Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hợp đồng mẫu xử lý nước thải Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hợp đồng mẫu xử lý nước thải được Update vào lúc : 2022-09-23 04:50:33 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

33

 • Trang chủ
 • Hợp đồng mẫu
 • Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
  • Tên hợp đồng:
  • Đánh giá:
  • Số lượng những bên: 2
  • Mã hợp đồng: QDaeAkx23M
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu yếu và trong phạm vi công chứng
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng lao lý: 15 điều

  • Tải bản rút gọn
  • Tải bản khá đầy đủ (VN)
  • Lưu xem sau
  • Chia sẻ
  • Bản thu gọn
  • Bản khá đầy đủ (VN)
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Cơ sở pháp lý
  • Tranh chấp thường xẩy ra

  Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tìm hiểu thêm rõ ràng và khá đầy đủ những lao lý, vui lòng xem Bản khá đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước lúc sử dụng mẫu này.

  • Điều 1. Hàng hóa – dịch vụ phục vụ và tổng
   giá trị hợp đồng

   1.1.  Bên B đồng ý phục vụ và Bên A đồng ý sử dụng Dịch Vụ TM tái tạo Hệ thống xử lý nước thải cho [ ] tại địa chỉ số [ ] (“Hệ thống xử lý nước thải”) đạt Cột B QCVN 28:2010/BTNMT (“Dịch Vụ TM”) và Hàng hoá (“Hàng hóa”) kèm theo Dịch Vụ TM do Bên B phục vụ với số lượng, quy cách, giá cả Hàng hóa, phí Dịch Vụ TM, rõ ràng Dịch Vụ TM như được quy định rõ ràng tại Phụ lục 01 đính kèm theo Hợp đồng này.

   1.2.  Giá Hàng hóa hoàn toàn có thể bị kiểm soát và điều chỉnh
   giảm nếu Bên B phục vụ Hàng hóa không đạt chất lượng theo thỏa thuận hợp tác.

   1.3.  Phí Dịch Vụ TM hoàn toàn có thể bị kiểm soát và điều chỉnh giảm nếu Bên B phục vụ Dịch Vụ TM không đạt chất lượng theo thỏa thuận hợp tác. 

  • Điều 2. Tiêu chuẩn thành phầm & hàng hóa

   2.1.  Bên B đảm bảo Hàng hóa giao cho Bên A là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, theo như đúng đặc tính kỹ thuật, ký mã hiệu, nguyên đai nguyên kiện, đúng những thông số nêu tại Điều 1 của Hợp đồng và những tiêu chuẩn của nhà sản
   xuất.

   2.2.  Để tránh hiểu nhầm, những bên thỏa thuận hợp tác rằng Hàng hóa chỉ sẽ là đạt chất lượng, trong mọi trường hợp, khi Bên B tuân thủ đúng quy định kỹ thuật và được Bên A ký Biên bản nghiệm thu sát hoạch đồng ý chuyển giao Hàng hóa 

  • Điều 3. Giao nhận thành phầm & hàng hóa

   Hai bên sẽ cùng kiểm tra số lượng, chất lượng Hàng hóa giao nhận, lập và ký xác nhận vào Biên bản nghiệm thu sát hoạch đồng ý chuyển giao Hàng hóa (“Biên bản nghiệm thu sát hoạch đồng ý chuyển giao Hàng
   hóa”), việc kiểm tra theo quy định tại Điều này sẽ không còn miễn trừ cho Bên B bất kỳ trách nhiệm nào theo quy định Hợp đồng nếu Hàng hóa giao không đạt chất lượng mà tiếp theo đó Bên A phát hiện ra (không do lỗi của Bên A).

  • Điều 4. Tiêu chuẩn dịch vụ

   4.1.  Bên B cam kết phục vụ Dịch Vụ TM chuyên nghiệp và đúng thời hạn phục vụ tiêu chuẩn Dịch Vụ TM và yêu cầu của Bên A bằng đội ngũ nhân viên cấp dưới tay nghề cao. Bên A được quyền kiểm tra Bên B vào bất kỳ thời gian nào
   gồm có nhưng không số lượng giới hạn đến chứng từ hành nghề, bằng cấp, chất lượng tay nghề của nhân viên cấp dưới do Bên B cử tới nơi thao tác của Bên A.

