Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hàm số y=sinx-2cosx/sinx+cosx+3 có bao nhiêu giá trị nguyên Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hàm số y=sinx-2cosx/sinx+cosx+3 có bao nhiêu giá trị nguyên được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 21:30:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

132

19/06/2022 744

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số véctơ khác 0→ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong 6 đỉnh của lục giác ABCDEF là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,043

Rút gọn biểu thức A=logab+logba+2logab−logabblogba−1.

Xem đáp án » 19/06/2022 266

Số nghiệm của phương trình 2sinx+3cosx=0 trong đoạn 0;5π2 là

Xem đáp án » 19/06/2022 153

Đường quán cận xiên của đồ thị hàm số y=3×2−xx+1 tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích s quy hoạnh bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 134

Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B có AB=a, AC=2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=2a. Gọi α là góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAC) và (SBC). Tính cosα.

Xem đáp án » 19/06/2022 101

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a; SA = 2a và vuông góc với đáy. Khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (SBD) là

Xem đáp án » 19/06/2022 90

Gọi z1,z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2+z+1=0. Giá trị của biểu thức z1+z2 bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 88

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(−2;3;4), gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu của M trên Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng nào sau này tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (ABC)?

Xem đáp án » 19/06/2022 80

Gọi A,B,C lần lượt là những điểm màn biểu diễn cho những số phức z1=2+0i;z2=1+i;z3=1−i. Chọn kết luận đúng nhất.

Xem đáp án » 19/06/2022 79

Kết luận nào sau này là đúng về m? Biết 0mx2exdx.

Xem đáp án » 19/06/2022 75

limnn2+2−n2−1 bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 73

Số nghiệm của phương trình logx+12=2 là

Xem đáp án » 19/06/2022 73

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a, góc ABC bằng 30o. Quay miền trong tam giác ABC quanh cạnh BC ta được một khối tròn xoay, tính thể tích khối đó?

Xem đáp án » 19/06/2022 70

Tính tích phân I=0π4tan2x+tan4xdx.

Xem đáp án » 19/06/2022 69

Cho log3x=log4y=log5x+y. Giá trị của tỷ số xy là

Xem đáp án » 19/06/2022 66

Đáp án C

TXĐ:

– Khi đó:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Các vướng mắc tương tự

Xét tính chẵn, lẻ của những hàm số

1,(y=cosx+sin^2x)

2,(y=sinx+cosx)

3,(y=tanx+2sinx)

4,(y=tan2x-sin3x)

5,(sin2x+cosx)

6,(y=cosx.sin^2x-tan^2x)

7,(y=cosleft(x-dfracpi4right)+cosleft(x+dfracpi4right))

8,(y=dfrac2+cosx1+sin^2x)

9,(y=left|2+sinxright|+left|2-sinxright|)

Đáp án: m=3

Giải thích tiến trình giải:

$beginarrayl
y = frac2sin x – cos xsin x + 2cos x + 3\
Rightarrow left( y – 2 right)sin x + left( 2y + 1 right)cos x = – 3y\
Pt,có,nghiệm Leftrightarrow left( y – 2 right)^2 + left( 2y + 1 right)^2 ge left( – 3y right)^2\
Rightarrow 5y^2 + 5 ge 9y^2\
Rightarrow 4y^2 le 5\
Rightarrow y^2 le frac54\
Rightarrow – fracsqrt 5 2 le y le fracsqrt 5 2\
Rightarrow y = – 1;0;1\
Rightarrow m = 3
endarray$

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Hàm số y=sinx-2cosx/sinx+cosx+3 có bao nhiêu giá trị nguyên ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hàm số y=sinx-2cosx/sinx+cosx+3 có bao nhiêu giá trị nguyên tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hàm số y=sinx-2cosx/sinx+cosx+3 có bao nhiêu giá trị nguyên miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hàm số y=sinx-2cosx/sinx+cosx+3 có bao nhiêu giá trị nguyên miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hàm số y=sinx-2cosx/sinx+cosx+3 có bao nhiêu giá trị nguyên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hàm số y=sinx-2cosx/sinx+cosx+3 có bao nhiêu giá trị nguyên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hàm #số #ysinx2cosxsinxcosx3 #có #bao #nhiêu #giá #trị #nguyên