tiêu tốn và tiêu diệt giải pháp, rồi tiến lên tổ chức triển khai một số trong những chiến dịch, đạt được tiêu diệt chiến dịch và kế hoạch, rồi trên cơ sở những thắng lợi này mà tiến hành quyết chiến kế hoạch, đạt được tiêu diệt kế hoạch quyết định hành động, giành được thắng lợi cho trận chiến tranh, hoặc giành được thắng lợi cơ bản, thắng lợi quyết định hành động cho trận chiến tranh. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285), Trần Hưng Đạo đã tổ chức triển khai một trận quyết chiến tiêu diệt đạo quân Thoát Hoan, tập đoàn lớn lớn kế hoạch hầu hết của quân xâm lược, ở giữa Thăng Long và Chương Dương. Sau một chiến dịch lớn đã tiêu diệt và đánh tan đạo quân Toa Đô trên sông Hồng, từ bến Hàm Tử đến cửa sông Luộc, giành được thắng lợi có ý nghĩa kế hoạch, đập gãy một thế trận của địch làm cho Thoát Hoan ở Thăng Long bị cô lập. Sau trận Hàm Tử, quân địch bị suy yếu một bước quan trọng, lâm vào cảnh thế bị động lúng túng. Nắm được thời cơ có lợi, Trần Hưng Đạo liền tổ chức triển khai một trận quyết chiến Chương Dương-Thăng Long nhằm mục đích tiêu diệt đạo quân Thoát Hoan. Trận quyết chiến này đã thành công xuất sắc, giành thắng lợi kế hoạch quyết định hành động, tạo ra Đk vô cùng thuận tiện cho việc tiếp tục tiêu diệt và vượt mặt hoàn toàn quân xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba (1288), Trần Hưng Đạo đã và đang tổ chức triển khai hai trận quyết chiến kế hoạch; một trận ở Bạch Đằng, tiêu diệt đạo quân Ô Mã Nhi và một trận ở vùng Vạn Kiếp, tiêu diệt và đánh tan đạo quân Thoát Hoan. Hai trận này đã thành công xuất sắc rực rỡ và hai trận này đã chấm hết hoàn toàn và vĩnh viễn mưu đồ xâm lược của triều đình phong kiến nhà Nguyên riêng với việt nam.

Trận Bạch Đằng là một trận đã thể hiện được trình độ chỉ huy cao và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy tài của cục chỉ huy quân đội nhà Trần. Việc nắm địch, phán đoán địch được đúng chuẩn, biết được ý đồ rút lui của địch. Việc chọn tiềm năng, đối tượng người dùng tiến công cũng rất đúng. Tập trung lực lượng đánh đạo quân rút trước, đánh đạo quân đang vận động trên đoạn đường rút lui xa có nhiều trở ngại vất vả trước. Diệt được đạo quân này một cách nhanh gọn sẽ tạo Đk tốt cho việc tiêu diệt tiếp đạo quân thứ hai. Nếu không đồng thời tiêu diệt được cả hai đạo quân trong cùng một lúc thì cũng triệu tập lực lượng tiêu diệt gọn một đạo quân yếu trước. Sau này sẽ tiếp tục tiêu diệt những đạo quân khác. Về thế trận thì chọn được khu vực quyết chiến có lợi. Trong khu vực quyết chiến lại biết tái tạo địa hình, tổ chức triển khai lại mặt trận, nhử địch vào cạm bẫy, làm cho địch đang mạnh hóa thành yếu đột ngột, không kịp và không còn cách xử trí đối phó, tạo Đk cho ta tiêu diệt địch một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Về sử dụng lực lượng thì đã cơ động đúng thời cơ lực lượng dự bị kế hoạch đứng chân ở địa phận cơ động triệu tập về phía tiến công kế hoạch có lợi nhất, có Đk tăng trưởng thuận tiện nhất. Tập trung lực lượng vào hướng đó thì hoàn toàn có thể giành được thắng lợi to lớn. Thắng lợi kế hoạch đó đạt được thì sẽ tạo ra Đk rất thuận tiện cho bước tăng trưởng tiếp theo. Do có trình độ và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy cao nghều nên trận Bạch Đằng là một trận thắng lợi rất đẹp, một trận thắng lợi rất oanh hệt.

Trong cuộc trận chiến tranh giải phóng của nghĩa quân Lam Sơn, sau thuở nào gian dài tiêu tốn và tiêu diệt nhỏ và vừa quân địch, đến năm 1426, Lê Lợi-Nguyễn Trãi mới có Đk tổ chức triển khai những chiến dịch lớn, thực thi viện tiêu diệt kế hoạch riêng với quân địch.

( còn nữa) 1….

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Yếu to cơ bản tác động đến việc hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đánh giặc của tổ tiên ta là gì ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Yếu to cơ bản tác động đến việc hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đánh giặc của tổ tiên ta là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Yếu to cơ bản tác động đến việc hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đánh giặc của tổ tiên ta là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Yếu to cơ bản tác động đến việc hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đánh giặc của tổ tiên ta là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Yếu to cơ bản tác động đến việc hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đánh giặc của tổ tiên ta là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Yếu to cơ bản tác động đến việc hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đánh giặc của tổ tiên ta là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Yếu #cơ #bản #tác #động #đến #sự #hình #thành #nghệ #thuật #đánh #giặc #của #tổ #tiên #là #gì