Kinh Nghiệm Hướng dẫn Chức năng, trách nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không gồm có nội dung nào sau này Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chức năng, trách nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không gồm có nội dung nào sau này được Update vào lúc : 2022-04-11 18:52:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

188

(Bqp) – Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực thi việc quản trị và vận hành quốc phòng theo quy định của Hiến pháp và pháp lý. Nội dung cơ bản của công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về quốc phòng gồm phát hành khối mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp lý về quốc phòng; ký kết những điều ước quốc tế về hợp tác quốc phòng, xây dựng quy hoạch, kế hoạch động viên quốc phòng; tổ chức triển khai, chỉ huy thực thi những trách nhiệm quốc phòng và những giải pháp thiết yếu để bảo vệ Tổ quốc.

Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy nhất có quyền phát hành những luật đạo liên quan đến chủ trương cơ bản về đối nội và đối ngoại, trách nhiệm kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh của giang sơn, quyết định hành động yếu tố trận chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, những giải pháp đặc biệt quan trọng khác bảo vệ quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh vương quốc; tổ chức triển khai, xây dựng lực lượng vũ trang… Quốc hội thực thi quyền giám sát tối cao riêng với toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí quốc phòng của Nhà nước. Trong thời hạn từ thời điểm năm 2005 đến nay, Quốc hội đã thông qua nhiều luật đạo liên quan đến quốc phòng như Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quốc phòng, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược, Luật An ninh Quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Biên giới vương quốc… Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều pháp lệnh về quốc phòng như Pháp lệnh Cảnh sát biển, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, Pháp lệnh Động viên quốc phòng, Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng…

Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh những lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước công bố quyết định hành động tuyên bố tình trạng trận chiến tranh, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố tình trạng khẩn cấp trong toàn nước hoặc ở từng địa phương; công bố và phát hành những luật đạo, pháp lệnh về quốc phòng khác; quyết định hành động phong hàm cấp thượng tướng, đại tướng cho sĩ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát hành những nghị định, nghị quyết để rõ ràng hoá việc thực thi những luật, pháp lệnh về quốc phòng. Chính phủ cũng phát hành những chủ trương về củng cố quốc phòng và xây dựng quân đội, lập quy hoạch, kế hoạch động viên quốc phòng; tổ chức triển khai, chỉ huy thực thi những trách nhiệm quốc phòng và những giải pháp thiết yếu để bảo vệ Tổ quốc. Theo phân cấp, những bộ ngành tiến hành giáo dục quốc phòng, hợp tác quốc tế trong một số trong những nghành liên quan đến quốc phòng, bảo vệ đời sống vật chất cho lực lượng vũ trang và thực thi những chủ trương hậu phương quân đội, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm quốc phòng… Từ năm 2004 đến nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã phát hành nhiều văn bản liên quan đến quốc phòng. Chính phủ đã thể chế hóa trách nhiệm của những ngành những cấp và những tầng lớp nhân dân trong công tác thao tác xây dựng những tỉnh (thành phố) thành những khu vực phòng thủ vững về chính trị, giàu về kinh tế tài chính, mạnh về quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh làm cơ sở vững chãi cho nền quốc phòng toàn dân. Thủ tướng Chính phủ quyết định hành động phong hàm cấp thiếu tướng, trung  tướng cho sĩ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Bộ Quốc phòng là cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, trách nhiệm quân sự chiến lược, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; quản trị và vận hành nhà nước về nghành quốc phòng trong phạm vi toàn nước; tổ chức triển khai thực thi việc xây dựng, quản trị và vận hành và chỉ huy Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ; quản trị và vận hành những dịch vụ công theo quy định của pháp lý. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa là người chỉ huy thực thi những hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về quân sự chiến lược, quốc phòng theo quy định của pháp lý, vừa phụ trách tổ chức triển khai, xây dựng, quản trị và vận hành và là người chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Bộ Quốc phòng có Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, những tổng cục và những cty trực thuộc khác. Bộ Quốc phòng quyết định hành động phong hàm cấp tá, cấp úy cho sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Tổng tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành quản lý Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và thực thi những hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước về quốc phòng. Bộ Tổng tham mưu tổ chức triển khai, chỉ huy sự tăng trưởng của quân đội và dân quân tự vệ đồng thời chỉ huy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt quân sự chiến lược. Bộ Tổng tham mưu có Tổng Tham mưu trưởng, những Phó Tổng tham mưu trưởng, những cục hiệu suất cao về tác chiến, huấn luyện, quân lực, dân quân tự vệ, nhà trường quân đội… Tổng Tham mưu trưởng – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là người thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Bộ Quốc phòng khi Bộ trưởng vắng mặt. Tổng Tham mưu trưởng chỉ huy những cty, cty trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu xây dựng kế hoạch quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch phòng thủ giang sơn, chủ trì phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những Bộ, những cty ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân những cấp thực thi những quy định pháp lý về quốc phòng, kiểm tra đôn đốc những cty quân đội chấp hành pháp lý của Nhà nước, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Chính trị là cơ quan chỉ huy và tiến hành Công tác Đảng, Công tác Chính trị trong quân đội. Tổng cục có Chủ nhiệm và những Phó Chủ nhiệm, những cục hiệu suất cao phụ trách về công tác thao tác cán bộ, tuyên huấn, tổ chức triển khai đảng, công tác thao tác dân vận, bảo mật thông tin an ninh quân đội… Tổng cục Chính trị là cơ quan quản trị và vận hành hành chính riêng với khối mạng lưới hệ thống toà án quân sự chiến lược, viện kiểm sát quân sự chiến lược những cấp.

