Contents

Mẹo Hướng dẫn Đánh giá thuyết học tập xã hội Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đánh giá thuyết học tập xã hội được Update vào lúc : 2022-09-30 23:30:30 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

235

Học tập là một quy trình cực kỳ phức tạp chịu ràng buộc bởi thật nhiều yếu tố. Như hầu hết những bậc cha mẹ đã nhận được ra, quan sát hoàn toàn có thể đóng một vai trò chủ chốt trong việc xác lập cái trẻ học cũng như quy trình học của chúng. Người ta từng ví trẻ con như miếng bọt biển, mỗi ngày chúng đều hấp thu những trải nghiệm mới, làm căng phồng lên miếng bọt biển đó.

Learning is a remarkably complex process that is influenced by a wide variety of factors. As most parents are probably
very much aware, observation can play a critical role in determining how and what children learn. As the saying goes, kids are very much like sponges, soaking up the experiences they have each and every day.

Nguồn: Odyssey

Vì học tập là một quá tình phức tạp, nhiều học thuyết tâm ý rất khác nhau được hình thành để lý giải nguyên do và phương pháp học tập của con người.

Because learning is so complex, there are many different psychological theories to explain how and why people learn.

Nhà tâm ý học Albert Bandura đã đề xuất kiến nghị một học thuyết học tập xã hội nhận định rằng
quan sát, bắt chước, và hình mẫu hóa đóng một vai trò chủ chốt trong quy trình này. Học thuyết của Bandura phối hợp những thành tố từ thuyết hành vi – nhận định rằng toàn bộ những hành vi đều được học tập qua quy trình Đk hóa, và những học thuyết về nhận thức – triệu tập tìm hiểu những tác động mang tính chất chất tâm ý như kĩ năng để ý quan tâm và trí nhớ.

A psychologist named Albert Bandura proposed a social learning theory which suggests that observation, imitation, and
modeling play a primary role in this process. Bandura’s theory combines elements from behavioral theories, which suggest that all behaviors are learned through conditioning, and cognitive theories, which take into account psychological influences such as attention and memory.

Cách vận hành của học thuyết học tập xã hội? How Does Social Learning Theory Work?

Trong suốt nửa thời điểm đầu thế kỷ XX, tâm ý học tập vi trở thành
trường phái thống lĩnh. Những nhà tâm ý học tập vi đưa ra quan điểm học tập là kết quả của trải nghiệm trực tiếp với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thông qua những quy trình liên tưởng và củng cố. Học thuyết của Bandura tuy nhiên có gốc rễ từ nhiều khái niệm cơ bản từ thuyết học tập truyền thống cuội nguồn, nhưng ông lại tin rằng củng cố trực tiếp không thể có tác dụng với toàn bộ những dạng thức học tập.

During the first half of the 20th-century, the behavioral school of psychology became a dominant force. The
behaviorists proposed that all learning was a result of direct experience with the environment through the processes of association and reinforcement. While Bandura’s theory is also rooted in many of the basic concepts of traditional learning theory, he believed that direct reinforcement could not account for all types of learning.

Ví dụ, trẻ con và người lớn thường học tập được nhiều thức mà người ta chẳng có trải nghiệm trực tiếp nào.

For example, children and
adults often exhibit learning for things with which they have no direct experience.

Thậm chí nếu bạn chưa bao giờ dùng gậy đánh bóng chày trong đời thì hoàn toàn có thể bạn cũng biết phải làm gì nếu có ai đó đưa cho bạn một chiếc gậy bóng chày và nói bạn thử đánh một cú. Đây là vì bạn đã từng nhìn thấy người khác thực thi hành vi này trực tiếp hoặc qua tivi.

Even if you have never swung a baseball bat in your life, you would probably know what to do if someone handed you
a bat and told you to try to hit a baseball. This is because you have seen others perform this action either in person or on television. 

Nguồn: PsycholoGenie

Trong khi những thuyết hành vi về học tập nhận định rằng toàn bộ những dạng thức học tập đều là kết quả của những liên tưởng hình thành từ quy trình Đk hóa, củng cố và trừng phạt, thif thuyết học tập xã hội của Bandura lại nhận định rằng học tập còn tồn tại thể xuất hiện đơn thuần và giản dị bằng phương pháp quan sát hành vi của người khác.

While the behavioral theories of learning suggested that all learning was the result of
associations formed by conditioning, reinforcement, and punishment, Bandura’s social learning theory proposed that learning can also occur simply by observing the actions of others.

