Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013 được Update vào lúc : 2022-11-25 06:15:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

172

Thivao10 trình làng Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam năm 2022 2022 có đáp án gợi ý ở file đính kèm cho những em tìm hiểu thêm.

Đăng nhập

Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường CĐ Cơ Điện Tp Hà Nội Thủ Đô © 2022 – 2022 |

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 25/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời hạn giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm)

Rút gọn những biểu thức sau:

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải phương trình: x2 – 6x – 7 = 0

b) Giải hệ phương trình:

Câu 3: (1,5 điểm)

Cho phương trình: x2 + 2(m – 1)x – 2m – 3 = 0 (m là tham số)

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m thuộc R.

b) Tìm giá trị của m sao cho (4×1 + 5)(4×2 + 5) + 19 = 0

Câu 4: (4 điểm)

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy C thuộc (O) (C không trùng với A, B), M là yếu tố ở chính giữa của cung nhỏ AC. Các đường thẳng AM và BC cắt nhau tại I, những đường thẳng AC, BM cắt nhau tại K.

a) Chứng minh góc ABM = góc IBM và ΔABI cân.

b) Chứng minh tứ giác MICK nội tiếp.

c) Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở N. Chứng minh đường thẳng NI là tiếp tuyến của (B, BA) và NI vuông góc MO

d) Đường tròn ngoại tiếp ΔBIK cắt đường tròn (B, BA) tại D (D không trùng với I). Chứng minh A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: (1 điểm)

Cho những số thực dương x, y thỏa mãn nhu cầu

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Q. = xy – 3y – 2x – 3.

Download tài liệu để click more rõ ràng.

You đang xem nội dung tài liệu Đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nam năm học 2012 – 2013 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
Ngày thi : 22/06/2012
Câu 1 (1,5 điểm) Rút gọn những biểu thức sau:
Câu 2: (2 điểm)
Giải phương trình: x2 – 5x + 4 = 0
Giải hệ phương trình:
Câu 3: (2 điểm)
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho Parabol (P) có phương trình: y = x2 và đường thẳng (d) có phương trình: y = 2mx – 2m + 3 (m là tham số)
Tìm toạ độ những điểm thuộc (P) biết tung độ của chúng bằng 2
Chứng minh rằng (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m.
Gọi là những tung độ giao điểm của (P) và (d), tìm m để
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A lấy điểm M ( M khác A). Từ M vẽ tiếp tuyến thứ hai MC với (O) (C là tiếp điểm). Kẻ CH vuông góc với AB (), MB cắt (O) tại điểm thứ hai là K và cắt CH tại N. Chứng minh rằng:
Tứ giác AKNH là tứ giác nội tiếp.
AM2 = MK.MB
Góc KAC bằng góc OMB
N là trung điểm của CH.
Câu 5(1 điểm)
Cho ba số thực a, b, c thoả mãn
Tìm giá trị lớn số 1 của biểu thức :

File đính kèm:

