Thủ Thuật Hướng dẫn Giải tiếng anh lớp 9 tập 1 unit 1 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Giải tiếng anh lớp 9 tập 1 unit 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-01 09:15:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

228

 • Nick: There are so many pieces of pottery here, Phong. Do your grandparents make all of them?
 • Phong: They can’t because we have lots of products. They make some and other people make the rest.
 • Nick: As far as I know, BatTrang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?
 • Phong: Right. My grandmother says it’s about 700 years old.
 • Mi: Wow! When did your grandparents set up this workshop?
 • Phong: My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, and cousins.
 • Mi: I see. Your village is also a place of interest of Ha Noi, isn’t it?
 • Phong: Yes. People come here to buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops.
 • Nick: That must be a memorable experience.
 • Phong: In Viet Nam there are lots of craft villages like Bat Trang. Have you ever been to any others?
 • Mi: I’ve been to a conical hat making village in Hue!
 • Nick: Cool! This is my first one. Do you think that the various crafts remind people of a specific region?
 • Mi: Sure. It’s the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs.
 • Phong: Let’s go outside and look round the village.

Dịch: 

Nội dung chính

 • a. Can you find a word/phrase that means:
 • b Answer the following questions.
 • 2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture.
 • 3. Complete the sentences with the words/ phrases from 2 to show where in Viet Nam the handicrafts are made. You do not have to use them all.
 • 4. QUIZ: WHAT IS THE PLACE OF INTEREST?
 • a. Work in pairs to do the quiz.
 • b. Work in groups. Write a similar quiz about places of interest. Ask another group to answer the quiz.
 • Soạn tiếng Anh Unit 1 lớp 9: Getting Started
 • I. Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề
 • II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Getting Started
 • Nick: Có quá nhiều gốm ở đây Phòng à. Có phải ông bà cậu làm ra toàn bộ chúng không ? 
 • Phong: Không đâu vì có thật nhiều . Họ chỉ làm một ít và những người dân khác làm phần còn sót lại 
 • Nick: Theo mĩnh được biết thì Bát Tràng là một trong số những làng nghề nổi tiếng nhất ở Tp Hà Nội Thủ Đô. Đúng chứ?
 • Phong: Đúng rồi. Ông mình nói nó được 700 năm rồi. 
 • Mi: Wow. Ông cậu mở xưởng từ lúc nào?
 • Phong: Cụ tớ mở chứ không phải ông đâu. Sau đó ông tớ tiếp theo lại. Tất cả thợ ở đây đầu là cô, chú và anh chị em họ của tớ. 
 • Mi: À tớ hiểu rồi. Làng cậu cũng là một trong khu vực thú vị ở Tp Hà Nội Thủ Đô phải không 
 • Phong: ĐÚng. Mọi người tới đây mua đồ. điều hấp dần nữa là họ hoàn toàn có thể tự làm gốm ở xưởng. 
 • Nick: Hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. 
 • Phong: Ở Việt Nam cũng luôn có thể có thật nhiều những làng nghề như này. Các cậu đã tới đó bao giờ chưa?
 • Mi: Mình từng đến làng nghề làm nón lá ở Huế. 
 • Nick: Tuyệt. Đây là lần thứ nhất của tớ. Các cậu có nghĩ mỗi nghề gợi người ta nghĩ đến 1 vùng miền đặc trưng không? 
 • Mi: Chắc chắn rồi. Đó là lí do người ta chọn đồ thủ công làm quà tặng lưu niệm 
 • Phong: Hãy ra ngoài và thăm thú ngôi làng nào.

a. Can you find a word/phrase that means:

Tìm từ hoặc cụm từ có nghĩa sau:

 • 1. a thing which is skillfully made with your hands: crarf
 • 2. start something (a business, an organisation, etc.): set up
 • 3. take control of something (a business, an organisation, etc.): take over
 • 4. people who do skilled work, making things with their hands: artisans
 • 5. an interesting or enjoyable place to go or thing to do: attraction
 • 6. a particular place: specific region
 • 7. make someone remember or think about something: remind
 • 8. walk around a place to see what is there: look around

b Answer the following questions.

