Mẹo Hướng dẫn Cách mạng tháng 8 trình làng trong vòng 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cách mạng tháng 8 trình làng trong vòng được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 14:41:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

74

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ những xiềng xích thực dân gần 100 trong năm này để gây hình thành nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chính sách quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chính sách Dân chủ cộng hòa.” (Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập). Đó là một trang vàng của lịch sử dân tộc bản địa Việt Nam mà mọi khi nhắc lại từng người dân Việt Nam không khỏi tự hào và càng quyết tâm đoàn kết hơn thế nữa để giữ vững nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Nội dung chính

 • Phân tích cách mạng tháng Tám, năm 1945
 • 1. Bối cảnh lịch sử
 • 2. Diễn biến Cách mạng tháng Tám
 • 3. Tổng khởi nghĩa Tp Hà Nội Thủ Đô
 • 4. Diễn biến tại Huế
 • 5. Diễn biến tại miền Nam

 Lệnh tổng khởi nghĩa được phát hành rộng tự do và được toàn thể nhân dân đống ý hưởng ứng.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tại bán hòn đảo Sơn Trà – Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng chính thức mở đầu cuộc xâm lược việt nam. Ngày thứ 3/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam Ra đời, lãnh đạo nhân dân toàn nước đứng lên chống thực dân, đế quốc, giành độc lập cho dân tộc bản địa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những cao trào cách mạng trình làng trên khắp toàn nước với khí thế sôi sục.

Ngày 09/3/1945, phát xít Nhật thay máu chính quyền hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định hành động phát động một cao trào. Tháng 3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”. Tháng 4/1945, Trung ương triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định hành động nhiều yếu tố quan trọng, thống nhất những lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16/4/1945, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức triển khai những Ủy ban Dân tộc giải phóng những cấp và sẵn sàng sẵn sàng xây dựng Ủy ban giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam. Từ tháng bốn/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật, cứu nước trình làng mạnh mẽ và tự tin. Đầu tháng 5/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm vị trí căn cứ chỉ huy cách mạng toàn nước. Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) xác lập: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới”  và quyết định hành động phát động toàn dân khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực từ tay phát xít Nhật và tay sai trước lúc quân Đồng minh vào Đông Dương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân toàn nước hàng loạt tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành cơ quan ban ngành thường trực. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối thời gian tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, cơ quan ban ngành thường trực trong toàn nước về tay nhân dân.

 Ngày 19/8/1945, cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ Phủ Khâm sai Bắc Kỳ, trại lính bảo an và những cơ sở của chính phủ nước nhà bù nhìn. Đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước trong mặt trận dân tộc bản địa thống nhất to lớn để tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa long trời, lở đất, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, là hình tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, của ý chí quật cường không chịu mất nước, không cam làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình ấm no, niềm sung sướng của dân tộc bản địa Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm; đồng thời, là thắng lợi của việc phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh mẽ và tự tin của thời đại. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi cùng với bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo và tuyên đọc đã khai sinh ra chính sách dân chủ cộng hòa của Việt Nam. Lập nên cơ quan ban ngành thường trực cách mạng do nhân dân làm chủ trong toàn nước, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập tự do.

Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc với những bài học kinh nghiệm tay nghề quý báu, như một ngọn đuốc soi sáng cho từng toàn bộ chúng ta nhận thức khá đầy đủ trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay trong việc vận dụng và tăng trưởng những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý giá của Cách mạng tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 76 năm qua vào sự nghiệp tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn và hội nhập quốc tế, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

Phân tích cách mạng tháng Tám, năm 1945

 • 1. Bối cảnh lịch sử
 • 2. Diễn biến Cách mạng tháng Tám
 • 3. Tổng khởi nghĩa Tp Hà Nội Thủ Đô
 • 4. Diễn biến tại Huế
 • 5. Diễn biến tại miền Nam

