Thủ Thuật về Cơ thể thằn lằn bóng đuôi dài được bao bọc bơi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác đúng gì Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cơ thể thằn lằn bóng đuôi dài được bao bọc bơi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác đúng gì được Update vào lúc : 2022-04-24 06:57:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

269

22/02/2022 286

A. Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không biến thành khô

Nội dung chính

  • A. Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không biến thành khô
  • B. Giúp tăng cường hấp thụ nhiệt.
  • C. Giúp hạn chế sự thoát hơi nước qua mặt phẳng khung hình
  • D. Giúp bảo vệ khung hình khỏi sự tiến công của quân địch

B. Giúp tăng cường hấp thụ nhiệt.

C. Giúp hạn chế sự thoát hơi nước qua mặt phẳng khung hình

Đáp án đúng chuẩn

D. Giúp bảo vệ khung hình khỏi sự tiến công của quân địch

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài giảng Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Câu 1: Phát biểu nào sau này về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

A. Ưa sống nơi ẩm ướt.

B. Hoạt động hầu hết vào ban ngày, con mồi hầu hết là sâu bọ.

C. Là động vật hoang dã hằng nhiệt.

D. Thường ngủ hè trong những hang đất ẩm ướt.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Thằn lằn ưa sống ở những nơi khô ráo và thích phơi nắng; Có tập tính bò sát thân và đuôi vào đất; Bắt mồi về ban ngày, hầu hết là sâu bọ; Thở bằng phổi; Trú đông trong những hang đất khô; Là động vật hoang dã biến nhiệt.

Câu 2: Thời gian kiếm mồi của thằn lằn bóng vào lúc nào?

A. Bắt mồi về ban đêm

B. Bắt mồi về ban ngày

C. Bắt mồi cả ban ngày và ban đêm

D. Bắt mồi bất kì lúc nào

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Thằn lằn bắt mồi về ban ngày, hầu hết là sâu bọ

Câu 3: Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở đâu?

A. Gần hô nước.

B. Đầm nước lớn.

C. Hang đất khô.

D. Khu vực đất ẩm, mềm, xốp.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở hang đất khô.

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây đúng thời cơ nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Thụ tinh trong, đẻ con.

B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.

C. Con đực không còn cơ quan giao phối chính thức.

D. Cả A, B, C đều không đúng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Thằn lằn đực có 2 cơ quan giao phối. Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng của thằn lằn cái (thụ tinh trong). Thằn lằn cái đẻ trứng (5 – 10 quả) vào những hốc đất khô ráo. Trứng có vỏ dai và nhiều noãn hoàng.

Câu 5: Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở đâu?

A. Trong cát.

B. Trong nước.

C. Trong buồng trứng của con cháu.

D. Trong ống dẫn trứng của con cháu.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Trứng của thằn lằn bóng đuôi dài được thụ tinh ở trong ống dẫn trứng của con cháu.

Câu 6: Trứng của thằn lằn có điểm lưu ý gì?

A. Vỏ dai và nhiều noãn hoàng 

B. Vỏ dai và ít noãn hoàng

C. Vỏ mềm và ít noãn hoàng

D. Vỏ mềm và nhiều noãn hoàng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Trứng thằn lằn có vỏ dai và nhiều noãn hoàng.

Câu 7: Cơ quan hô hấp của thằn lằn là?

A. Mang

B. Da

C. Phổi 

D. Da và phổi

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Thằn lằn hô hấp hoàn toàn bằng phổi, khác với ếch hô hấp cả bằng da và phổi.

Câu 8: Phát biểu nào sau này về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

A. Vành tai lớn.

B. Không có đuôi.

C. Da khô, có vảy sừng bao bọc.

D. Không có mi mắt thứ ba.     

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Thằn lằn có da khô, có vảy sừng bao bọc: ngăn cản sự thoát hơi nước của khung hình.

Câu 9: Yếu tố nào dưới đây giúp thằn lằn bóng đuôi dài bảo vệ mắt, giữ nước mắt để màng mắt không biến thành khô?

A. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

B. Da chúng luôn ẩm ướt nên mắt không bao giờ khô.

C. Có vảy sừng bảo vệ mắt.

D. Mắt luôn tiếp xúc với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nước.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Mắt thằn lằn có mi cử động: bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không biến thành khô.

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không còn thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Vảy sừng xếp lớp.

B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu.

C. Bàn chân gồm có 4 ngón, không còn vuốt.

D. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Thằn lằn có 4 chi ngắn, yếu với năm ngón chân có vuốt: động lực chính của yếu tố di tán.

Câu 11: Cấu tạo ngoài của Thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống trên cạn.

A. Da khô có vảy sừng bao bọc. 

B. Da trần có lớp sáp bảo vệ.

C. Da khô và trơn.

D. Da trần ẩm ướt.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Cấu tạo da khô có vảy sừng bao bọc của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống trên cạn.

Câu 12: Thằn lằn bóng đuôi dài di tán ra làm sao?