Các cơ quan hiệu suất cao cấp tổng cục của Bộ Quốc phòng gồm Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục Tình báo quốc phòng. Các tổng cục có Chủ nhiệm và những Phó Chủ nhiệm (riêng Tổng cục Tình báo quốc phòng có Tổng cục trưởng và những Phó Tổng cục trưởng); Chính uỷ và Phó Chính uỷ; cơ quan Tham mưu, cục Chính trị, những cty và cty trực thuộc phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm.

Tổng cục Hậu cần là cơ quan đầu ngành về phục vụ hầu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam; có hiệu suất cao tham mưu, chỉ huy, tổ chức triển khai bảo vệ vật chất, bảo vệ sinh hoạt, bảo vệ quân y, bảo vệ vận tải lối đi bộ… cho Quân đội.  Tổ chức lúc bấy giờ gồm: Văn phòng Tổng cục Hậu cần, Bộ Tham mưu Hậu cần, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, những cục chuyên ngành (Quân nhu, Quân y, Doanh trại, Xăng dầu, Vận tải…) và một số trong những cơ quan, cơ sở, cty trực thuộc khác.

 Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan đầu ngành kỹ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu suất cao tham mưu, bảo vệ kỹ thuật cho quân đội, có những cục hiệu suất cao phụ trách về bảo vệ kỹ thuật cho những quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng. Tổng cục còn tồn tại những cty, cty, học viện chuyên nghành, trường kỹ thuật chuyên ngành, những nhà máy sản xuất, xí nghiệp sửa chữa thay thế vũ khí và những cty trực thuộc khác.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phụ trách sản xuất vũ khí, trang bị quân dụng cho quân đội và dân quân tự vệ. có những cục hiệu suất cao, những nhà máy sản xuất sản xuất vũ khí, khí tài, những trường dạy nghề, những cty trực thuộc.

Tổng cục Tình báo quốc phòng là cơ quan tình báo chuyên trách kế hoạch của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cơ quan tình báo chuyên trách quân sự chiến lược của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng. Tổng cục Tình báo Quốc phòng là lực lượng trực tiếp thực thi công tác thao tác tình báo ở cấp kế hoạch; là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức triển khai lực lượng và hoạt động và sinh hoạt giải trí tình báo, đồng thời là cơ quan đầu ngành trực tiếp chỉ huy trách nhiệm tình báo riêng với khối mạng lưới hệ thống quân báo – trinh sát toàn quân.

Cục Cảnh sát biển trực thuộc Bộ Quốc phòng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực thi hiệu suất cao quản trị và vận hành về bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín, bảo vệ việc chấp hành pháp lý của Nhà nước Việt Nam và những điều ước quốc tế có liên quan mà Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia trên những vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Việt Nam có 4 vùng Cảnh sát biển. Cảnh sát biển được trang bị nhiều chủng loại tàu, thuyền phục vụ những yêu cầu quản trị và vận hành việc chấp hành pháp lý liên quan đến độc lập lãnh thổ, quyền độc lập lãnh thổ, quyền tài phán ở những khu vực biển Việt Nam. Mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng công an biển Việt Nam do Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức triển khai, quản trị và vận hành và điều hành quản lý.

Cục Cứu hộ, Cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng làm trách nhiệm của cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn, phụ trách điều phối những lực lượng cả trong và ngoài quân đội trong công tác thao tác cứu hộ cứu nạn, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và khắc phục hậu quả những thảm hoạ.