  • Ha Nam 2012.doc

Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo
Hà Nam
Đề chính thức
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Năm học: 2013 – 2014
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời hạn giao đề)
Câu 1: (1,5 điểm)
Rút gọn những biểu thức sau:
A =
B =
Câu 2: (2,0 điểm)
a) Giải phương trình: x2 – 6x – 7 = 0
b) Giải hệ phương trình:
Câu 3: (1,5 điểm)
Cho phương trình: x2 + 2(m – 1)x – 2m – 3 = 0 (m là tham số).
a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1; x2 .
b) Tìm giá trị của m sao cho (4×1 + 5)(4×2 + 5) + 19 = 0.
Câu 4: (4,0 điểm)
Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm C thuộc (O) (C không trùng với A, B), M là yếu tố ở chính giữa cung nhỏ AC. Các đường thẳng AM và BC cắt nhau tại I, những đường thẳng AC và BM cắt nhau tại K.
a) Chứng minh rằng: và rABI cân
b) Chứng minh tứ giác MICK nội tiếp
c) Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở N. Chứng minh đường thẳng NI là tiếp tuyến của đường tròn (B;BA) và NIMO.
d) Đường tròn ngoại tiếp rBIK cắt đường tròn (B;BA) tại D (D không trùng với I). Chứng minh ba điểm A, C, D thẳng hàng.
Câu 5: (1,0 điểm)
Cho những số thực dương x, y thỏa mãn nhu cầu
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Q. = xy – 3y – 2x – 3.
…………Hết…………
Họ và tên thí sinh: …………………………………Số báo danh:…………………………………………
Chữ ký của giám thị 1:………………………Chữ ký của giám thị 2:………………………………..
Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo
Hà Nam
Đề chính thức
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Năm học: 2013 – 2014
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời hạn giao đề)
Câu 1: (1,5 điểm)
a)
A =
=
0,75 đ
b)
B =
=
=
0,75 đ
Câu 2: (2,0 điểm)
a)
x2 – 6x – 7 = 0
Vậy: S =
1,0 đ
b)
Vậy: (x; y) = (2; 3)
1,0 đ
Câu 3: (1,5 điểm)
x2 + 2(m – 1)x – 2m – 3 = 0 (1)
a)
Có: r/ = (m – 1)2 – (- 2m – 3) = mét vuông – 2m + 1 + 2m + 3
= mét vuông + 4 4 > 0 với mọi m r/ > 0 với mọi m
Nên phương trình đã cho có 2 nghiện phân biệt x1; x2 (Đpcm)
0,75 đ
b)
Theo bài ra, ta có: (4×1 + 5)(4×2 + 5) + 19 = 0
(2)
0,25 đ
vận dụng hệ thức Vi – ét, ta có:
(3)
0,25 đ
Thay (3) vào (2), ta có:
Vậy với m = thì (4×1 + 5)(4×2 + 5) + 19 = 0.
0,25 đ
Câu 4: (4,0 điểm) Hình vẽ: 0,25 đ
a)
Chứng minh rằng: và rABI cân
Vì M là yếu tố ở chính giữa cung nhỏ BC (GT)
Mà: (Định lý góc nội tiếp) (Hệ quả góc nội tiếp)
0,5 đ
Có: M(O) và AB là đường kính (Hệ quả góc nội tiếp)
tại M.
Xét rABI có: BM là đường cao đồng thời là đường phân giác
Nên: rABI cân tại B (Dấu hiệu nhận ra tam giác cân)
0,5 đ
b)
Có: C(O) và AB là đường kính (Hệ quả góc nội tiếp) tại C
Mặt khác: (Vì BMAI)
Mà 2 góc này ở vị trí đối nhau
Vậy MICK là tứ giác nội tiếp (Đpcm)
1,0 đ
c)
Có: rABI cân tại B (cma)
BA = BI mà BA là bán kính của (B;BA) I(B;BA) (1)
Vì AN là tiếp tuyến của (O) (GT) ANAB tại A
Xét rABN và rIBN có:
AB = BI ( vì rABI cân tại B)
(cma) rABN = rIBN (c.g.c)
BN cạnh chung
(2 góc t/ư) mà: NIIB (2)
Từ (1) và (2) suy ra: NI là tiếp tuyến của(B;BA) (Đpcm)
0,5 đ
Vì M là yếu tố ở chính giữa cung nhỏ BC (GT)
OMAC (Đường kính trải qua điểm ở chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy)
Mà: tại C (cmb) OM//BI ( cùng vuông góc AC)
Mặt khác: NIIB (cmt) (Từ đến //)
0,5 đ
d)
Có: (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung AI của (B;BA); mà: (vì ,cma)
Mà (cùng chắn của đường tròn ngoại tiếp rIKB)
A, K, D thẳng hàng A, C, D thẳng hàng (Vì A, K, C thẳng hàng)
0,75 đ
Câu 5: (1,0 điểm)
Có với mọi x, y dương
= 0 y = 2x + 3
0,5 đ
Q. = x(2x + 3) – 3(2x + 3 ) – 2x – 3
= 2×2 + 3x – 6x – 9 – 2x -3
= 2×2 – 5x – 12 = =
= với mọi x > 0
Dấu bằng xẩy ra khi x – = 0
GTNN của Q. = và y =
0,5 đ
…………………………Hết………………………..
Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tương tự theo từng phần như đáp án.
UBND TỈNH BẮC NINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: Toán (Dành cho toàn bộ thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời hạn giao đề)
Ngày thi: 20 tháng 6 năm trước đó đó