Học thuyết này của ông tương hỗ update thêm một thành tố mang tính chất chất xã hội, nhận định rằng con người hoàn toàn có thể học được thông tin và hành vi mới bằng phương pháp quan sát người khác. Được nghe biết với tên thường gọi Học tập qua quan sát, dạng học tập này hoàn toàn có thể được sử dụng để lý giải hàng loạt những hành vi, gồm có cả những hành
vi không thể được lý giải bằng những thuyêt học tập khác.

His theory added a social element, arguing that people can learn new information and behaviors by watching other people. Known as observational learning, this type of learning can be used to explain a wide variety of behaviors, including those that often cannot be accounted for by other learning theories.

3 điều bạn nên biết về Thuyết học tập
xã hội.
Three Things You Should Know About Social Learning Theory

Có ba khái niệm cốt lõi trong trọng tâm của thuyết học tập xã hội. Đầu tiên là ý tưởng nhận định rằng con người hoàn toàn có thể học qua quan sát. Tiếp theo là quan điểm nhận định rằng trạng thái tinh thần bên trong là phần không thể thiếu được của quy trình này. Cuối cùng là học thuyết này nhận ra rằng không phải cứ học được một thứ gì đó là đồng nghĩa tương quan với một thay đổi trong hành vi sẽ xuất
hiện.

There are three core concepts the heart of social learning theory. First is the idea that people can learn through observation. Next is the notion that internal mental states are an essential part of this process. Finally, this theory recognizes that just because something has been learned, it does not mean that it will result in a change in behavior.

Bandura lý giải trong cuốn Học
thuyết học tập xã hội năm 1977 của tớ rằng “Học tập sẽ trở nên cực kỳ gian truân, nếu không thích nói là nguy hiểm, nếu con người ta chỉ nhờ vào những ảnh hưởng do hành vi mang lại để quyết định hành động mình sẽ làm gì tiếp theo. May mắn thay là hầu hết những hành vi của con người được học tập bằng mắt thông qua những hình mẫu: từ quan sát người khác, ta hình thành ý tưởng về phương pháp hành vi được hình thành, và trong những lần liên tưởng về sau, thông tin mã hóa này đóng vai trò như một tiềm năng hành
động.”

“Learning would be exceedingly laborious, not to mention hazardous, if people had to rely solely on the effects of their own actions to inform them what to do,” Bandura explained in his 1977 book Social Learning Theory. “Fortunately, most human behavior is learned observationally through modeling: from observing others one forms an idea of how new behaviors are performed, and on later occasions this coded information serves as a guide for action.”

Hãy
cùng tìm hiểu sâu hơn những khái niệm này. Let’s explore each of these concepts in greater depth.

 • Con người hoàn toàn có thể học qua quan sát. People can learn through observation.
 • Một trong số những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong lịch sử tâm ý học, Bandura đã mô tả hiện tượng kỳ lạ trẻ học và bắt chước những hành vi chúng quan sát được từ người khác. Những đứa trẻ trong nghiên cứu và phân tích của Bandura quan sát
  một người lớn cư xử thô bạo một con búp bê Bobo.

  In one of the best-known experiments in the history of psychology, Bandura demonstrated that children learn and imitate behaviors they have observed in other people. The children in Bandura’s studies observed an adult acting violently toward a Bobo doll.

  Những đứa trẻ này tiếp theo này được khiến cho chơi cùng búp bê Bobo trong phòng, chúng khởi đầu bắt chước hành vi bạo lực mà chúng quan sát được trước đó.

  When
  the children were later allowed to play in a room with the Bobo doll, they began to imitate the aggressive actions they had previously observed.

  Bandura xác lập 3 quy mô cơ bản của học tập qua quan sát: Bandura identified three basic models of observational learning:

  • Một hình mẫu sống, tức một thực thể mô tả hoặc thực thi hành vi.

  A live model, which involves an actual individual demonstrating or acting out a
  behavior.

  • Một hình mẫu hướng dẫn bằng lời nói, ở đây đó đó là những mô tả và lý giải hành vi.

  A verbal instructional model, which involves descriptions and explanations of a behavior.

  • Một hình mẫu mang tính chất chất hình tượng, tức một nhân vật có thật hoặc giả tưởng thực thi hành vi trong phim ảnh, sách báo, chương trình truyền hình hoặc phương tiện đi lại truyền thông trực tuyến.