A. Di chuyển theo phong cách nhảy cóc.

B. Di chuyển theo phong cách vừa nhảy vừa bò.

C. Di chuyển theo phong cách thân và đuôi tỳ vào đất cử động uốn thân phối hợp những chi tiến lên phia trước

D. Di chuyển theo phong cách trườn trên đất

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Khi di tán thân và đuôi thằn lằn tì sát vào đất, uốn mình liên tục với việc tương hỗ của chi trước và sau có vuốt loài vật tiến lên lên phía trước

Câu 13: Yếu tố nào dưới đây tham gia vào sự vận động của thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Sự tương hỗ của đuôi.

B. Sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của thân. 

C. Sự vận động phối hợp của tứ chi.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Yếu tố tham gia vào sự vận động của thằn lằn bóng đuôi dài là: sự vận động của những vuốt sắc ở chân; sự co, duỗi của thân; sự vận động phối hợp của tứ chi.

Câu 14: Trong những động vật hoang dã sau, động vật hoang dã nào tăng trưởng không qua biến thái?

A. Ong mật.

B. Ếch đồng.

C. Thằn lằn bóng đuôi dài.

D. Bướm cải.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Thằn lằn mới nở đã biết đi tìm mồi. Phát triển không qua biến thái.

Câu 15: Đặc điểm thân nhiệt của thằn lằn bóng đuôi dài là?

A. Động vật biến nhiệt

B. Động vật hằng nhiệt

C. Động vật đẳng nhiệt

D. Không có nhiệt độ khung hình

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Thằn lằn bóng đuôi dài vẫn là động vật hoang dã biến nhiệt

Câu 16: Thằn lằn cái đẻ bao nhiêu trứng

A. 1 trứng

B. 2 trứng

C. 5 – 10 trứng

D. 15 – 20 trứng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Thằn lằn cái đẻ từ 5 – 10 trứng vào những hốc đất khô ráo.

Câu 17: Đặc điểm sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài là?

A. Thụ tinh ngoài

B. Thụ tinh trong

C. Phân chia khung hình

D. Kí sinh qua nhiều vật chủ

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng của thằn lằn cái (thụ tinh trong)

Câu 18: Các điểm lưu ý chứng tỏ sinh sản ở thằn lằn tiến bộ hơn ếch đồng?

A. Thụ tinh trong

B. Trứng có vỏ dai

C. Phát triển trực tiếp không trải qua biến thái

D. Tất cả những điểm lưu ý trên

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Sinh sản ở thằn lằn tiến bộ hơn ếch đồng:

– Thằn lằn thụ tinh trong chứ không thụ tinh ngoài như ếch đồng

– Trứng có vỏ dai, khác với vỏ đá vôi ở ếch đồng

– Phát triển trực tiếp chứ không trải qua biến thái như ếch đồng

Câu 19: Các điểm lưu ý cấu trúc của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn

A. Da khô có vảy sừng, đuôi và thân dài, chân ngắn, yếu, có vuốt sắc

B. Cổ dài, mắt có mi cử động và tuyến lệ

C. Màng nhĩ nằm trong hốc tai

D. Tất cả những điểm lưu ý trên

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Thằn lằn bóng đuôi dài có cấu trúc thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn. Da khô có vảy sừng; cổ dài, mắt có mi cử động và tuyến lệ; màng nhĩ nằm trong hốc tai. Đuôi và thân dài; chân ngắn, yếu, có vuốt sắc.

Câu 20: Thằn lằn di tán bằng phương pháp nào?

A. Thân và đuôi cử động liên tục

B. Thân và đuôi tỳ vào đất

C. Thân và đuôi tỳ vào đất, thân và đuôi cử động liên tục, chi trước và chi sau tác động vào đất

D. Chi trước và chi sau tác động vào đất

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Khi di tán thân và đuôi thằn lằn uốn mình liên tục. Sự co, duỗi của thân và đuôi với việc tương hỗ của chi trước, chi sau (cả hai còn ngắn, yếu) và vuốt sắc của chúng tác động vào đất làm loài vật tiến lên phía trước.

Các vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 41: Chim bồ câu có đáp án

Trắc nghiệm Bài 44: Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp chim có đáp án

Trắc nghiệm Bài 46: Thỏ có đáp án

Trắc nghiệm Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi có đáp án

Trắc nghiệm Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi có đáp án

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Cơ thể thằn lằn bóng đuôi dài được bao bọc bơi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác đúng gì ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cơ thể thằn lằn bóng đuôi dài được bao bọc bơi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác đúng gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cơ thể thằn lằn bóng đuôi dài được bao bọc bơi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác đúng gì miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cơ thể thằn lằn bóng đuôi dài được bao bọc bơi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác đúng gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cơ thể thằn lằn bóng đuôi dài được bao bọc bơi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác đúng gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cơ thể thằn lằn bóng đuôi dài được bao bọc bơi lớp da khô, có vảy sừng bao bọc có tác đúng gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cơ #thể #thằn #lằn #bóng #đuôi #dài #được #bao #bọc #bơi #lớp #khô #có #vảy #sừng #bao #bọc #có #tác #đúng #gì