   4.2.  Bên B phải phục vụ cho Bên A khá đầy đủ những tài liệu liên quan đến kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo dưỡng đi kèm theo theo Dịch Vụ TM (nếu có).

   4.3.  Để tránh hiểu nhầm, Các Bên thỏa thuận hợp tác rằng Dịch Vụ TM chỉ sẽ là đạt chất lượng trong mọi trường hợp, khi Bên B tuân thủ đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu
   cầu, mục tiêu của Bên A khi khi ký kết Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp lý yêu cầu cho từng loại Dịch Vụ TM tương ứng (nếu có) và phải được Bên A ký Biên bản đồng ý Dịch Vụ TM (“Biên bản đồng ý Dịch Vụ TM”). 

  • Điều 5. Thời hạn hoàn thành xong và khu vực phục vụ thành phầm & hàng hóa -dịch vụ

   5.1.  Thời hạn hoàn thành xong phục vụ Hàng hóa và Dịch Vụ TM: Trong thời hạn 15 ngày tính từ thời điểm ngày Bên A tạm ứng tiền thanh toán đợt 1 cho Bên B theo quy định tại
   Điều 7 của Hợp đồng.

   5.2.  Thời hạn hoàn thành xong phục vụ Hàng hóa và Dịch Vụ TM theo Kế hoạch rõ ràng thi công như quy định tại Phụ lục 02 (đính kèm theo Hợp đồng này).

   5.3.  Địa điểm phục vụ Hàng hóa và Dịch Vụ TM: [ ]

  • Điều 6. Bảo hành

   6.1.  Bên B bảo hành toàn bộ Hàng hoá – Dịch Vụ TM như quy định tại Điều 1 của Hợp đồng trong thời hạn 12 tháng Tính từ lúc ngày Bên A ký Biên bản nghiệm thu sát hoạch đồng ý chuyển Giao thành phầm & hàng hóa và Biên bản chấp
   nhận dịch vụ.

   6.2.  Địa điểm bảo hành: [ ]

   6.3.  tin tức liên lạc bảo hành:

   –  Tên/ Name: [ ]

   –  Điện thoại: [ ]

   –  E-Mail: [ ]

   Bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên A bất kỳ thay đổi nào về nhân sự và trong văn bản cũng tiếp tục nêu rõ địa chỉ liên lạc của nhân viên cấp dưới thay thế.

   6.4.  Trách nhiệm bảo hành:

   6.4.1.  Trong thời hạn bảo hành, Bên B có trách nhiệm sửa chữa thay thế, thay thế, khắc phục bất kỳ khuôn khổ nào bị phát
   hiện là không phù phù thích hợp với quy định trong Hợp đồng, phải gánh chịu mọi ngân sách liên quan và bồi thường thiệt hại cho Bên A trong trường hợp phát sinh thiệt hại do Hàng hóa, Dịch Vụ TM không phù phù thích hợp với Hợp đồng gây ra;

   6.4.2.  Các thiết bị do Bên B phục vụ và lắp đặt theo Hợp đồng do lỗi kỹ thuật hay lắp đặt của Bên B;

   6.4.3.  Nếu Bên B không thực thi việc bảo hành, bảo dưỡng trong thời hạn bảo hành, bảo dưỡng hoặc theo yêu cầu của Bên A và để sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng
   đến quy trình vận hành, hoạt động và sinh hoạt giải trí của Bên A mà do lỗi của Bên B, thì Bên B phải chịu mọi ngân sách tổn thất gây ra cho Bên A và bồi thường thiệt hại cho Bên A.

  • Điều 7. Tổng giá trị hợp đồng và thanh toán

   7.1.  Bên A sẽ thanh toán cho Bên B Tổng giá trị Hợp đồng theo những đợt thanh toán như sau:

   –  Đợt 1: Tạm ứng [ ]% Tổng giá trị Hợp đồng trong vòng 03 ngày thao tác sau khi ký Hợp đồng.

