Thủ Thuật về Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều được Update vào lúc : 2022-09-29 10:00:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

373

Toán 6

Ngữ văn 6

Tiếng Anh 6

Khoa học tự nhiên 6

Tin học 6

Lịch sử và Địa lý 6

Công nghệ 6

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 6

Tư liệu lớp 6

Đề thi

Xem nhiều nhất tuần

Bộ 10 vướng mắc trắc nghiệm KHTN lớp 6 Bài 20: Các Lever tổ chức triển khai trong khung hình đa bào có đáp án khá đầy đủ những mức độ sách Chân trời sáng tạo giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm KHTN 6 Bài 20.

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 20: Các Lever tổ chức triển khai trong khung hình đa bào  – Chân trời sáng tạo

A. Lý thuyết

1. Từ tế bào đến mô

Mô là gì?

– Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực thi một hiệu suất cao nhất định.

2. Từ mô đến cơ quan

Cơ quan là gì?

– Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực thi một hiệu suất cao trong khung hình.

3. Từ cơ quan đến khung hình

Hệ cơ quan là gì?

Hệ cơ quan là tập hợp một số trong những cơ quan cùng hoạt động và sinh hoạt giải trí để thực thi một hiệu suất cao nhất định.

Cơ thể đa bào được cấu trúc ra làm sao?

– Cơ thể đa bào được cấu trúc từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Các cơ quan cùng thực thi hiệu suất cao tạo thành hệ cơ quan, những hệ cơ quan hoạt động và sinh hoạt giải trí thống nhất, uyển chuyển để thực thi hiệu suất cao sống.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Khi sắp xếp những Lever tổ chức triển khai trong khung hình đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, trật tự nào dưới đấy là đúng?

A. Tế bào → cơ quan → mô → hệ cơ quan → khung hình

B. Tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → khung hình

C. Cơ thể → hệ cơ quan → mô → tế bào → cơ quan

D. Hệ cơ quan → cơ quan → khung hình → mô → tế bào

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Trình tự sắp xếp đúng của những Lever tổ chức triển khai trong khung hình đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: Tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → khung hình

Câu 2: Lá cây thuộc Lever tổ chức triển khai nào?

A. Tế bào

B. Mô

C. Cơ quan

D. Cơ thể

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Lá là một cơ quan của thực vật.

Câu 3: Cho những bộ phận sau:

(1) Tế bào cơ

(2) Tim

(3) Mô cơ

(4) Con thỏ

(5) Hệ tuần hoàn

Sắp xếp những Lever tổ chức triển khai khung hình của con thỏ theo thứ tự tăng dần là:

A. (1) → (2) → (3) → (4) → (5)

B. (5) → (4) → (3) → (2) → (1)

C. (4) → (3) → (1) → (2) → (5)

D. (1) → (3) → (2) → (5) → (4)

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Trật tự sắp xếp những Lever tổ chức triển khai khung hình của con thỏ theo thứ tự tăng dần là: Tế bào cơ à mô cơ à tim à hệ tuần hoàn à con thỏ tương tự với thứ tự sắp xếp là  (1) → (3) → (2) → (5) → (4)

Câu 4: Hệ cơ quan nào dưới đây không còn ở động vật hoang dã?

A. Hệ chồi  

B. Hệ tiêu hóa

C. Hệ hô hấp

D. Hệ tuần hoàn

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Hệ chồi là hệ cơ quan ở thực vật.

Câu 5: Cơ quan nào dưới đây không phải của hệ chồi?

A. Hoa

B. Cành

C. Rễ

D. Lá

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Rễ là cơ quan thuộc hệ rễ, không thuộc hệ mầm.

Câu 6: Đơn vị cấu trúc và hiệu suất cao cơ bản của mọi khung hình sống là?

A. Mô

B. Tế bào

C. Cơ quan

D. Hệ cơ quan

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Tế bào là cty cơ bản cấu trúc nên mọi khung hình sống.

Câu 7: Hệ cơ quan nào dưới đây không cần phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí khi khung hình đang chơi thể thao?

A. Hệ tuần hoàn

B. Hệ hô hấp

C. Hệ thần kinh

D. Hệ tiêu hóa

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Khi khung hình vận động cần tới sự phối hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhiều cơ quan nhưng không cần tới hệ tiêu hóa.

Câu 8: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ tiêu hóa?

A. Thận

B. Dạ dày

C. Ruột non

D. Miệng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Thận là cơ quan thuộc hệ bài tiết.

Câu 9: Loại mô nào dưới đây không cấu trúc nên dạ dày người?

A. Mô biểu bì

B. Mô giậu

C. Mô link

D. Mô cơ

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Mô giậu là mô cấu trúc nên cơ quan ở thực vật.

Câu 10: Trong khung hình đa bào, tập hợp những tế bào giống nhau cùng thực thi một hiệu suất cao nhất định được gọi là gì?

A. Cơ thể

B. Cơ quan

C. Tế bào

D. Mô

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Mô là tập hợp những tế bào giống nhau cùng thực thi một hiệu suất cao nhất định.

Các vướng mắc trắc nghiệm KHTN lớp 6 sách Chân trời sáng tạo có đáp án, tinh lọc khác:

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều Free.

Giải đáp vướng mắc về Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu hỏi Trắc nghiệm Bài 20 KHTN 6 Cánh diều vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #hỏi #Trắc #nghiệm #Bài #KHTN #Cánh #diều