Kinh Nghiệm Hướng dẫn Có bao nhiêu mắt xích chung trong lưới thức ăn sâu 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu mắt xích chung trong lưới thức ăn sâu được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-13 04:11:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

140

Câu hỏi: Lưới thức ăn là gì, cho ví dụ

Nội dung chính

  • I. Chuỗi thức ăn
  • II. Lưới thức ăn
  • III. Bậc dinh dưỡng
  • IV. Tháp sinh thái xanh
  • V. Hướng dẫn giải bài tập trong sgk

Trả lời:

– Lưới thức ăn là tập hợp gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung

– Ví dụ:

Cùng Top lời giải tìm hiểu kiến thức và kỹ năng về Lưới thức ăn nhé

I. Chuỗi thức ăn

1. Khái niệm

– Là dãy những loài sinh vật có quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng.

+ Mỗi loài trong chuỗi thức ăn là một mắt xích.

+Mắt xích này vừa là thức ăn của mắt xích đứng sau, vừa có nguồn là thức ăn là mắt xích đứng trước.

–Ví dụ: Cỏ -> Châu chấu -> Ếch -> Rắn.

2. Phân loại chuỗi thức ăn

– Các loại chuỗi thức ăn dưới đây đều phải có điểm chung sau:

+Mắt xích phía sau có mắt xích to nhiều hơn mắt xích phía trước.

+Số lượng mắt xích phía sau thấp hơn mắt xích phía trước

Chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng

– Ở chuỗi thức ăn này, mở đầu là sinh vật tự dưỡng (thực vật), tiếp đến là sinh vật ăn sinh vật tự dưỡng và những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã.

–Ví dụ: Tảo lam -> Trùng cỏ -> Cá diếc -> Chim bói cá.

Chuỗi thức ăn phế liệu

– Chuỗi thức ăn này khởi đầu bằng sinh vật phân giải, tiếp theo đó là động vật hoang dã ăn động vật hoang dã.

–Ví dụ: Law khô -> Giun đát -> Ếch đồng -> Rắn hổ mang.

3. Chuỗi thức ăn trên cạn và dưới nước

Chuỗi thức ăn trên cạn

– Chuỗi thức ăn thường ngắn.

+Môi trường trên cạn tạm bợ.

+Sinh vật tiêu tốn nhiều nguồn tích điện cho việc trao đổi chất.

– Hiệu suất sinh thái xanh thường thấp.

+Thực vật chứa nhiều chất khó tiêu hóa (như cellulose).

+Động vật ăn thịt tiêu tốn nhiều nguồn tích điện cho hoạt động và sinh hoạt giải trí săn mồi.

Chuỗi thức ăn dưới nước

– Chuỗi thức ăn thường dài.

+Môi trường dưới nước ổn định.

+Sinh vật ít tiêu tốn nguồn tích điện cho việc trao đổi chất.

– Hiệu suất sinh thái xanh cao.

+Mắt xích thứ nhất thường là thực vật phù du -> dễ tiêu hóa -> hiệu suất sử dụng thức ăn cao.

+Động vật thường tiêu tốn ít nguồn tích điện cho hoạt động và sinh hoạt giải trí săn mồi.

II. Lưới thức ăn

– Là tập hợp những chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái xanh, có những mắt xích chung.

-Một loài không những là mắt xích của một chuỗi thức ăn mà còn tham gia vào hình thành lưới thức ăn.

-Quần xã sinh vật càng phong phú -> lươi thức ăn càng phức tạp.

III. Bậc dinh dưỡng

Trong một lưới thức ăn, những loài có chung mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng.

-Bậc dinh dưỡng cấp 1(sinh vật tiêu thụ): thường là những sinh vật hoàn toàn có thể tự dưỡng, như tảo, cây xanh,…

-Bậc dinh dưỡng cấp 2(sinh vật tiêu thụ bậc 1): gồm những loài động vật hoang dã ăn thực vật và những loài kí sinh trên thực vật.

-Bậc dinh dưỡng cấp 3(sinh vật tiêu thụ bậc 2): gồm những loài động vật hoang dã ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1.

-Bậc dinh dưỡng cấp 4(sinh vật tiêu thụ bậc 3): gồm những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã (ăn sinh vật tiêu thụ bậc 2),..

-Bậc dinh dưỡng ở đầu cuối là bậc dinh dưỡng cao nhất.

-Sinh vật phân giải: gồm vi trùng, nấm, những sinh vật ăn xác chết khác,..

IV. Tháp sinh thái xanh

Có 3 loại tháp sinh thái xanh: tháp sinh khối, tháp số lượng và tháp nguồn tích điện.

Tháp số lượng

Xây dựng nhờ vào số lượng thành viên ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+Ưu điểm: dễ xây dựng.

+Nhược điểm: ít có mức giá trị vì kích thước thành viên của những bậc dinh dưỡng rất khác nhau, không giống hệt -> so sánh khó đúng chuẩn.

Tháp sinh khối

Xây dựng nhờ vào khối lượng tổng số của toàn bộ những sinh vật trên một cty diện tích s quy hoạnh/thể tích.