   –  Đợt 2: Thanh toán [ ]% Tổng giá trị Hợp
   đồng trong vòng 05 ngày thao tác sau khi Hai Bên thống nhất ký Biên bản nghiệm thu sát hoạch đồng ý Hàng hóa và Biên bản đồng ý Dịch Vụ TM, và Bên B xuất hóa đơn tài chính hợp lệ và chuyển giao cho Bên A.

   7.2.  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào thông tin tài khoản của Bên B theo tin tức thông tin tài khoản của Bên B như sau: [ ]

   7.3.  Đồng tiền thanh toán: VNĐ.

   7.4.  Điều kiện thanh toán

   Trong mọi trường hợp, Bên A sẽ chỉ thanh toán cho Bên B nếu Bên B phục vụ đủ những
   hồ sơ thanh toán sau:

   (i)  Bản chính Hóa đơn VAT; và

   (ii)  Biên bản nghiệm thu sát hoạch đồng ý Hàng hóa và Biên bản đồng ý Dịch Vụ TM được ký nhận bởi Hai Bên;

   (iii)  Kết quả nước thải đạt tiêu chuẩn bằng văn bản.

   7.5.  Trường hợp Bên A phải thanh toán trước/tạm ứng trước tiền mua Hàng hóa hoặc phí Dịch Vụ TM cho Bên B, khoản tiền này sẽ là khoản đặt cọc đảm bảo thực thi toàn bộ Hợp đồng này theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

  • Điều 8. Trách nhiệm vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

   8.1.  Nếu Bên B giao Hàng hóa chậm, chậm trễ hoàn thành xong Dịch Vụ TM trong thời hạn đã thỏa thuận hợp tác, Bên B sẽ bị phạt 01% Tổng giá trị Hàng hóa, bị phạt 01% Tổng phí Dịch Vụ TM cho từng ngày giao chậm, chậm trễ hoàn thành xong nhưng không vượt quá 08% Tổng giá trị Hàng hóa, Dịch Vụ TM bị vi phạm (08% Tổng giá trị Hợp đồng).

   8.2.  Nếu Bên A chậm thanh toán tiền hàng, tiền phí Dịch Vụ TM, số tiền chậm thanh toán sẽ
   phải chịu lãi suất vay chậm thanh toán kỳ hạn 01 tháng do NH Techcombank công bố tại thời gian chậm thanh toán (nếu có).

   8.3.  Nếu Bên B vi phạm số lượng, quy cách, chất lượng Hàng hóa, chất lượng Dịch Vụ TM theo quy định tại Hợp đồng này, Bên B phải khắc phục ngay trong vòng 07 ngày Tính từ lúc ngày nhận được tin báo từ Bên A. 

  • Điều 9. Trách nhiệm của mỗi bên

   9.1.  Trách nhiệm của Bên A:

   9.1.1.  Nhận Hàng hóa, dữ gìn và bảo vệ và sử dụng
   Hàng hóa, Dịch Vụ TM theo như đúng phương pháp hướng dẫn thích hợp của Bên B; thông báo cho Bên B những sự cố trong lúc sử dụng Hàng hóa, Dịch Vụ TM trong thời hạn bảo hành.

   9.1.2.  Tạo mọi Đk cho việc ra vào của công nhân của Bên B;

   9.1.3.  Tạm ứng và thanh toán cho Bên B theo như đúng quy định của Hợp đồng.

   9.2.  Trách nhiệm của Bên B:

   9.2.1.  Giao Hàng hóa, hoàn thành xong và chuyển giao Dịch Vụ TM kèm theo những tài liệu thiết yếu cho Bên A đúng thời hạn, khu vực,
   phương thức đã thỏa thuận hợp tác trong Hợp đồng;

   9.2.2.  Đảm bảo số lượng, chất lượng, đóng gói, dữ gìn và bảo vệ, vận chuyển của Hàng hóa, chất lượng của Dịch Vụ TM theo quy định tại Hợp đồng;

   9.2.3.  Đảm bảo quy cách về quy cách và chất lượng đóng gói, bao bọc, tiềm ẩn nhằm mục đích tuân thủ ngặt nghèo quy định về phòng chống cháy, nổ, vỡ, gây hại … (tùy từng trường hợp); đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín tuyệt đối trong quy trình vận chuyển, chuyển giao Hàng hóa và thực thi Dịch Vụ TM cho Bên A.