Cục Đối ngoại trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về đối ngoại quốc phòng của quân đội, thực thi hiệu suất cao tham mưu cho Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chủ trương, phương hướng và giải pháp công tác thao tác đối ngoại quân sự chiến lược; hướng dẫn và quản trị và vận hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đối ngoại quốc phòng; lập kế hoạch và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đối ngoại quân sự chiến lược trong những nghành được phân công; là người đại diện thay mặt thay mặt của Bộ Quốc phòng trong quan hệ với Tuỳ viên quốc phòng những nước, những đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, những tổ chức triển khai quốc tế và khu vực tại Việt Nam.

Tham mưu, giúp việc cho Bộ Quốc phòng có Văn phòng Bộ Quốc phòng đồng thời là Văn phòng Quân uỷ Trung ương và những cty hiệu suất cao khác.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN  

CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG – BỘ CÔNG THƯƠNG

(Theo Quyết định số Số: 34/2022/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Tổng Cục Quản lý thị trường)

* Vị trí và hiệu suất cao

1. Tổng cục Quản lý thị trường là tổ chức triển khai trực thuộc Bộ Công Thương, thực thi hiệu suất cao tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản trị và vận hành nhà nước và tổ chức triển khai thực thi pháp lý về phòng, chống, xử lý những hành vi marketing thương mại hàng hoá nhập lậu; sản xuất, marketing thương mại hàng nhái, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc nguồn gốc; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp lý về chất lượng, đo lường, giá, bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm; hành vi vi phạm pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp lý.

2. Tổng cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, thông tin tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ thường trực thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án công trình bất Động sản pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định hành động, thông tư của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường; về chính sách, chủ trương riêng với công chức Quản lý thị trường;

b) Chiến lược, chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình hành vi, kế hoạch tăng trưởng dài hạn, đề án, dự án công trình bất Động sản quan trọng, dự thảo báo cáo về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định hành động:

a) Dự thảo thông tư, quyết định hành động, thông tư và những văn bản khác về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường; về công tác thao tác kiểm tra, đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp lý về marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, Thương Mại trên thị trường và những nghành khác theo quy định của pháp lý, về chính sách, chủ trương riêng với công chức Quản lý thị trường thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng;

b) Kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí thường niên hoặc theo quy trình của Tổng cục;

c) Kiến nghị giải pháp quản trị và vận hành nhà nước liên quan đến tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường.

3. Ban hành văn bản hướng dẫn trình độ, trách nhiệm, văn bản theo quy định của pháp lý thuộc phạm vi quản trị và vận hành của Tổng cục.

4. Tổ chức thực thi những văn bản quy phạm pháp lý, kế hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án công trình bất Động sản, đề án về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường; về chính sách, chủ trương riêng với công chức Quản lý thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phê duyệt.

5. Tổ chức thực thi những trách nhiệm về kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp lý:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn và thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp lý trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Áp dụng những giải pháp trách nhiệm phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính;

c) Thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy mẫu thành phầm thành phầm & hàng hóa, tang vật, phương tiện đi lại có tín hiệu vi phạm, trưng cầu giám định, kiểm nghiệm vật mẫu là thành phầm & hàng hóa, tài liệu, sách vở, vật chứng liên quan đến vi phạm pháp lý của tổ chức triển khai, thành viên;

d) Xử lý vi phạm hành chính;

đ) Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty, tổ chức triển khai và thành viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính.

6. Kiểm tra nội bộ, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp lý liên quan đến lực lượng Quản lý thị trường theo quy định của pháp lý; phòng, chống tham nhũng, xấu đi và thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí góp vốn đầu tư được giao theo quy định của pháp lý.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về những nghành thuộc phạm vi quản trị và vận hành của Tổng cục.

8. Tổ chức tích lũy thông tin, phân tích, nhìn nhận, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền vận dụng những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh riêng với những hành vi vi phạm pháp lý.

9. Xây dựng, vận hành và tăng trưởng khối mạng lưới hệ thống thông tin, cơ sở tài liệu về quản trị và vận hành địa phận, kết quả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính, cơ sở tài liệu quản trị và vận hành nhân sự, tài sản và cơ sở tài liệu khác phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường theo phân công của Bộ trưởng và quy định pháp lý; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường với cấp có thẩm quyền.

10. Tổ chức nghiên cứu và phân tích, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, phương pháp quản trị và vận hành tiên tiến và phát triển trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng Quản lý thị trường.

11. Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế; cấp Thẻ kiểm tra thị trường cho công chức làm trách nhiệm kiểm tra thị trường theo quy định pháp lý; tổ chức triển khai thực thi và kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường thực thi quy định về tổ chức triển khai, tiêu chuẩn công chức, chính sách trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, biển hiệu, ấn chỉ và Thẻ kiểm tra thị trường.

12. Thực hiện chính sách tiền lương và những chính sách, chủ trương đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm riêng với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản trị và vận hành của Tổng cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và quy định của pháp lý.

13. Quản lý tài chính, tài sản và những nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và theo quy định của pháp lý.

14. Thực hiện hoạt động và sinh hoạt giải trí hợp tác quốc tế theo sự phân công của Bộ trưởng.

15. Thống kê nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành thị trường.

16. Thực hiện những trách nhiệm khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao và theo quy định của pháp lý.

* Cơ cấu tổ chức triển khai

1. Các tổ chức triển khai Quản lý thị trường ở TW gồm:

a) Văn phòng Tổng cục;

b) Vụ Tổ chức cán bộ;

c) Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính;

d) Vụ Chính sách – Pháp chế;

đ) Vụ Thanh tra – Kiểm tra;

e) Cục Nghiệp vụ quản trị và vận hành thị trường.

Văn phòng Tổng cục có 03 phòng và Trung tâm tin tức truyền thông quản trị và vận hành thị trường; Cục Nghiệp vụ quản trị và vận hành thị trường có 04 phòng.

2. Các tổ chức triển khai Quản lý thị trường ở địa phương gồm:

a) Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc TW có 03 phòng; Cục Quản lý thị trường thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô và Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh có không thật 04 phòng; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW có không thật 05 phòng;

b) Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động.

Đội Quản lý thị trường cấp huyện không tổ chức triển khai phòng;

c) Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và Đội Quản lý thị trường cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp lý.

* Lãnh đạo Tổng cục

1. Tổng cục Quản lý thị trường có Tổng cục trưởng và không thật 04 Phó Tổng cục trưởng.

2. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định, miễn nhiệm và không bổ nhiệm theo quy định của pháp lý.

3. Tổng cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục, phụ trách trước Bộ trưởng Bộ Công Thương và trước pháp lý về toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của Tổng cục Quản lý thị trường. Các Phó Tổng cục trưởng phụ trách trước Tổng cục trưởng và trước pháp lý về nghành công tác thao tác được phân công phụ trách.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của những cty thuộc Tổng cục; chỉ định, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, không bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu những tổ chức triển khai thuộc Tổng cục theo quy định của pháp lý và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

*  Hiệu lực thi hành và lao lý chuyển tiếp

1. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 12 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 19/2009/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương phụ trách:

a) Tiếp nhận, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy quản trị và vận hành thị trường địa phương theo tiềm năng, lộ trình thực thi tại Đề án xây dựng Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt kèm theo Quyết định này;

b) Xây dựng Đề án xây dựng 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hành động trước tháng 12 năm 2022;

c) Rà soát, giảm số lượng những Đội Quản lý thị trường cấp huyện xuống còn 376 Đội theo lộ trình đến năm 2022.

3. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW phụ trách phối phù thích hợp với Bộ Công Thương thực thi chuyển giao nguyên trạng biên chế, trụ sở, cơ sở vật chất của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc TW về Bộ Công Thương.

4. Các cơ quan quản trị và vận hành thị trường ở địa phương thuộc Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư đã được cấp hết năm ngân sách 2022 và quyết toán với ngân sách địa phương; xây dựng dự trù tổng hợp vào ngân sách của Bộ Công Thương từ thời điểm năm ngân sách 2022.

* Tổ chức thực thi

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và những cty, tổ chức triển khai, thành viên có liên quan phụ trách thi hành Quyết định này./.

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Chức năng, trách nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không gồm có nội dung nào sau này ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chức năng, trách nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không gồm có nội dung nào sau này tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Chức năng, trách nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không gồm có nội dung nào sau này miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Chức năng, trách nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không gồm có nội dung nào sau này miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Chức năng, trách nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không gồm có nội dung nào sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chức năng, trách nhiệm của Tổng cục tình báo, Bộ Công an không gồm có nội dung nào sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chức #năng #nhiệm #vụ #của #Tổng #cục #tình #báo #Bộ #Công #không #bao #gồm #nội #dung #nào #sau #đây