Contents

Mẹo về Chương trình bảng tính excel là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Chương trình bảng tính excel là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-02 22:01:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

366

Chương trình bảng tính là gì? Hãy nêu tính năng chung của những chương trình bảng tính

Hay nhất

  • Chương trình bảng tính là ứng dụng :

+ Trình bày thông tin dưới dạng bảng

+ Thực hiện tính toán

+ Xây dựng biểu đồ

Phầnl
BẢNG TÍNH
ĐIỆN Tư

ÍBaỉĩ CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ G ì ?
Bảng và nhu yếu xử lí thông tin dạng bảng
Trong thực tiễn nhiều thông tin hoàn toàn có thể được trình diễn dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán,…
Ví Sử dụng bảng điểm những môn học, thầy cô giáo hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị theo dõi, phân loại kết quả học tập của từng học viên. Nhìn vào bảng điểm, em hoàn toàn có thể biết ngay được kết quả học tập của em cũng như của những bạn trong lớp.
su
Họ vá tên
Toán
Vát li
Ngũ văn
Tin hoc
Điềm trung binh
1
Đinh Vạn Hoàng An
8
7
8
8
7.8
2
Lỉ Thị Hoài An
8
8
8
8
8.0
3
Lê Thái Anh
8
8
7
8
7.8
4
Phạm Như Anh
9
10
10
10
9.8
5
Vũ Việt Anh
8
6
8
8
7.5
6
Phạm Thanh Bình
8
9
9
8
8.5
7
Trần Quốc Bình
8
8
9
9
8.5
8
Nguyễn Linh Chi
7
6
8
9
7.5
9
Vũ Xuân Cưong
8
7
8
9
8.0
10
Nguyễn Anh Duy
8
7
8
8
7.8
11
Nguyễn Trung Dũng
8
7
8
7
7.5
12
Trần Hoàng Hà
8
8

7
7.5
13
Phạm Hoàng Hài
8
8
7
7
7.5
14
Đoàn Mạnh Hiệp
6

8
7
7.0
Hình 1,
Bảng điểm của lớp
Bang diêm lớp 7A
Ví dụ 2: Giả sử điểm tổng kết môn học là yếu tố trung bình của những điểm kiểm tra miệng (thông số 1), kiểm tra 15 phút (thông số 1), kiểm tra một tiết (thông số 2) và kiểm tra học kì (thông số 3).
Em hoàn toàn có thể lập bảng để tính kết quả học tập của riêng em như ở hình 2.
Stt
MÕI) hoc
KT miènq
KT15 phút
KT1 tiết lần 1
KT 1 tiết lần 2
KT hoc kì
Điềm tỗnq kễt
1
Toán
9
8
7
9
10
8.8
2
Vât lí
8
8
8
9
9
8?ẽ
3
Lích sử
8
8
8
9
7
7.9
4
Sinh hoc
7
9
10
9
10
9.3
5
Cônq nqhê
8
8
6
8
8
7.6
6
Tin hoc
9
8
9
9
9
8.9
7
Nqữ vãn
7
7
6
8
8
7.3
8
Giáo due cônq dân
6
8
9
9
9
8.6
Bảng theo dõi kết quả học tập
Từ những số liệu trong bảng, đôi lúc người ta còn tồn tại nhu yếu vẽ biểu đổ để minh hoạ trực quan cho những số liệu ấy.
Ví dụ 3: Dưới đấy là bảng số liệu và biểu đồ về tình hình sử dụng đất ở xã Xuân Phương.
Thống kê tình hình sử dụng đất ở xã Xuân Phương
Như vậy, ngoài trình diễn thông tin cô đọng và dễ so sánh, việc thực thi những tính toán phổ cập (tính tổng, trung bình cộng, xác lập giá trị lớn số 1, nhỏ nhất,…), vẽ những biểu đồ minh hoạ cho những số liệu tương ứng là nhu yếu thường gặp trong thực tiễn. Nhờ những chương trình bảng tính, người ta hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị thực thi những việc đó trên máy tính.
Chương trình bảng tính là ứng dụng được thiết kê’để giúp ghi lại và trình diễn thông tin dưới dạng bảng, thục hiện những tính toán cũng như xây dụng những biêu đồ màn biểu diễn một cách trục quan những sô liệu có trong bảng.
Microsoft Excel (gọi tắt là Excel) là một trong những chương trình bảng tính được sử dụng rộng tự do. Trong phần này em sẽ làm quen với chương trình bảng tính Excel.
Màn hình thao tác của Excel
Màn hình thao tác của chương trình bảng tính Excel như hình 4.
Thanh tiêu đề
Bảng chọn Data
1 £3 Microsoft Excel – Book2
Eite Edit
View insert
Format
loots Bata Window Help
_ B X
D
” Arial
10 V
J
B / u SB
a _ ’
▼ A *
»
OB

