Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hóa tan hết 12 gam sắt III oxit cần dùng v ml dùng dịch axit sunfuric 1 5m giá trị của v là 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hóa tan hết 12 gam sắt III oxit cần dùng v ml dùng dịch axit sunfuric 1 5m giá trị của v là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 02:13:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

172

Tính chất hóa học Oxit Bazơ được VnDoc biên soạn, nằm trong Bài 1: Tính chất hóa học của oxit và phân loại oxit Hóa học 9. Được biên soạn nội dung kiến thức và kỹ năng được đi sâu hơn ở từng phần. Đưa những dạng bài tập giúp những bạn học viên nắm chắc lý thuyết từ đó vận dụng vào những dạng bài tập. Hy vọng với tài liệu sẽ hỗ trợ những em rèn luyện, củng cố kiến thức và kỹ năng môn Hóa tốt hơn.

Nội dung chính

 • Tính chất hóa học, phân loại, gọi tên oxit bazơ
 • I. Oxit bazơ
 • 1. Khái niệm Oxit bazơ
 • 2. Cách gọi tên Oxit bazơ
 • II. Tính chất hóa học của Oxit bazơ
 • 1. Oxit bazo tác dụng với nước H2O
 • 2. Oxit bazo tác dụng với Axit
 • 3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit
 • III. Các dạng bài tập về oxit bazơ
 • Dạng 1: Xác định công thức của oxit bazơ
 • Dạng 2: Dạng toán oxit bazơ tác dung với dung dịch axit
 • IV. Bài tập vận dụng liên quan

Tính chất hóa học, phân loại, gọi tên oxit bazơ

 • I. Oxit bazơ
  • 1. Khái niệm Oxit bazơ
  • 2. Cách gọi tên Oxit bazơ
 • II. Tính chất hóa học của Oxit bazơ
  • 1. Oxit bazo tác dụng với nước H2O
  • 2. Oxit bazo tác dụng với Axit
  • 3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit
 • III. Các dạng bài tập về oxit bazơ
  • Dạng 1: Xác định công thức của oxit bazơ
  • Dạng 2: Dạng toán oxit bazơ tác dung với dung dịch axit
 • IV. Bài tập vận dụng liên quan

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập môn Hóa Học miễn phí trên Facebook: Hóa Học không khó. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Mời những bạn tìm hiểu thêm một số trong những tài liệu liên quan oxit

 • Tính chất hóa học của Bazơ
 • Axit là gì? Tính chất hóa học của axit
 • Tính chất hóa học của Oxit axit
 • Oxit lưỡng tính là gì? Các oxit lưỡng tính
 • Oxit trung tính là gì? Tính chất hóa học của oxit trung tính

I. Oxit bazơ

1. Khái niệm Oxit bazơ

 • Thường là oxit của sắt kẽm kim loại tương ứng với một bazo

Ví dụ: Na2O tương ứng với bazo NaOH

Cu2O tương ứng với bazo Cu(OH)2

 • Ngoài ra còn tồn tại:

Oxit lưỡng tính: Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Ví dụ: Al2O3, ZnO…..

Oxit trung tính: Oxit trung tính là oxit không phản ứng với nước để tạo bazo hay axit, không phản ứng với bazo hay axit để tạo muối. Ví dụ: CO, NO…

2. Cách gọi tên Oxit bazơ

Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit

Ví dụ: BaO: Bari oxit

NO: nito oxit

 • Nếu sắt kẽm kim loại có nhiều hóa trị: Fe( II, III)…

Tên oxit: Tên sắt kẽm kim loại ( kèm hóa trị) + oxit

Ví dụ: F2O3 – Sắt (III) oxit

FeO – Sắt (II) oxit

 • Nếu phi kim có nhiều hòa trị: N (II, III, IV…)

Tên oxit:

Tên phi kim ( có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit( có tiền tố chỉ nguyên tố oxit)

1: mono 2: đi

3: tri 4: tetra

5: penta

II. Tính chất hóa học của Oxit bazơ

1. Oxit bazo tác dụng với nước H2O

 • Một số Oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

Ví dụ:

BaO(r) + H2O (dd) → Ba(OH)2,(dd)

K2O + H2O (dd) → 2KOH

BaO + H2O (dd) → Ba(OH)2

 • Một số oxit bazo khác tác dụng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,…

2. Oxit bazo tác dụng với Axit

 • Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước

PTPƯ: Oxit bazo + Axit → Muối + H2O

Ví dụ: CuO(r) + HCl (dd) → CuCl2, dd + H2O

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit

 • Một số oxit bazo (là những oxit bazo tan trong nước) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

III. Các dạng bài tập về oxit bazơ

Dạng 1: Xác định công thức của oxit bazơ

 • Bước 1: Đặt CTTQ: Gọi tên Công thức oxit ba zơ cần tìm nhờ vào sắt kẽm kim loại đề bài cho, hoặc đề bài chưa cho biết thêm thêm sắt kẽm kim loại
 • Bước 2: Tính toán những số mol liên quan.
 • Bước 3: Viết PTHH
 • Bước 4: Lập phương trình toán học nhờ vào những ẩn số Theo phong cách đặt.