 • 1. Where are Nick, Mi, and Phong? ( Nick , Mi và Phong đang ở đâu?) 

They are Phong’s grandparents’workshop in Bat Trang.

 • 2. How old is the village? ( Ngôi làng bao nhiêu tuổi?)

It is about 700 years old.

 • 3. Who started Phong’s family workshop? (Ai là người mở xưởng nghề nhà Phong?)

His great-grandparents did.

 • 4. Why is the village a place of interest in Ha Noi? (tại sao ngôi làng là khu vực tham quan ở Tp Hà Nội Thủ Đô?) 

Because people can buy things for their house and make pottery themselves there.

 • 5. Where is the craft village that Mi visited? (Mi đã thăm làng nghề nào ?) 

It’s in Hue.

 • 6. Why do tourists like to buy handicrafts as souvenirs? ( tại sao khách du lịch muốn mua đồ thủ công làm quà tặng lưu niệm? ).

Because the handicrafts remind them of a specific region.   

2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture.

A: craft                 B: drums            C: marble sculptures       D: pottery

E: silk                   F: lacquerware    G: conical hats                H: lanterns

3. Complete the sentences with the words/ phrases from 2 to show where in Viet Nam the handicrafts are made. You do not have to use them all.

Hoàn thành những câu sau bằng những từ hoặc cụm từ ở bài 2 để xem những đồ thủ công được làm ở nơi nào của Việt Nam. You không cần dùng toàn bộ những từ. 

 • 1. The birthplace of the famous bai tho_ conical hat __ is Tay Ho village in Hue.
 • 2. If you go to Hoi An on the 15th of each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful ___ lanterns ____. 
 • 3. Van Phuc village in Ha Noi produces different types of___ silk ____ products such as cloth, scarves, ties, and dresses.
 • 4. On the Tet holiday, many Hanoians go to Dong Ho village to buy folk ___ paintings ___
 • 5. ___ Pottery ___ products of Bau True, such as pots and vases, have the natural colours typical of Champa culture in NinhThuan.
 • 6. Going to Non Nuoc marble village in Da Nang, we’re impressed by a wide variety of from ___marble spulptures ___ Buddha statues to bracelets. 

4. QUIZ: WHAT IS THE PLACE OF INTEREST?

a. Work in pairs to do the quiz.

Làm việc theo nhóm giải câu đố sau

 • 1. People go to this area to walk, play, and relax ( Mọi người đến đây để đi dạo, chơi và thư giãn giải trí): Park
 • 2. It is a place where objects of artistic, cultural, historical, or scientific interest are kept and shown (Đây là nơi mà những dụng cụ thuộc về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, văn hóa truyền thống, lịch sử hay khoa học được lưu giữ và trưng bày): Museum
 • 3. People go to this place to see animals (Mọi người đi đến đây để xem những loài vật): zoo
 • 4. It is an area of sand, or small stones, beside the sea or a lake (Phần diện tích s quy hoạnh là cát, hoặc đá nhỏ, ở cạnh bên biển hoặc hồ) : beach
 • 5. It is a beautiful and famous place in the countryside (Địa điểm đẹp và nổi tiếng ở một nước: beauty spot

b. Work in groups. Write a similar quiz about places of interest. Ask another group to answer the quiz.

Làm việc theo nhóm. Viết những câu đố tương tự. Đố những nhóm khác những câu đố đó. 

Gợi ý:

 • It has conical shape and made from leaves: conical hat
 • It is a kind of lamp made from paper and bamboo, putting candle inside and hang up for decorating: Lanterns

Tài liệu Soạn Unit 1 lớp 9 lesson Getting Started trang 6 – 7 SGK tiếng Anh 9 tập 1 Unit 1 Local Environment dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 theo Unit năm 2022 – 2022 tiên tiến và phát triển nhất do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm đáp án rõ ràng, hướng dẫn giải và file nghe mp3 của những phần bài tập giúp những em học viên lớp 9 ôn tập hiệu suất cao.

