Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho những chất etilen metan axetilen benzen toluen số chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho những chất etilen metan axetilen benzen toluen số chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 08:22:14 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

343

Cho những chất sau: etilen, vinylaxetilen, isopren, toluen, propin, stiren, butan, cumen, benzen, buta-1,3-đien. Mệnh đề nào dưới đấy là đúng thời cơ nhận xét về những chất trên?

Nội dung chính

  • Cho những chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen. Số chất làm mất đi màu nước brom là
  • Câu hỏi liên quan
  • Đáp án B
    Gồm: etilen, axetilen, buta-1,3-đien, stiren, metyl metacrylat.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Page 2

Cho những chất sau: etilen, vinylaxetilen, isopren, toluen, propin, stiren, butan, cumen, benzen, buta-1,3-đien. Mệnh đề nào dưới đấy là đúng thời cơ nhận xét về những chất trên?

Xuất bản ngày thứ 7/07/2022 – Tác giả: Dung Pham

Trong những chất cho trước là benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen. Số chất làm mất đi màu nước brom là 3 đó là stiren, axetilen và etilen

Cho những chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen. Số chất làm mất đi màu nước brom là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Đáp án: A. 3

Số chất làm mất đi màu nước brom là 3

Giải thích

Danh sách những chất làm mất đi màu dung dịch Brôm là : stiren,axetilen, etilen

Phương trình hóa học của phản ứng là

Stiren:  Br2 + C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br

Axetilen:  Br2  + C2H2 → C2H2Br2

Etilen : Br2 + C2H4 → C2H4Br2

Câu hỏi liên quan

1. Chất nào sau này làm mất đi màu dung dịch nước brom ở Đk thường?

A. Benzen.

B. Toluen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án: D. Etilen.

Chất làm mất đi màu dung dịch nước brom ở Đk thường là Etilen

Xem lý giải đáp án câu 1: Chất nào làm mất đi màu dung dịch nước brom ở Đk thường

2. Khí nào sau này hoàn toàn có thể làm mất đi màu nước Brom ? 

A. CO2

B. N2

C. SO2

D. O2

Đáp án: C. SO2

Giải thích

Phương trình hóa học của phản ứng làm mất đi màu nước brôm của SO2 như sau

SO2 + Br2 + 2H2O →  H2SO4 + 2HBr

Trên đây đáp án cho vướng mắc Cho những chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen. Số chất làm mất đi màu nước brom là ? và những dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn vẹn và tổng thể. Chúc những em học tốt!

——–

Tất cả những đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất chất chất tìm hiểu thêm. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ để giúp chúng tôi hoàn thiện câu vấn đáp. Trân trọng cảm ơn!

Cho những chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen số chất làm mất đi màu nước brom là

18/06/2022 3,919

Đáp án B
Gồm: etilen, axetilen, buta-1,3-đien, stiren, metyl metacrylat.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho dãy những chất:metan, etilen, axetilen, etan, ancol anlylic,axit acrylic, glixerol. Số chất trong dãy hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch nước brom là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,940

Số công thức cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10 là?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,862

Cho những chất sau: buta-1,3-đi en, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl axetilen, vinylaxetilen. Số chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to) tạo ra butan là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,796

Cho những chất sau này: metan, etilen, propin, stiren, m – xilen, isopren, toluen, vinylaxetilen. Số chất tác dụng được với dung dịch brom là?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,772

Cho những chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom ở Đk thường là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,248

Cho dãy những chất sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat. Số chất trong dãy tác dụng được với H2 nung nóng, xúc tác Ni là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,358

Cho dãy những chất: metan, axetilen, benzen, phenol, anilin, axit acrylic, anđehit axetic. Số chất trong dãy hoàn toàn có thể làm mất đi màu nước brom là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,189

Cho dãy những chất sau: etilen, hexan, hex-1-in, anilin, cumen, but-1-in, benzen, stiren, metyl metacrylat. Số chất trong dãy trên tác dụng được với nước brom ở Đk thường là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,877

Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (Đk thích hợp) thu được thành phầm đó đó là :

Xem đáp án » 18/06/2022 1,076

Cho dãy những chất: Etilen, stiren, etanol và axit acrylic. Số chất trong dãy hoàn toàn có thể làm mất đi màu nước brom là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,023

Xét sơ đồ phản ứng ( trong dung dịch) Một trong những hợp chất hữu cơ:

CH≡CH→HgSO4,to+H2OX→to+AgNO3+NH3Y→+HClZ

Công thức của Z là

Xem đáp án » 18/06/2022 598

Hợp chất X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H6Cl2. Thủy phân chất X trong NaOH đặc, ở nhiệt độ cao, áp suất cao thu được chất Y có công thức C7H7O2Na. Số công thức cấu trúc thích hợp của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 497

Cho những chất sau: benzen, stiren, toluen, etilen, vinylaxetilen và metan. Số chất làm mất đi màu dung dịch Br2 ở Đk thuường là:

A. 2

B 3

C. 4

D 5

Các vướng mắc tương tự

Cho những chất sau: benzen, stiren, toluen, etilen, vinylaxetilen và metan. Số chất làm mất đi màu dung dịch Br2 ở Đk thuường là:

A. 2

B 3

C. 4

D 5

Cho những chất sau: metan (1); etilen (2); axetilen (3); benzen (4); stiren (5); toluen (6). Các chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch KMnO4 ở Đk thích hợp là

A. (1), (3), (4), (5), (6).

B. (2), (3), (4), (5).

C. (3), (4), (5), (6).

D. (2), (3), (5), (6).

Cho những chất sau: etilen, axetilen, benzen, buta-1,3-đien, toluen, isopren, stiren và vinylaxetilen. Số chất làm mất đi màu nước brom ở Đk thường là

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Cho những chất sau: etilen, axetilen, benzen, buta-1,3-đien, toluen, isopren, stiren và vinylaxetilen. Số chất làm mất đi màu nước brom ở Đk thường là

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Cho những chất sau: đivinyl, toluen, etilen, stiren, vinylaxetilen, propilen, benzen. Số chất làm mất đi màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là:

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5

Cho những chất sau: đivinyl, toluen, etilen, stiren, vinylaxetilen, propilen, benzen. Số chất làm mất đi màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là:

A. 5.

B. 4.

C. 7.

D. 6.

Cho những chất: Etilen, vinylaxetilen, benzen, toluen, triolein, anilin, stiren, isopren. Số chất tác dụng với dung dịch brom ở Đk thường là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 7

Cho những chất: Etilen, vinylaxetilen, benzen, toluen, triolein, anilin, stiren, isopren. Số chất tác dụng với dung dịch brom ở Đk thường là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 7

Cho những chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom ở Đk thường là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 7

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Cho những chất etilen metan axetilen benzen toluen số chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho những chất etilen metan axetilen benzen toluen số chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho những chất etilen metan axetilen benzen toluen số chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho những chất etilen metan axetilen benzen toluen số chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho những chất etilen metan axetilen benzen toluen số chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những chất etilen metan axetilen benzen toluen số chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #chất #etilen #metan #axetilen #benzen #toluen #số #chất #có #khả #năng #làm #mất #màu #dung #dịch #brom #là