+Ưu điểm: giá trị cao hơn tháp số lượng.

+Nhược điêm: thành phần hóa học và giá trị nguồn tích điện của chất sống trong những bậc dinh dưỡng rất khác nhau; không để ý quan tâm thời hạn trong việc tích lũy sinh khối ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Tháp nguồn tích điện

Xây dựng nhờ vào nguồn tích điện được tích lũy trên một cty diện tích s quy hoạnh/thể tích.

+Ưu điểm: là tháp hoàn thiện nhất.

+Nhược điểm: xây dựng tháp khá phức tạp, mất nhiều thời hạn, công sức của con người.

V. Hướng dẫn giải bài tập trong sgk

Câu 1: Trang 194 – sgk Sinh học 12

Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn

Bài làm:

– Chuỗi thức ăn là một dạy những sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

-Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích trước, vừa là sinh vật bị mắt xích sau tiêu thụ

-Có 2 loại chuỗi thức ăn:

+Sinh vật tự dưỡng –> động vật hoang dã ăn thực vật –> động vật hoang dã ăn động vật hoang dã

Ví dụ: Lúa –> chuột –> rắn

-Sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ –> động vật hoang dã ăn sinh vật phân giải –> động vật hoang dã ăn động vật hoang dã

Ví dụ:nấm –> sóc –> cáo

-Lưới thức ăn gồm có nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.

Câu 2: Trang 194 – sgk Sinh học 12

Cho ví dụ về những bậc dinh dưỡng của một quần xã tự nhiên và 1 quần xã tự tạo.

Bài làm:

– Ví dụ về những bậc dinh dưỡng cùa 1 quần xã tự nhiên (quần xã suối):

+Sinh vật sản xuất: tảo lục, tảo silic, thuỷ tức

+Sinh vật tiêu thụ bậc 1: muỗi nước, tôm, cá mè

+Sinh vật tiêu thụ bậc 2: nhện nước, cá quả

+Sinh vật phân huỷ: vi trùng, giun

+Chất hữu cơ từ ngoài theo dòng suối: những mẩu lá cây, cành cây, rác,…

-Ví dụ về bậc dinh dưỡng của quần xã tự tạo (quần xã đồng lúa):

+Sinh vật sản xuất: cây lúa

+Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu đục thân lúa, rệp, chuột

+Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn

+Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu

+Sinh vật phân huỷ: vi trùng, nấm, giun đất

Câu 3: Trangg 194 – sgk Sinh học 12

Phân biệt 3 loại sinh thái xanh

Bài làm:

– Phân biệt 3 loại tháp sinh thái xanh:

+ Tháp số lượng được xây dựng nhờ vào số lượng thành viên sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+Tháp sinh khối xây dựng nhờ vào khối lượng tổng số cúa toàn bộ những sinh vật trên một cty diện tích s quy hoạnh hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+Tháp nguồn tích điện được xây dựng nhờ vào số nguồn tích điện được tích luỹ trên một cty diện tích s quy hoạnh hay thể tích, trong một cty thời hạn ở mỗi bậc dinh dưỡng.

-Mỗi loại tháp có ưu điểm và nhược điểm:

+Tháp số lượng dễ xây dựng tuy nhiên ít có mức giá trị vì kích thước thành viên cũng như chất sống cấu trúc nên những loài của những bậc dinh dưỡng rất khác nhau, không giống hệt, nên việc so sánh không đúng chuẩn.

+Tháp sinh khối có mức giá trị cao hơn tháp sổ lượng. Do mỗi bậc dinh dưỡng đều được biểu thị bằng số lượng chất sống, nên phần nào hoàn toàn có thể so sánh được những bậc dinh dưỡng với nhau. Tuy nhiên, tháp sinh khối cũng luôn có thể có nhiều nhược điểm: Thành phần hoá học và giá trị nguồn tích điện của chất sống trong những bậc dinh dưỡng là rất khác nhau. Tháp sinh khối không để ý quan tâm tới yếu tố thời hạn trong việc tích luỹ sinh khối ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+Tháp nguồn tích điện là loại tháp hoàn thiện nhất. Tuy nhiên, xây dựng tháp nguồn tích điện khá phức tạp. yên cầu nhiều công sức của con người, thời hạn.

://.youtube/watch?v=vqf1FECM35A

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi.

You đang xem: Ví dụ về chuỗi thức ăn

– Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một trong những chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung. Tất cả những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

– Ví dụ về hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật tự dưỡng, tiếp theo đó đến động vật hoang dã ăn sinh vật tự dưỡng và tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã. Ví dụ, cây ngô → sâu ăn lá ngô → nhái → rắn hổ mang → diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật phân giải, sau đến những loài động vật hoang dã ăn thịt. Ví dụ, lá, cành cây khô, mục nát → mối → nhện → thằn lằn.

Đúng 0 Bình luận (0)

Nêu một số trong những ví dụ khác về chuỗi thức ăn.

Lớp 4 Chưa xác lập 1 0

Gửi Hủy

Chuỗi 1: Kiến ăn cỏ, ếch ăn kiến, rắn ăn ếch, ếch chết xác phân hủy để cỏ hấp thụ.