1. Bối cảnh lịch sử

Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ, phe Trục gồm Đức, Ý, Nhật đánh lại phe Đồng Minh gồm Anh, Pháp, Liên Xô. Sau có Mỹ và nhiều nước nữa tham chiến (trong số đó có Việt Minh, Pathet Lào, Issarak Campuchia tại Đông Dương

Vào tháng 9 năm 1940, ngay giữa Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, Chính phủ Vichy của Pháp, vì đã đầu hàng Đức Quốc xã, đồng ý cho quân đội Nhật Bản đổ xô vào Bắc Kỳ. Ngay lập tức, quân đội Nhật dùng đó làm bàn đạp ảnh hưởng đến những mặt trận Trung Quốc và Khu vực Đông Nam Á. Trên thực tiễn, đấy là một điểm quan trọng trong kế hoạch quân sự chiến lược của Nhật nhằm mục đích thống trị toàn bộ Khu vực Đông Nam Á. Trong khi chờ đón cuộc đại thắng của Đức tại châu Âu, Nhật trong thời điểm tạm thời duy trì khối mạng lưới hệ thống bảo lãnh của Pháp tại Đông Dương. (Trong những trận đánh lớn hồi đó hoàn toàn có thể kể tới việc thủy quân và không quân Nhật xuất phát từ Cam Ranh và Sài Gòn tiêu diệt Hạm đội Viễn Đông của Anh).

Thời gian này, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp, như Khởi nghĩa Nam Kỳ, Khởi nghĩa Bắc Sơn, Xô-viết Nghệ Tĩnh nhưng đều thất bại. Những binh lính tham gia trận chiến tranh Thái Lan thực thi cuộc Binh biến Đô Lương cũng thất bại.

Vào tháng 5 năm 1941, những lực lượng ái quốc, trong số đó nòng cốt là Đảng Cộng sản Đông Dương, do Hồ Chí Minh đứng vị trí số 1, tập hợp tại một khu vực gần biên giới Việt–Trung, tham gia một tổ chức triển khai đứng về phía Đồng Minh giành độc lập cho Việt Nam, gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh, thường được gọi tắt là Việt Minh. Tổ chức này xây dựng một chiến khu do họ trấn áp ở biên giới Việt–Trung.

Trong bài thơ Lịch sử việt nam viết năm 1941 để cổ vũ nhân dân, Hồ Chí Minh đã phân tích tình hình:

“ Bây giờ Pháp mất nước rồi,

Không đủ sức, không đủ người trị ta.

Giặc Nhật Bản thì mới qua,

Cái nền thống trị chưa ra mối mành.

Lại cùng Tàu, Mỹ, Hà, Anh,

Khắp nơi có cuộc trận chiến tranh rầy rà.

Ấy là nhịp tốt cho ta,

Nổi lên Phục hồi nước nhà tổ tông.”

Phần niên biểu bài thơ kết thúc là mốc: “1945 – Việt Nam độc lập”, đây sẽ là một lời “tiên tri” đúng chuẩn kỳ lạ. Vì bài thơ viết năm 1941, vậy mà Hồ Chí Minh đã Dự kiến đúng chuẩn Việt Nam sẽ giành được độc lập vào năm 1945 (Cách mạng Tháng Tám trình làng vào đúng năm 1945).

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Võ Nguyên Giáp xây dựng một trung đội 34 người mang tên Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (một trong những tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam), ngay sau khi xây dựng đã tiến đánh quân Nhật, mở rộng chiến khu. Trước khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, chiến khu đã gồm có nhiều tỉnh vùng đông Bắc Bắc Bộ, gọi là chiến khu Việt Bắc.

Trong khi đó, phản ứng trước sự việc kiện Nhật thay máu chính quyền Pháp, giành quyền trấn áp toàn bộ Đông Dương, ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” nhằm mục đích phát động cao trào kháng Nhật cứu nước (thay đổi hình thức tuyên truyền, tổ chức triển khai đấu tranh để thích phù thích hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa, tập dượt quần chúng tiến lên khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực).