  A symbolic model, which involves real
  or fictional characters displaying behaviors in books, films, television programs, or trực tuyến truyền thông.

  NGuồn: The Medtimes India

  Như bạn thấy, học tập qua quan sát không phải lúc nào thì cũng phải có việc quan sát một ai đó thực thi một hành vi nào đó. Nghe lời hướng dẫn, như khi nghe đến ứng dụng Podcast, việc học tập vẫn hoàn toàn có thể hình thành.
  Chúng ta cũng học thông qua đọc, nghe, hoặc xem hành vi của những nhân vật trong phim hoặc sách.

  As you can see, observational learning does not even necessarily require watching another person engage in an activity. Hearing verbal instructions, such as listening to a podcast, can lead to learning. We can also learn by reading, hearing, or watching the actions of characters in books and films.

  Và hoàn toàn có thể bạn cũng tưởng tượng ra, đây đó đó là dạng học tập qua
  quan sát gây ra luồng tranh cãi Một trong những bậc phụ huynh và những nhà tâm ý học liên quan đến tác động của văn hóa truyền thống truyền thông đại chúng đương đại lên trẻ con. Nhiều người lo rằng trẻ con hoàn toàn có thể học theo những hành vi xấu như thói hung hăng gây hấn từ những trò chơi video, phim ảnh, những chương trình truyền hình và những video trực tuyến.

  As you can imagine, it is this type of observational learning that has become a lightning rod for controversy as parents and psychologists debate the
  impact that pop culture truyền thông has on kids. Many worry that kids can learn bad behaviors such as aggression from violent video games, movies, television programs, and trực tuyến videos.

 • Các trạng thái tinh thần đóng vai trò quan trọng riêng với quy trình học tập. Mental states are important to learning.
 • Chỉ quan sát hành vi của người khác không phải lúc nào thì cũng đủ để lấy tới học tập. Trạng thái tinh
  thần và động lực hiện tại cũng đóng một vai trò quan trọng giúp xác lập liệu hành vi nào này đã có được học tập hay là không.

  Just observing someone else’s actions is not always enough to lead to learning. Your own mental state and motivation play an important role in determining whether a behavior is learned or not.

  Mặc dù những học thuyết về hành vi nhận định rằng chính những củng cố từ bên phía ngoài là cái tạo ra học tập nhưng Bandura lại nhận ra rằng củng cố không phải lúc
  nào thì cũng tới từ những nguồn lực bên phía ngoài.

  While the behavioral theories of learning suggested that it was external reinforcement that created learning, Bandura realized that reinforcement does not always come from outside sources.

  Bandura lưu ý rằng những củng cố bên phía ngoài từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng lên hành vi và quy trình học tập. Ông mô tả củng cố từ bên trong là một dạng tưởng thưởng suất phát từ nội tâm bên trong con
  người, như lòng tự hào, sự thỏa mãn nhu cầu, và cảm nhận về thành tựu đạt được. Nó đặt trọng tâm vào những tâm ý và nhận thức mang tính chất chất nội tại, link những thuyết học tập với những thuyết về sự việc tăng trưởng nhận thức. Mặc dù có quá nhiều sách vở đặt chung những học thuyết học tập xã hội vào với những thuyết hành vi, nhưng Bandura lại mô tả hướng tiếp cận của tớ theo một cách riêng và gọi nó là một “học thuyết học tập xã hội.”

  Bandura noted that external, environmental reinforcement was
  not the only factor to influence learning and behavior. He described intrinsic reinforcement as a form of internal reward, such as pride, satisfaction, and a sense of accomplishment. This emphasis on internal thoughts and cognitions helps connect learning theories to cognitive developmental theories. While many textbooks place social learning theory with behavioral theories, Bandura himself describes his approach as a ‘social cognitive
  theory.’

 • Học tập không phải nhất thiết lúc nào thì cũng đưa tới sự thay đổi trong hành vi. Learning does not necessarily lead to a change in behavior.
 • Vậy làm cách nào ta xác lập được lúc nào ta học được một chiếc gì đó? Trong nhiều trường hợp, học tập hoàn toàn có thể được quan sát thấy ngay lúc hành vi mới được thể hiện. Khi bạn dạy một đứa trẻ đi xe đạp điện, bạn hoàn toàn có thể nhanh gọn xác lập được việc học tập có
  xẩy ra hay là không khi đứa trẻ hoàn toàn có thể tự đi mà không cần bạn vịn giữ.