Ví dụ 1: Cho 4,48g một oxit của sắt kẽm kim loại hoá trị (II) tác dụng hết 7,84 g axit H2SO4. Xác định công thức của oxit trên.

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Gọi của oxit cần tìm là: MO ( vì sắt kẽm kim loại có hóa trị II)

n H2SO4 = 0,08 mol , n MO = 4,48/(M + 16)

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

Ta có theo phương trình: 1mol 1mol

Theo đề bài: 4,48/(M + 16) 0,08 mol

=> 4,48/(M + 16) = 0,08 => M = 40 (Ca)

Vậy oxit cần tìm là CaO

Ví dụ 2:Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam. Công thức oxit sắt đã dùng là:

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Phản ứng của oxit + CO thực ra là:

CO + [O] → CO2

=> mchất rắn giảm = mO pứ = 4,8g => nO = 4,8 : 16 = 0,3 mol

=> mFe = mOxit – mO = 16 – 4,8 = 11,2 => nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

=> nFe : nO = 0,2 : 0,3 = 2 : 3

=> Oxit là Fe2O3

Ví dụ 3: Khử hoàn toàn 1 oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lit khí CO (dktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị của V là

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Tổng quát : CO + Ooxit → CO2

=> nO (oxit) = nCO2 = nCO = 0,02 mol => VCO = 0,448 lit = 448 ml

nFe = 0,015 mol => nFe : nO = 0,015 : 0,02 = 3 : 4

=> CT oxit sắt là Fe3O4

Dạng 2: Dạng toán oxit bazơ tác dung với dung dịch axit

Trường hợp 1: Oxit bazơ + dd H2SO4 loãng Muối sunfat + H2O

VD: Na2O + H2SO4 →Na2SO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Nhận xét:

Các phảng ứng hóa học trên có điểm giống nhau là: nH2SO4 = nH2O

 • Khi chuyển từ oxit thành muối sunfat, thì cứa 1 mol H2SO4 tham gia phản ứng thì khối lượng muối tăng:

( R + 16) gam (R + 96) gam → 1 mol H2O sinh ra hoặc 1 mol H2SO4 tham gia phản ứng . Từ đó có công thức:

m muối sunfat = moxit + 80.nH2SO4

Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml H2SO4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

Đáp án hướng dẫn giải

Cách 1:

Cần nhớ phản ứng cho oxit bazơ tác dụng với H2SO4 thì

Số mol H2SO4 = 0,5. 0,1 = 0,05 mol số mol H2O = 0,05 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

moxit + maxit sunfuric = mmuối sunfat + m nước

mmuối sunfat = (moxit + maxit sunfuric) – mnước

= (2,81 + 0,05.98) + (0,05.18) = 6,81 gam.

Cách 2:

Số mol H2SO4 = 0,5. 0,1 = 0,05 mol

Áp dụng công thức

ta có: mmuối sunfat = 2,81+0,05.80 = 6,81 g.

Trường hợp 2: Oxit bazơ + dd HCl Muối clorua + H2O

VD:

Na2O + HCl → NaCl + H2O

MgO + 2HCl→ MgCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Nhận xét:

Các phảng ứng hóa học trên có điểm giống nhau là:

nHCl = 2nH2O và nH2O = n [O] trong oxit

Khi chuyển từ oxit thành muối clorua, thì cứ 1 mol H2O sinh ra thì khối lượng muối tăng:

( R + 16) gam (R + 71) gam → 1 mol H2O hoặc 2 mol HCl.

Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, CuO cần dùng 200 ml HCl 0,5M. Hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dd có khối lượng là:

Hướng dẫn giải rõ ràng

Cách 1: Cần nhớ phản ứng cho oxit bazơ tác dụng với axit clohiđric thì:

hay nHCl = 0,2.0,5 = 0,1 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

moxit + maxit clohiđric = mmuối clorua + mnước

mmuối clorua = (moxit + maxit clohiđric) – mnước

= (2,8 + 0,1.36,5) – 0,05.18 = 5,55 gam.

Cách 2: nHCl = 0,2.0,5 = 0,1 mol. Áp dụng công thức

mmuối clorua = moxit + 27,5.nHCl

= 2,8 + 27,5.0,1 = 5,55 gam.