   9.2.4.  Bảo
   đảm quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ riêng với Hàng hóa quy định tại Điều 1 và quyền sử dụng Dịch Vụ TM theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng;

   9.2.5.  Quyền sở hữu Hàng hóa được chuyển giao sang cho Bên A Tính từ lúc thời gian Bên A nhận hàng từ Bên B; Bên B đảm bảo quyền sở hữu của Bên A riêng với Hàng hóa Tính từ lúc thời gian chuyển giao quyền sở hữu;

   9.2.6.  Tuân thủ đúng kế hoạch bảo hành, bảo dưỡng theo Đk quy định của Hàng hóa, Dịch Vụ TM và quy định bảo hành của nhà sản xuất;

   9.2.7.  Chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A và tự phụ trách xử lý và xử lý và bồi thường về mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát phát sinh, về bất kỳ khiếu nại, yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến mọi khía cạnh pháp lý của Dịch Vụ TM được Bên B thực thi theo Hợp đồng này mà những khiếu nại đó phát sinh do lỗi, hành vi, sự không thận trọng, hành vi xâm phạm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba nào của Bên B, đại diện thay mặt thay mặt, nhà thầu, nhân viên cấp dưới của Bên B.

   9.2.8.  Bên B
   phải tự phụ trách bồi thường bằng ngân sách của tớ về toàn bộ mọi thiệt hại, tổn thất, hư hỏng xẩy ra riêng với những khu công trình xây dựng liền kề với khu công trình xây dựng của Bên A hoặc khu công trình xây dựng khác nằm trong phạm vi xung quanh Công trình của Bên A (“Khoản bồi thường cho bên thứ ba”) mà không được yêu cầu Bên A hoàn trả, bồi hoàn Khoản bồi thường cho bên thứ ba nêu trên.

   9.2.9.  Bên B phải luôn đảm nói rằng khu vực thi công của Bên B tại Địa điểm phục vụ Hàng hóa và Dịch Vụ TM sẽ luôn thật sạch
   và không phải là tác nhân của bất kỳ bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh hay nguồn gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) do vi phạm quy định tại Điều này.

   9.2.10.  Bên B phải tự phụ trách trang bị dụng cụ/thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín và bảo lãnh lao động cho toàn bộ cán bộ và công nhân viên cấp dưới của Bên B.

   9.3.  Trách nhiệm chung:

   9.3.1.  Hai bên cam kết thực thi nghiêm chỉnh mọi lao lý và Đk quy định trong Hợp đồng này;

   9.3.2. 
   Trong quy trình thực thi Hợp đồng, Hai Bên cần dữ thế chủ động thông báo lẫn nhau biết tiến độ thực thi. Trong trường hợp phát sinh xích míc, Hai Bên sẽ cùng nhau thiện chí thỏa thuận hợp tác;

   9.3.3.  Bên nào vi phạm một trong những lao lý đã thỏa thuận hợp tác trong Hợp đồng này sẽ phải đền bù cho bên kia những thiệt hại thực tiễn do vi phạm Hợp đồng của tớ gây ra.

  • Điều 10. Bất khả kháng

   10.1.  Bất cứ trường hợp, sự cố bất thần, không thể Dự kiến và
   vượt ra ngoài kĩ năng trấn áp của Hai Bên mà những sự cố đó ngăn cản một phần hay toàn bộ việc thực thi Hợp đồng gồm có nhưng không hạn chế đến thiên tai, hoả hoạn, trận chiến tranh, cấm vận, đình công sẽ tiến hành xem là trường hợp bất khả kháng.

