Mẹo về Giống lợn hướng nạc lợn lan đơ rat là cách phân loại giống vật nuôi nào sau này 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Giống lợn hướng nạc lợn lan đơ rat là cách phân loại giống vật nuôi nào sau này được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 10:51:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

288

(trang 83 sgk Công nghệ 7): Em hãy tìm hiểu thêm những ví dụ, rồi điền những từ dưới đây: ngoại hình, năng suất, chất lượng thành phầm vào chỗ trống của câu trong vở bài tập cho phù phù thích hợp với tính chất đặc trưng của một giống vật nuôi.

Giống vật nuôi là thành phầm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều phải có điểm lưu ý….giống nhau, có…. và ……….. như nhau, có tính di truyền ổn định, có số lượng thành viên nhất định.

Trả lời:

Giống vật nuôi là thành phầm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều phải có điểm lưu ý ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng như nhau, có tính chất di truyền ổn định, có số lượng thành viên nhất định

Tham khảo bài 31 Công nghệ 7:

(trang 84 sgk Công nghệ 7): Em hãy lấy một vài ví dụ về giống vật nuôi và điềm vào vở bài tập những điểm lưu ý ngoại hình của chúng theo mẫu bảng sau.

Tên giống vật nuôi
Đặc điểm ngoại hình dễ nhận ra nhất

Trả lời:

Tên giống vật nuôi
Đặc điểm ngoại hình dễ nhận ra nhất
Bò sữa Hà Lan
Màu lông lang trắng đen.
Vịt cỏ
Tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi, lông có nhiều màu rất khác nhau.
Lợn Lan dơ rat
Thân dài, tai to rủ xuống trước mặt, tỉ lệ thịt nạc cao.

Tham khảo bài 31 Công nghệ 7:

Câu 1 trang 85 sgk Công nghệ 7: Em hiểu thế nào là giống vật nuôi? Hãy nêu ví dụ.

Lời giải:

– Giống vật nuôi là thành phầm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều phải có điểm lưu ý ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng như nhau, có tính chất di truyền ổn định, có số lượng thành viên nhất định

– Ví dụ: Vịt cỏ có tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi, lông có nhiều màu rất khác nhau, lợn Lan đơ rat có than dài, tai to rủ xuống, thịt nạc cao.

Tham khảo bài 31 Công nghệ 7:

Câu 2 trang 85 sgk Công nghệ 7: Điều kiện để công nhận giống vật nuôi.

Lời giải:

– Để được công nhận là một giống vật nuôi, phải có những Đk như sau:

       + Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc.

       + Có điểm lưu ý về ngoại hình và năng suất giống nhau.

       + Có tính di truyền ổn định.

       + Đạt đến một số trong những lượng thành viên nhất định và có địa phận phân loại rộng.

       + Ví dụ: để được công nhận một giống lợn phải có 4500 – 5000 con, trong số đó phải có từ 100 – 150 con giống đực. Đối với gia cầm phải 10000 con.

Tham khảo bài 31 Công nghệ 7:

Câu 3 trang 85 sgk Công nghệ 7: Giống vật nuôi có vai trò ra làm sao trong chăn nuôi.

Lời giải:

– Vai trò của giống vật nuôi:

       + Quyết định đến năng suất chăn nuôi.

       + Quyết định đến chất lượng thành phầm chăn nuôi.

Tham khảo bài 31 Công nghệ 7:

1. Thế nào là giống vật nuôi?

    Giống vật nuôi là thành phầm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều phải có điểm lưu ý ngoại hình giống nhau, có năng suât và chất lượng thành phầm như nhau, có tính di truyền ổn định.