Câu 1. (2,0 điểm)
a) Giải phương trình:
b) Với giá trị nào của x thì biểu thức xác lập?
c) Rút gọn biểu thức:
Câu 2. (2,0 điểm)
Cho hàm số: (1), trong số đó m là tham số.
a) Tìm m để đồ thị hàm số (1) trải qua điểm . Với giá trị m vừa tìm kiếm được, hàm số (1) đồng biến hay nghịch biến trên
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng d:
Câu 3. (1,5 điểm)
Một người đi xe đạp. từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp. khi đi từ A đến B.
Câu 4. (3,0 điểm)
Cho nửa đường tròn đường kính BC, trên nửa đường tròn lấy điểm A (khác B và C). Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên cung AC lấy điểm D bất kì (khác A và C), đường thẳng BD cắt AH tại I. Chứng minh rằng:
là tứ giác nội tiếp;
AB2 = BI.BD;
Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AID luôn nằm trên một đường thẳng cố định và thắt chặt
khi D thay đổi trên cung AC.
Câu 5. (1,5 điểm)
a) Tìm toàn bộ những bộ số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu phương trình:
b) Cho tứ giác lồi ABCD có và là những góc tù. Chứng minh rằng
————Hết————
(Đề này gồm có 01 trang)
Họ và tên thí sinh: ..Số báo danh: …..
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: Toán (Dành cho toàn bộ thí sinh)
Câu
Lời giải sơ lược
Điểm
1
(2,0 điểm)
a) (0,5 điểm)
Ta có
0,25
0,25
b) (0,5 điểm)
xác lập khi 0
0,25
0,25
c) (1,0 điểm)
A=
0,5
=
0,5
2
(1,0 điểm)
a) (1,0 điểm)
Vì đồ thị hàm số (1) trải qua nên
Vậy đồ thị hàm số (1) trải qua .
0,5
Vì nên hàm số (1) đồng biến trên .
0,5
b) (1,0 điểm)
Đồ thị hàm số (1) tuy nhiên tuy nhiên với d khi và chỉ khi
0,5
.
Vậy thỏa mãn nhu cầu Đk bài toán.
0,5
3
(1,5 điểm)
Gọi vận tốc của người đi xe đạp. khi đi từ A đến B là x km/h, .
Thời gian của người đi xe đạp. khi đi từ A đến B là
0,25
Vận tốc của người đi xe đạp. khi đi từ B đến A là x+3
Thời gian của người đi xe đạp. khi đi từ B đến A là
0,25
Ta có phương trình:
0,25
Giải phương trình này ra hai nghiệm
0,5
Vậy vận tốc của người đi xe đạp. khi đi từ A đến B là 12 km/h
0,25
4
(3,0 điểm)
a) (1,0 điểm)
Vẽ hình đúng, đủ phần a.
0,25
AH BC (1)
0,25
( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) hay (2)
0,25
Từ (1) và (2) là tứ giác nội tiếp.
0,25
b) (1,0 điểm)
Xét và có góc chung, (Vì cùng bằng ).
Suy ra, hai tam giác đồng dạng.
0,75
. (đpcm)
0,25
c) (1,0 điểm)
(chứng tỏ trên).
0,25
AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ADI với mọi D thuộc cung AD và A là tiếp điểm. (tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung)
0,25
Có ABAC tại A AC luôn trải qua tâm đường tròn ngoại tiếp . Gọi M là tâm đường trong ngoại tiếp M luôn nằm trên AC.
0,25
Mà AC cố định và thắt chặt M thuộc đường thẳng cố định và thắt chặt. (đpcm)
0,25
5
(1,5 điểm)
a) (1,0 điểm)
Do nguyên nên nguyên
Mà nên ta có bốn trường hợp
0,5
;
;
Vậy những giá trị cần tìm là.
0,5
b) (0,5 điểm)
Vẽ đường tròn đường kính BD. Do những góc A, C tù nên hai điểm A, C nằm trong đường tròn đường kính BD. Suy ra, (Do BD là đường kính).
0,5
Lưu ý:
– Thí sinh tuân Theo phong cách riêng nhưng phục vụ được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm.
– Việc rõ ràng hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong hội đồng chấm.
– Điểm toàn bài không làm tròn số ( ví dụ: 0,25, hoặc 0,75 vẫn không thay đổi ).
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG
KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học: 2013 – 2014
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời hạn giao đề)
Chú ý: Đề thi gồm 02 trang. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi.
I. Phần 1. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Hãy chọn chỉ một vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng.
1. Điều kiện xác lập của biểu thức là
A.
B.
C.
D.
2. Nếu điểm thuộc đường thẳng thì bằng
A.
B. 11
C.
D. 3
3. Phương trình nào sau này có nghiệm kép?
A.
B.
C.
D.
4. Hai số và 3 là nghiệm của phương trình nào sau này?
A.
B.
C.
D.
5. Cho tam giác ABC vuông tại A có AH ^ BC, AB = 8, BH = 4 (hình 1). Độ dài cạnh BC bằng
