Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-03 19:19:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

18

Để tìm độ dài đường chéo hình chữ nhật, bạn hoàn toàn có thể chỉ việc một công thức. Tuy nhiên, không phải bài toán nào thì cũng chỉ việc một công thức là xong. Điều cần làm tốt nhất là bạn hãy nắm thật rõ những cách tìm độ dài đường chéo hình chữ nhật rất khác nhau.

Nội dung chính

 • Đường chéo hình chữ nhật là gì?
 • Cách tính đường chéo hình chữ nhật
 • Bài tập vận dụng 
 • II.CÔNG THỨC TÍNH ĐƯỜNG CHÉO HÌNH CHỮ NHẬT
 • III. BÀI TẬP MINH HỌA CÔNG THỨC TÍNH ĐƯỜNG CHÉO HÌNH CHỮ NHẬT
 • Ví dụ 1: Tính độ dài đường chéo hình chữ nhật biết chiều dài bằng 4cm và chiều rộng bằng 3cm.
 • Ví dụ 2: Đường chéo của hình chữ nhật dài bằng 10m, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 2m. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.
 • Tính đường chéo
 • Cách tính đường chéo hình vuông vắn
 • Tính chất hình vuông vắn
 • Công thức tính đường chéo của hình vuông vắn
 • Cách tính đường chéo hình chữ nhật
 • Tính chất hình chữ nhật
 • Công thức tính đường chéo hình chữ nhật

Đường chéo hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là hình tứ giác có 4 góc vuông. Hình chữ nhật cũng là hình bình hành, vì vậy hình chữ nhật có khá đầy đủ tính chất của hình bình hành và hình thang cân. Mỗi dạng hình học có những tín hiệu nhận ra riêng. Với hình chữ nhật, ta sẽ nhờ vào 4 tín hiệu sau:

 • Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật
 • Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình bình hành có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Đường chéo hình chữ nhật là đoạn thẳng nối giữa hai góc đối nhau của hình chữ nhật. Từ tính chất hai tuyến phố chéo bằng nhau của hình thang cân và hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường của hình bình hành, ta có:

Trong hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Cách tính đường chéo hình chữ nhật

1. Vì đường chéo hình chữ nhật chia hình chữ nhật thành hai tam giác vuông có cùng kích thước nên ta sẽ sử dụng Định lý Pytago trong tam giác vuông để tính độ dài của đường chéo hình chữ nhật.

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là A và B. Độ dài đường chéo hình chữ nhật là C. Khi đó ta có:

2. You hoàn toàn có thể sử dụng công thức tính diện tích s quy hoạnh và chu vi hình chữ nhật để tính độ dài chiều dài và chiều rộng, từ đó tìm kiếm được đường chéo của hình.

Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật là: A = l x w

Trong số đó A là diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật, l là chiều dài hình chữ nhật, và w là chiều rộng hình chữ nhật. 

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là: P=2 (w + l)

Trong số đó P là chu vi hình chữ nhật, w là chiều rộng hình chữ nhật, và l là chiều dài hình chữ nhật.

Sau đó, tùy vào dữ kiện đề bài cùng những kiến thức và kỹ năng về phương trình, thường là phương trình bậc hai, biểu thức rất khác nhau mà bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được chiều dài và chiều rộng. Từ đó, vận dụng công thức pitago để tìm đường chéo hình chữ nhật.

Bài tập vận dụng 

Bài 1: Tính độ dài đường chéo hình chữ nhật biết chiều dài bằng 5dm và chiều rộng bằng 12dm.

Giải:

Đường chéo chia hình chữ nhật thành hai tam giác vuông với hai cạnh góc vuông có độ dài là a và b; độ dài cạnh huyền là d.

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào những tam giác vuông tương ứng để tính những cạnh còn sót lại bằng công thức 

– Với a = 5 và b = 12 thì  (dm).