Xem thêm:

 • Bài tập câu phức trong Tiếng Anh – Complex sentences CÓ ĐÁP ÁN
 • Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local Environment nâng cao (số 3) NEW
 • Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Soạn tiếng Anh Unit 1 lớp 9: Getting Started

 • I. Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề
 • II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Getting Started

I. Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

Use some vocabularies and structures to talk about traditional crafts and pottery

2. Objectives:

– Vocabulary: about traditional,

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Getting Started

A visit to a tradition craft village

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Nick: Có quá nhiều gốm ở đây Phòng à. Có phải ông bà cậu làm ra toàn bộ chúng không ?

Phong: Không đâu vì có thật nhiều . Họ chỉ làm một ít và những người dân khác làm phần còn sót lại

Nick: Theo mĩnh được biết thì Bát Tràng là một trong số những làng nghề nổi tiếng nhất ở Tp Hà Nội Thủ Đô. Đúng chứ?

Phong: Đúng rồi. Ông mình nói nó được 700 năm rồi.

Mi: Wow. Ông cậu mở xưởng từ lúc nào?

Phong: Cụ tớ mở chứ không phải ông đâu. Sau đó ông tớ tiếp theo lại. Tất cả thợ ở đây đầu là cô, chú và anh chị em họ của tớ.

Mi: À tớ hiểu rồi. Làng cậu cũng là một trong khu vực thú vị ở Tp Hà Nội Thủ Đô phải không

Phong: ĐÚng. Mọi người tới đây mua đồ. điều hấp dần nữa là họ hoàn toàn có thể tự làm gốm ở xưởng.

Nick: Hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Phong: Ở Việt Nam cũng luôn có thể có thật nhiều những làng nghề như này. Các cậu đã tới đó bao giờ chưa?

Mi: Mình từng đến làng nghề làm nón lá ở Huế.

Nick: Tuyệt. Đây là lần thứ nhất của tớ. Các cậu có nghĩ mỗi nghề gợi người ta nghĩ đến 1 vùng miền đặc trưng không?

Mi: Chắc chắn rồi. Đó là lí do người ta chọn đồ thủ công làm quà tặng lưu niệm

Phong: Hãy ra ngoài và thăm thú ngôi làng nào.

a. Can you find a word/phrase that means: Tìm từ hoặc cụm từ có nghĩa sau:

1. a thing which is skillfully made with your hands: crarf

2. start something (a business, an organisation, etc.): set up

3. take control of something (a business, an organisation, etc.): take over

4. people who do skilled work, making things with their hands: artisans

5. an interesting or enjoyable place to go or thing to do: attraction

6. a particular place: specific region

7. make someone remember or think about something: remind

8. walk around a place to see what is there: look around

Hướng dẫn dịch

1. một thứ được làm bằng tay thủ công thận trọng : nghề thủ công

2. khởi đầu một chiếc gì đó (một doanh nghiệp, một tổ chức triển khai vv ..): thiết lập

3. trấn áp một chiếc gì đó (một doanh nghiệp, một tổ chức triển khai, vv): tiếp nhận

4. những người dân thao tác có tay nghề, làm mọi việc bằng tay thủ công: thợ thủ công

5. một nơi lý tưởng hoặc thú vị để đến hoặc làm những vấn đề cần làm: thu hút, lôi cuốn

6. một nơi đặc biệt quan trọng : khu vực riêng

7. khiến ai đó nhớ hoặc nghĩ về thứ gì đó : nhắc nhở, gợi nhớ

8. đi dạo quanh một điểm để xem đó là gì: nhìn quanh

b. Answer the following questions. Trả lời những vướng mắc.

Hướng dẫn dịch vướng mắc

1. Nick , Mi và Phong đang ở đâu?

2. Ngôi làng bao nhiêu tuổi?

3. Ai là người mở xưởng nghề nhà Phong?

4. Tại sao ngôi làng là khu vực tham quan ở Tp Hà Nội Thủ Đô?

5. Mi đã thăm làng nghề nào ?

6. Tại sao khách du lịch muốn mua đồ thủ công làm quà tặng lưu niệm?

Đáp án gợi ý:

1 – They are Phong’s grandparents’workshop in Bat Trang.

2 – It is about 700 years old.