A. 24
B. 32
C. 18
D. 16
Hình 1
Hình 2
6. Cho tam giác ABC có nội tiếp đường tròn tâm O (hình 2). Số đo của góc AOB bằng
A. 50°
B. 100°
C. 120°
D. 140°
7. Cho tam giác ABC vuông tại A có , BC = a. Độ dài cạnh AB bằng
A.
B.
C.
D.
8. Một hình trụ có độ cao bằng hai lần đường kính đáy. Nếu đường kính đáy có chiều dài bằng 4cm thì thể tích của hình trụ đó bằng
A.
B.
C.
D.
II. Phần 2. Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
1. Rút gọn những biểu thức:
a) b)
2. Cho đường thẳng (d): và parabol (P): . Tìm tọa độ những giao điểm của (d) và (P) bằng phép toán.
Bài 2: (2,5 điểm)
1. Giải bất phương trình:
2. Cho hệ phương trình: (I) (m là tham số)
a) Giải hệ phương trình (I) khi .
b) Tìm để hệ (I) có nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu: .
3. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài to nhiều hơn chiều rộng 3m và diện tích s quy hoạnh bằng 270m2. Tìm chiều dài, chiều rộng của khu vườn.
Bài 3: (3,0 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), những đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .
1. Chứng minh những tứ giác BDHF, BFEC nội tiếp.
2. Đường thẳng EF cắt đường tròn (O) tại M và N (F nằm trong tâm M và E).
Chứng minh: .
3. Chứng minh AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MHD.
Bài 4: (1,0 điểm)
1. Cho là những số dương. Chứng minh rằng:
. Dấu “=” xẩy ra lúc nào?
2. Tìm những cặp số thỏa mãn nhu cầu:
với
—–Hết—–
Họ và tên học viên:…………………………..
Số báo danh:……………………………………
Họ và tên giám thị 1…………………………
Họ và tên giám thị 2…………………………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG
KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học: 2013 – 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN
I. Phần 1. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
A
D
C
D
B
A
B
II. Phần 2. Tự luận ( 8,0 điểm)
Bài
Đáp án
Điểm
Bài 1
(1,5 điểm)
1. (1,0 điểm)
a)
0,25đ
=
0,25đ
b)
0,25đ
=
0,25đ
2. (0,5 điểm)
Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là
Phương trình có dạng =>
0,25đ
Vậy những tọa độ giao điểm của (d) và (P) là và
0,25đ
Bài 2
(2,5 điểm)
1. (0,5 điểm)
0,25đ
. Vậy nghiệm của bất phương trình là:
0,25đ
2a. (0,5 điểm)
Khi m = 1 hệ (I) có dạng
0,25đ
. Vậy hệ đã cho có nghiệm
0,25đ
2b. (0,5 điểm)
Giải hệ (I) theo tham số m ta tìm kiếm được
0,25đ
Theo bài toán ta có
Vậy với thì hệ (I) có nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu
0,25đ
3. (1,0 điểm)
Gọi x (m) là chiều rộng của khu vườn. (ĐK: x > 0)
Chiều dài của khu vườn là: x + 3 (m)
0,25đ
Do diện tích s quy hoạnh khu vườn là 270m2 nên ta có phương trình:
0,25đ
Giải phương trình ta được: (thỏa mãn nhu cầu Đk),
(không thỏa mãn nhu cầu Đk)
0,25đ
Vậy chiều rộng khu vườn là 15 m, chiều dài khu vườn là 18 m.
0,25đ
Bài 3
(3,0 điểm)
1. (1,5 điểm)
Vẽ hình đúng để làm câu 1
0,50đ
+ Ta có (vì AD và CF là đường cao của DABC)
0,25đ
=> . Suy ra tứ giác BDHF nội tiếp
0,25đ
+ Ta có (vì BE và CF là đường cao của DABC)
0,25đ
Suy ra hai điểm E, F cùng thuộc đường tròn đường kính BC. Hay tứ giác BFEC nội tiếp.
0,25đ
2. (0,75 điểm)
Ta có (cùng bù với )
0,25đ
mà sđ + sđ) (góc có đỉnh ở bên trong đường tròn)
sđ + sđ) (góc nội tiếp)
0,25đ
Suy ra
0,25đ
3. (0,75 điểm)
DAFH # DADB (g.g) => AF.AB = AH.AD (1)
DAFM # DAMB (g.g) => AM2 = AF.AB (2)
Từ (1) và (2) suy ra: AM2 = AH.AD
0,25đ
=> DAMH# DADM (c.g.c) =>
0,25đ
Vậy AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp DMHD.
0,25đ
Bài 4
(1,0 điểm)
1. (0,25 điểm)
Dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi x = y = 1
0,25đ
2. (0,75 điểm)
Áp dụng câu 1 ta có (1)
Ta có
(2)
0,25đ
Do nên . Nhân theo từng vế của (1) và (2) ta có:
0,25đ
Dấu “=” xẩy ra khi và chỉ khi x = y = 1. Vậy cặp số (x; y) thỏa mãn nhu cầu là (1; 1).
0,25đ

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013 ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết De thi vào 10 môn Toán Hà Nam 2013 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#thi #vào #môn #Toán #Hà #Nam