Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Hòa tan hoàn toàn 2 4 g sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl sau phản ứng khối lượng muối thu được là 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hòa tan hoàn toàn 2 4 g sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl sau phản ứng khối lượng muối thu được là được Update vào lúc : 2022-04-09 08:13:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

18

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

 • Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X trải qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

  – Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

  Giá trị của a là 

 • X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một link đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất đi màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm »

Phương pháp giải:

Đặt công thức sắt kẽm kim loại IIA là M

Viết PTHH xẩy ra: M + 2HCl → MCl2 + H2

Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng: mCl- = mmuối – mKl = ?

Tính được nCl- từ đó tính được PTK trung bình của 2 sắt kẽm kim loại.

Lời giải rõ ràng:

Đặt công thức sắt kẽm kim loại IIA là M

Cách 1:

M + 2HCl → MCl2 + H2

(beginarrayl,,,,,,,,n_M = n_MCl_2\ Leftrightarrow fracm_MM = fracm_MCl_2M + 2.35,5\ Leftrightarrow frac2,4M = frac9,5M + 71\ Leftrightarrow M = 24(Mg)endarray)

Cách 2: Cứ 1 mol M phản ứng tạo ra 1 mol MCl2 ⇒ khối lượng tăng 71 (g)

                    x mol …………………………………………………… 9,5 – 2,4 = 7,1 (g)

( Rightarrow x = frac7,1.171 = 0,1 Rightarrow M = frac2,40,1 = 24(Mg))

Đáp án D

1) Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg vào dd HCl 14,6%. Tính khối lượng dd HCl đã dùng? Tính nồng độ Phần Trăm dd sau pư?PTHH: Mg + 2HCl –> MgCl2 + H2nMg=2,4/24=0,1 mol=> nHCl=0,1.2=0,2 mol => mHCl=0,2.36,5=7,3g=> mdd HCl đã dùng là: 7,3/14,6.100=50gnMgCl2=nMg=0,1 mol=> mMgCl2=0,1.95=9,5gnH2=nMg=0,1 molmdd sau pứ= mMg+ mdd HCl – mH2= 2,4 + 50 – 0,1.2=52,2g

C%MgCl2=9,5/52,2.100%=18,2%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg vào dung dich HCL 14,6%

a)Tính số gam dung dịch HCL 14,6% cần dùng.

b)Tính số gam muối sinh ra?Số gam hiđro thoát ra?

c) Tính nồng độ Phần Trăm dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Các vướng mắc tương tự

Câu 1. Dùng 500ml dung dịch H2SO4, 1,2M để hòa tan hết lượng sắt kẽm kim loại sắt, phản ứng tạo thành sắt (II) sunfat và khí hiđro.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng

b) Tính khối lượng muối sắt ( II) sunfat thu được.

c) Tính thể tích khí H2 thoát ra ( ở đktc) ?

(Cho Fe = 56; H = 1; O = 16; CL= 35,5)

Câu 2. Hòa tan 32,5 gam bằng dung dịch HCL, sau phản ứng tạo ra muối kẽm clorua ( ZnCl2) và khí H2

a) Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng ?

b) Tính khối lượng muối ZnCl2 và thể tích H2 tạo thành sau phản ứng ? ( Biết những khí đó ở đktc)

( Cho Zn = 65; H =1; O = 16; Cl = 35,5)

Câu 3. Cho sắt tác dụng vừa đủ với 146 gam dung dịch HCL 7,5 % đén khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí ở đktc ?

a) Viết phương trình hóa học xẩy ra?

b) Tính khối lượng sắt đã phản ứng và tính V ?

c) Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch muối thu được

Câu 4. Cho 8,1 g Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL

a) Hoàn thành phương trình hóa học

b)Tính thể tích khí hiđro tạo thành ( ở đktc)

c) Tính khối lượng AlCl3 tạo thành . (Biết Al = 27, H =1; O = 16, CL = 35,5)

Câu 5. Cho 6,5 g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6%

a) Viết phương trình phản ứng xẩy ra

b) Chất nào còn dư lại sau phản ứng, với khối lượng là bao nhiêu ?

c) Tính thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc

(Cho Zn = 65; H = 1; O = 16; CL = 35,5 )

Hòa tan 2,4 gam sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl 2M vừa đủ a) viết phương trình hóa học phản ứng đã xẩy ra b) tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng tính khối lượng muối tạo thành ,c)Nếu m mg = 2,4 gam thể tích dung dịch HCl 2M phản ứng chỉ bằng 50ml thì nên dùng bao nhiêu gam dung dịch H2 SO4 10% hòa tan hết lượng mg dư

Nồng độ cao nhất của dung dịch HCl ở 20oC là

Nhận xét nào sau này về khí hiđro clorua là không đúng?

Trong những phản ứng hóa học, axit HCl hoàn toàn có thể đóng vai trò là

Hợp chất nào sau này vừa có tính axit vừa có tính khử là:

HCl tác dụng với dãy chất nào sau này tạo ra khí?

Để loại khí HCl có lẫn trong khí Cl2, ta dẫn hỗn hợp khí qua

Để điều chế khí HCl trong công nghiệp, người ta sử dụng phương pháp:

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Hòa tan hoàn toàn 2 4 g sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl sau phản ứng khối lượng muối thu được là ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hòa tan hoàn toàn 2 4 g sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl sau phản ứng khối lượng muối thu được là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Hòa tan hoàn toàn 2 4 g sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl sau phản ứng khối lượng muối thu được là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hòa tan hoàn toàn 2 4 g sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl sau phản ứng khối lượng muối thu được là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hòa tan hoàn toàn 2 4 g sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl sau phản ứng khối lượng muối thu được là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hòa tan hoàn toàn 2 4 g sắt kẽm kim loại Mg vào dung dịch HCl sau phản ứng khối lượng muối thu được là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hòa #tan #hoàn #toàn #kim #loại #vào #dung #dịch #HCl #sau #phản #ứng #khối #lượng #muối #thu #được #là