Dưới sự cai trị của Nhật, từ thời điểm tháng 10 năm 1944 đến tháng 5 năm 1945, nạn đói kinh khủng trình làng làm 2 triệu người chết. Đây là thời cơ để Việt Minh xây dựng lực lượng lớn khắp toàn nước, họ tập hợp nhân dân phá những kho thóc Nhật để lấy gạo phát cho dân đói. Giáo sư kinh tế tài chính Đặng Phong nhìn nhận việc xử lý và xử lý được nạn đói là nguyên do lý giải tại sao tuyệt đại hầu hết dân chúng đã tin và đi theo Việt Minh[1]. Đồng thời, một đại hội đại biểu toàn quốc họp trên chiến khu, xây dựng Quốc dân Đại hội, tức quốc hội lâm thời. Khi Nhật thất bại, khởi nghĩa nổ ra trên toàn quốc, đó là Cách mạng tháng Tám. Cách mạng trình làng nhanh gọn với việc tham gia của hầu hết dân chúng, Việt Minh giành được cơ quan ban ngành thường trực trên toàn nước chỉ trong mức chừng mười ngày.

Tại châu Âu, Đức thất trận và đầu hằng ngày 7 tháng 5 năm 1945. Ngày 6 tháng 8, Hoa Kỳ ném hai trái bom nguyên tử trên hòn đảo Hiroshima và Nagasaki. Ngày 15 tháng 8, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng vô Đk. Quân Nhật tại Việt Nam xấp xỉ nhưng không tan rã, thậm chí còn vẫn không thay đổi khí giới và những chốt phòng thủ. Tuyên bố Potsdam của Anh, Mỹ và Trung Hoa Dân quốc gửi Nhật ngày 26 tháng 7 không nói rõ phần lãnh thổ nào của Đông Dương sẽ do ai giải giới vũ khí mà chỉ nói những vùng lãnh thổ do Nhật Bản chiếm hữu được bằng vũ lực sẽ tiến hành những nước liên minh vào giải giới. Tuyên bố cũng không nhắc tới việc vùng nào do ai giải giới mà chỉ nói là phe Đồng minh (gồm có cả Việt Minh) sẽ tham gia giải giới. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật lúc đó là Suzuki tuyên bố Tuyên bố Potsdam không ràng buộc thêm bất kể trách nhiệm và trách nhiệm nào với Nhật Bản so với Tuyên bố Cairo trước đó. Thậm chí phía Nhật đã bác bỏ Tuyên bố Potsdam.[3] Tới 10/08/1945, phía Nhật mới đồng ý Tuyên bố Potsdam.

Trước tình hình đó, Nhật chuyển giao cho Khâm sai Bắc Kỳ, Phan Kế Toại, cỗ máy hành chính địa phương, Sở Bảo An, Sở Mật thám TW, Sở Kiểm duyệt và một số trong những văn phòng khác. Nhật chỉ giữ quyền trấn áp Ngân hàng Đông Dương và Phủ Toàn quyền. Đầu tháng 8/1945, cán bộ Việt Minh Đoàn Xuân Tín được giao trách nhiệm gặp Phan Kế Toại để tóm gọn tư tưởng và vận động ông ủng hộ Việt Minh, đồng thời thăm dò thái độ của Chính phủ Trần Trọng Kim. Sau đó, Khâm sai Phan Kế Toại gặp Nguyễn Khang, người do Xứ ủy Bắc Kỳ cử đến. Ông đề xuất kiến nghị Việt Minh tham gia Chính phủ Bảo Đại và ngừng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chống Nhật nhưng Nguyễn Khang bác bỏ.

