Contents

Mẹo Hướng dẫn Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-28 01:50:17 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

183

Đồ thị và biểu đồ phục vụ cho bạn những cách trực quan để màn biểu diễn tài liệu. Vì vậy, nếu bạn muốn hiển thị những phần của tài liệu tổng thể, thì biểu đồ tròn là cách tốt nhất. You hoàn toàn có thể tạo và tùy chỉnh biểu đồ tròn trong Google Sheets một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets

Tạo biểu đồ trong Google Sheets không cầu kỳ so với những gì bạn nghĩ. Chọn tài liệu bạn muốn sử dụng cho biểu đồ. Sau đó, nhấp vào Insert > Chart.

You sẽ ngay lập tức thấy một biểu đồ được đề xuất kiến nghị xuất hiện nhờ vào tài liệu của bạn. Nó hoàn toàn có thể là một biểu đồ hình tròn trụ, nhưng nếu không,  bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

Chọn biểu đồ và nhấp vào ba dấu chấm hiển thị ở trên cùng bên phải. Nhấp vào “Edit Chart” để mở menu Chart Editor.

Trên tab Setup, hãy nhấp vào Chart Type. Lướt xuống phần Pie và chọn kiểu biểu đồ hình tròn trụ bạn muốn sử dụng. You hoàn toàn có thể chọn biểu đồ tròn, biểu đồ Doughnut hoặc biểu đồ tròn 3D.

Sau đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những tùy chọn khác trên tab Setup để kiểm soát và điều chỉnh phạm vi tài liệu, quy đổi hàng và cột hoặc sử dụng số 1 tiên làm tiêu đề.

Tùy chỉnh biểu đồ tròn trong Google Sheets

Nhấp vào tab Customize ở menu Chart Editor. You sẽ thấy một số trong những phần; hầu hết đều phải có sẵn cho toàn bộ nhiều chủng loại biểu đồ bạn sử dụng trong Google Sheets.

Trong Chart Style, bạn hoàn toàn có thể chọn màu nền, kiểu phông chữ và màu đường viền biểu đồ.

Trong phần Chart & Axis Titles, hoàn toàn có thể thay đổi tiêu đề, thêm phụ đề và định dạng phông chữ.

Trong Legend, bạn hoàn toàn có thể xác định chú giải và chọn kiểu phông chữ, kích thước, định dạng và sắc tố.

Đối với biểu đồ tròn nói riêng, bạn có hai phần tương hỗ update để thao tác với: Pie ChartPie Slice. Những khu vực này được cho phép bạn tùy chỉnh theo ý muốn.

Trong Pie Chart, thêm và kiểm soát và điều chỉnh ở TT hoặc chọn màu đường viền cho biểu đồ. Sau đó, bạn hoàn toàn có thể thêm nhãn cho những lát riêng lẻ nếu muốn. You hoàn toàn có thể tùy chỉnh từ Nhãn, Giá trị, Phần trăm hoặc Giá trị. Nếu bạn thêm nhãn lát cắt, thì bạn hoàn toàn có thể định dạng kiểu phông chữ, kích thước, định dạng và sắc tố.

Trong phần Pie Slice, bạn hoàn toàn có thể thay đổi màu của từng lát cắt bằng phương pháp chọn từ list thả xuống, tiếp theo đó chọn màu phía dưới. You cũng hoàn toàn có thể sử dụng Distance From Center để làm cho những lát rõ ràng tách ra từ nửa biểu đồ.

Các tùy chọn biểu đồ tương hỗ update

You hoàn toàn có thể di tán biểu đồ bằng phương pháp chọn và kéo biểu đồ đến nơi bạn muốn. You cũng hoàn toàn có thể thay đổi kích thước biểu đồ bằng phương pháp kéo góc.

Nếu bạn muốn xóa biểu đồ, tải xuống, xuất bản, sao chép hoặc di tán biểu đồ hoặc thêm văn bản thay thế, hãy nhấp vào ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của biểu đồ.

Google Sheets giúp việc tạo và tùy chỉnh biểu đồ trở nên thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể thay tên cột hoặc hàng trong Google Sheets tại đây.

