Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho m gam cu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hno3 a m Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho m gam cu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hno3 a m được Update vào lúc : 2022-04-09 17:49:13 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

321

Đáp án A.

Bảo toàn e: 2y = 0,8 => y = 0,4 (mol). => mCu = 0,4.64 = 25,6 (g).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Bài giải:

Bài 1:

a. $n_Cu= frac19,264=0,3(mol)$ 

$3Cu+8HNO_3→3Cu(NO_3)_2+2NO↑+4H_2O$

   0,3  →       0,8                                ←  0,2                        ( mol)

$V_NO_2(đktc)=0,2.22,4=4,48(l)$

b. Vì $V_HNO_3=100(ml)=0,1(l)$

$⇒CM_HNO_3=frac0,80,1=8(M)$ 

Bài 2:

$HCl→H^++Cl^-$

Vì $V_HCl=100(ml)=0,1(l)$

$⇒n_H^+=n_HCl=0,1.0,12=0,012(mol)$

$Ba(OH)_2→Ba^2++2OH^-$

Vì $V_Ba(OH)_2=100(ml)=0,1(l)$

$⇒n_OH^-=2.n_Ba(OH)_2=2.0,1.0,05=0,01(mol)$

        Ta có: $H^++OH^-→H_2O$

Trước pứ:0,012       0,01                            (mol)

Pứ:           0,01         0,01                            (mol)

Sau pứ:    0,02          0                                (mol)

⇒ $H^+$ dư

-$V_dd=V_HCl+V_Ba(OH)_2=100+100=200(ml)=0,2(l)$

$⇒[H^+]=frac0,020,2=0,1(M)$ 

$⇒pH=-log[H^+]=-log(0,1)=1$

Đáp án:(a) 6,4 (g) 

pthh Cu+ 2HNO3–> Cu(NO3)2 +  2 H2O + 2NO3

 –>nNO3=4,48/22,4=0,2 —> nCu=0,1 —>mCu=6,4(g)

Giải thích tiến trình giải:

 $n_NO=$ `(4,48)/(22,4)` $=0,2mol$

PTHH: $3Cu+8HNO_3→3Cu(NO_3)_2+2NO+4H_2O$

             0,3                                                            0,2        (mol)

Theo phương trình, ta có:

$n_Cu=$ `3/2` $.n_NO=$ `3/2` $.0,2=0,3mol$

$m=m_Cu=0,3.64=19,2g$

Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để phản ứng vừa hết với 5,6 gam Fe là

Hỗn hợp X gồm Fe và sắt kẽm kim loại M có hóa trị không đổi. Cho 15,2 gam X tác dụng với dung dịch HC1 dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu cho lượng X như trên tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Kim loại M là

A. Ag.

B. Cu.

C. Al.

D. Mg.

Khử hoàn toàn 32,20 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 và ZnO bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 25,00 gam hỗn hợp X gồm 3 sắt kẽm kim loại. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thì thu được V lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối (không chứa NH4NO3). Giá trị V là

A. 20,16

B. 60,48

C. 6,72

D. 4,48

Khử hoàn toàn 32,2 gam hỗn hợp gồm CuO, F e 2 O 3 và ZnO bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 25 gam hỗn hợp X gồm 3 sắt kẽm kim loại. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch H N O 3  thì thu được khí NO (thành phầm khử duy nhất, đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 52,90

B. 38,95

C. 42,42

D. 80,80

Để tác dụng vừa đủ với m gam hỗn hợp X gồm Cr và sắt kẽm kim loại M có hóa trị không đổi cần vừa đúng 2,24 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm O2 và Cl2 có tỷ khối riêng với H2 là 27,7 thu được 11,91 gam hỗn hợp Z gồm những oxit và muối clorua. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với một lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nguội thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Kim loại M là:

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Cho 4,86 gam bột nhôm tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Đem cô cạn thận trọng dung dịch X thu được  m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 40,74

B. 21,3

C. 38,34

D. 23,46

Hỗn hợp X gồm Zn và sắt kẽm kim loại M. Cho 12,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lít khí (đktc) và a gam chất rắn. Mặt khác cho 12,1 gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, thu được 11,2 lít khí NO2 (là thành phầm khử duy nhất, đktc). Tính chất của sắt kẽm kim loại M

B. không tan được trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc).

Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào sau này?

A. 28,2                          

B. 30,8                        

C. 26,4                        

D. 24,0

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Cho m gam cu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hno3 a m ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho m gam cu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hno3 a m tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho m gam cu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hno3 a m miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho m gam cu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hno3 a m Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho m gam cu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hno3 a m

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho m gam cu phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hno3 a m vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #phản #ứng #vừa #đủ #với #dung #dịch #hno3