Hướng dẫn Cách Mở Khóa Tưởng Nhớ Facebook – Unlock FB Memorialised mới nhất trên điện thoại và máy tính 2023 và kèm link unlock tưởng nhớ 890 098 062 755

Cach Mo Khoa Tuong Nho Facebook Unlock FB Memorialised
Cách Mở Khóa Tưởng Nhớ Facebook - Unlock FB Memorialised 2

Unlock Tưởng nhớ FB 4 link contact Và Fake IP Hoa kỳ + Nn UK hoặc IP Ấn Độ + Nn Us
Yêu cầu nick có mail + CMND chính chủ hoặc Fake cực chuẩn ( CMND cầm tay kèm mặt 2 mặt trước sau rõ nét tỉ lệ về cao )

 • Bước 1: Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
  Dòng 1: Mail nick
  Dòng 2: I cannot access my Facebook account
 • Bước 2: Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
  Dòng 1: Họ Tên FB nick
  Dòng 2: Mail nick
  Dòng 3: Năm – Tháng – Ngày sinh
  Dòng 4: up CMND
 • Bước 3: Vào Link:
  https://www.facebook.com/help/contact/141492042636062?refid=12
  Dòng 1: Request Removing Remembrance From My Facebook Account
  Dòng 2: Mail nick
  Dòng 3: Hello Facebook group. My name is “Họ Tên FB tn” From Vietnamese. Being a real person and not dying, Someone posted on my timeline is completely fake. I uploaded my real selfie with my face and ID. Please check it and remove my account from remembering and remembering as soon as possible. Thanks to the Facebook team.
 • Bước 4: Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/221689587951755?refid=12
  Dòng 1: Mail nick
  Dòng 2: Hello Facebook group. My name is “Họ Tên FB tn” From Vietnamese. Being a real person and not dying, Someone posted on my timeline is completely fake. I uploaded my real selfie with my face and ID. Please check it and remove my account from remembering and remembering as soon as possible. Thanks to the Facebook team.

Trả Lời thư nếu có: up lại CMND 2 mặt + Hello Facebook group. My name is “Họ Tên FB tn” From Vietnamese. Being a real person and not dying, Someone posted on my timeline is completely fake. I uploaded my real selfie with my face and ID. Please check it and remove my account from remembering and remembering as soon as possible. Thanks to the Facebook team.
Tác Giả : Trần Minh Tuấn