Bài 2: Đường chéo của hình chữ nhật dài bằng 13m, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 7m. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của hình chữ nhật đó.

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là a (a > 0, m)

Chiều dài của hình chữ nhật là a + 7 (m)

Vì đường chéo hình chữ nhật bằng 13m nên theo vận dụng định lý Pitago có:

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 5m và chiều dài của hình chữ nhật là 12m.

Chu vi của hình chữ nhật đó là: (5 + 12).2 = 34m

Diện tích của hình chữ nhật đó là: 12.5 = 60m2

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 32m và diện tích s quy hoạnh bằng 60m2. Tính độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó.

Nửa chu vi của hình chữ nhật bằng 32 : 2 = 16 (m)

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là a (0 < a < 16, m)

Chiều dài của hình chữ nhật là 16 – a (m)

Diện tích của hình chữ nhật bằng 60m2 nên ta có:

Gọi độ dài đường chéo hình chữ nhật là d

Với a = 6 thì chiều rộng của hình chữ nhật là 6m và chiều dài của hình chữ nhật là 10m. Áp dụng định lý Pitago có: (m)

Với a = 10 thì chiều rộng của hình chữ nhật là 10m và chiều dài của hình chữ nhật là 6m. Áp dụng định lý Pitago có:  (m)

Xem thêm: Cách Tính Phương Sai

Các bài tập toán học luôn có tính ứng dụng thực tiễn cao. Chính vì vậy, nắm vững cách tìm độ dài đường chéo hình chữ nhật là yếu tố thiết yếu để phục vụ cho những việc làm tương lai liên quan.

 • Đường chéo của hình chữ nhật là một đường thẳng nối 2 góc trái chiều trong hình chữ nhật đó. 
 • Hai đường chéo hình chữ nhật cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Mỗi hình chữ nhật có 2 đường chéo có kích thước bằng nhau vì vậy chỉ việc biết độ dài của một đường chéo hình chữ nhật ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị suy ra được độ dài đường chéo còn sót lại.

Ví dụ: hình chữ nhật ABCD trên có hai tuyến phố chéo AC=BD, hai tuyến phố chéo giao nhau tại O, O vừa là trung điểm AC, vừa là trung điểm BD.

II.CÔNG THỨC TÍNH ĐƯỜNG CHÉO HÌNH CHỮ NHẬT

Đường chéo hình chữ nhật chia hình chữ nhật đó thành hai tam giác vuông có cùng kích thước nên để tính độ dài đường chéo hình chữ nhật, toàn bộ chúng ta vận dụng Định lý Pytago trong tam giác vuông.

Xét hình chữ nhật ABCD có △ADC vuông tại D, AD=a, DC=b, AC=c, ta có công thức đường chéo hình chữ nhật là:

c² = a² + b²

III. BÀI TẬP MINH HỌA CÔNG THỨC TÍNH ĐƯỜNG CHÉO HÌNH CHỮ NHẬT

Ví dụ 1: Tính độ dài đường chéo hình chữ nhật biết chiều dài bằng 4cm và chiều rộng bằng 3cm.

Lời giải tìm hiểu thêm:

Gọi độ dài đường chéo hình chữ nhật trên là a (đk: a > 0, cm)

Áp dụng định lý Pitago, ta có độ dài đường chéo của hình chữ nhật trên là:

a² = 3² + 4² = 25 ⇒ a = 5 (tmdk)

Độ dài đường chéo của hình chữ nhật trên là 5cm.

Ví dụ 2: Đường chéo của hình chữ nhật dài bằng 10m, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 2m. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Lời giải tìm hiểu thêm:

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật trên là a (đk: a > 0, m)

⇒ Chiều dài của hình chữ nhật trên là b = a + 2 (m)

Vì đường chéo hình chữ nhật trên dài bằng 10m nên vận dụng định lý Pitago ta có:

a² + b² = 10²

⬄ a² + (a+2)² = 100

⬄ a² + 4a – 96 = 0

⬄ a = 6(tmdk) hoặc a= -8 (Loại)

Với  a = 6 ⇒ b = 8(cm)

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 6m và chiều dài của hình chữ nhật là 8m.

