Mẹo Hướng dẫn Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế được Update vào lúc : 2022-04-23 07:33:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

182

Quỹ BHYT thanh toán ngân sách thuốc theo số lượng thực tiễn sử dụng cho những người dân bệnh và giá mua vào của cơ sở KCB.

Theo dự thảo, quỹ BHYT thanh toán ngân sách thuốc theo số lượng thực tiễn sử dụng cho những người dân bệnh và giá mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) theo quy định của pháp lý về đấu thầu mua thuốc, phù phù thích hợp với phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và những văn bản hướng dẫn thực thi.

Nội dung chính

  • Khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến
  • Khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến (trái tuyến, vượt tuyến) 
  • Khám bệnh, chữa bệnh tại nơi không ký hợp đồng KCB BHYT

Quỹ BHYT thanh toán trong trường hợp chỉ định thuốc phù phù thích hợp với chỉ định trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ Đk thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép hoặc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Trường hợp không còn chỉ định trong trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ Đk thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép hoặc không còn trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế nhưng thiết yếu trong điều trị, Bộ Y tế sẽ lập Hội đồng để xem xét rõ ràng từng trường hợp.

Quỹ BHYT thanh toán riêng với những thuốc, lô thuốc đã có quyết định hành động đình chỉ lưu hành và tịch thu theo văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Dự thảo cũng nêu rõ, quỹ BHYT không thanh toán riêng với những trường hợp: a- Chi phí những thuốc đã được kết cấu vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh theo quy định hiện hành; b- Phần ngân sách của những thuốc đã được ngân sách Nhà nước hoặc những nguồn kinh phí góp vốn đầu tư khác chi trả; c- Thuốc được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu và phân tích khoa học.

Quy định thanh toán thuốc riêng với một số trong những cơ sở KCB

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ quy định thanh toán thuốc riêng với một số trong những cơ sở KCB. Theo đó, quy định thanh toán ngân sách thuốc riêng với một số trong những cơ sở KCB tuân thủ những nguyên tắc trên, đồng thời theo một số trong những quy định trong những trường hợp rõ ràng.

Cụ thể, riêng với cơ sở KCB Nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhưng không được phân hạng bệnh viện: Căn cứ khả năng trình độ, trang thiết bị y tế và khuôn khổ dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối phù thích hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh để thống nhất, quyết định hành động việc sử dụng thuốc của cơ sở KCB này theo hạng bệnh viện thích hợp.

Đối với những cơ sở KCB Nhà nước thuộc khối mạng lưới hệ thống Quân đội, Công an, Cơ yếu có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhưng không được phân hạng bệnh viện: Căn cứ khả năng trình độ, trang thiết bị y tế và khuôn khổ dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối phù thích hợp với cơ quan quản trị và vận hành trực tiếp của cơ sở KCB và Bảo hiểm Xã hội tỉnh để thống nhất, quyết định hành động việc sử dụng thuốc của cơ sở KCB này theo hạng bệnh viện thích hợp.

Trường hợp cơ sở KCB thực thi dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được sử dụng thuốc để thực thi dịch vụ kỹ thuật đó, gồm có cả những thuốc quy định tại hạng bệnh viện cao hơn và những thuốc có quy định Đk tại Cột 8 Phụ lục 01 phát hành kèm theo Thông tư này, Quỹ BHYT thanh toán thuốc vượt hạng khi được cấp có thẩm quyền theo quy định phê duyệt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức

Bước 3. Nhận kết quả xử lý và xử lý

– Đối với trường hợp đề xuất kiến nghị thanh toán: nhận tiền theo phương thức đã Đk khi nộp hồ sơ. Trường hợp không được thanh toán: Văn bản nêu nguyên do không thanh toán của cơ quan BHXH.

– Đối với trường hợp đề xuất kiến nghị đề xuất kiến nghị cấp Giấy ghi nhận không cùng chi trả trong năm, nhận Giấy ghi nhận. Trường hợp không được cấp giấy ghi nhận thì kết quả là văn bản vấn đáp của cơ quan BHXH có nêu rõ nguyên do.

PhuthoPortal – Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản về việc thanh toán ngân sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế. 

Theo đó, về ngân sách liên quan đến định mức tính giá trong thời điểm tạm thời chưa thanh toán năm 2022, Bảo hiểm Xã hội những tỉnh phối phù thích hợp với những cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, thanh tra rà soát lại ngân sách.

Trước khi thực thi thanh toán có biên bản xác nhận số tiền không được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán, số tiền đã được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán, số tiền trùng lặp giữa Phụ lục 02a hoặc Phụ lục 02b với Phụ lục 01 và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có).

Bảo hiểm Xã hội những tỉnh xác lập những trường hợp người bệnh nằm ghép để thanh toán theo như đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế – Tài chính.