Đồ thị và biểu đồ phục vụ cho bạn những cách trực quan để màn biểu diễn tài liệu. Vì vậy, nếu bạn muốn hiển thị những phần của tài liệu tổng thể, thì biểu đồ tròn là cách tốt nhất. You hoàn toàn có thể tạo và tùy chỉnh biểu đồ tròn trong Google Sheets một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets

Tạo biểu đồ trong Google Sheets không cầu kỳ so với những gì bạn nghĩ. Chọn tài liệu bạn muốn sử dụng cho biểu đồ. Sau đó, nhấp vào Insert > Chart.

You sẽ ngay lập tức thấy một biểu đồ được đề xuất kiến nghị xuất hiện nhờ vào tài liệu của bạn. Nó hoàn toàn có thể là một biểu đồ hình tròn trụ, nhưng nếu không,  bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

Chọn biểu đồ và nhấp vào ba dấu chấm hiển thị ở trên cùng bên phải. Nhấp vào “Edit Chart” để mở menu Chart Editor.

Trên tab Setup, hãy nhấp vào Chart Type. Lướt xuống phần Pie và chọn kiểu biểu đồ hình tròn trụ bạn muốn sử dụng. You hoàn toàn có thể chọn biểu đồ tròn, biểu đồ Doughnut hoặc biểu đồ tròn 3D.

Sau đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng những tùy chọn khác trên tab Setup để kiểm soát và điều chỉnh phạm vi tài liệu, quy đổi hàng và cột hoặc sử dụng số 1 tiên làm tiêu đề.

Tùy chỉnh biểu đồ tròn trong Google Sheets

Nhấp vào tab Customize ở menu Chart Editor. You sẽ thấy một số trong những phần; hầu hết đều phải có sẵn cho toàn bộ nhiều chủng loại biểu đồ bạn sử dụng trong Google Sheets.

Trong Chart Style, bạn hoàn toàn có thể chọn màu nền, kiểu phông chữ và màu đường viền biểu đồ.

Trong phần Chart & Axis Titles, hoàn toàn có thể thay đổi tiêu đề, thêm phụ đề và định dạng phông chữ.

Trong Legend, bạn hoàn toàn có thể xác định chú giải và chọn kiểu phông chữ, kích thước, định dạng và sắc tố.

Đối với biểu đồ tròn nói riêng, bạn có hai phần tương hỗ update để thao tác với: Pie ChartPie Slice. Những khu vực này được cho phép bạn tùy chỉnh theo ý muốn.

Trong Pie Chart, thêm và kiểm soát và điều chỉnh ở TT hoặc chọn màu đường viền cho biểu đồ. Sau đó, bạn hoàn toàn có thể thêm nhãn cho những lát riêng lẻ nếu muốn. You hoàn toàn có thể tùy chỉnh từ Nhãn, Giá trị, Phần trăm hoặc Giá trị. Nếu bạn thêm nhãn lát cắt, thì bạn hoàn toàn có thể định dạng kiểu phông chữ, kích thước, định dạng và sắc tố.

Trong phần Pie Slice, bạn hoàn toàn có thể thay đổi màu của từng lát cắt bằng phương pháp chọn từ list thả xuống, tiếp theo đó chọn màu phía dưới. You cũng hoàn toàn có thể sử dụng Distance From Center để làm cho những lát rõ ràng tách ra từ nửa biểu đồ.

Các tùy chọn biểu đồ tương hỗ update

You hoàn toàn có thể di tán biểu đồ bằng phương pháp chọn và kéo biểu đồ đến nơi bạn muốn. You cũng hoàn toàn có thể thay đổi kích thước biểu đồ bằng phương pháp kéo góc.

Nếu bạn muốn xóa biểu đồ, tải xuống, xuất bản, sao chép hoặc di tán biểu đồ hoặc thêm văn bản thay thế, hãy nhấp vào ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của biểu đồ.

Google Sheets giúp việc tạo và tùy chỉnh biểu đồ trở nên thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể thay tên cột hoặc hàng trong Google Sheets tại đây.

Clip Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tạo #biểu #đồ #tròn #trong #Google #Sheets