Đường chéo của hình vuông vắn, hình chữ nhật là đường thẳng nối hai góc trái chiều. Mỗi hình vuông vắn, hình chữ nhật có hai tuyến phố chéo với độ dài bằng nhau. Dưới đấy là phương pháp tính đường chéo hình vuông vắn, phương pháp tính đường chéo hình chữ nhật, mời những bạn tìm hiểu thêm để vận dụng trong những bài toán.

Tính đường chéo

 • Cách tính đường chéo hình vuông vắn
  • Tính chất hình vuông vắn
  • Công thức tính đường chéo của hình vuông vắn
 • Cách tính đường chéo hình chữ nhật
  • Tính chất hình chữ nhật
  • Công thức tính đường chéo hình chữ nhật

Cách tính đường chéo hình vuông vắn

Hình vuông là hình tứ giác đều phải có 4 cạnh bằng nhau.

Tính chất hình vuông vắn

 • Trong hình vuông vắn 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đồng thời tâm của toàn bộ hai tuyến phố tròn trùng nhau và là giao điểm của hai tuyến phố chéo của hình vuông vắn.
 • 1 đường chéo sẽ chia hình vuông vắn thành hai phần có diện tích s quy hoạnh bằng nhau.
 • Giao của những đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.
 • Có toàn bộ tính chất của hình chữ nhật, hình bình hành và hình thoi.

Công thức tính đường chéo của hình vuông vắn

Theo tính chất hình vuông vắn thì hai tuyến phố chéo hình vuông vắn bằng nhau và 1 đường chéo hình vuông vắn sẽ chia hình vuông vắn thành hai phần có diện tích s quy hoạnh bằng nhau đó đó là 2 tam giác vuông cân, như vậy đường chéo hình vuông vắn đó đó là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân đó. Vậy để tính đường chéo hình vuông vắn những bạn chỉ việc vận dụng định lý Pytago cho tam giác vuông.

Giả sử những bạn có hình vuông vắn ABCD độ dài cạnh a, đường chéo AC chia hình vuông vắn thành 2 tam giác vuông cân ABC và ACD.

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông cân ABC:

Vậy đường chéo hình vuông vắn có độ dài cạnh a là:

Cách tính đường chéo hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một hình tứ giác lồi có bốn góc vuông, đấy là hình bình hành có hai tuyến phố chéo bằng nhau.

Tính chất hình chữ nhật

 • Trong hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Có toàn bộ những tính chất của hình thang cân và hình bình hành.
 • Các đường chéo trong hình chữ nhật cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

Công thức tính đường chéo hình chữ nhật

Hình chữ nhật có 4 góc đều là những góc vuông, hai tuyến phố chéo bằng nhau nên một đường chéo của hình chữ nhật sẽ chia hình chữ nhật thành 2 tam giác vuông và đường chéo hình chữ nhật đó đó là cạnh huyền, hai cạnh hình chữ nhật đó đó là 2 cạnh góc vuông. Vậy để tính đường chéo hình chữ nhật những bạn cũng sử dụng định lý Pytago để tính.

Giả sử những bạn có hình chữ nhật ABCD có độ dài chiều dài là a và độ dài chiều rộng là b, đường chéo AC như hình vẽ dưới.

Ta vận dụng định lý Pytago cho tam giác vuông ABC:

Vậy đường chéo hình chữ nhật có chiều dài bằng a, chiều rộng bằng b là:

Như vậy, chỉ việc vận dụng định lý Pytago là toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể tính được đường chéo hình vuông vắn hay hình chữ nhật. Chúc những bạn thành công xuất sắc!

Reply
3
0
Chia sẻ

Clip Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #độ #dài #đường #chéo #hình #chữ #nhật