Chuỗi 2: Châu chấu ăn cỏ, chuột ăn châu chấu, rắn ăn chuột, diều hâu ăn rắn rồi thải phân làm chất bón cho cỏ.

Đúng 0

Bình luận (0) SGK trang 194

Câu 1: Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn

Lớp 12 Sinh học Hệ sinh thái xanh, sinh quyển 3 0

Gửi Hủy

Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một trong những chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung toàn bộ những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng cây xanh, sau đến động vật hoang dã ăn thực vật và tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ mang —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến những loài động vật hoang dã ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn

Đúng 0

Bình luận (0)

Trả lời:

– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một trong những chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung toàn bộ những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng cây xanh, sau đến động vật hoang dã ăn thực vật và tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ mang —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến những loài động vật hoang dã ăn thịt.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Left Trong Excel, Cách Kết Hợp Hàm Left Và Right

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn.

Đúng 0 Bình luận (0)

– Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới thức ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thức ăn trong quần xã. Trong một lưới thức ăn một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một trong những chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào những chuỗi thức ăn khác, hình thành nên nhiều mắt xích chung toàn bộ những chuỗi thức ăn với nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới thức ăn.

Có hai loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn được mở đầu bằng cây xanh, sau đến động vật hoang dã ăn thực vật và tiếp nữa là những loài động vật hoang dã ăn động vật hoang dã.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> nhái —> rắn hổ mang —» diều hâu.

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải, sau đến những loài động vật hoang dã ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn.

Đúng 0 Bình luận (0)

Mọi người cho em ví dụ về lưới thức ăn gồm 3 chuỗi thức ăn trong số đó có những mắt xích chung với ạ??? Em cảm ơn

Lớp 9 Sinh học 3 0

Gửi Hủy

Lúa → Châu chấu → Ếch → Rắn

Đúng 0

Bình luận (1)

Lúa → Sâu đục thân → Chuồn chuồn → Chim → Người

Đúng 0 Bình luận (1)

Đúng 0

Bình luận (0) ví dụ về thức ăn xanh Lớp 10 Công nghệ Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi 3 0

Gửi Hủy

Thức ăn xanh là nhiều chủng loại rau xanh, cỏ tươi và thức ăn ủ xanh.

Thức ăn xanh gồm cây họ đậu (cây điền thanh, cây keo giậu,…) , bèo dâu, bèo tấm, rau muống, cây ngô non, lá su hào, bắp cải, cây lạc…

Đúng 2

Bình luận (0)

Rau:))

Đúng 0 Bình luận (0)

Rau và rau :))

Đúng 0 Bình luận (0)

em hãy phân biệt thức ăn giàu gluxit?

Cho ví dụ về thức ăn giàu protein

Lớp 7 Công nghệ 1 0

Gửi Hủy

Thức ăn giàu gluxit: có hàm lượng gluxit > 50%

Ví dụ về thức ăn giàu protein là: bột cá, đậu tương, đậu phộng

Đúng 1

Bình luận (2) Em hãy lấy ví dụ vềcông nghệ vi sinh vào sản xuất và 3 ví dụ về ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển vi sinh về thức ăn chăn nuôi Lớp 10 Công nghệ Bài 33: Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển vi sinh để sản xuất thứ… 1 0

Gửi Hủy

Giúp tao với help me

Đúng 0

Bình luận (0)

Lấy ví dụ 5 chuỗi thức ăn và phân tích thành phần sinh vật tên chuỗi thức ăn đó

Lớp 12 Sinh học Bài 44: Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển 0 0

Gửi Hủy

Cho chuỗi thức ăn sau : Tảo → Tôm he → Cá khế → Cá nhồng → Cá mập. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về chuỗi thức ăn trên là đúng?

I. Đây là chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải.

II. Chuỗi thức ăn này ngồi 5 mắt xích.

III. Sinh khối lớn số 1 trong chuỗi thức ăn trên thuộc về tảo.

IV. Tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên.

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

– I sai vì tảo hoàn toàn có thể quang hợp nên tảo là sinh vật sản xuất.

– II đúng vì chuỗi thức ăn trên có 5 mắt xích (tảo, tôm he, cá khế, cá nhồng, cá mập).

– III đúng vì tảo là sinh vật sản xuất trên chuỗi thức ăn trên nên tảo là sinh vật sản xuất.

– IV sai vì tôm he ăn tảo (sinh vật sản xuất) nên tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng

Đúng 0

Bình luận (0)
phonghopamway

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Có bao nhiêu mắt xích chung trong lưới thức ăn sâu ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Có bao nhiêu mắt xích chung trong lưới thức ăn sâu tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Có bao nhiêu mắt xích chung trong lưới thức ăn sâu miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Có bao nhiêu mắt xích chung trong lưới thức ăn sâu Free.

Giải đáp vướng mắc về Có bao nhiêu mắt xích chung trong lưới thức ăn sâu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu mắt xích chung trong lưới thức ăn sâu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #mắt #xích #chung #trong #lưới #thức #ăn #sâu