Kinh Nghiệm về Cho đường tròn đường kính AB xoay quanh đường thẳng AB thì hình tròn trụ xoay tạo thành là Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho đường tròn đường kính AB xoay quanh đường thẳng AB thì hình tròn trụ xoay tạo thành là được Update vào lúc : 2022-04-24 07:15:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

152

I. Sự tạo thành mặt tròn xoay

Trong không khí cho mặt phẳng ((P))  chứa đường thẳng (Delta ) và một đường C . Khi quay mặt phẳng ((P)) quanh (Delta ) một góc (360^o) thì mỗi điểm (M) trên đường C  vạch ra một đường tròn có tâm (O) thuộc (Delta ) và nằm trên mặt phẳng vuông góc với (Delta ). Như vậy khi quay mặt phẳng ((P)) quanh đường thẳng (Delta ) thì đường C   sẽ tao nên một hình được goi là mặt tròn xoay.

Đường C được gọi là đường sinh của mặt tròn xoay đó. Đường thẳng (Delta ) được gọi là trục của mặt tròn xoay.

 

://.youtube/watch?v=N31pxvwQ_1w

II. Mặt nón tròn xoay

1. Định nghĩa

Trong mặt phẳng ((P)) cho hai tuyến phố thẳng (d) và (Delta ) cắt nhau tại điểm (O) và tạo thành góc (beta ) với (0^o < beta  < 90^o).

Khi quay mặt phẳng ((P)) xung quanh (Delta ) thì đường thẳng (d)  sinh ra một mặt tròn xoay được gọi là mặt nón tròn xoay đỉnh (O)  (gọi tắt là mặt nón)

Đường thẳng (Delta ) là trục, đường thẳng (d) goi là đường sinh và góc (2beta ) goi là góc ở đỉnh của mặt nón đó.

 

2. Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay

a) Cho tam giác OIM vuông tại I, quay xung quanh cạnh OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình, gọi là hình nón tròn xoay (hay hình nón)

 

Đỉnh: Điểm O

Mặt đáy: Hình tròn tâm I, bán kính IM

Chiều cao của nón: Độ dài đoạn OI

Đường sinh: Đoạn OM

Mặt xung quanh của hình nón: Phần mặt tròn xoay sinh ra bởi những điểm trên cạnh OM khi xoay quanh trục OI.

b) Khối nón (tròn xoay): là phần không khí số lượng giới hạn bởi môt hình nón tròn xoay kể cả hình nón đó.

3. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay

(S_xq = pi rl )

Trong số đó: r: bán kính đáy của hình nón, l: đường sinh của hình nón

4. Thể tích khối nón tròn xoay

(V = frac13pi r^2h)

Trong số đó r là bán kính đáy, h là độ cao.

III. Mặt trụ tròn xoay

1. Định nghĩa

Trong mặt phẳng ((P)) cho hai tuyến phố thẳng (Delta ) và l tuy nhiên tuy nhiên với nhau, cách nhau một khoảng chừng bằng r. Khi quay mặt phẳng ((P)) xung quanh (Delta ) thì đường thẳng l sinh ra một mặt tròn xoay được gọi là mặt tru tròn xoay (mặt trụ). Đường thẳng (Delta ) gọi là trục, đường thẳng l là đường sinh và r là bán kính của mặt trụ đó.

 

2. Hình trụ tròn xoay và khối trụ tròn xoay

a) Khi quay hình chữ nhật ABCD quanh đường thẳng chứa môt cạnh, ví dụ điển hình cạnh AB thì đường gấp khúc ADCB tạo thành một hình, goi là hình trụ tròn xoay (hình trụ)

Hai đáy: hai hình tròn trụ vạch ra bởi AD và BC.

Bán kính của trụ: AD và BC

Đường sinh: CD

Mặt xung quanh: Phần mặt tròn xoay sinh ra bởi những điểm trên cạnh CD khi quay

Chiều cao của trụ: độ dài đoạn thẳng AB

 

b) Khối trụ tròn xoay: phần không khí được số lượng giới hạn bởi một hình trụ tròn xoay kể cả hình trụ đó.

3. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay

(S_xq = 2pi rl)

4. Thể tích khối trụ tròn xoay

(V = Bh)

Trong số đó: V: thể tích khối trụ, B: diện tích s quy hoạnh đáy, H: độ cao. 

Xem thêm: Mối liên hệ giữa thể tích khối nón và khối trụ cùng độ cao

://.youtube/watch?v=rkmXZ_X8jbU

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Cho đường tròn đường kính AB xoay quanh đường thẳng AB thì hình tròn trụ xoay tạo thành là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho đường tròn đường kính AB xoay quanh đường thẳng AB thì hình tròn trụ xoay tạo thành là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho đường tròn đường kính AB xoay quanh đường thẳng AB thì hình tròn trụ xoay tạo thành là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho đường tròn đường kính AB xoay quanh đường thẳng AB thì hình tròn trụ xoay tạo thành là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho đường tròn đường kính AB xoay quanh đường thẳng AB thì hình tròn trụ xoay tạo thành là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho đường tròn đường kính AB xoay quanh đường thẳng AB thì hình tròn trụ xoay tạo thành là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #đường #tròn #đường #kính #quay #quanh #đường #thẳng #thì #hình #tròn #xoay #tạo #thành #là