Việc xác lập số ngày giường người bệnh nằm ghép vị trí căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong thời gian ngày (gồm có khắp cơ thể bệnh bảo hiểm y tế và người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại từng thời gian tại mỗi khoa phòng điều trị. Bảo hiểm Xã hội những tỉnh yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh phục vụ và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm vị trí căn cứ tính toán, xác lập ngày giường nằm ghép của người bệnh bảo hiểm y tế.

Về ngân sách liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2022 và thực thi kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước: Bảo hiểm Xã hội những tỉnh phối phù thích hợp với cơ sở khám chữa bệnh tổng hợp, thanh tra rà soát ký biên bản xác nhận số tiền chưa thanh toán liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2022 và theo phía dẫn tại Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2022, Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/4/2022 của BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm Xã hội những tỉnh khẩn trương kiểm tra thanh tra rà soát những ngân sách nêu trên, xác lập số tiền được thanh toán, số tiền khước từ thanh toán, đồng thời phụ trách về tính chất đúng chuẩn của số liệu, thực thi thanh toán tương hỗ update những ngân sách không được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2022.

Trả lời:Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày một-9-2015 của Chính phủquy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật BHYT riêng với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác thao tác cơ yếu quy định, trong những trường hợp như sau thì quân nhân được thanh toán ngân sách KCB trực tiếp:

– KCB tại cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT;

– KCB không đúng nơi Đk KCB ban đầu, không đủ thủ tục hoặc chuyển tuyến điều trị không đúng quy định;

– Vì Đk khách quan, bất khả kháng cơ sở KCB không đảm bảo quyền lợi KCB BHYT.

* Chị Ngô Phương Thảo ở xã Tân Đức (Hàm Tân, Bình Thuận) hỏi:Hồ sơ thanh toán trực tiếp ngân sách KCB BHYT của quân nhân được quy định ra làm sao?Thời gian thanh toán và cơ quan phụ trách thanh toán?

Trả lời:Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày một-9-2015 quy định hồ sơ thanh toán trực tiếp, gồm:

– Giấy đề xuất kiến nghị thanh toán trực tiếp, do quân nhân lập hoặc ủy quyền theo mẫu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng;

– Bản photo thẻ BHYT và sách vở chứng tỏ về nhân thân;

– Bản photo giấy ra viện (nếu điều trị nội trú) hoặc đơn thuốc, sổ khám bệnh (nếu điều trị ngoại trú);

– Bản chính những chứng từ hợp lệ: Hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và những chứng từ có liên quan.

Đồng thời quân nhân phục vụ số Tk Ngân hàng ngân hàng nhà nước của thành viên hoặc người được ủy quyền (để thanh toán).

Điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định sau 40 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, BHXH Bộ Quốc phòng phải hoàn thành xong việc giám định BHYT và thanh toán ngân sách KCB trực tiếp riêng với quân nhân.

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ cho quân nhân trên phạm vi toàn nước và là cơ quan có trách nhiệm thanh toán ngân sách KCB BHYT trực tiếp cho quân nhân.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng sửa đổi và biên tập Công tác Đảng, công tác thao tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Thủ Đô; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử:.

QĐND

Quyền lợi hưởng thẻ BHYT riêng với những đối tượng người dùng tham gia BHYT

Tham gia BHYT đem tới cho những người dân tham gia thật nhiều quyền lợi. Người tham gia BHYT sẽ được tương hỗ ngân sách khi KCB theo mức hưởng hiện hành. Vậy quyền lợi  với những đối tượng người dùng tham gia BHYT là gì? Hãy cùng tìm làm rõ ràng dưới đây. 

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Điều 22 Luật BHYT năm 2014 sửa đổi phát hành ngày 13/06/2014 và Nghị định 105/NĐ-CP/2014 ngày 15/11/2014 quy định mức hưởng thẻ BHYT như sau:

Khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến

STT

Quyền lợi hưởng

Đối tượng hưởng

1

100% Chi phí khám chữa bệnh

– Trẻ em dưới 6 tuổi

– Đối với những người dân có công với nước

– Đối tượng đang công tác thao tác trong lực lượng QĐND, CAND

– Đối tượng KCB tại TT y tế tuyến xã

– Trong trường hợp tổng ngân sách 1 lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở

– Đối tượng tham gia BHYT liên tục 5 năm trở lên tính từ thời gian đi KCB đúng tuyến và có số tiền cùng chi trả ngân sách KCB BHYT lũy kế  trong năm > 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần ngân sách cùng chi trả làm vị trí căn cứ để cơ quan BXHH cấp “Giấy ghi nhận không cùng chi trả trong năm”

2

95% Chi phí khám chữa bênh

– Đối với những người đang hưởng lương hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

– Người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo theo quy định của pháp lý. 