Ví dụ 3:Cho m gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dd H2SO4 2M. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 80 gam muối khan. Giá trị của m là

Hướng dẫn giải rõ ràng

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

Cần nhớ: Phản ứng cho oxit bazơ tác dụng với H2SO4 thì

Số mol H2­SO4 = 0,3. 2 = 0,6 mol số mol H2O = 0,6 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

moxit + maxit sunfuric = mmuối sunfat + mnước

moxit = (mnước + mmuối sunfat) – maxit sunfuric

= 0,6 .18 + 80 – 0,6.98 = 32 gam.

IV. Bài tập vận dụng liên quan

Bài 1: Cho 5,6g một oxit của sắt kẽm kim loại hoá trị II tác dụng hết 9,8 g axit H2SO4. Xác định công thức của oxit trên.

Hướng dẫn giải bài tập

nH2SO4 = 0,1 mol

Gọi oxit hóa trị II là MO

Phương trình tổng quát:

MO + H2SO4 → MSO4 + H2

0,14 ← 0,14 mol

MMO = 5,6/0,1 = 56 => MM = 56 – 16 = 40 => Kim loại hóa trị II là Ca

Công thức của oxit là: CaO

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 1 gam oxit của sắt kẽm kim loại R cần dùng 25ml dung dịch hỗn hợp gồm axit H2SO4 0,25M và axit HCl 1M. Tìm công thức của oxit trên.

Đáp án hướng dẫn giải

Oxit có dạng RxOy

Phản ứng xẩy ra:

RxOy + 2yHCl → xRCl2y/x + yH2

RxOy + yH2SO4→ x/2R2(SO4)y/x + yH2

Ta có: nH2SO4 = 0,025.0,25 = 0,00625 mol; nHCl = 0,025.1 = 0,025 mol

→nRxOy = nHCl/2y + nH2SO4/y = 0,00625/y + 0,025/2y = 0,01875/ y

→MRxOy = Rx + 16y = 1/(0,01875/y) = 160y/3 → R = 112y/3x

Thỏa mãn x = 2; y = 3 suy ra R = 56 nên sắt kẽm kim loại cần tìm là Fe.

Oxit là Fe2O3

Bài 3: Có một oxit sắt chưa rõ công thức, chia oxit này làm 2 phần bằng nhau.

a/ Để hoà tan hết phần 1 cần dùng 150ml dung dịch HCl 1,5M.

b/ Cho luồng khí H2 dư trải qua phần 2 nung nóng, phản ứng xong thu được 4,2g sắt.

Tìm công thức của oxit sắt nói trên.

Đáp án hướng dẫn giải

nO(Oxit) = 1/2nHCl = 1/2.0,15.3 = 0,225 mol

nFe = 8,456 = 0,15 mol

Gọi công thức là FexOy

Ta có:

x : y = 0,15 : 0,225 = 2:3 → Fe2O3

Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 20,4g oxit sắt kẽm kim loại A, hoá trị III trong 300ml dung dịch axit H2SO4 thì thu được 68,4g muối khan. Tìm công thức của oxit trên.

Hướng dẫn giải bài tập

Đặt công thức hóa học tổng quát của oxit là R2O3

Phương trình hóa học:

R2O3 + 3H2SO4 → R2(SO4)3 + 3H2O

Theo phương trình hóa học ta có :

nR2O3 = nR2(SO4)3

20,42/(R + 48) = 68,42/(R + 288)

20,4(2R + 288) = 68,4(2R + 48)

40,8R + 5875,2 = 136,8R + 3283,2

96R = 2592

=> R = 27 (g/mol) (nhận)

=> R là sắt kẽm kim loại nhôm ( Al = 27 )

Vậy công thức hóa học của oxit là Al2O3

Bài 5: Để hoà tan hoàn toàn 64g oxit của sắt kẽm kim loại hoá trị III cần vừa đủ 800ml dung dịch axit HNO3 3M. Tìm công thức của oxit trên.

Đáp án hướng dẫn giải

Gọi công thức hóa học của oxit là: X2O3

nHNO3= CM.Vdd =3.0.8 = 2.4 (mol)

Phương trình tổng quát

X2O3 + 6HNO3 → 2X(NO3)3 + 3H2O (1)

0.4 ← 2.4

Từ(1) ⇒ MX2O3 = m/n =64/0.4 = 160 (g/mol)

⇒ 2X + 48 =160

⇒ X=56 ⇒ X là Fe

Vậy công thức hóa học của oxit là Fe2O3

Bài 6: Khi hoà tan một lượng của một oxit sắt kẽm kim loại hoá trị II vào một trong những lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 4,9%, người ta thu được một dung dịch muối có nồng độ 5,78%. Xác định công thức của oxit trên.