STT
Tên giống vật nuôi
Đặc điểm ngoại hình dễ nhận ra nhất
1
Vịt cỏ
Tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi, lông có nhiều màu
2
Bò sữa Hà Lan
Màu lông trắng đen, sản lượng sữa cao
3
Lợn Lan đơ rat
Thân dài, tai to rủ xuống trước mặt, tỉ lệ thịt nạc cao

2. Phân loại giống vật nuôi

    a) Theo địa lí: nhiều địa phương có giống vật nuôi tốt nên vật nuôi này được gắn sát với tên địa phương, ví dụ: lợn Móng Cái, bò vàng Nghệ An, …

    b) Theo hình thái, ngoại hình (sắc tố, lông, da, …) như bò lang trắng đen, bò u, …

    c) Theo mức độ hoàn thiện giống: những giống vật nuôi được phân ra làm: giống nguyên thuỷ, giống quá độ, ….

    d) Theo hướng sản xuất: nhờ vào hướng sản xuất chính của vật nuôi mà chia ra những giống vật nuôi rất khác nhau như lợn hướng mỡ (lợn Ỉ), giống lợn nạc (lợn Nan-đơ-rát), …

3. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi

    Có chung một nguồn gốc.

    Có điểm lưu ý về ngoại hình và năng suất giống nhau.

    Có tính di truyền ổn định.

    Đạt đến một số trong những lượng thành viên nhất định và có địa phận phân loại rộng.

1. Giống vật nuôi có vai trò quyết định hành động đến năng suất chăn nuôi

    Trong cùng Đk nuôi dưỡng và chăm sóc khác thì những giống rất khác nhau sẽ cho năng suất chăn nuôi rất khác nhau.

Giống vật nuôi
Năng suất chăn nuôi
Năng suất trứng (quả/năm/con)
Năng suất sữa (kg/chu kì ngày tiết sữa/con)
Gà Lơ go
250 – 270

Gà Ri
70 – 90

Bò Hà Lan

5500 – 6000
Bò Sin

1400 – 2100

2. Giống vật nuôi có vai trò quyết định hành động đến chất lượng thành phầm chăn nuôi

    Để nâng cao hiệu suất cao chăn nuôi, con người không ngừng nghỉ tinh lọc và nhân giống để tạo ra những giống vật nuôi ngày càng tốt hơn.

    Ví dụ: nhìn nhận chất lượng của sữa nhờ vào hàm lượng mỡ trong sữa. Tỉ lệ mỡ trong sữa của giống trâu Mu ra là 7,9%, giống bò Hà Lan là 3,8 – 4%, giống bò Sin là 4 – 4,5%.

Câu 1: Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi?

A. Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều thành viên vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính chất di truyền do con người tạo ra. Các thành viên trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất.

B. Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều thành viên vật nuôi không chung nguồn gốc, ổn định về tính chất di truyền do con người tạo ra. Các thành viên trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất.

C. Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều thành viên vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính chất di truyền do con người tạo ra. Các thành viên trong cùng một giống thì rất khác nhau về ngoại hình và sức sản xuất.

D. Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều thành viên vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính chất di truyền do tự nhiên vốn có. Các thành viên trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất.

Đáp án: A

Giải thích : (Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều thành viên vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính chất di chuyền do con người tạo ra. Các thành viên trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất – Phần Ghi nhớ SGK trang 85)

Câu 2: Giống vật nuôi có vai trò ra làm sao trong chăn nuôi?

A. Giống vật nuôi quyết định hành động đến năng suất chăn nuôi.

B. Giống vật nuôi quyết định hành động đến chất lượng thành phầm chăn nuôi.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích : (Giống vật nuôi trong chăn nuôi có vai trò:

– Giống vật nuôi quyết định hành động đến năng suất chăn nuôi.

– Giống vật nuôi quyết định hành động đến chất lượng thành phầm chăn nuôi – SGK trang 84, 85)

Câu 3: Có mấy cách phân loại giống vật nuôi?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Đáp án: B. 4.

Giải thích : (Có 4 cách phân loại giống vật nuôi:

– Theo địa lý.

