Mẹo Hướng dẫn Học tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 3 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Học tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 07:02:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

299

 • How many ‘lessons do you ‘have to’day? (Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?)
  I ‘have ‘four. (Tôi có bốn.)
 • How many ‘crayons do you ’have? (You có bao nhiêu viết chì màu?)
  I ‘have ‘fỉve. (Tôi có năm.)
 • How many ‘books do you ’have? (You có bao nhiêu quyển sách?)
  I ‘have ‘six. (Tôi có sáu.)
 • ’How many ‘copybooks do you ‘have? (You có bao nhiêu quyển tập viết?)
  I ‘have seven. (Tôi có bảy.)
 • 1. a, b

  How many books do you have? (You có bao nhiêu quyển sách?)

  Nội dung chính

  • 5. Write about your school and lessons (Viết về trường của em và những môn học của em)
  • 6.  Project (Dự án.)
  • Write a letter to a pen pal to talk about your timetable. (Viết một lá thư gửi cho bạn mới quen nói về thời khóa biểu của bạn.)
  • 7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao 5 cánh)
  • 2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b Sau dó đọc lớn những câu sau
  • 3. Chúng ta cùng ca hát
  • 4. Đọc và ghi lại chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)
  • 5. Viết về bạn về trường và những môn học của em
  • 6. Dự án
  • 7. Tô màu những ngôi sao 5 cánh

  I have six. (Tôi có sáu.)

  2. b, a

  How many lessons do you have? (You có bao nhiêu môn học?)

  I have four. (Tôi có bốn.)

  • How many lessons do you have today? (Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?)
  • I have four: English, Science, Music and Vietnamese. (Tôi có bốn môn: Tiếng Anh, Khoa học, Âm nhạc và Tiếng Việt.)
  • How often do you have English? (You bao lâu học môn Tiếng Anh một lần?)
  • Four times a week. (Bốn lần một tuần.)
  • How often do you have Science? (You bao lâu học môn Khoa học một lần?)
  • Twice a week. (Hai lần một tuần.)
  •  How often do you have Music? (You bao lâu học môn Âm nhạc một lần?)
  • Once a week. (Một lần một tuần.)
  • How often do you have Vietnamese? (You bao lâu học môn Tiếng Việt một lần?)
  • I have it every day. (Tôi học nó (có môn đó) mỗi ngày.)

  Hướng dẫn dịch:

  Tên mình là Mai. Mình học lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Du. Trường mình khởi thời điểm đầu xuân mới học vào tháng 8. Mình đi học mỗi ngày trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Mình có bốn môn học một ngày. Hôm nay là thứ Tư. Mình có môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Tiếng Anh. Mình có môn Toán và Tiếng Anh mỗi ngày học. Mình có môn Âm nhạc một lần một tuần và môn Tiếng Anh bốn lần một tuần.

  • 1. Mai’s school started in __August__. (Trường của Mai khởi đầu học vào tháng 8.)
  • 2. She goes to school every day except __Saturday and Sunday__. (Cô ấy đi học mỗi ngày trừ thứ Bảy và Chủ nhật.)
  • 3. She has __four__ lessons a day. (Cô ấy có bốn môn học một ngày.)
  • 4. She has __four lessons__ on Wednesday. (Cô ấy có bốn môn học vào trong ngày thứ Tư.)
  • 5. She has Music __once a week__. (Cô ấy có môn Âm nhạc một lần một tuần.)
  • 6. She has English __four times a week__. (Cô ấy có môn Tiếng Anh bốn lần một tuần.)

  5. Write about your school and lessons (Viết về trường của em và những môn học của em)

  My school started in September. I go to school from Monday to Friday. I have four lessons a day. I have Vietnamese, Art, Science and Maths on Wednesday. I have Music on Thursday. I have English every day except Wednesday and Friday.

  Trường của tôi khởi đầu học vào tháng 9. Tôi đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tôi có bốn môn học một ngày. Tôi có môn Tiếng Việt, Mỹ thuật, Khoa học và Toán vào trong ngày thứ tư. Tôi có môn Âm nhạc vào thứ Năm. Tôi có môn Tiếng Anh mỗi ngày trừ ngày thứ Tư và thứ Sáu.

  6.  Project (Dự án.)

  Write a letter to a pen pal to talk about your timetable. (Viết một lá thư gửi cho bạn mới quen nói về thời khóa biểu của bạn.)

  7. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao 5 cánh)

  Bây giờ tôi hoàn toàn có thể ….