– Người dân tộc bản địa thiểu số đang sinh sống và làm việc trong vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả

– Thân nhân của liệt sỹ (bố, mẹ, vợ, con đẻ)

3

80% Chi phí khám chữa bệnh

– Đối với những đối tượng người dùng tham gia BHYT khác không thuộc đối tượng người dùng hưởng trên (gồm có cả NLĐ tham gia BHYT bắt buộc và tự nguyện).

Khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến (trái tuyến, vượt tuyến) 

+ KCB tại bệnh viện tuyến huyện: 100% ngân sách khám, chữa bệnh theo phạm vi và mức hưởng quy định;

+ KCB tại bệnh viện tuyến tỉnh: Mức hưởng năm 2022 tăng từ 60% lên 100% ngân sách điều trị nội trú theo phạm vi và mức hưởng quy định;

+ KCB tại bệnh viện tuyến TW: Mức hưởng bằng 40% ngân sách điều trị nội trú theo phạm vi và mức hưởng quy định;

Các tuyến điều trị theo quy định

  Lưu ý:

– Đối với những trường hợp trong tình trạng cấp cứu được hưởng 100%ngân sách điều trị nội trú.

– Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng người dùng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng người dùng có quyền lợi cao nhất.

– Người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo; người dân tộc bản địa thiểu số đang sinh sống và làm việc trong vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội trở ngại vất vả, người đang sinh sống và làm việc trong vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả; người tham gia BHYT đang sinh sống và làm việc tạ xã hòn đảo, huyện hòn đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán ngân sách KCB riêng với bênh viện tuyến huyện, điều trị nội trú với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến TW và có mức hưởng 100% ngân sách khám, chữa bệnh.

– Từ năm 2022, Theo quy định tại Luật sửa đổi Luật BHYT, người dân có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại tuyến tỉnh sẽ tiến hành thanh toán toàn bộ ngân sách điều trị. Tức là người khám bệnh sẽ tiến hành bảo hiểm chi trả toàn bộ 100% ngân sách điều trị nội trú, vận dụng trong phạm vi toàn nước. Như vậy, nếu người có thẻ BHYT khi điều trị nội trú trái tuyến tỉnh thì mức hưởng BHYT đã được tăng từ 60% lên 100%. Đồng thời, khi người dân tự đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh thì được quỹ BHYT thanh toán 100% ngân sách điều trị trong phạm vi toàn nước.

Mức hưởng năm 2022 tăng từ 60% lên 100% ngân sách điều trị nội trú

Khám bệnh, chữa bệnh tại nơi không ký hợp đồng KCB BHYT

Trường hợp này, bệnh nhân có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp như sau: 

Loại hình khám, chữa bệnh

Tuyến trình độ kỹ thuật

Mức thanh toán tối đa cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh (đồng)

Ngoại trú

Cơ sở y tế tuyến huyện

và tương tự

60.000

Nội trú

Cơ sở y tế tuyến huyện

và tương tự

500.000

Cơ sở y tế tuyến tỉnh

và tương tự

1.200.000

Cở sở y tế tuyến TW

và tương tự

3.600.000

Ví dụ : Bà A thao tác tại Công ty CP Công nghệ tin học EFY Việt Nam có tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN; năm 2022 công ty Đk KCB ban đầu cho toàn công ty tại TTYT quận Cầu Giấy, trong số đó có bà A. Tháng 3/2022 bà A ốm khám chữa bệnh tại Bệnh viện 198 – Tp Hà Nội Thủ Đô (BV: tuyến TW) và phải nhập viện điều trị. Tổng Chi phí khám chữa bệnh trong quy trình điều trị của bà A hết 7.000.000 đồng trong số đó quỹ BHYT chi trả 2.240.000 đồng (40% x80%x7.000.000 = 2.240.000 đồng).

Bà A có thực thi tham gia BHYT, mức hưởng thẻ BHYT là 80% ngân sách khám chữa bệnh.

Do bà A nhập viện điều trị nội trú tại BV 198 – Tp Hà Nội Thủ Đô (tuyến TW), bà khám chữa bệnh trái tuyến mức hưởng là 40% ngân sách điều trị nội trú (40%x mức quyền lợi hưởng).

Trên đấy là một số trong những quyền lợi của người tham gia BHYT mà bạn không thể bỏ qua. Hãy lưu ý những ngân sách được BHYT chi trả để sở hữu sự sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ nhất lúc cần đi khám chữa bệnh nhé. 

Để được tương hỗ tư vấn và Đk dùng thử EFY-eBHXH, vui lòng Đk TẠI ĐÂY

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về ứng dụng eBHXH:   

– Miền Bắc: Hotline: 19006142 – Tel/Zalo: 0911.876.893

– Miền Nam: Hotline: 19006139  Tel/Zalo: 0911.876.899

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội EFY-eBHXH

EFY Việt Nam

Tin tức liên quan

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chi #phí #thanh #toán #bảo #hiểm #tế