2. Diễn biến Cách mạng tháng Tám

Khi nhậm chức, Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo của chính phủ nước nhà Trần Trọng Kim đã ra lệnh thả Hàng trăm tù chính trị bị Pháp giam giữ trước đó gồm có đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và những đảng phái vương quốc, đồng thời được cho phép những tổ chức triển khai, hội đoàn chính trị được hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch. Tin đồn lực lượng quân Nhật sắp sửa đầu hàng đã phủ rộng tự do nơi tại miền Bắc, tận dụng thời cơ, dân chúng đã tụ tập biểu tình, bãi công nhiều nơi, như ở Thái Bình vào trong ngày 11 tháng 8. Từ ngày 12 tháng 8 năm 1945, những cty Giải phóng quân của Việt Minh lần lượt tiến công những đồn Nhật ở những tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái,… và tương hỗ nhân dân những tỉnh này tiến lên giành cơ quan ban ngành thường trực tại những tỉnh lỵ.

Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào ngày 13 tháng 8 năm 1945, dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh với việc tham gia của Trường Chinh (chủ tọa), Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng đã nhận được định rằng, Đk cho Tổng khởi nghĩa đã chín muồi và sẵn sàng sẵn sàng lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được xây dựng gồm: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị và Chu Văn Tấn. Tuy nhiên, nhiều nơi nổi dậy khi chưa nhận được thông tư của Trung ương. Một đoàn cán bộ gồm Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Huy Cận vào Huế, và Hoàng Quốc Việt, Cao Hồng Lãnh, Nguyễn Thị Thập vào Sài Gòn để đôn đốc khởi nghĩa.

Ngày 16 tháng 8, một số trong những cán bộ Đảng Cộng sản và Việt Minh dù chưa nhận được lệnh khởi nghĩa nhưng vị trí căn cứ vào tình hình hiện tại và thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” đã quyết định hành động cùng nhân dân khởi nghĩa, khởi nghĩa phủ rộng rộng tự do ra ra xã thuộc những tỉnh ở đồng bằng sông Hồng như Thanh Hóa, Thái Bình,…

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, một cty Giải phóng quân của Việt Minh do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào (Tuyên Quang) kéo về vây hãm, tiến công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên.

3. Tổng khởi nghĩa Tp Hà Nội Thủ Đô

Sáng ngày 19 tháng 8, hàng trăm vạn người dân ở Tp Hà Nội Thủ Đô và những tỉnh lân cận theo những ngả đường kéo về TT vui chơi quảng trường Nhà hát Lớn Tp Hà Nội Thủ Đô. Khoảng 10 giờ rưỡi, cuộc mít tinh lớn trước đó chưa từng có của quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ, của tổ chức triển khai Việt Minh Hoàng Diệu Tp Hà Nội Thủ Đô đã trình làng. Đại diện Việt Minh tuyên bố: Tổng khởi nghĩa! Chỉ đạo khởi nghĩa ở Tp Hà Nội Thủ Đô có Nguyễn Khang, Trần Tử Bình, Nguyễn Quyết.

Trong điện gửi về Tokyo, Đại sứ Nhật tại Đông Dương xác nhận: “Chiều ngày 19, Đại sứ đã ‘được mời’ đến dự cuộc gặp với những lãnh đạo Etsumei (Việt Minh) và đã tham gia bàn luận với những người dân đó, được xem thể những nhà chức trách chính thức.”

4. Diễn biến tại Huế

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, chính phủ nước nhà Trần Trọng Kim tổ chức triển khai mít tinh trình làng quốc dân, nhưng bởi sự ủng hộ của người dân, cuộc mít tinh đã biến trở thành cuộc tuần hành ủng hộ lực lượng Việt Minh. Ngày 23/8, khởi nghĩa ở Huế giành thắng lợi. Chỉ đạo khởi nghĩa có Nguyễn Chí Thanh và Tố Hữu. Cuộc khởi nghĩa có sự góp phần của lực lượng Thanh niên tiền tuyến (Thanh niên Phan Anh), đây vốn là bộ phận bảo vệ trị an của chính phủ nước nhà Trần Trọng Kim nhưng khi cách mạng nổ ra đã quay sang ủng hộ Việt Minh.