 • hỏi và vấn đáp những vướng mắc về những môn học ở trường.
 • nghe và gạch dưới những đoạn văn về những môn học ở trường.
 • đọc và gạch dưới những đoạn văn về những môn học ở trường.
 • viết về thời khóa biểu của tôi.
 • Click tại đây để nghe:

  How many ‘lessons do you ‘have to’day?

  Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

  I ‘have ‘four.

  Tôi có bốn.

  How many ‘crayons do you ’have?

  You có bao nhiêu viết chì màu?

  I ‘have ‘fỉve 

  Tôi có năm.

  How many ‘books do you ’have?

  You có bao nhiêu quyển sách?

  I ‘have ‘six.

  Tôi có sáu.

  ’How many ‘copybooks do you ‘have?

  You có bao nhiêu quyển tập viết?

  I ‘have seven.

  Tôi có bây.

  2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b Sau dó đọc lớn những câu sau

  Click tại đây để nghe:

  a, b How many books do you have?

  You có bao nhiêu quyển sách?

  I have six.

  Tôi có sáu.

  b, a How many lessons do you have?

  You có boo nhiêu môn học?

  I have four.

  Tôi có bốn.

  3. Chúng ta cùng ca hát

  Click tại đây để nghe:

  How often do you have…?

  You thường có  bao nhiêu lần?

  How many lessons do you have today?

  Hôm noy bạn có bao nhiêu môn học?

  I have four: English, Science, Music and Vietnamese.

  Tôi có bốn môn: Tiếng Anh, Khoa học, Ám nhọc và Tiếng Việt.

  How often do you have English?

  You thường (bao lâu học) có môn Tiếng Anh một lán?

  Four times a week

   Bốn lần một tuần.

  How often do you have Science?

  You thường (bao lâu học) có môn Khoa học một lần?

  Twice a week.

  Hai lần một tuần

   How often do you have Music?

  You thường (bao lớp học) có môn Âm nhạc một lần?

  Once a week.

  Một lần một tuần.

  How often do you have Vietnamese?

  You thường (bao lâu học) có môn Tiếng Việt một lân?

  I have it every day.

  Tôi học nó (có môn đó) mỗi ngày.

  4. Đọc và ghi lại chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)

  Tên mình là Mai. Mình học lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn DuỀ Trường mình khởi thời điểm đầu xuân mới học vào tháng 8. Mình đi học mỗi ngày trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Mình có bốn môn học một ngày. Hôm nay là thứ Tư. Mình có môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhgc và Tiếng Anh. Mình có môn Toán và Tiếng Anh mỗi ngày học. Mình có môn Âm nhạc một làn một tuồn và môn Tiếng Anh bốn lỏn một tuần.

  1. Mai’s school started in August.

  Trường của Mai khởi đầu học vào tháng 8.

  2. She goes to school every day except Saturday and Sunday.

  Cô ấy đi học mỗi ngày trừ thứ Bảy và Chủ nhật.

  3. She has four lessons a day.

  Cô ấy có bốn môn học một ngày.

  4. She has four lessons on Wednesday.

  Cô ấy có bốn môn học vào trong ngày thứ Tư. 

  5. She has Music once a week.

  Cô ấy có môn Âm nhạc một lần một tuần.

  6. She has English four times a week.

  Cô ấy có môn Tiếng Anh bốn lần một tuần

  5. Viết về bạn về trường và những môn học của em

  My school started in September, go to school from Monday to Friday.

  nave four lessons a day. I have Vietnamese, Art, Science and Maths zr Wednesday. I have Music on Thursday. I have English every day except Wednesday and Friday.

  Trường của tôi khởi đầu học vào tháng 9.

  Tôi đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu.

  Tôi có bốn môn học một ngày. Tôi có môn Tiếng Việt, Mỹ thuật, Khoa học và Toán vào trong ngày thứ Tư .Tôi có môn âm nhạc vào thứ Năm.

  Tôi có môn Tiếng Anh mỗi ngày trừ ngày thứ Tư và thứ Sáu.

  6. Dự án

  Viết một lá thư gửi cho bạn mới quen nói về thời khóa biểu của bạn.

  7. Tô màu những ngôi sao 5 cánh

  Bây giờ tôi hoàn toàn có thể ….

  – hỏi và vấn đáp những vướng mắc về những môn học ở trường.

  – nghe và gạch dưới những đoạn văn về những môn học ở trường.

  – đọc và gạch dưới nhừng đoạn văn về những môn học ở trường.

  – viết về thời khóa biểu của tôi.

  • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

  ://.youtube/watch?v=kHVqJYx0hUY

  Video giải Tiếng Anh 5 Unit 6: How many lessons do you have today? – Lesson 3 – Cô Bùi Thị Mỹ (Giáo viên VietJack)

  1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

  Quảng cáo

  Bài nghe:

  Học sinh tự thực hành thực tiễn nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật đúng chuẩn trọng âm của từ.

  2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó nói to những câu.)

  Bài nghe:

  1. How many books do you have?

  => I have six.

  2. How many lessons do you have?

  => I have four.

  3. Let’s chant. (Cùng hát)

  Bài nghe:

  How often do you have …?

  How many lessons do you have today?

  I have four: English, Science, Music and Vietnamese.

  How often do you have English?

  Four times a week.

  How often do you have Science?

  Twice a week.

  How often do you have Music?

  Once a week.

  How often do you have Vietnamese?

  I have it every day.

  Quảng cáo

  Hướng dẫn dịch:

  You thường xuyên học môn … ra làm sao?

  You học bao nhiêu môn học ngày ngày hôm nay?

  Mình học bốn môn: Tiêng Anh, Khoa học, Âm nhạc và tiếng Việt.

  You thường xuyên học môn Toán ra làm sao?

  Bốn lần một tuần.

  You thường xuyên học môn Khoa học ra làm sao?

  Hai lần một tuần.

  You thường xuyên học môn Âm nhạc ra làm sao?

  Một lần một tuần.

  You thường xuyên học môn tiếng Việt ra làm sao?

  Mình học nó hằng ngày.

  4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành xong câu)

  1. Mai’s school started in August.

  2. She goes to school every day except Saturday and Sunday.

  3. She has four lessons a day.

  4. She has Maths, Vietnamese, Music and English on Wednesday.

  5. She has Music once a week.

  6. She has English four times a week.

  Quảng cáo

  Hướng dẫn dịch:

  Tên mình là Mai. Mình học lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Du. Năm học của tớ khởi nguồn vào tháng Tám. Mình đến trường hằng ngày ngoại trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Mình học bốn môn học một ngày. Hôm nay là thứ Tư Mình học Toán. Tiếng Việt, âm nhạc và tiếng Anh. Mình học Toán và tiếng Việt mọi ngày đi học. Mình học âm nhạc một lần một tuần và học tiếng Anh bốn lần một tuần.

  5. Write about your school and your lessons. (Viết về trường của bạn và những môn học của bạn.)

  Gợi ý:

  My school started in August.

  I go to school from Monday to Friday.

  I have four lessons a day. I have Maths, Vietnamese, English and Science on Wednesday. I have Music, Science and maths and Vietnamese on Thursday.

  I have English, Vietnamese, Maths and Art on Friday.

  6. Project (Dự án)

  Dear Tony,

  Thanks for your beautiful photo of London. You look so handsome in the photo. Today, I’d like to talk to you about my timetable, I have six lessons: Maths, Vietnamese, English, Science, Art and Music. I have Maths and Vietnamese every school day. I have English and Science twice a week. I have Art on Monday. I have Music on Friday. My favourite subject is English. How about you? Tell me about your timetable and your favourite subjects.

  Love,

  Van Anh

  Hướng dẫn dịch:

  Chào Tony,

  Cảm ơn bạn về tấm hình rất đẹp về Luân Đôn. You trông rất bảnh trong hình. Hôm nay, mình yêu thích kể cho bạn nghe về thời khóa biểu của tớ. Mình học sáu môn: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa học, Mỹ thuật và Âm nhạc. Mình học Toán và tiếng Việt những ngày đi học. Mình học tiếng Anh và Khoa học hai lần một tuần. Mình học Mỹ thuật vào thứ Hai. Mình học Âm nhạc vào thứ Sáu. Môn học ưa thích cùa mình là tiếng Anh. Thế còn bạn? Kể cho mình về thời khóa biểu của bạn và những môn học ưa thích của bạn nhé.

  Thân,

  Vân Anh

  7.Colour the stars. (Tô màu những ngôi sao 5 cánh)

  • Nghe và hiếu những bài nghe về những môn học ở trường.

  • Đọc và hiểu những bài đọc về những môn học ở trường.

  • Viết bài về thời khóa biếu của em.

  Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

  Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

  Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

  Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

  unit-6-how-many-lessons-do-you-have-today.jsp

  Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  Clip Học tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 3 ?

  You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Học tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 3 tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Cập nhật Học tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 3 miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Học tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 3 miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Học tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 3

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Học tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Học #tiếng #anh #lớp #unit #lesson