£
=5+4
1
A
B
c
D
E
F
G

1
2
3
4
5
6
9
*
ô tính đang đươc
chon
7
8
9

H <
► w sheetl / Sheet2 / Sheet3 /

hl
J Air
Ready
NUM
Thanh công thức
Thanh bảng chọn
Các thanh công
cu
Tên cột
Trang tính
Tên hàng
Thanh trạng thái '
Tên những trang tính
Hình 4 Màn hình thao tác của Excel
Ngoài những bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh quen thuộc in như của chương trình soạn thảo văn bản Word, giao diện này còn tồn tại thêm:
Thanh công thúc: Đây là thanh công cụ đặc truhg của chương trình bảng tính. Thanh công thức được sử dụng để nhập, hiển thị tài liệu hoặc công thức trong ô tính (h. 4).
Bảng chọn Data (Dữ liệu): Trên thanh bảng chọn có bảng chọn Data gồm những lệnh dùng để xử lí tài liệu.
Trang tính:
Trang tính gổm những cột và những hàng là miền thao tác chính của bảng tính. Vùng giao nhau giũa cột và hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) dùng để chúa tài liệu.
Các cột của những trang tính được đánh thứ tự liên tục từ trái sang phải bằng những vần âm bắt nguồn từ A, B, c,… Các kí tự này được gọi là têrì cột.
Các hàng của trang tính được đánh thứ tự liên tục từ trên xuống dưới bằng những số bắt nguồn từ là 1,2, 3,… Các số này được gọi là tên thường gọi hàng.
Địa chỉ của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó.
Ví dụ:
A1 là giao của cột A và hàng 1.
C5 là giao của cột c và hàng 5,…
Nhập tài liệu vào trang tính
Nhập và sủa tài liệu
Để nhập tài liệu vào một trong những ô của trang tính em nháy chuột chọn ô đó và gõ tài liệu (số hoặc kí tự,…) vào từ bàn phím. Để kết thúc việc nhập tài liệu, em hoàn toàn có thể chọn một ô tính khác hoặc nhấn phím Enter.
Thao tác nháy chuột chọn một ô được gọi là kích hoạt ô tính. Khi một ô tính được chọn (hay được kích hoạt), trên màn hình hiển thị máy tính em sẽ thấy ô tính đó có viền đậm xung quanh (h. 4). Dữ liệu nhập vào được lưu trong ô đang rất được kích hoạt.
Để sửa tài liệu của một ô nên phải nháy đúp chuột vào ô đó và thực thi việc sửa tương tự như khi soạn thảo văn bản.
Di chuyên trên trang tính
Em hoàn toàn có thể di tán Một trong những ô (thay đổi ô được kích hoạt) theo hai cách:
Sử dụng những phím mũi tên trên bàn phím: Nếu ô cần di tán tới ở gần ô đang rất được kích hoạt, sử dụng những phím ị, T để di tán đến ô cần kích hoạt.
Sử dụng chuột và những thanh cuốn: Nếu ô cần kích hoạt nằm ngoài phạm vi màn hình hiển thị, sử dụng những thanh cuốn để lấy vùng trang tính có chứa ô vào phạm vi màn hình hiển thị và nháy chuột vào ô đó (con trỏ chuột có hình chữ thập ộ).
Gõ chữ Việt trên trang tính
Tương tự như khi thao tác với chương trình soạn thảo văn bản, để gõ những chữ đặc trưng của tiếng Việt (ă, ơ, đ,… và những chữ có dấu thanh), toàn bộ chúng ta nên phải có chương trình tương hỗ gõ (gọi tắt là chương trình gõ). Hiện tại ở việt nam có nhiều chương trình gõ chữ Việt đang rất được sử dụng phổ cập. Để hiển thị và in được chữ Việt, toàn bộ chúng ta còn có nhu yếu các phông chữ Việt được cài sẵn trên máy tính.
Hai kiểu gõ chữ Việt phổ cập lúc bấy giờ là kiểu TELEX và kiểu VNI. Quy tắc gõ chữ Việt có dấu trong Excel tương tự như quy tắc gõ chữ Việt có dấu trong chương trình soạn thảo văn bản mà em đã được học.
CAUJ4OI
Em hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.
Hãy nêu tính năng chung của những chương trình bảng tính.
Màn hình của Excel có những công cụ gi đặc trưng cho chương trinh bảng tinh?
Có thể nhập và lưu tài liệu ở thạnh phần nào của trang tính?
ô tính đang rất được kích hoạt có gi khác lạ so vói những ô tính khác?

A. Nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề:

   – Ưu điểm của chương trình bảng tính

   – Các đối tượng người dùng chính của màn hình hiển thị Excel

   – Địa chỉ ô tính

   – Nhập tài liệu vào trang tính

1. Bảng tính và nhu yếu xử lí thông tin dạng bảng

a. Chương trình bảng tính

Chương trình bảng tính là ứng dụng giúp ghi lại và trình diễn thông tin dưới dạng bảng, hoàn toàn có thể thực thi những tính toán phức tạp hoặc màn biểu diễn những tài liệu bằng biểu đồ.

b. Ưu điểm của chương trình bảng tính

Dễ dàng:

   – Trình bày thông tin cô đọng, dễ so sánh, sắp xếp.

   – Thực hiện những tính toán phổ cập( tính tổng, trung bình,..)

   – Vẽ những biểu đồ minh họa nhờ vào số liệu

2. Màn hình thao tác của Excel

   – Microsoft Excel( gọi tắt là Excel) là một trong trong những bảng tính thông dụng nhất lúc bấy giờ.

   – Sau khi khởi động ứng dụng Excel sẽ như sau:

cùng tìm hiểu những thành phần có trong màn hình hiển thị trên.

a. Trang tính

   – Trang tính được phân thành những hàng và cột.

   – Các hàng: 1, 2, 3, 4,…

   – Các cột: A, B, C, D,…

   – Địa chỉ của một ô tính: được ghép giữa tên cột và tên hàng giao nhau.

Ví dụ: A1, B2, C4( lưu ý: tên cột đứng trước, tên hàng đứng sau)

b. Thanh công thức

   – Là thanh công cụ đặc trưng của bảng tính

   – Sử dụng để nhập, hiển thị tài liệu, thay đổi công thức của ô tính.

c. Các dải lệnh

Gồm 2 dải lệnh Formulas và Data gồm những lệnh dùng để thực thi những phép tính với những số và xử lí tài liệu.

3. Nhập tài liệu vào trang tính

a. Nhập và sửa tài liệu

– Khái niệm tài liệu: là thông tin được nhập và tàng trữ ở những ô tính, hoàn toàn có thể là ký tự hoặc số.

• Nhập tài liệu

   – B1: di tán chuột chọn một ô, tiếp theo đó nháy đúp chuột

   – B2: nhập tài liệu từ bàn phím

   – B3: ấn phím Enter để kết thúc

Làm tương tự với những ô tính khác.

• Sửa tài liệu

   – B1: chọn một ô, tiếp theo đó nháy đúp chuột

   – B2: sửa tài liệu trực tiếp trong ô bằng phương pháp xóa tài liệu cũ và nhập mới hoặc xóa tài liệu cũ và nhập mới trên thanh công thức

   – B3: ấn phím Enter để kết thúc.

Làm tương tự với những ô tính khác.

b. Di chuyển trên trang tính

   – Cách 1: sử dụng phím mũi tên trên bàn phím.

   – Cách 2: dùng chuột và thanh cuộn.

c. Gõ tiếng việt trên trang tính

   – Sử dụng ứng dụng tương hỗ gõ tiếng việt( unikey).

   – Chú ý: cần chọn cả trang tính để hoàn toàn có thể sử dụng tiếng việt cho toàn bộ những ô.

