Mẹo Hướng dẫn Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong;1;1;2;3;4 7;7;5 diện tích s quy hoạnh của hình bình hành đó bằng 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong;1;1;2;3;4 7;7;5 diện tích s quy hoạnh của hình bình hành đó bằng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 19:11:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

308

18/06/2022 3,475

Nội dung chính

 • Đáp án A
  Gọi 3 đỉnh theo thứ tự là A, B,C
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án A
Gọi 3 đỉnh theo thứ tự là A, B,C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3). Tập hợp những điểm M thỏa MA2=MB2+MC2 là mặt cầu có bán kính

Xem đáp án » 18/06/2022 9,843

Cho hai mặt phẳng α: 3x-2y+2z+7=0, β: 5x-4y+3z+1=0. Phương trình mặt phẳng trải qua gốc tọa độ O đồng thời vuông góc với cả α và β là:

Xem đáp án » 18/06/2022 5,280

Trong không khí tọa độ Oxyz cho ba điểm A(2;5;1), B(-2;-6;2), C(1;2;-1) và điểm M(m;m;m) để MB→-2AC→ đạt giá trị nhỏ nhất thì m bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 4,845

Trong không khí Oxyz, cho 2 điểm B(1;2;-3), C(7;4;-2). Nếu E là yếu tố thỏa mãn nhu cầu đẳng thức CE→ =2EB→  thì tọa độ điểm E là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,710

Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,498

Cho tam giác ABC với A(2;-3;2), B(1;-2;2), C(1;-3;3). Gọi A’, B’, C’ lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B, C lên mặt phẳng α: 2x-y+2z-3=0   Khi đó, diện tích s quy hoạnh tam giác A’B’C’ bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 1,362

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(2;-3;7), B(0;4;1), C(3;0;5), D(3;3;3).  Gọi M là yếu tố nằm trên mặt phẳng (Oyz) sao cho biểu thức MA →+ MB→ + MC→ + MD→ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ M là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,339

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(0;-1;1),B(-2;1;-1), C(-1;3;2). Biết rằng ABCD là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm D là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,239

Trong không khí Oxyz, mặt phẳng (P): x+2y-3z +3 =0 có một vecto pháp tuyến là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,215

Trong không khí hệ trục tọa độ Oxyz, cho a→ =(2;3;1), b→ =(-1; 5; 2), c→ =(4; -1; 3) và x→ =(-3;22;5) Đẳng thức nào đúng trong những đẳng thức sau?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,208

Trong không khí Oxyz, mặt phẳng (P): 2x – y + 3z – 1 =0 có một vectơ pháp tuyến là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,017

Trong không khí Oxyz, cho điểm M(3;2;-1). Hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục Oz là yếu tố:

Xem đáp án » 18/06/2022 900

Trong không khí Oxyz , cho ba điểm M(2;0;0), N(0;1;0) và P(0;0;2). Mặt phẳng (MNP) có phương trình là

Xem đáp án » 18/06/2022 770

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;0;-1) và mặt phẳng (P): x+ y -z -3 =0. Mặt cầu (S) có tâm I nằm trên mặt phẳng  (P), trải qua điểm A và gốc tọa độ O sao cho chu vi tam giác OIA bằng 6 +2. Phương trình mặt cầu  (S) là

Xem đáp án » 18/06/2022 762

Cho đường thẳng ∆  trải qua điểm M(2;0;-1) và có vectơ chỉ phương a→=(4;-6; 2). Phương trình tham số của đường thẳng ∆ là:

Xem đáp án » 18/06/2022 516

 • Câu hỏi:

  Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là (left( 1;1;1 right),,left( 2;3;4 right),,left( 7;7;5 right)). Diện tích của hình bình hành đó bằng

  Lời giải tìm hiểu thêm:

  Đáp án đúng: A

  Gọi 3 đỉnh theo thứ tự là (A,B,C)

  (overrightarrow AB  = left( 1;2;3 right),overrightarrow AC  = left( 6;6;4 right))

  (S_hbh = left| left[ overrightarrow AB ,overrightarrow AC right] right| )(,= sqrt left( – 10 right)^2 + 14^2 + left( – 6 right)^2  = 2sqrt 83 )

 • Những vướng mắc liên quan

  Trong không khí cho A ( 1 ; 1 ; 1 ) ; B ( 2 ; 3 ; 4 )   v à   C ( 7 ; 7 ; 5 ) . Diện tích của hình bình hành đó bằng

  A.  2 83

  B.  83

  C.  83

  D.  83 2

  Trong không khí cho  A ( 1 ; 1 ; 1 ) ; B ( 2 ; 3 ; 4 )   v à   C ( 7 ; 7 ; 5 ) .  Diện tích của hình bình hành đó bằng

  A.  2 83

  B.  83

  C.  83

  D.  83 2

  Trong không khí tọa độ Oxyz, cho ba điểm M ( 1 ; 1 ; 1 ) ,   N ( 2 ; 3 ; 4 ) ,   P ( 7 ; 7 ; 5 ) .   Để tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tọa độ điểm Q. là

  A. Q.(-6;5;2).

  B. Q.(6;5;2). 

  C. Q.(6;-5;2).

  D. Q.(-6;-5;-2).

  Trong không khí tọa độ Oxyz, cho ba điểm M ( 1 ; 1 ; 1 ) ,   N ( 2 ; 3 ; 4 ) ,   P ( 7 ; 7 ; 5 ) .   Để tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tọa độ điểm Q. là

  A. Q.(-6;5;2).

  B. Q.(6;5;2).

  C. Q.(6;-5;2).

  D. Q.(-6;-5;-2).

  Trong không khí tọa độ Oxyz cho ba điểm   M ( 1 ; 1 ; 1 ) ;   N ( 2 ; 3 ; 4 ) ;   P ( 7 ; 7 ; 5 ) . Để tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tọa độ điểm Q. là

  A. Q.(-6;5;2)

  B. Q.(6;5;2)

  C. Q.(6;-5;2)

  D. Q.(-6;-5;-2)

  Reply
  6
  0
  Chia sẻ

  Clip Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong;1;1;2;3;4 7;7;5 diện tích s quy hoạnh của hình bình hành đó bằng ?

  You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong;1;1;2;3;4 7;7;5 diện tích s quy hoạnh của hình bình hành đó bằng tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Cập nhật Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong;1;1;2;3;4 7;7;5 diện tích s quy hoạnh của hình bình hành đó bằng miễn phí

  Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong;1;1;2;3;4 7;7;5 diện tích s quy hoạnh của hình bình hành đó bằng Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong;1;1;2;3;4 7;7;5 diện tích s quy hoạnh của hình bình hành đó bằng

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong;1;1;2;3;4 7;7;5 diện tích s quy hoạnh của hình bình hành đó bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #đỉnh #của #một #hình #bình #hành #có #tọa #độ #là #diện #tích #của #hình #bình #hành #đó #bằng