  So how do we determine when something has been learned? In many cases, learning can be seen immediately when the new behavior is displayed. When you teach a child to ride a bicycle, you can quickly determine if learning has occurred by having the child ride his or her bike unassisted.

  Nhưng đôi lúc, ta thực sự vẫn hoàn toàn có thể học được một số trong những thứ dù cho quy trình học tập này sẽ không còn quan sát rõ ràng
  được. Một số người theo thuyết hành vi tin rằng học tập đưa tới một thay đổi hành vi mang tính chất chất lâu dài thì học tập qua quan sát lại mô tả rằng con người hoàn toàn có thể học được những thông tin mới mà không còn bất kỳ hành vi mới nào được thể hiện.

  But sometimes we are able to learn things even though that learning might not be immediately obvious. While behaviorists believed that learning led to a permanent change in behavior, observational learning demonstrates that people can learn new
  information without demonstrating new behaviors.

  Học tập qua quan sát xẩy ra ra làm sao? How Does Observational Learning Happen?

  Ta cần lưu ý rằng không phải toàn bộ những hành vi quan sát được đều được học thành công xuất sắc. Tại sao? Các yếu tố liên quan đến hơn cả quy mô học tập và đối tượng người dùng người học cũng đóng một vai trò quyết định hành động liệu quy trình học tập xã hội có trình làng thành công xuất sắc hay là không. Một số yêu cầu và
  tiến trình nhất định cũng cần phải được tuân theo.

  It is also important to note that not all observed behaviors are effectively learned. Why not? Factors involving both the model and the learner can play a role in whether social learning is successful. Certain requirements and steps must also be followed.

  Những tiến trình dưới đây có liên quan đến quy trình tạo dựng quy mô và học tập qua quan sát: The following steps are involved in the observational
  learning and modeling process:

  • Chú tâm: Để học bạn cần chú tâm vào nó. Bất kỳ thứ gì làm xao nhãng sự triệu tập của bạn cũng tiếp tục tạo hiệu ứng xấu tăng trưởng học tập qua quan sát. Nếu hình mẫu học tập thú vị hoặc có trường hợp mang tính chất chất mới mẻ thì kĩ năng rất cao là bạn sẽ triệu tập nhiều hơn nữa vào việc học.

  Attention: In order to learn, you need to be paying attention. Anything that distracts your attention is going to have a negative effect on observational learning. If the model is interesting or there is a novel aspect of the situation, you are far more likely to dedicate your full attention to learning.

  • Khả năng ghi nhớ: Khả năng tàng trữ thông tin cũng là một cấu phần quan trọng trong quy trình học tập. Việc ghi nhớ
   hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi một số trong những yếu tố, nhưng kĩ năng truy xuất lại thông tin về sau và xử lý nhờ vào thông tin đó là yếu tố mang tính chất chất sống còn riêng với học tập qua quan sát.

  Retention: The ability to store information is also an important part of the learning process. Retention can be affected by a number of factors, but the ability to pull up information later and act on it is vital to observational learning.


  • phỏng hành vi:
   Một khi bạn đã triệu tập vào quy mô và tàng trữ được thông tin, giờ là lúc thực sự thực thi hành vi bạn quan sát được. Càng rèn luyện nhiều hành vi được học bạn sẽ cải tổ và tăng cường kỹ năng nhiều hơn nữa.

  Reproduction: Once you have paid attention to the model and retained the information, it is time to actually perform the behavior you observed. Further practice of the learned behavior leads to improvement and skill
  advancement.

  • Động lực: Cuối cùng, để học tập qua quan sát được thành công xuất sắc, bạn phải có động lực để bắt chước lại hành vi đã được hình mẫu hóa.

  Motivation: Finally, in order for observational learning to be successful, you have to be motivated to imitate the behavior that has been modeled.

  Củng cố và trừng phạt đóng một vai trong quan trọng trong động lực. Mặc dù việc trực
  tiếp trải nghiệm những yếu tố tạo ra động lực này là rất hiệu suất cao nhưng bản thân việc quan sát người khác trải nghiệm cũng mang lại hiệu suất cao không kém. Ví dụ, nếu bạn thấy một học viên nào này được thưởng vì đi học sớm thì bạn hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện sớm hơn một vài phút mỗi ngày.

