Kinh Nghiệm về Bảo hiểm tai nạn không mong muốn trong bảo hiểm xã hội 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bảo hiểm tai nạn không mong muốn trong bảo hiểm xã hội được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 04:54:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

225

Mục lục nội dung bài viết

 • 1. Bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao độnglà gì?
 • 2. Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động
 • 3. Có nên phải tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động hay là không ?
 • 4. Mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động
 • 5. Mức hưởng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động

Nội dung chính

 • Mục lục nội dung bài viết
 • 1. Bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao độnglà gì?
 • 2. Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động
 • 3. Có nên phải tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động hay là không ?
 • 4. Mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động
 • 5. Mức hưởng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động

1. Bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao độnglà gì?

Theo khoản 8 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, “tai nạn không mong muốn lao động” là tai nạn không mong muốn gây tổn thương cho bất kì bộ phận, hiệu suất cao nào của khung hình hoặc gây tử vong cho những người dân lao động, xẩy ra trong quy trình lao động, gắn sát với việc thực thi việc làm, trách nhiệm lao động.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 đều không quy định rõ ràng về khái niệm “bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động” mà chỉ quy định về Quỹ bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp là một quỹ thành phần của Quỹ BHXH. Việc đóng, hưởng, quản lí và sử dụng quỹ thực thi theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Có thể hiểu đơn thuần và giản dị rằng, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động là chủ trương phúc lợi xã hội nhằm mục đích bù đắp một phần tổn thất cho những người dân lao động mang tính chất chất thiết thức và hữu ích, chia sẻ rủi ro không mong muốn Một trong những doanh nghiệp và tương hỗ cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng ngừa tai nạn không mong muốn lao động.

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động

Theo Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, những đối tượng người dùng nên phải tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức và viên chức;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan trách nhiệm, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác thao tác cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân;

– Hạ sĩ quan, chiến sỹ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác thao tác khác trong tổ chức triển khai cơ yếu;

>> Xem thêm: Thủ tục báo tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

– Người thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không gồm có người lao động là người giúp việc mái ấm gia đình;

– Người quản trị và vận hành doanh nghiệp, người quản trị và vận hành điều hành quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương.

– Người sử dụng lao động thuộc tham gia bảo BHXH bắt buộc: cơ quan nhà nước, cty sự nghiệp, cty vũ trang nhân dân; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội khác; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ marketing thương mại thành viên, tổng hợp tác, tổ chức triển khai khác và thành viên có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

– Cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên khác có liên quan đến công tác thao tác bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động

>>Xem thêm:Hồ sơ hưởng tai nạn không mong muốn lao động khi bị tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ

3. Có nên phải tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động hay là không ?

Công dân được phép làm những việc mà pháp lý không cấm. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định 88/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 thì những đôi tượng được quy định sẽ là những đối tượng người dùng nên phải tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động. trái lại, nếu những thành viên, tổ chức triển khai không thuộc đối tượng người dùng được quy định trong luật thì hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động tự nguyện. Tuy nhiên, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động. Khi tham gia giao kết một hợp đồng lao động, người lao động nên đảm bảo cho mình được kí phối hợp đồng lao động khá đầy đủ quyền và trách nhiệm và trách nhiệm, tránh tình trạng người tiêu dùng lao động không phụ trách thực thi khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm cho mình như: không trả lương, bắt thao tác lao động cực nhọc quá với hợp đồng giao kết ban đầu, không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc… Như vậy, khi người lao động tham gia hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác một cách đúng và hợp pháp, như vậy bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động sẽ tiến hành phát huy.

Người lao động cũng cần phải lưu ý, theo khoản 2 Điều 41 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

2. Mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp được xem trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động và do người tiêu dùng lao động đóng.

Như vậy, người lao động sẽ không còn phải đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động mà việc đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động này sẽ là trách nhiệm của người tiêu dùng lao động.

>> Xem thêm: Bảo hiểm con người là gì ? Bảo hiểm nhân thọ là gì ? Bảo hiểm phi nhân thọ là gì ?

