Contents

Mẹo Hướng dẫn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai là mốc ghi lại 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai là mốc ghi lại được Update vào lúc : 2022-04-04 22:55:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

160

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II hay Đại hội đại biểu lần II của Đảng trình làng từ thời điểm ngày 11 đến ngày 19-2-1951 ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự đại hội có toàn bộ 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 766.349 đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ toàn Đông Dương. Đến dự Đại hội còn tồn tại đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Xiêm (Thái Lan).

Nội dung chính

 • Mục lục
 • Bối cảnh lịch sửSửa đổi
 • Hoạt độngSửa đổi
 • Báo cáo chính trịSửa đổi
 • Bàn về kiểu cách mạng Việt NamSửa đổi
 • Báo Nhân dânSửa đổi
 • Hoạt động khácSửa đổi
 • Ý nghĩaSửa đổi
 • Chú thíchSửa đổi
 • Xem thêmSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 • Liên kết ngoàiSửa đổi

Mục lục

 • 1 Bối cảnh lịch sử
 • 2 Hoạt động
  • 2.1 Báo cáo chính trị
  • 2.2 Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam
  • 2.3 Báo Nhân dân
  • 2.4 Hoạt động khác
 • 3 Ý nghĩa
 • 4 Chú thích
 • 5 Xem thêm
 • 6 Tham khảo
 • 7 Liên kết ngoài

Bối cảnh lịch sửSửa đổi

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam II trình làng trong toàn cảnh thực dân Pháp vừa tiến hành Kế hoạch de Lattre de Tassigny, đưa cuộc trận chiến tranh của Pháp ở Đông Dương lên quy mô lớn, làm cho cuộc kháng chiến của Việt Minh, nhất là ở vùng sau sống lưng địch, trở nên trở ngại vất vả. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Liên Xô và Trung Quốc tương hỗ.[1]

Hoạt độngSửa đổi

Đại hội đã quyết định hành động tách Đảng Cộng sản Đông Dương để xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác-Lênin riêng. Ở Việt Nam, Đại hội đã xây dựng Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch.[2]

Báo cáo chính trịSửa đổi

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị do Hồ Chí Minh soạn thảo[3] trong số đó tổng kết kinh nghiệm tay nghề của Đảng qua những thời kì từ khi Ra đời và xác lập đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.[4]

Bàn về kiểu cách mạng Việt NamSửa đổi

Bản báo cáo Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam do Trường Chinh soạn thảo. Báo cáo nêu lên trách nhiệm cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc bản địa, xóa khỏi tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho những người dân cày có ruộng, tăng trưởng chính sách dân gia chủ dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Báo Nhân dânSửa đổi

.[5]

Hoạt động khácSửa đổi

Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới. Bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành mới đã bầu Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh là Tổng Bí thư.

Ý nghĩaSửa đổi

Đại hội đại biểu lần II của Đảng được xem như thể mốc ghi lại bước tăng trưởng mới trong quy trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.[6] Đại hội đã đưa Đảng Cộng sản Việt Nam từ việc hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật, dưới tên thường gọi Hội nghiên cứu và phân tích Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, ra hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch trở lại dưới tên thường gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam.

Chú thíchSửa đổi

 • ^ “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng”. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 2022.
 • ^ Lịch sử 12 Nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy, trang 193.
 • ^ Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, trang 153.
 • ^ Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 3, Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy.
 • ^ “Báo Nhân dân điện tử”. Bản gốc tàng trữ ngày 14 tháng 9 năm 2022. Truy cập ngày một tháng 6 năm 2022.
 • ^ Văn kiện Đại hội II
 • Xem thêmSửa đổi

  • Đảng Lao động Việt Nam
  • Báo Nhân Dân

  Tham khảoSửa đổi

  • Hồ Chí Minh, Toàn tập
  • Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập 3, Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy

  Liên kết ngoàiSửa đổi

  • Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

  ://.cpv.org/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30131&cn_id=176634

  • Báo Nhân dân điện tử

  Reply
  6
  0
  Chia sẻ

  Video Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai là mốc ghi lại ?

  You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai là mốc ghi lại tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Cập nhật Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai là mốc ghi lại miễn phí

  You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai là mốc ghi lại miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai là mốc ghi lại

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai là mốc ghi lại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Đại #hội #đại #biểu #toàn #quốc #lần #thứ #là #mốc #đánh #dấu