Tool Auto đồng ý kết bạn Facebook không checkpoint

Tool Auto đồng ý kết bạn Facebook không checkpoint

Tool Auto đồng ý kết bạn Facebook không checkpoint hàng loạt. Phần mềm  accpet friends FB hay hơn Bot code F12 chạy trên máy tính, điện thoại . giúp các bạn tự động đồng ý kết bạn hàng loạt trên trình duyệt chorme hoặc giả lập mobile điện thoại mà không bị checkpoint....
Cách Report  Rights Manager Facebook RM 100% die

Cách Report Rights Manager Facebook RM 100% die

Cách Report Rights Manager Facebook RM 100% die , Hôm nay mình gặp bài của Vu Truc bạn ấy có chia sẻ về cách Báo cáo RM của tụi nhận vơ bản quyền video hay bị claim video. với cách này tụi RM sẽ 100% ra đảo và die mất rm  Rights Manager FB. Hướng dẫn cách tố cáo...
0765.562.555