Contents

Mẹo về 550 là gì – Nghĩa của từ 550 2022

You đang tìm kiếm từ khóa 550 là gì – Nghĩa của từ 550 được Update vào lúc : 2022-04-02 09:52:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

362

550 nghĩa là

550 nghĩa là bạn mất thời hạn

Ví dụ

Nếu bạn không phải là một máu và nếu bạn không phải là một crip, thì bạn 550 (Trung lập)

550 nghĩa là

Yêu cầu một băng đảng đặt nhưng không phải là chính thức.

Ví dụ

Nếu bạn không phải là một máu và nếu bạn không phải là một crip, thì bạn 550 (Trung lập)
Yêu cầu một băng đảng đặt nhưng không phải là chính thức.
Tôi: Poppin Mu, 252 Murda Gang 550 là gì
B Brazy: Trillz Lil Homie Khi U Bangin trang chủ, toàn bộ chúng ta phải nhận bạn Real Right

Dịch:

550 nghĩa là

Tôi: Có chuyện gì thế memember của Murda Set, tôi Bang Muda nhưng tôi không chính thức
B BRAZY: Đó là Wassup, lúc nào bạn sẽ trở thành chính thức, toàn bộ chúng ta phải nhận được chính thức của bạn
Một thuật ngữ được sử dụng để chỉ ra rằng ai đó không cân đối và / hoặc cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho một rối loạn tinh thần.

Ví dụ

Nếu bạn không phải là một máu và nếu bạn không phải là một crip, thì bạn 550 (Trung lập)
Yêu cầu một băng đảng đặt nhưng không phải là chính thức.

550 nghĩa là

Tôi: Poppin Mu, 252 Murda Gang 550 là gì

Ví dụ

Nếu bạn không phải là một máu và nếu bạn không phải là một crip, thì bạn 550 (Trung lập)

550 nghĩa là

Yêu cầu một băng đảng đặt nhưng không phải là chính thức.

Ví dụ

Tôi: Poppin Mu, 252 Murda Gang 550 là gì
B Brazy: Trillz Lil Homie Khi U Bangin trang chủ, toàn bộ chúng ta phải nhận bạn Real Right
Reply
7
0
Chia sẻ

Review 550 là gì – Nghĩa của từ 550 ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video 550 là gì – Nghĩa của từ 550 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật 550 là gì – Nghĩa của từ 550 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down 550 là gì – Nghĩa của từ 550 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về 550 là gì – Nghĩa của từ 550

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 550 là gì – Nghĩa của từ 550 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#là #gì #Nghĩa #của #từ