Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a có bc=2a ab=a căn 3 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho hình lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a có bc=2a ab=a căn 3 được Update vào lúc : 2022-04-26 22:38:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

230

13/09/2022 547

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Chọn D.
    Ta có A’C = a13, A’B = 3a, BC = 2a
    Suy ra tam giác A’BC vuông tại B
    Ta có 
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên là 2a đáy ABC là tam giác vuông cân tại A góc giữa AC’ và mặt phẳng (BCC’B’) bằng 30° (tìm hiểu thêm hình vẽ).

Tính theo a thể tích khối trụ có hai đáy là hai tuyến phố tròn ngoại tiếp hai đáy của lăng trụ ABC.A’B’C’ 

Xem đáp án » 13/09/2022 2,985

Một nhóm có 6 học viên gồm 4 nam và 2 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lựa chọn ra 3 học viên trong số đó có đúng 2 học viên nam? 

Xem đáp án » 12/09/2022 2,208

Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh  của hình nón có bán kính đáy r = 3 và độ dài đường sinh l = 5 

Xem đáp án » 13/09/2022 1,949

Cho hình chóp S.ABC có SA⊥ABC,hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) vuông góc với nhau SB=a3,BSC^=450,ASB^=300.,  Thể tích khối chóp S,ABC là V Tìm tỉ số  a3V.

Xem đáp án » 13/09/2022 1,015

Cho hình nón đỉnh S  đường cao SO,A và B  là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng chừng cách từ O đến mặt phẳng (SAB) bằng a33 và SAO^=300,SAB^=600. Tính độ dài đường sinh của hình nón theo a

Xem đáp án » 13/09/2022 997

Cho hình lăng trụ có bán kính đáy bằng 5. Biết rằng cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục của hình trụ, thiết diện thu được là một hình chữ nhật có chu vi bằng 32. Tính diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình trụ đã cho.

Xem đáp án » 12/09/2022 952

Một lô hàng gồm 30 thành phầm tốt và 10 thành phầm xấu, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 thành phầm. Tính sác xuất để trong 3 thành phầm lấy ra có tối thiểu 1 thành phầm tốt.

Xem đáp án » 14/09/2022 866

Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số  y=2x+1x−3.

Xem đáp án » 13/09/2022 852

Đường thẳng y=mét vuông cắt đồ thị hàm số y=x4−x2−10 tại hai điểm phân biệt A,B sao cho tam giác OAB vuông (với O là gốc tọa độ). Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 13/09/2022 788

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R  có đạo hàm f’x=x2−x−2×3−6×2+11x−6.gx với g(x)  là hàm đa thức có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số y = f(x)  có bao nhiêu điểm cực trị? 

Xem đáp án » 13/09/2022 628

Cho logax=2;logbx=3;logcx=4,0<a<b0. Tính giá trị của biểu thức loga2bcx.      

Xem đáp án » 14/09/2022 605

Cho hình hộp đứng BACD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi cạnh a,BAD^=1200. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD góc tạo bởi C’G và mặt đáy bằng 30° Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’

Xem đáp án » 14/09/2022 565

Tìm tập xác lập của hàm số  y=x−6−2022.

Xem đáp án » 13/09/2022 393

Cho hàm số y=x+2−2. Tìm hệ thức giữa y và y’’ không tùy từng x

Xem đáp án » 13/09/2022 341

Cho hình chữ nhật ABCD có AB =5,BC=4.  Tính thể tích của khối lăng trụ tạo thành khi cho hình chữ nhật ABCD xoay quanh AB

Xem đáp án » 12/09/2022 254

18/06/2022 4,633

Đáp án đúng chuẩn

Chọn D.
Ta có A’C = a13, A’B = 3a, BC = 2a
Suy ra tam giác A’BC vuông tại B
Ta có 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Biết phương trình x3 – 3x + m = 0 có ba nghiệm phân biệt. Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 13,932

Cho khối chóp S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5, ASB^=BSC^=CSA^=60°. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 13,068

Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 9,665

Cho khối lăng trụ tam giác đều phải có cạnh đáy bằng a. Biết diện tích s quy hoạnh mỗi mặt bên của lăng trụ là a23, khi đó thể tích khối lăng trụ bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 9,281

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a3. Tính khoảng chừng cách từ điểm A đến (SBC) biết thể tích khối chóp S.ABC bằng a364.

Xem đáp án » 18/06/2022 6,200

Cho đồ thị hàm số y = ax và y = logbx như hình vẽ:

Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,544

Cho hàm số y=3x-1x-2 có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm trên (C) mà tổng khoảng chừng cách từ điểm đó đến 2 đường quán cận của (C) bằng 6?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,046

Giá trị cực lớn của hàm số y=ln xx2 bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,709

Biết phương trình 2log3(x – 2) + log3( x – 4)2 = 0 có hai nghiệm x1, x2. Khi đó (x1 – x2)2 bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,679

Cho ΔABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm. Gọi V1 là thể tích khối nón tạo thành khi quay ΔABC quanh cạnh AB và V2 là thể tích khối nón tạo thành khi quay ΔABC  quanh cạnh AC. Tỉ số V1/ V2 bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 3,656

Cho khối chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông vắn cạnh 2a, ΔSAD cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa (SBC) và mặt đáy bằng 60°. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,545

Phát biểu nào sau này SAI?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,026

Gọi M, m lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số y=x-1+7-x. Khi đó có bao nhiêu số nguyên nằm trong tâm m, M ?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,753

Cho 2 khối cầu (S1) có bán kính R1, thể tích V1 và (S2) có bán kính R2, thể tích V2. Biết V2 = 8V1, xác lập nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,693

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 6, cạnh bên SA ⊥ (ABC) và SA = 46. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,684

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Cho hình lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a có bc=2a ab=a căn 3 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a có bc=2a ab=a căn 3 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho hình lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a có bc=2a ab=a căn 3 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho hình lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a có bc=2a ab=a căn 3 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a có bc=2a ab=a căn 3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác vuông tại a có bc=2a ab=a căn 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #lăng #trụ #đứng #abcabc #có #đáy #abc #là #tam #giác #vuông #tại #có #bc2a #aba #căn