  Reinforcement and punishment play an important role in motivation. While experiencing these motivators can be highly effective, so can
  observing others experiencing some type of reinforcement or punishment. For example, if you see another student rewarded with extra credit for being to class on time, you might start to show up a few minutes early each day.

  Nguồn: Slideplayer

  Một số ứng dụng của học thuyết học tập xã hội. A Few Applications for Social
  Learning Theory

  Thuyết học tập xã hội có quá nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Ví dụ, nó được sử dụng để giúp những nhà nghiên cứu và phân tích hiểu được phương pháp bạo lực và hung hăng được truyền đi thông qua học tập qua quan sát. Bằng cách nghiên cứu và phân tích bạo lực qua truyền thông, những nhà nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể đã có được cái nhìn khá đầy đủ hơn về những yếu tố hoàn toàn có thể khiến trẻ thực thi những hành vi hung hăng mà chúng xem trên truyền hình và phim ảnh.

  Social learning theory can
  have a number of real-world applications. For example, it can be used to help researchers understand how aggression and violence might be transmitted through observational learning. By studying truyền thông violence, researchers can gain a better understanding of the factors that might lead children to act out the aggressive actions they see portrayed on television and in the movies.

  Nhưng học tập xã hội hoàn toàn có thể được sử dụng để dạy mọi người về những hành vi tích cực. Các nhà nghiên cứu và phân tích
  hoàn toàn có thể sử dụng thuyết này để tìm hiểu và tóm gọn những phương pháp mà những hình mẫu tích cực hoàn toàn có thể được sử dụng để khuyến khích những hành vi mong ước và tương hỗ thay đổi xã hội.

  But social learning can also be utilized to teach people positive behaviors. Researchers can use social learning theory to investigate and understand ways that positive role models can be used to encourage desirable behaviors and to facilitate social change.

  Kết luận.
  Final thoughts

  Ngoài ảnh hưởng lên những nhà tâm ý học khác, học thuyết học tập xã hội của Bandura có hàm ý ứng dụng quan trọng trong nghành nghề giáo dục. Ngày nay, cả giáo viên và học viên đều nhận ra vai trò của những quy mô hành vi thích hợp. Những kế hoạch như khuyến khích trẻ và giúp chúng xây dựng niềm tin vào khả năng của tớ mình trong lớp học đều phải có gốc rễ từ học thuyết học tập xã hội.

  In addition to
  influencing other psychologists, Bandura’s social learning theory has had important implication in the field of education. Today, both teachers and parents recognize how important it is to model appropriate behaviors. Other classroom strategies such as encouraging children and building self-efficacy are also rooted in social learning theory.

  Theo quan sát của Bandura, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hoàn toàn có thể sẽ cực kỳ trở ngại vất vả và thậm chí còn nguy hiểm nếu bạn
  phải học mọi thứ từ những trải nghiệm của chính bản thân mình. Chính vì môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của bạn có gốc rễ từ những trải nghiệm mang tính chất chất xã hội nên không còn gì ngạc nhiên khi việc quan sát người xung quanh lại đóng vai trò sống còn như vậy; nó quyết định hành động cách bạn lĩnh hội được những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới. Bằng cách làm rõ hơn phương pháp hoạt động và sinh hoạt giải trí của học thuyết học tập xã hội, bạn hoàn toàn có thể hiểu tường tận hơn về vai trò của quan sát, chính nó định dạng những thứ ta biết và những điều ta làm.

  As
  Bandura observed, life would be incredibly difficult and even dangerous if you had to learn everything you know from personal experience. So much of your life is rooted in your social experiences, so it is no surprise that observing others plays such a vital role in how you acquire new knowledge and skills. By better understanding how social learning theory works, you can gain a greater appreciation for the powerful role that observation can play in shaping the things we
  know and the things we do.

  Nguồn: ://.verywell/social-learning-theory-2795074

  Như Trang.

  Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Đánh giá thuyết học tập xã hội

  Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  Video Đánh giá thuyết học tập xã hội ?

  You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đánh giá thuyết học tập xã hội tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Tải Đánh giá thuyết học tập xã hội miễn phí

  Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Đánh giá thuyết học tập xã hội Free.

  Giải đáp vướng mắc về Đánh giá thuyết học tập xã hội

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đánh giá thuyết học tập xã hội vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Đánh #giá #thuyết #học #tập #xã #hội