B. Bài tập

Câu 1: Chương trình bảng tính có tính năng nhất là:

A. xử lý những văn bản lớn.

B. chứa nhiều thông tin.

C. chuyên thực thi những tính toán.

D. chuyên tàng trữ hình ảnh.

Chương trình bảng tính là ứng dụng giúp ghi lại và trình diễn thông tin dưới dạng bảng, hoàn toàn có thể thực thi những tính toán phức tạp hoặc màn biểu diễn những tài liệu bằng biểu đồ.

Đáp án: C

Câu 2: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là:

A. Dễ so sánh    B. Dễ in ra giấy

C. Dễ học hỏi    D. Dễ di tán

tin tức được trình diễn dưới dạng bảng thuận tiện và đơn thuần và giản dị cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán…

Đáp án: A

Câu 3: Chương trình bảng tính, ngoài hiệu suất cao tính toán còn tồn tại hiệu suất cao:

A. tạo biểu đồ.    B. tạo trò chơi.

C. tạo video    D. tạo nhạc.

Chương trình bảng tính là ứng dụng giúp ghi lại và trình diễn thông tin dưới dạng bảng, hoàn toàn có thể thực thi những tính toán phức tạp hoặc màn biểu diễn những tài liệu bằng biểu đồ.

Đáp án: A

Câu 4: Đâu là hình tượng dùng để khởi động chương trình bảng tính Excel?

Biểu tượng chương trình bảng tính Excel là có chữ X.

Đáp án: B

Câu 5: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực thi:

A. nháy chuột lên hình tượng Excel.

B. Nháy chuột phải lên hình tượng Excel.

C. Nháy đúp chuột lên hình tượng Excel.

D. nháy đúp chuột phải lên hình tượng Excel.

Để khởi động chương trình bảng tính excel cũng như ứng dụng khác ta thực thi nháy đúp chuột lên hình tượng Excel hoặc chuột phải rồi chọn Open.

Đáp án: C

Câu 6: Trong màn hình hiển thị Excel, ngoài bảng chọn File và những dải lệnh giống Word thì màn hình hiển thị Excel còn tồn tại:

A. trang tính, thanh công thức.

B. thanh công thức, những dải lệnh Formulas.

C. những dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

D. trang tính, thanh công thức, những dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

Trong màn hình hiển thị Excel, ngoài bảng chọn File và những dải lệnh giống Word thì màn hình hiển thị Excel còn tồn tại: trang tính, thanh công thức, những dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

Đáp án: D

Câu 7: Trên trang tính, muốn nhập tài liệu vào ô tính, thứ nhất ta thực thi thao tác:

A. nháy chuột chọn hàng cần nhập.

B. nháy chuột chọn cột cần nhập.

C. nháy chuột chọn khối ô cần nhập.

D. nháy chuột chọn ô cần nhập.

Các bước nhập tài liệu

– B1: nháy chuột chọn ô cần nhập

– B2: nhập tài liệu từ bàn phím

– B3: ấn phím Enter để kết thúc

Đáp án: D

Câu 8: Trên trang tính, sau khi gõ tài liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím:

A. Enter    B. Shift

C. Alt    D. Capslock

Trên trang tính, sau khi gõ tài liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím Enter hoặc sử dụng chuột chọn ô tính khác.

Đáp án: A

Câu 9: Trên trang tính, những ký tự vần âm A,B,C,….được gọi là:

A. tên hàng.    B. tên ô.

C. tên cột.    D. tên khối

Trên trang tính, những ký tự vần âm A,B,C,….được gọi là tên thường gọi cột, trang tính được đánh thứ tự liên tục trên đầu mỗi cột, từ trái qua phải.

Đáp án: C

Câu 10: Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được gọi là:

A. tên khối.    B. tên ô.

C. tên cột.    D. tên hàng.

Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được đánh thứ tự liên tục từ trên xuống dưới được gọi là tên thường gọi hàng.

Đáp án: D

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Chương trình bảng tính excel là gì ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chương trình bảng tính excel là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Chương trình bảng tính excel là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Chương trình bảng tính excel là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Chương trình bảng tính excel là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chương trình bảng tính excel là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chương #trình #bảng #tính #excel #là #gì