Mẹo Hướng dẫn Câu 8 viết ba số xen Một trong những số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng A 7 12 17 b 6 10 14 c 8 13 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Câu 8 viết ba số xen Một trong những số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng A 7 12 17 b 6 10 14 c 8 13 được Update vào lúc : 2022-05-07 14:32:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

133

19/06/2022 184

A. 7;12;17

Nội dung chính

  • Đáp án AKhi đó u1=2u5=22⇒22=u1+4d⇔d=5⇒u2=2+5=7u3=7+5=12u4=12+5=17
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Đáp án AGiữa 2 và 22 có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có một cấp số cộng có 5 số hạng với u1=2;u5=22; ta cần tìm u2;u3;u4.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án AKhi đó u1=2u5=22⇒22=u1+4d⇔d=5⇒u2=2+5=7u3=7+5=12u4=12+5=17

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bất phương trình 2.5x+2+5.2x+2 <133.10xcó tập nghiệm là S=a;bthì b-2a bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 942

Cho phương trình msinx−1−3mcosx=m−2. Tìm m để phương trình có nghiệm.

Xem đáp án » 19/06/2022 907

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB=a, AD=2a. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 45°.Gọi M là trung điểm của SD. Tính theo a khoảng chừng cách d từ điểm M đến mặt phẳng (SAC).

Xem đáp án » 19/06/2022 751

Cho hàm số y=2x+m+1x−1Cm. Tìm m để tiếp tuyến của Cm tại điểm có hoành độ x0=2 tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích s quy hoạnh bằng 25/2.

Xem đáp án » 19/06/2022 668

Xét tính bị chặn của những dãy số sau:un=11.3+12.4+…+1n.n+2 

Xem đáp án » 19/06/2022 555

Hình bên là đồ thị của ba hàm số y=ax,y=bx,y=cx0<a,b,c≠1được vẽ trên cùng một hệ trục trục tọa độ. Khẳng định nào sau này là xác lập đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 542

Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là một trong; 1; 1, 2;3;4, 7;7;5.Diện tích của hình bình hành đó bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 542

Tính giá trị 116−0,75+18−43,ta được:

Xem đáp án » 19/06/2022 515

Hàm số y=45+20×2+2x−9 có mức giá trị nhỏ nhất bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 240

Khẳng định nào sau này là sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 204

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, I là trung điểm cạnh SC . Khẳng định nào sau này SAI?

Xem đáp án » 19/06/2022 191

Cho đồ thị Cm:y=x3−2×2+1−mx+m. Tất cả giá trị của tham số m để Cm cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ x1,x2,x3 thỏa x12+x22+x32=4 là

Xem đáp án » 19/06/2022 190

Trong không khí tọa độ Oxyz cho ba điểm A2;5;1,B−2;−6;2,C1;2;−1 và điểm Mm; m; m,  để MB→−2AC→ đạt giá trị nhỏ nhất thì m bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 150

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB=2a, BC=a. Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là trung điểm của cạnh AB, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 60°Tính góc giữa hai tuyến phố thẳng SB và AC.

Xem đáp án » 19/06/2022 139

Trong không khí chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ? Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 131

Đáp án AGiữa 2 và 22 có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có một cấp số cộng có 5 số hạng với u1=2;u5=22; ta cần tìm u2;u3;u4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho cấp số cộng un có u2=2001 và u5=1995. Khi đó u1001 bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 702

Số hạng tổng quát của một cấp số cộng là un=3n+4 với n∈N*. Gọi Sn là tổng n số hạng thứ nhất của cấp số cộng đã cho. Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 454

Cho cấp số cộng un thỏa mãn nhu cầu u1+u2+u3=27u12+u22+u32=275. Tính u2

Xem đáp án » 19/06/2022 384

Cho cấp số cộng un với u3+u5=5u3.u5=6. Tìm số hạng đầu của cấp số cộng.

Xem đáp án » 19/06/2022 283

Cho cấp số cộng un có u3=15 và d=−2. Tìm un

Xem đáp án » 19/06/2022 229

Cho cấp số cộng un có Sn=3n2−2n. Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng đó.

Xem đáp án » 19/06/2022 177

Cho những số thực x,y,z thỏa mãn nhu cầu Đk ba số 1x+y;1y+z;1z+x theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Mệnh đề nào dưới đấy là mệnh đề đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 166

Nghiệm của phương trình 1 + 7 + 13 + …..  + x = 280 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 156

Nếu những số 5+m;7+2m;17+m theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 19/06/2022 148

Một cấp số cộng có số hạng đầu là một trong, công sai là 4, tổng của n số hạng đầu là 561. Khi đó số hạng thứ n của cấp số cộng đó là un có mức giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án » 19/06/2022 137

Cho cấp số cộng u1;u2;u3;…;un có công sai d những số hạng của cấp số cộng đã cho đều khác 0. Với giá trị nào của d thì dãy số 1u1;1u2;1u3;…;1un là một cấp số cộng?

Xem đáp án » 19/06/2022 126

Cho cấp số cộng un có u2=2022 và u5=1945. Tính u2018.

Xem đáp án » 19/06/2022 90

Nếu 1b+c;1c+a;1a+b theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì dãy số nào sau này lập thành cấp số cộng?

Xem đáp án » 19/06/2022 78

Biết những số Cn1;Cn2;Cn3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với n > 3. Tìm n

Xem đáp án » 19/06/2022 70

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Câu 8 viết ba số xen Một trong những số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng A 7 12 17 b 6 10 14 c 8 13 ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Câu 8 viết ba số xen Một trong những số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng A 7 12 17 b 6 10 14 c 8 13 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Câu 8 viết ba số xen Một trong những số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng A 7 12 17 b 6 10 14 c 8 13 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Câu 8 viết ba số xen Một trong những số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng A 7 12 17 b 6 10 14 c 8 13 Free.

Giải đáp vướng mắc về Câu 8 viết ba số xen Một trong những số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng A 7 12 17 b 6 10 14 c 8 13

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu 8 viết ba số xen Một trong những số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng A 7 12 17 b 6 10 14 c 8 13 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #viết #số #xen #giữa #những #số #và #để #được #cấp #số #cộng #có #số #hạng