Đáp án hướng dẫn giải

Công thức oxit sắt kẽm kim loại X là XO. Giả sử lấy 1 mol XO

XO + H2SO4 → XSO4 + H2O

1 mol → 1 mol → 1 mol

mH2SO4 = 98 gam => mdd H2SO4 = (98.100)/4,9 = 2000 gam

BTKL: m dung dịch sau phản ứng = mXO + m dung dịch H2SO4

= 1(X + 15) + 2000 = X + 2022 (g)

mXSO4 = 1.(X + 96) = X + 96 = 5,88%.(X + 2022) ⇒ X=24

=> X là Mg

Bài 7: Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt kẽm kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 16,2%. Xác định công thức của oxit trên.

Đáp án hướng dẫn giải

Gọi công thức của oxit hóa trị II là XO

Đặt mol XO = 1 (mol) => mXO = nXO. MXO = X+ 16 (g)

Phương trình hóa học

XO + H2SO4 → XSO4 + H2O

1 → 1 → 1 (mol)

=> mH2SO4 = 98.1 = 98 (g)

mddH2SO4 = (mH2SO4 /C%).100%= (98/14%).100% = 700 (g)

mdd sau = mXO + mH2SO4 = (X +16) + 700 = X + 716 (g)

mXSO4 = X + 96 (g)

Ta có:

%XSO4=mRSO4/mddsau.100%

⇒ 16,22% = (X + 96)/(X + 716).100%

⇒ 16,22X +11613,52 = 100R + 9600

⇒ 83,78X = 2013,52

⇒ X = 24 (Mg)

Vậy công thức của oxit sắt kẽm kim loại là MgO.

Bài 8: Cho m gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 40 gam muối khan. Giá trị của m là

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Phản ứng cho oxit bazơ tác dụng với H2SO4

Số mol H2SO4 bằng :

0,3. 1 = 0,3 mol

==> Số mol H2O = 0,3 mol

moxit + maxit sunfuric = mmuối sunfat + mH2O

=> moxit= ( mH2O + mmuối sunfat) – maxit sunfuric

= 0,3. ( 18 – 98 ) + 80 = 16 gam

Bài 9: Cho x gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, ZnO, CuO tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch HCl 7,3%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11,5 gam muối khan. Giá trị của m là

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

mHCl = 150.7,3/100 = 10,95 gam => nHCl = 0,3 mol

Oxit bazơ tác dụng với HCl thì

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có

moxit + maxit clohiđric = mmuối clorua + mnước

moxit = (mnước + mmuối clorua) – maxit clohiđric

= (0,15 .18 + 11,5) – 0,3.36,5 = 3,25 gam

Bài 10: Cho 4,26 gam hỗn hợp X gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm những oxit có khối lượng 6,66 gam. Thể tích dung dịch HCl 4M vừa đủ để phản ứng hết với Y là.

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Mg, Cu, Al + O2 → Các oxit

Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

mO2 = moxit – mkim loại = 6,66 – 4,26 = 2,4 gam

→ nO2 = 0,075 mol

→ nO = 2.nO2 = 0,15 mol

Khi cho những oxit sắt kẽm kim loại + HCl thì bản chất là:

O2- + 2H+ → H2O

Ta có: nH+ = 2.nO2- = 2.0,15 = 0,3 mol = nHCl → Vdd = 0,3: 2 = 0,15 lít = 150 ml

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số tài liệu tiên tiến và phát triển nhất được VnDoc biên soạn

 • Chuỗi phản ứng Hóa học vô cơ lớp 9
 • Tổng hợp vướng mắc hay và khó trong bài thi cuối kì 2 môn Hóa học 9
 • Đề thi thử vào lớp 10 Chuyên Hóa học năm 2022

Trên đây VnDoc đã đưa tới những bạn Tính chất hóa học Oxit Bazơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Chuyên đề Hóa 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Hóa tan hết 12 gam sắt III oxit cần dùng v ml dùng dịch axit sunfuric 1 5m giá trị của v là ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hóa tan hết 12 gam sắt III oxit cần dùng v ml dùng dịch axit sunfuric 1 5m giá trị của v là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hóa tan hết 12 gam sắt III oxit cần dùng v ml dùng dịch axit sunfuric 1 5m giá trị của v là miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hóa tan hết 12 gam sắt III oxit cần dùng v ml dùng dịch axit sunfuric 1 5m giá trị của v là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hóa tan hết 12 gam sắt III oxit cần dùng v ml dùng dịch axit sunfuric 1 5m giá trị của v là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hóa tan hết 12 gam sắt III oxit cần dùng v ml dùng dịch axit sunfuric 1 5m giá trị của v là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hóa #tan #hết #gam #sắt #III #oxit #cần #dùng #dùng #dịch #axit #sunfuric #giá #trị #của #là