Thủ Thuật Hướng dẫn Chất trung gian hóa học trong Quá trình truyền tin qua xinap có vai trò Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Chất trung gian hóa học trong Quá trình truyền tin qua xinap có vai trò được Update vào lúc : 2022-05-02 00:42:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

146

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Nội dung chính

 • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây
 • Chất trung gian hóa học có vai trò ra làm sao trong truyền tin qua xináp?
 • Câu 2: Trang 123 – sgk Sinh học 11
  Chất trung gian hóa học có vai trò ra làm sao trong truyền tin qua xináp?
 • Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 11
 • Giải Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 11
 • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 30: Truyền tin qua xináp giúp HS giải bài tập, phục vụ cho học viên những hiểu biết khoa học về điểm lưu ý cấu trúc, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của con người và nhiều chủng loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời vướng mắc Sinh 11 Bài 30 trang 121: Nghiên cứu hình 30.2 và mô tả cấu trúc của xináp hóa học.

Lời giải:

Cấu tạo của xináp hóa học gồm:

– Chùy xináp: có những bóng chứa chất trung gian hóa học.

– Màng trước xináp.

– Khe xináp.

– Màng sau xináp: có những thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Trả lời vướng mắc Sinh 11 Bài 30 trang 122: Nghiên cứu hình 30.3 và vấn đáp những vướng mắc sau:

– Quá trình truyền tin qua xináp trình làng ra làm sao?

– Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà không thể theo chiều ngược lại?

Lời giải:

– Quá trình truyền tin quá xináp trình làng như sau;

+ Xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.

+ Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng axêtincôlin vào khe xináp.

+ Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí Viral đi tiếp.

– Tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà không thể theo chiều ngược lại vì phía màng sau không còn chất trung gian hóa học để đi về phía màng trước và ở màng trước không còn thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Bài 1 (trang 123 SGK Sinh 11): Vẽ sơ đồ cấu trúc xináp.

Lời giải:

Vẽ sơ đồ xinap: (hình 30.2 sgk Sinh học 11)

Bài 2 (trang 123 SGK Sinh 11): Chất trung gian hóa học có vai trò ra làm sao trong truyền tin qua xináp?

Lời giải:

Chất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong việc truyền tin qua xináp:

Chất trung gian hóa học được giải phóng khỏi những bóng xináp sẽ trải qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí) Viral đi tiếp.

Bài 3 (trang 123 SGK Sinh 11): Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

▭ A – Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với vận tốc Viral xung thần kinh trên sợi thần kinh không còn miêlin.

▭ B – Tất cả những xináp đều phải có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

▭ C – Truyền tin khi qua xináp hóa học hoàn toàn có thể không cần chất trung gian hóa học.

▭ D – Xináp là diện tiếp xúc của những tế bào cạnh nhau.

Lời giải:

Đáp án: A.

Bài 4 (trang 123 SGK Sinh 11): Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Lời giải:

Trong một cung phản xạ xung thần kinh chỉ được dẫn truyền đi theo một chiều vì: những nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong việc truyền tin qua xináp:

Chất trung gian hóa học được giải phóng khỏi những bóng xináp sẽ trải qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí) Viral đi tiếp.

You đang xem: Chất trung gian hóa học có vai trò ra làm sao trong truyền tin qua xinap

Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

▭ A – Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với vận tốc Viral xung thần kinh trên sợi thần kinh không còn miêlin.

▭ B – Tất cả những xináp đều phải có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

▭ C – Truyền tin khi qua xináp hóa học hoàn toàn có thể không cần chất trung gian hóa học.

▭ D – Xináp là diện tiếp xúc của những tế bào cạnh nhau.

Trong cơ chế truyền tin qua xináp, chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau làm cho màng sau

A.hòn đảo cực

B.tái phân cực

C.mất phân cực

D.hòn đảo cực và tái phân cực

Trong sự truyền tin qua xináp, Ca2+có vai trò?

A. Tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thích hợp để những chất trung gian hóa học hoạt động và sinh hoạt giải trí

B. Xúc tác sự tổng hợp những chất trung gian hóa học

C. Tăng cường tái phân cực mở màng trước xináp

D. Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xináp và vỡ ra

Quá trình truyền tin qua xináp hóa học trình làng theo trật tự nào?

A.Khe xináp → màng trước xináp → chuỳ xináp → màng sau xináp.

B.Màng sau xináp → khe xináp → chuỳ xináp → màng trước xináp.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca, Lời Bài Hát Đêm Giao Thừa Nghe Khúc Dân Ca

C.Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

D.Màng trước xináp → chuỳ xináp → khe xináp → màng sau xináp

Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học bị chậm hơn so với xináp điện là vì:

A.Diện tiếp xúc Một trong những nơron khá lớn nên chất trung gian hóa học bị phân tán.

B.Cần đủ thời hạn cho việc tổng hợp chất trung gian hoá học.

C.Cần có thời hạn để phá vỡ bóng xinap và để chất trung gian khuếch tán qua khe xináp.

D.Phải có đủ thời hạn để phân huỷ chất trung gian hoá học

Nghiên cứu hình 30.3 và vấn đáp những vướng mắc sau:

– Quá trình truyền tin qua xináp trình làng ra làm sao?

– Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước qua màng sau mà không thể theo chiều ngược lại?

Nguyên nhân làm cho vận tốc truyền tin qua xináp hóa học bị chậm hơn so với xináp điện là

A.Diện tiếp xúc Một trong những nơron khá lớn nên dòng điện bị phân tán.

B.

Xem thêm: Tương Tác Sinh Học

Cần có thời hạn để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.

Chất trung gian hóa học có vai trò ra làm sao trong truyền tin qua xináp?

Câu 2: Trang 123 – sgk Sinh học 11
Chất trung gian hóa học có vai trò ra làm sao trong truyền tin qua xináp?

Bài làm:

 • Chất trung gian hóa học trải qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xinap và làm xuất hiện điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí Viral đi tiếp. Enzim có ở màng sau xináp thủy phân axêtylcôlin thành axêtat và côỊin. Hai chất này quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtylcôlin chứa trong những túi.

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 2 (trang 123 SGK Sinh 11): Chất trung gian hóa học có vai trò ra làm sao trong truyền tin qua xináp?

Lời giải:

Quảng cáo

     Chất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong việc truyền tin qua xináp:

     Chất trung gian hóa học được giải phóng khỏi những bóng xináp sẽ trải qua khe xináp và gắn vào thụ thể ở màng sau xináp, làm thay đổi tính thấm ở màng sau và làm xuất hiện xung thần kinh (điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí) Viral đi tiếp.

Quảng cáo

Xem thêm Giải bài tập Sinh học 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp khác

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

truyen-tin-qua-xinap.jsp

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Chất trung gian hóa học trong Quá trình truyền tin qua xinap có vai trò ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chất trung gian hóa học trong Quá trình truyền tin qua xinap có vai trò tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Chất trung gian hóa học trong Quá trình truyền tin qua xinap có vai trò miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Chất trung gian hóa học trong Quá trình truyền tin qua xinap có vai trò Free.

Thảo Luận vướng mắc về Chất trung gian hóa học trong Quá trình truyền tin qua xinap có vai trò

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chất trung gian hóa học trong Quá trình truyền tin qua xinap có vai trò vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chất #trung #gian #hóa #học #trong #Quá #trình #truyền #tin #qua #xinap #có #vai #trò