– Theo hình thái, ngoại hình

– Theo mức độ hoàn thiện của giống

– Theo hướng sản xuất – SGK trang 84)

Câu 4: Giống Lợn Lan đơ rát thuộc giống lợn theo phía sản xuất nào?

A. Giống kiêm dụng.

B. Giống lợn hướng mỡ.

C. Giống lợn hướng nạc.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: C. Giống lợn hướng nạc.

Giải thích : Giống Lợn Lan đơ rát thuộc giống lợn hướng nạc – SGK trang 84

Câu 5: Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo như hình thức:

A. Theo địa lý.

B. Theo hình thái, ngoại hình.

C. Theo mức độ hoàn thiện của giống.

D. Theo hướng sản xuất.

Đáp án: A. Theo địa lý.

Giải thích : (Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo như hình thức địa lý – SGK trang 84)

Câu 6: Để được công nhận là một giống gia cầm thì số lượng nên phải có tầm khoảng chừng bao nhiêu con?

A. 40.000 con.

B. 20.000 con.

C. 30.000 con.

D. 10.000 con.

Đáp án: D. 10.000 con.

Giải thích : (Để được công nhận là một giống gia cầm thì số lượng nên phải có tầm khoảng chừng 10.000 con – SGK trang 84)

Câu 7: Giống lợn Đại Bạch là giống được phân loại theo như hình thức:

A. Theo địa lý.

B. Theo hình thái, ngoại hình.

C. Theo mức độ hoàn thiện của giống.

D. Theo hướng sản xuất.

Đáp án: D. Theo hướng sản xuất

Giải thích : (Giống lợn Đại Bạch là giống được phân loại theo như hình thức theo phía sản xuất, là giống kiêm dụng – SGK trang 84)

Câu 8: Năng suất trứng của giống Gà Lơ go là:

A. 150 – 200 quả/năm/con.

B. 250 – 270 quả/năm/con.

C. 200 – 270 quả/năm/con.

D. 100 – 170 quả/năm/con.

Đáp án: B. 250 – 270 quả/năm/con.

Giải thích : (Năng suất trứng của giống Gà Lơ go là 250 – 270 quả/năm/con –Bảng 3, SGK trang 85)

Câu 9: Năng suất sữa của giống Bò Hà Lan là:

A. 3500 – 4000 kg/chu kì ngày tiết sữa/con

B. 1400 – 2100 kg/chu kì ngày tiết sữa/con

C. 5500 – 6000 kg/chu kì ngày tiết sữa/con

D. 5000 – 5500 kg/chu kì ngày tiết sữa/con

Đáp án: C. 5500 – 6000 kg/chu kì ngày tiết sữa/con

Giải thích : (Năng suất sữa của giống Bò Hà Lan là 5500 – 6000 kg/chu kì ngày tiết sữa/con – Bảng 3 SGK trang 85)

Câu 10: Tỉ lệ mỡ trong sữa của giống bò Sin là:

A. 7,9%

B. 3,8 – 4%

C. 4 – 4,5%

D. 5%

Đáp án: C. 4 – 4,5%

Giải thích : (Tỉ lệ mỡ trong sữa của giống bò Sin là:

C. 4 – 4,5% – SGK trang 86)

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Giống lợn hướng nạc lợn lan đơ rat là cách phân loại giống vật nuôi nào sau này ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giống lợn hướng nạc lợn lan đơ rat là cách phân loại giống vật nuôi nào sau này tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Giống lợn hướng nạc lợn lan đơ rat là cách phân loại giống vật nuôi nào sau này miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Giống lợn hướng nạc lợn lan đơ rat là cách phân loại giống vật nuôi nào sau này miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giống lợn hướng nạc lợn lan đơ rat là cách phân loại giống vật nuôi nào sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giống lợn hướng nạc lợn lan đơ rat là cách phân loại giống vật nuôi nào sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giống #lợn #hướng #nạc #lợn #lan #đơ #rat #là #cách #phân #loại #giống #vật #nuôi #nào #sau #đây