   10.2.  Nếu trường hợp bất khả kháng xẩy ra, thời hạn thực thi Hợp đồng sẽ tiến hành gia hạn bằng với mức chừng thời hạn xẩy ra trường hợp bất khả kháng.

   10.3.  Nếu thời hạn gia hạn nêu trên kéo dãn hơn thế nữa hai (02) tháng, Hai Bên sẽ thảo luận và
   tìm cách xử lý và xử lý một cách hợp lý nhất.

  • Điều 11. Điều khoản bảo mật thông tin thông tin

   11.1.  Thông Tin Mật (“Thông Tin Mật”) nghĩa là những thông tin hay tài liệu được tàng trữ dưới bất kỳ hình thức nào, gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở sự tồn tại và những lao lý, Đk của Hợp đồng này, thông tin người tiêu dùng của Bên A, thông tin công ty, thông tin mà Bên B đã có được, được tiếp cận, được biết, sở hữu, lưu giữ, xử lý, trấn áp và/hoặc những
   nguyên tắc, bí mật marketing thương mại hay những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, nội dung riêng tư, bí mật, những quy trình hay ý tưởng sáng tạo nên thực thi hoặc sử dụng bởi những bên/công ty có liên quan của Bên A, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, những thanh toán giao dịch thanh toán tài chính, những thương vụ làm ăn hoặc yếu tố của Bên A hoặc đối tác chiến lược, người tiêu dùng của Bên A và/hoặc công nghệ tiên tiến và phát triển, thiết kế, tài liệu, sách hướng dẫn, ngân sách, báo cáo tài chính hoặc những thông tin, list nhân viên cấp dưới marketing thương mại, thông tin tài khoản, list người tiêu dùng, những nghiên cứu và phân tích về
   tiếp thị, bản vẽ, ghi chú và bản ghi nhớ và những Thông Tin Mật khác được Bên A bảo vệ. Thuật ngữ “Thông Tin Mật” sẽ không còn được vận dụng riêng với thông tin hoặc tài liệu:

   (i)  Hiện đang hoặc, sau khi tiết lộ, sẽ trở thành thông tin đại chúng ngoại trừ đó là kết quả của việc tiết lộ trái phép những thông tin đó của Bên nhận thông tin;

   (ii)  Đã được Bên nhận thông tin sở hữu trước thời gian Bên nhận thông tin được tiết lộ thông tin đó; hoặc

   (iii)  Được Bên nhận
   thông tin tăng trưởng một cách độc lập mà không sử dụng trái phép Thông Tin Mật;

   (iv)  tin tức đã được công khai minh bạch không do vi phạm trách nhiệm và trách nhiệm bảo mật thông tin của bất kỳ bên nào;

   (v)  Theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam hoặc do yêu cầu của một cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền;

   (vi)  Theo thỏa thuận hợp tác giữa Hai Bên.

   11.2.  Các trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm nêu trong lao lý này sẽ tiếp tục có hiệu lực hiện hành, kể cả sau khi chấm hết Hợp đồng này, không biến thành số lượng giới hạn thời
   gian, ngoại trừ và cho tới lúc bất kỳ Thông Tin Mật nào thuộc những trường hợp ngoại lệ được quy định tại Điều này.

  • Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

   12.1.  Hợp đồng này sẽ bị chấm hết khi có một trong trong những trường hợp sau:

   12.1.1.  Khi những Bên đã hoàn thành xong mọi trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm theo quy định tại Hợp đồng này;

   12.1.2.  Chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại nếu Bên A không hề nhu yếu
   sử dụng Dịch Vụ TM và đã thông báo trước cho Bên B bằng văn bản;

   12.1.3.  Bên A có quyền đơn phương chấm hết Hợp đồng nếu Bên B chậm giao Hàng hóa, chậm hoàn thành xong Dịch Vụ TM theo thỏa thuận hợp tác;

   12.1.4.  Một bên vi phạm bất kỳ lao lý nào của Hợp đồng mà không khắc phục được vi phạm trong thời hạn 07 ngày Tính từ lúc ngày nhận được tin báo từ bên không vi phạm. Khi đó bên không vi phạm có quyền chấm hết Hợp đồng mà không tùy từng bất kỳ Đk nào khác.