3 – His great-grandparents did.

4 – Because people can buy things for their house and make pottery themselves there.

5 – It’s in Hue.

6 – Because the handicrafts remind them of a specific region.

2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture. Viết tên mỗi đồ thủ công truyền thống cuội nguồn vào chỗ trống phía dưới tranh.

A: craft

B: drums

C: marble sculptures

D: pottery

E: silk

F: lacquerware

G: conical hats

H: lanterns

3. Complete the sentences with the words/ phrases from 2 to show where in Viet Nam the handicrafts are made. You do not have to use them all. Hoàn thành những câu sau bằng những từ hoặc cụm từ ở bài 2 để xem những đồ thủ công được làm ở nơi nào của Việt Nam. You không cần dùng toàn bộ những từ.

1. The birthplace of the famous bai tho_ conical hat __ is Tay Ho village in Hue.

2. If you go to Hoi An on the 15th of each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful ___ lanterns ____.

3. Van Phuc village in Ha Noi produces different types of___ silk ____ products such as cloth, scarves, ties, and dresses.

4. On the Tet holiday, many Hanoians go to Dong Ho village to buy folk ___ paintings ___

5. ___ Pottery ___ products of Bau True, such as pots and vases, have the natural colours typical of Champa culture in NinhThuan.

6. Going to Non Nuoc marble village in Da Nang, we’re impressed by a wide variety of from ___marble sculptures ___ Buddha statues to bracelets.

Hướng dẫn dịch

1. Nơi sinh của nón bài thơ nổi tiếng là ở làng Tây Hồ ở Huế.

2. Nếu bạn đi đến Hội An vào trong ngày 15 của mỗi tháng âm lịch, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức ánh sáng của nhiều ngọn đèn lồng đẹp.

3. Làng Vạn Phúc ở Tp Hà Nội Thủ Đô sản xuất nhiều chủng loại thành phầm lụa rất khác nhau như vải, khăn quàng, dây buộc, và quần áo.

4. Vào dịp Tết, nhiều người Tp Hà Nội Thủ Đô đi đến làng Đông Hồ để sở hữ tranh dân gian.

5. Các thành phầm gốm của Bầu Trúc, ví như chậu và lọ, có sắc tố tự nhiên đặc trưng của văn hoá Champa ở Ninh Thuận.

6. Đến làng đá cẩm thạch Non Nước ở Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, chúng tôi rất ấn tượng bởi thật nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá điêu khắc cẩm thạch từ tượng Phật đến vòng tay.

4. QUIZ: WHAT IS THE PLACE OF INTEREST?

a. Work in pairs to do the quiz. Làm việc theo nhóm giải câu đố sau

Hướng dẫn dịch

1. Mọi người đến đây để đi dạo, chơi và thư giãn giải trí

2. Đây là nơi mà những dụng cụ thuộc về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, văn hóa truyền thống, lịch sử hay khoa học được lưu giữ và trưng bày

3. Mọi người đi đến đây để xem những loài vật

4. Phần diện tích s quy hoạnh là cát, hoặc đá nhỏ, ở cạnh bên biển hoặc hồ

5. Địa điểm đẹp và nổi tiếng ở một nước

Đáp án

1 – park;

2 – Museum;

3 – zoo;

4 – beach;

5 – attractions;

b. Work in groups. Write a similar quiz about places of interest. Ask another group to answer the quiz. Làm việc theo nhóm. Viết những câu đố tương tự. Đố những nhóm khác những câu đố đó.

– Bat Trang is famous for it : Pottery

– People go there to watch film and eat popcorn: Cinema

Trên đấy là Soạn tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment Getting Started. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác ví như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được update liên tục trên VnDoc.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Giải tiếng anh lớp 9 tập 1 unit 1 ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giải tiếng anh lớp 9 tập 1 unit 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Giải tiếng anh lớp 9 tập 1 unit 1 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Giải tiếng anh lớp 9 tập 1 unit 1 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Giải tiếng anh lớp 9 tập 1 unit 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải tiếng anh lớp 9 tập 1 unit 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #tiếng #anh #lớp #tập #unit