Contents

Mẹo Hướng dẫn Cách xoá trang trống trong Google Docs Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách xoá trang trống trong Google Docs được Update vào lúc : 2022-11-21 06:30:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

321

Khi sửa đổi tài liệu Google Docs của tớ, hoàn toàn có thể bạn sẽ thấy có một trang bạn không cần nữa (hoặc một trang trống ở cuối) và muốn xóa trang trống đó nó, nhưng không biết làm thế nào. Vậy nên trong nội dung bài viết này,mình sẽ hướng dẫn những bạn cách xóa trang trống trong Google Docs.

Cách xoá trang trống trong Google Docs

Đánh dấu và xóa văn bản

You hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị xác lập một trang trong Google Docs bằng phương pháp xác định nơi con trỏ xuất hiện ở đầu hay cuối trang (tùy thuộc vào vị trí của trang trong tài liệu).

Nếu muốn xóa một trang, bạn chỉ việc chọn toàn bộ văn bản trên trang đó bằng phương pháp nhấp và kéo con trỏ qua văn bản. Văn bản sẽ tiến hành ghi lại màu xanh lam khi được chọn.

Sau khi đã chọn, nhấn  “Delete” hoặc “Backspace”. Văn bản sẽ bị xóa khỏi Google Docs.

Điều chỉnh lề cuối trang

Nếu lề cuối trang quá rộng, nó hoàn toàn có thể tạo ra một trang trống không thiết yếu ở cuối tài liệu của bạn. Để khắc phục điều này, chỉ việc giảm kích thước của lề cuối trang.

Đầu tiên, nhấp vào “File” trong thanh menu.

Ở gần cuối menu, hãy nhấp vào “Page setup”.

Cửa sổ “Page setup” sẽ xuất hiện. Trong nhóm “Margins”, hãy hạ thấp giá trị “Bottom” xuống bất kỳ giá trị nào nhỏ hơn giá trị hiện tại. Nhấp vào “Ok”.

Nếu lề trang là nguyên nhân, điều này sẽ xóa trang trống ở cuối tài liệu Google Docs. Nếu không, bạn hoàn toàn có thể thử giảm tiếp lề cuối trang bằng phương pháp hạ thấp giá trị Bottom xuống thấp nữa.

Điều chỉnh khoảng chừng cách đoạn văn

Khoảng cách đoạn văn chỉ đơn thuần và giản dị là khoảng chừng trống Một trong những đoạn văn bản. Tùy thuộc vào lúc chừng cách được đặt, nó đôi lúc hoàn toàn có thể làm cho một trang trống xuất hiện ở cuối Google Docs. You hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh khoảng chừng cách đoạn văn để xóa trang trống đó.

Đầu tiên, nhấp vào “Format” trong thanh menu. Sau đó chọn “Line Spacing”.

Một menu phụ sẽ xuất hiện. Nhấp vào “Custom Spacing”.

Cửa sổ “Custom Spacing” sẽ xuất hiện. Trong phần “Paragraph Spacing”, hãy thay đổi giá trị “After” thành “0”, tiếp theo đó nhấp vào “Apply”.

 

Nếu khoảng chừng cách đoạn văn là nguyên tự tạo ra trang trống, những thao tác vừa rồi sẽ xóa trang trống đó.

Những mẹo này sẽ hỗ trợ bạn xóa trang trống trong Google Docs, nhưng nếu bạn cần giảm số trang mà không xóa nội dung, bạn hoàn toàn có thể thực thi việc này bằng phương pháp kiểm soát và điều chỉnh kích thước phông chữ hoặc bằng phương pháp thu nhỏ khoảng chừng cách Một trong những dòng.

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể chuyển chữ trong ảnh thành văn bản tại đây.

Khi sửa đổi tài liệu Google Docs của tớ, hoàn toàn có thể bạn sẽ thấy có một trang bạn không cần nữa (hoặc một trang trống ở cuối) và muốn xóa trang trống đó nó, nhưng không biết làm thế nào. Vậy nên trong nội dung bài viết này,mình sẽ hướng dẫn những bạn cách xóa trang trống trong Google Docs.

Cách xoá trang trống trong Google Docs

Đánh dấu và xóa văn bản

You hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị xác lập một trang trong Google Docs bằng phương pháp xác định nơi con trỏ xuất hiện ở đầu hay cuối trang (tùy thuộc vào vị trí của trang trong tài liệu).

Nếu muốn xóa một trang, bạn chỉ việc chọn toàn bộ văn bản trên trang đó bằng phương pháp nhấp và kéo con trỏ qua văn bản. Văn bản sẽ tiến hành ghi lại màu xanh lam khi được chọn.

Sau khi đã chọn, nhấn  “Delete” hoặc “Backspace”. Văn bản sẽ bị xóa khỏi Google Docs.

Điều chỉnh lề cuối trang

Nếu lề cuối trang quá rộng, nó hoàn toàn có thể tạo ra một trang trống không thiết yếu ở cuối tài liệu của bạn. Để khắc phục điều này, chỉ việc giảm kích thước của lề cuối trang.

Đầu tiên, nhấp vào “File” trong thanh menu.

Ở gần cuối menu, hãy nhấp vào “Page setup”.

Cửa sổ “Page setup” sẽ xuất hiện. Trong nhóm “Margins”, hãy hạ thấp giá trị “Bottom” xuống bất kỳ giá trị nào nhỏ hơn giá trị hiện tại. Nhấp vào “Ok”.

Nếu lề trang là nguyên nhân, điều này sẽ xóa trang trống ở cuối tài liệu Google Docs. Nếu không, bạn hoàn toàn có thể thử giảm tiếp lề cuối trang bằng phương pháp hạ thấp giá trị Bottom xuống thấp nữa.

Điều chỉnh khoảng chừng cách đoạn văn

Khoảng cách đoạn văn chỉ đơn thuần và giản dị là khoảng chừng trống Một trong những đoạn văn bản. Tùy thuộc vào lúc chừng cách được đặt, nó đôi lúc hoàn toàn có thể làm cho một trang trống xuất hiện ở cuối Google Docs. You hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh khoảng chừng cách đoạn văn để xóa trang trống đó.

Đầu tiên, nhấp vào “Format” trong thanh menu. Sau đó chọn “Line Spacing”.

Một menu phụ sẽ xuất hiện. Nhấp vào “Custom Spacing”.

Cửa sổ “Custom Spacing” sẽ xuất hiện. Trong phần “Paragraph Spacing”, hãy thay đổi giá trị “After” thành “0”, tiếp theo đó nhấp vào “Apply”.

 

Nếu khoảng chừng cách đoạn văn là nguyên tự tạo ra trang trống, những thao tác vừa rồi sẽ xóa trang trống đó.

Những mẹo này sẽ hỗ trợ bạn xóa trang trống trong Google Docs, nhưng nếu bạn cần giảm số trang mà không xóa nội dung, bạn hoàn toàn có thể thực thi việc này bằng phương pháp kiểm soát và điều chỉnh kích thước phông chữ hoặc bằng phương pháp thu nhỏ khoảng chừng cách Một trong những dòng.

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể chuyển chữ trong ảnh thành văn bản tại đây.

Clip Cách xoá trang trống trong Google Docs ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách xoá trang trống trong Google Docs tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách xoá trang trống trong Google Docs miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cách xoá trang trống trong Google Docs Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cách xoá trang trống trong Google Docs

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách xoá trang trống trong Google Docs vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #xoá #trang #trống #trong #Google #Docs