   12.1.5. 
   Theo thỏa thuận hợp tác của Hai Bên; hoặc

   12.1.6.  Trường hợp khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp lý.

   12.2.  Trong mọi trường hợp đơn phương chấm hết Hợp đồng trước thời hạn do lỗi của Bên B, ngoài việc Bên B phải hoàn trả lại khoản tiền mà Bên A đã thanh toán/tạm ứng trước (khoản đặt cọc) cho Bên B, Bên B còn phải bồi thường cho Bên B khoản tiền tương tự với khoản đặt cọc, bị phạt 8% Tổng giá trị Hợp đồng bị vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu
   có).

  • Điều 13. Các quy định chung

   13.1.  Bên A và Bên B phải tôn trọng và tuân thủ mọi lao lý đã được thỏa thuận hợp tác trong Hợp đồng này và những Phụ lục của nó. Bất cứ sự thay đổi nào của Hợp đồng phải được sự đồng ý của toàn bộ Hai Bên bằng văn bản.

   13.2.  Bất cứ Đk hoặc lao lý nào của Hợp đồng này trở nên vô hiệu hoặc không khả thi sẽ chỉ không còn hiệu lực hiện hành trong phạm vi vô hiệu và không khả thi này mà không làm cho phần còn sót lại của
   Hợp đồng này bị ảnh hưởng, bị bất khả thi hay vô hiệu.

   13.3.  Phụ lục là một phần không thể tách rời của Hợp đồng. Trường hợp có sự rất khác nhau giữa cùng một lao lý hay Đk nào giữa Hợp đồng này và Phụ lục đính kèm thì lao lý và Đk của Phụ lục sẽ tiến hành ưu tiên lý giải và vận dụng.

   13.4.  Không bên nào được phép chuyển nhượng ủy quyền quyền và trách nhiệm và trách nhiệm trong Hợp đồng này cho Bên thứ ba mà không còn sự đồng ý của Bên kia.

   13.5.  Hợp đồng này được điều
   chỉnh và lý giải theo quy định của pháp lý Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này, Hai Bên sẽ cùng nhau thương lượng và xử lý và xử lý thiện chí. Trong trường hợp không thể giải được, tranh chấp sẽ tiến hành xử lý và xử lý sau cùng bởi Toà án nhân dân có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và mọi ngân sách tố tụng, phí, lệ phí, án phí tòa án, ngân sách thuê luật sư của Các Bên và ngân sách phát sinh liên quan sẽ do bên thua kiện phụ trách chi
   trả.

   13.6.  Hợp đồng này làm thành 02 bản bằng tiếng Việt có mức giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

  • Phụ Lục 01: Danh Mục Hàng Hóa Và Dịch Vụ Cung Cấp Theo Hợp Đồng

   PHỤ LỤC 01

   DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP THEO HỢP ĐỒNG

   (Kèm theo Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải ngày [ ])

   Vui lòng xem tại Bản khá đầy đủ

  • Phụ Lục 02: Kế Hoạch Chi
   Tiết Thi Công

   PHỤ LỤC 02

   KẾ HOẠCH CHI TIẾT THI CÔNG

   (Kèm theo Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải ngày [ ])

   Theo đề xuất kiến nghị của Bên B

  Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hợp đồng mẫu xử lý nước thải

  Reply
  8
  0
  Chia sẻ

  Video Hợp đồng mẫu xử lý nước thải ?

  You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hợp đồng mẫu xử lý nước thải tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Cập nhật Hợp đồng mẫu xử lý nước thải miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Hợp đồng mẫu xử lý nước thải miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Hợp đồng mẫu xử lý nước thải

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hợp đồng mẫu xử lý nước thải vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Hợp #đồng #mẫu #xử #lý #nước #thải