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 43 của Luật An toàn, vệ sinh lao động cũng quy định: Trường hợp người lao động giao phối hợp đồng lao động với nhiều người tiêu dùng lao động thì người tiêu dùng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng người dùng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

4. Mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động

Căn cứ Điều 4 Nghị định 58/2022/NĐ-CP, quy định về mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định như sau:

Điều 4. Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bênh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho những người dân lao động quy định tại những điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc mái ấm gia đình, theo một trong những mức sau:

a) Mức đóng thông thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm vị trí căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được vận dụng riêng với những người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc những cty của Đảng, Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, quân đội, công an, cty sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm vị trí căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được vận dụng riêng với doanh nghiệp bảo vệ Đk theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

2. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở riêng với từng người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ marketing thương mại thành viên, tổng hợp tác hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo thành phầm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo Đk từng trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực thi hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Như vậy, riêng với trường hợp người lao động là hạ sĩ quan, chiến sỹ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí:

Mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động = 0.5% x Tiền lương tháng đóng BHXH

Đối với doanh nghiệp có đủ Đk đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động cho những người dân lao động với mức thấp hơn (có văn bản đề xuất kiến nghị và được đồng ý):

Mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động = 0.3% x Tiền lương tháng đóng BHXH

Đối với những trường hợp còn sót lại thuộc đối tượng người dùng bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động:

Mức đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động = 0.5% x Tiền lương tháng đóng BHXH

>> Xem thêm: Hướng dẫn phương pháp tính bảo hiểm thất nghiệp theo quy định luật lúc bấy giờ ?

Ngoài ra, những doanh nghiệp có đủ Đk đóng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động với mức thấp hơn mức thông thường cũng khá được quy định trong Điều 5 Nghị định này. Cụ thể:

– Nếu trong 3 năm doanh nghiệp không biến thành xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không biến thành truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp lý về bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội

– Trong 3 năm luôn thực thi báo cáo định kì tai nạn không mong muốn lao động và báo cáo về bảo vệ an toàn và uy tín, vệ sinh lao động đúng chuẩn, khá đầy đủ

– Tần suất tai nạn không mong muốn lao động của năm liền trước phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn không mong muốn lao động trung bình của 3 năm liền trước đó, hoặc không để xẩy ra tai nạn không mong muốn lao động trong 3 năm liền trước năm đề xuất kiến nghị.

Nếu thỏa mãn nhu cầu đủ cả 3 Đk kể trên thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhận được quyết định hành động vận dụng mức đóng thấp hơn mức đóng thông thường do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

5. Mức hưởng bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động

Căn cứ Điều 42Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Quỹ bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp được sử dụng để chi trả những khoản sau:

– Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp riêng với những trường hợp đủ Đk hưởng; trả phí khám giám định riêng với trường hợp người lao động dữ thế chủ động đi khám giám định mức suy giảm kĩ năng lao động mà kết quả khám giám định đủ Đk để kiểm soát và điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Chi trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp. phục vụ.

– Chi tương hỗ phương tiện đi lại trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

>> Xem thêm: Quy định mức lương tối thiểu vùng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022

– Chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

– Chi tương hỗ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro không mong muốn về tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. khi trở lại thao tác.

– Chi phí quản trị và vận hành bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Chi đóng bảo hiểm y tế cho những người dân nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

>>Xem thêm:Trợ cấp khi bị tai nạn không mong muốn lao động

Trên đấy là tư vấn của chúng tôi về những quy định mới về bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết yếu tố hoặc/và có sự vướng ngại, vướng mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý người tiêu dùng.Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗtrợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phậntư vấn pháp lý trực tuyến qua tổng đài điện thoạisố:1900.6162để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp lý Bảo hiểm xã hội- Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 và Cách tính lương hàng tháng tại doanh nghiệp ra làm sao?

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Bảo hiểm tai nạn không mong muốn trong bảo hiểm xã hội ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bảo hiểm tai nạn không mong muốn trong bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bảo hiểm tai nạn không mong muốn trong bảo hiểm xã hội miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bảo hiểm tai nạn không mong muốn trong bảo hiểm xã hội miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bảo hiểm tai nạn không mong muốn trong bảo hiểm xã hội

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bảo hiểm tai nạn không mong muốn trong bảo hiểm xã hội vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bảo #hiểm #tai #nạn #trong #bảo #hiểm #xã #hội