Theo ông Phạm Khắc Hòe, nguyên Tổng lý Ngự tiền văn phòng của triều Nguyễn thì cho tới những ngày ở đầu cuối, Trần Trọng Kim vẫn ra sức giữ ngôi báu cho nhà Nguyễn nhưng đành chịu bất lực vì những thành viên nội những do ông ta xây dựng đều muốn từ chức và quay sang ủng hộ Việt Minh:

“Rõ ràng là Trần Trọng Kim đã hạ quyết tâm phục vụ quan thầy Nhật đến cùng… Ngày 17/8, chính phủ nước nhà họp. Ông Trần Đình Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu: “Toàn dân thắt chặt đoàn kết chung quanh tổ chức triển khai mạnh nhất, nhiệt huyết nhất, tức là Việt Minh, làm cho quốc tế không thể giở thủ đoạn “chia để trị” ra được nữa. Vậy, tôi đề xuất kiến nghị toàn bộ chúng ta rút lui ngay, nhường hẳn quyền bính cho Việt Minh. Theo tôi nghĩ thì cả Hoàng đế cũng nên rút lui”. Câu nói này làm cho Trần Trọng Kim nhảy dựng người lên, nghiêm khắc lên án Trần Đình Nam dám đòi nhà vua bỏ ngôi báu. Một cuộc tranh luận sôi sục dấy lên.

Các bộ trưởng liên nghành có thiện chí đều xin từ chức. Chính phủ Trần Trọng Kim không thể tồn tại được. Ông Trần Trọng Kim có mong ước duy trì nó cũng không được. Ông đành ấm ức đồng ý thực tiễn phũ phàng chứ không phải tự nguyện nhường quyền cho Việt Minh.

Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa được xây dựng sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 là kết quả của cuộc đấu tranh thành tháp, gian truân, đầy quyết tử của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Pháp, Nhật và tay sai, chứ đâu phải là một chính phủ nước nhà chuyển tiếp êm thấm. Càng không phải là nhờ thiện chí của ông Thủ tướng Trần Trọng Kim!

5. Diễn biến tại miền Nam

Ở Sài Gòn, hành vi chuyển giao quyền lực tối cao có ý nghĩa hình tượng quan trọng là lời cam kết ngày 22 tháng 8 của Thống chế Terauchi với Trần Văn Giàu và Phạm Ngọc Thạch – hai đại diện thay mặt thay mặt cao cấp của Việt Minh – về việc quân Nhật không can thiệp nếu Việt Minh giành cơ quan ban ngành thường trực. Ông Terauchi còn trao kiếm thành viên và khẩu súng tùy thân cho đại diện thay mặt thay mặt của Việt Minh để làm tin

Tại Sài Gòn, Huỳnh Phú Sổ phối hợp những tổ chức triển khai chính trị Cao Đài, Hoà Hảo, Việt Nam Quốc dân đảng, Đại Việt Quốc dân đảng… thành Mặt trận Quốc gia Việt Nam Thống nhất, tổ chức triển khai một cuộc biểu tình lớn chống Pháp.

Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Việt Minh và Thanh niên Tiền phong làm nòng cốt tổ chức triển khai biểu tình và giành cơ quan ban ngành thường trực tại Sài Gòn (nơi chịu sự cai trị trực tiếp của Nhật). Chỉ đạo nổi dậy ở nội thành của thành phố là nhóm Việt Minh Tiền phong do Trần Văn Giàu chỉ huy.

Đến ngày 30 tháng 8, Việt Minh giành được cơ quan ban ngành thường trực toàn quốc. Hai tỉnh giành được cơ quan ban ngành thường trực ở đầu cuối là Hà Tiên và Đồng Nai Thượng.

Luật Minh Khuê (sưu tầm, sửa đổi và biên tập và phân tích)

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Cách mạng tháng 8 trình làng trong vòng ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách mạng tháng 8 trình làng trong vòng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách mạng tháng 8 trình làng trong vòng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách mạng tháng 8 trình làng trong vòng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách mạng tháng 8 trình làng trong vòng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách mạng tháng 8 trình làng trong vòng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #mạng #tháng #diễn #trong #vòng